Παράταση ασφαλιστικής Ικανότητας έως 31/4/2015

27/02/2015
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
 Παράταση ασφαλιστικής Ικανότητας έως 31/4/2015
Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή της με αρ. 108/25-2-2015 απόφασης του Διοικητή του ΟΓΑ, η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του ΟΓΑ, που λήγει στις 28-2-2015, ανανεώνεται έως και 30-4-2015.
Για όσους δικαιούχους περίθαλψης του Οργανισμού, προσέρχονται στα γραφεία σας και α) ζητούν αρχική χορήγηση βιβλιαρίου υγείας, β) ζητούν ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας πέραν της 30ης Απριλίου 2015, γ) κατοχύρωσαν δικαίωμα περίθαλψης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, ή δ) ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (έμμεσα μέλη, συνεχιζόμενη θεραπεία, ασφαλισμένοι σε διακοπή από την ασφάλιση προς συνταξιοδότηση, μοναχοί κ.λ.π.), μπορείτε να τους εξυπηρετείτε εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων περίθαλψης του Οργανισμού απαιτείται η καταγραφή στην εφαρμογή "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ/ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ".
Σημειώνεται ότι, η ανανέωση αυτή δεν αφορά τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ για τους οποίους σας έχουμε ήδη ενημερώσει με το από 25-2-2015 Ενημερωτικό Δελτίο.

O Προϊστάμενος του κλάδου

   Βασ. Παντιώρας
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details