έναρξη υποβολής αιτήσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

ΕΘΝΟΣΗΜΟ (2)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΘΝΟΣΗΜΟ (2)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                  
                    Ο ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
       την έναρξη υποβολής αιτήσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
                                                 (ΚΔΒΜ)


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου  Δομοκού παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δύναται να υλοποιηθούν παρατίθενται στο παράρτημα της αίτησης.
 Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Η αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.domokos.gr και σε έντυπη μορφή .
Η αίτηση υποβάλλεται με τους ακόλουθους τρόπους :
·        Ηλεκτρονικά στο e-mail:  kdvm917@gmail.com
·        Ιδιοχείρως στο: Δημαρχείο (Πλατεία Μουσών 1) .

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνο του ΚΔΒΜ  κάθε Δευτέρα ,Τρίτη και Τετάρτη στο τηλέφωνο 2232350227 και 6979860134.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details