∆ελτίο τύπου

∆ελτίο τύπου Το Τ.Α.Ο ∆οµοκού το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας και το Εργαστήριο Ζιζανιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µετά από επιτόπιους ελέγχους που πραγµατοποίησαν στις 6-4-2015 σε σιταγρούς στο οροπέδιο ∆οµοκού διαπιστώνει τα εξής: Οι κλιµατικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών ευνόησαν την εξέλιξη των µυκητολογικών προσβολών (Σεπτορίωση- Πυρηνοφόρα), µε αποτέλεσµα στην πλειονότητα των σιταγρών να απαιτείται χηµική επέµβαση, η οποία θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε εγκεκριµένο σκεύασµα. Επειδή την τρέχουσα περίοδο πραγµατοποιείται και η ζιζανιοκτονία των σιτηρών, θα πρέπει όσοι παραγωγοί θελήσουν να κάνουν συνδυασµό ζιζανιοκτονίας- µυκητοκτονίας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτική µε την συνδυαστικότητα των φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων καθώς υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης συµπτωµάτων φυτοτοξικότητας ή παρεµπόδιση της δράσης τους. Τονίζεται επίσης στους παραγωγούς σιτηρών να παρακολουθούν την εξέλιξη των ασθενειών σε συνεργασία µε τους τοπικούς γεωπόνους, οι οποίοι παρακαλούνται, σε περίπτωση που εντοπίσουν σηµαντική προσβολή, να επικοινωνήσουν άµεσα µε την υπηρεσία µας (τηλ. 6973778097-2232022246) Ο Γεωπόνος ΤΑΟ ∆οµοκού Γιώργος Στεργιανός
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details