ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 14η / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 22 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
   
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ:  12757
   
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες Ε. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ  
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:   2232350221  
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:   Νικόλαος Καλημέρης  
6972147545  
       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    14η / 2014  
   
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 26η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
     
α' Προηγούνται..  
   
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
  ….  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2014  
1ο  Εκλογή μελών Εκτελεστικής Επιτροπής όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο (Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσια - Πρόεδρος Δ.Σ.) 201η
2ο  Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο αναπληρωματικών Μελών στο Σύνδεσμο με την επωνυμία "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"(Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 202η
3ο  Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως Αντιπροσώπων στον Σ.Δ.Ι.Π.Ε. "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"(Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 203η
4ο  Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο ΝΠΔΔ "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" (Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 204η
5ο  Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο ΝΠΔΔ "ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" (Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 205η
6ο  Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ "ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 206η
7ο  Ορισμός Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής ΕΤαιρείας της Αυτοδιοίκησης "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" (Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 207η
8ο  Ορισμός Μελών α)Στο Διοικητιό Συμβούλιο β) Προέδρου και Αντιπροέδρου και γ)Ορισμός Μελών στο Διαδημοτικό Όργανο του ΝΠΔΔ "Διαδημοτική Ε[πιχείρηση Αξιοποίησης ΙΑΜΑΤΙΚΏΝ Λουτρών Δρανίστας - Καΐτσας (Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 208η
9ο  Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών - και ενός υπαλλήλου ως υπεύθυνου του Δήμου Δομοκού στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας με τίτλο "Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για το Θερμαλισμό - Αειφορία - Πολιτισμό" (Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 209η
10ο  Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης, άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (Εισήγηση:Γραφείο Δημάρχου - Δήμαρχος) 210η
11ο  Σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων - Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για το έτος 2014(Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 211η
12ο  Εγγραφή Νηπίων στους παιδικούς Σταθμούς Δομοκού (Εισήγηση:Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 212η
13ο  Καθορισμός τροφείων στους παιδικούς σταθούς Δήμου Δομοκού για το σχολικό έτος 2014- 2015 (Εισήγηση:Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού- Πρόεδρος Δ.Σ.) 213η
14ο  Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής φοιτήτριας Βάγιας Τσόγκα του Μιλτιάδη κατοίκου Δομοκού στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού (Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 214η
15ο  Αποδοχή ένταξης της Πράξης "Αγροτική Παραγωγή - Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Δομοκού. (Εισήγηση:Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 215η
16ο  Έγκριση Απόφασης Τ.Σ Βουζίου για την εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων (Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 216η
17ο  Καθορισμός εκδηλώσεων και Διάθεσης πίστωσης σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 (Εισήγηση:Γραφείο Δημάρχου - Δήμαρχος) 217η
18ο  Απόδοση κυριότητας οικοπέδου στον κ. Δημήτριο Καλομποκά (Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 218η
19ο 
Πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δομοκού (Σχετ. η αριθμ 16/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, Εισήγηση:Γραφείο Δημάρχου - Δήμαρχος)
219η
20ο  Πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό Μελών στο Συμβούλιο  Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Δομοκού(Σχετ. η αριθμ17/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, Εισήγηση:Εισήγηση:Γραφείο Δημάρχου - Δήμαρχος)) 220η
21ο  Συνέχιση μαθημάτων της Αλβανικής Γλώσσας από εθελοντές εκπαιδευτικούς (Σχετ. η αριθμ 18/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, Εισήγηση: Εισήγηση:Γραφείο Δημάρχου - Δήμαρχος) 221η
22ο  Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας (Σχετ. η αριθμ 19/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, Εισήγηση:Γραφείο Δημάρχου - Δήμαρχος) 222η
23ο  Επικαιροποίηση από τη Νέα Δημοτική Αρχή των εγκεκριμένων θέσεων πρόσληψης εκτακτου προσωπικού: α)Ανταποδοτικού χαρακτήρα επτά θέσεις, β) Πρόσληψης Δικηγόρου έμμισθης εντολής που προγραμμάτησε για το 2014 η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. (Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 223η
24ο  Κλήρωση ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωματικό του για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής των οχημάτων (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 224η
25ο  Συγκρότηση Επιτροπής (διενέργειας κλήρωσης ΠΚ. 12495/14) του άρθρου 15 παρ 2, του Π.Δ. 28/1980 για την "Παραλαβή Έργων" συνολικού προϋπολογισμού μέχριο : 7.219,36 με Φ.Π.Α.(Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ.Σ.) 225η
26ο  Ανάδειξη (διενέργεια κλήρωσης Π.Κ12487/14) ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή του Ν.3669/2008 "Παραλαβή Έργων"συνολικού προϋπολογισμού μέχρι  :1.500.000,00 (Εισήγηση:  Τεχνική Υπηρεσία Πρόεδρος Δ.Σ.) 226η
27ο  Ανάδειξη (διενέργεια κλήρωσης ΑΝ.1095/13 ) ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή των άρθρων 67 παρ.1 και 70  του Π.Δ 28/1980  "Παραλαβή Προμηθειών Εργασιών και Μεταφορών". ( Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Πρόεδρος Δ. Σ.)        227η
28ο  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δράσης και Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Σχετ. η αριθμ 15/2014  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και η αριθμ 134/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Εισήγηση Αρμόδιος Αντιδήμαρχος - Οικονομική Υπηρεσία). 228η
29ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα των Διοδίων (Εισήγηση: Δήμαρχος ) 229η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Νικόλαος Καλημέρης
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details