πάνω από 4 εκατομμύρια έργα πρός ένταξη από τον Δήμο Δομοκού!


Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού ενέκρινε προς ένταξη σε μέτρο του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έργα πάνω απο  τέσσερα εκατομμύρια ευρώ που αφορούν:'

21ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης "Ανάπλαση υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου Δομοκού (Τ.Κ. Δομοκού, Τ.Κ. Ομβριακής, Τ.Κ. Ν. Μοναστηρίου) ποσού 650.000,00€ με το Φ.Π.Α..(Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 251η
22ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου σε κτηματικές περιοχές της Δ.Ε. Δομοκού, ποσού 615.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 252η
23ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση αγροτικού δρόμου από Τ.Κ. Γαβρακίων έως ιδιοκτησίας Σπέντζου, ποσού 615.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 253η
24ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου Δομοκού (Τ.Κ. Σοφιάδας, Τ.Κ. Εκκάρας, Τ.κ. Πετρωτού, Τ.Κ. Πουρναρείου, Τ.Κ. Φιλιαδώνας, Τ.Κ. Ξυνιάδας, Τ.Κ. Περιβολίου, ποσού 750.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 254η
25ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιΐας στην Τ.Κ. Ομβριακής, ποσού 615.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 255η
26ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση  δρόμουΤ.Κ. Γερακλίου - Βούζι, Λεύκα - Πολυδένδρι Δήμου Δομοκού, ποσού 615.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 256η
27ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Βελτίωση  αγροτικού δρόμου από Τ.Κ. Βαρδαλή έως Ε.Γ.Σ., ποσού 615.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 257η
28ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Ανάδειξη και αναβάθμιση στο αλσύλλιο στη θέση "ΚΑΣΤΡΟ" στην τ.κ. Ν. Μοναστηρίου ποσού 424.350,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 258η
29ο  Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Δομοκού στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του  προγράμματος "Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013¨(Π.Α.Α. 2007 - 2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέτρα 321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" και 322 "Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών", με τίτλο πράξης Ανάπλαση πλατειών Τ.Κ. Φιλιαδώνας, Εκκάρας Βελεσιωτών ποσού 350.000,00€ με το Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)

Περισσότερα για το Δημοτικό Συμβούλιο και φωτογραφικό υλικό ΕΔΩ!
259η
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details