Στα Φάρσαλα η μεγαλύτερη μονάδα βιοαερίου στην Ευρώπη Η δυναμικότητά της είναι 5,252 MWeΗ μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη –πιθανόν και στον κόσμο- κατασκευάζεται αυτή την περίοδο στη Θεσσαλία, στο 7ο χιλιόμετρο της οδού Φαρσάλων – Λάρισας, σε έκταση 70 στρεμμάτων.

Η μονάδα της Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων ΑΕ –μέλος του κλωστοϋφαντουργικού και ενεργειακού ομίλου Επίλεκτος- υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 και θα τεθεί σε λειτουργία τους πρώτους μήνες του 2017.
Η δυναμικότητά της είναι 5,252 MWe και θα αξιοποιεί ως πρώτη ύλη περί τους 300.000 τόνους ζωικών και φυτικών αποβλήτων από περίπου 100 κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απορρύπανση της περιοχής. Ταυτόχρονα η λειτουργία της θα επιλύσει εμφατικά το ζήτημα της περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων, ιδιαίτερα των κτηνοτροφικών μονάδων (βουστάσια, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, σφαγεία), οι οποίες σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόστιμα και άλλες κυρώσεις, επειδή κατά βάσιν εναποθέτουν τα απόβλητα σε ρέματα και άλλα σημεία της υπαίθρου στην ευρύτερη περιοχή.
«Πρόκειται για πόρο ζωής, που πετυχαίνει οικονομίες κλίμακος και λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κάθε μία από τις μονάδες που παράγουν απόβλητα δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί από μόνη της» λέει ο κ.Ευριπίδης Δοντάς, επικεφαλής του ομίλου της Επίλεκτος.
Ο ίδιος σημειώνει ότι ταυτόχρονα η νέα μονάδα ανοίγει τις προοπτικές δημιουργίας και άλλων κτηνοτροφικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η διαχείριση των αποβλήτων λειτουργούσε ως τώρα ως αντικίνητρο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Επένδυση 17,5 εκατ. ευρώ

Η συνολική επένδυση της Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων ανέρχεται σε 17,5 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 10,5 εκατ. προέρχονται από το πρόγραμμα JESSICA, το οποίο στη Θεσσαλία διαχειρίζεται η Τράπεζα Πειραιώς, που χρηματοδότησε  το έργο με πρόσθετα 4,1 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν ίδια συμμετοχή των μετόχων της εταιρίας. Η απόσβεση της επένδυσης υπολογίζεται σε επτά με οκτώ χρόνια, ενώ δημιουργεί 50 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. «Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ο όμιλος της Επίλεκτος επεκτείνεται με σύγχρονες επενδύσεις στο πνεύμα της εποχής, όπως είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» επισημαίνει ο κ. Δοντάς, ο οποίος ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα εάν υπήρχε σταθερότητα στην αγορά, καθώς οι τιμές διάθεσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ είναι σήμερα 40% – 50% χαμηλότερες από αυτές που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος της Επίλεκτος διαθέτει εδώ και πέντε χρόνια στην ίδια περιοχή, μεταξύ Φαρσάλων και Λάρισας, φωτοβολταϊκό πάρκο 200 στρεμμάτων, δυναμικότητας 10 MWe, κάτι που σημαίνει ότι διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο πεδίο των ΑΠΕ.

Ιδανικό έργο για JESSICA

Η αξιοποίηση του JESSICA για την υλοποίηση της επένδυσης είναι –κατά τον κ. Δοντά- αυτονόητη. «Κι εμείς γνωρίζαμε ότι το έργο ταιριάζει ιδανικά στους στόχους του JESSICA, αλλά και η Τράπεζα Πειραιώς το κατάλαβε απόλυτα και το στήριξε ουσιαστικά» υποστηρίζει ο κ. Δοντάς, ο οποίος αποκαλύπτει πως ο όμιλος της Επίλεκτος έχει στα σκαριά κι άλλες επενδύσεις στο πεδίο των ΑΠΕ, το οποίο αναπτύσσει δυναμικά. Άλλωστε από το καλοκαίρι του 2017, όταν η μονάδα της Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων εξαντλήσει τις παραγωγικές της δυνατότητες, από τις ΑΠΕ θα προέρχεται το 30% του κύκλου εργασιών του ομίλου της Επίλεκτος.

Τι είναι το JESSICA

Το JESSICA είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), υλοποιείται στην Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της ΕΤΕπ με πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, και στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το JESSICA εισήγαγε μία νέα και διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα μέχρι σήμερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης, αφού συνιστά δανειακή -άρα επιστρεπτέα- χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους επιτοκίου και διάρκειας αποπληρωμής, αντί επιχορήγησης.
Πηγή: greenagenda.gr
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details