ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
 
        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:  14η  /  2014   
     
ΠΡΟΣ:   Τα τακτκά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού κ.κ:
1 ΠΑΠΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟ   
2 ΔΗΜΟΥΔΗ ΔΗΜΟ  
3 ΓΚΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ  
4 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ  
5 ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  
6 ΤΣΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟ  
ΚΟΙΝ:   Αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού κ.κ:
1 ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
2 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
3 ΜΑΤΣΑΔΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
4 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
5  -  
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
1 Κυριαζής Κεφαλάς, προϊστάμενος Τμήματος Οικ/κών Υπηρεσιών  
2 Σμπιλίρη Δήμητρα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, την 21η Ιουλίου 2014 ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 12:00 μ.μ στην  Έδρα του Δήμου στο Δομοκό [αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου] για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
     
α' Προηγούνται…  
1] Ανακοινώσεις Προέδρου.  
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Μελών Ο.Ε.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο:75 παρ.3 του Ν.3852/2010.  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Εισήγηση 
1ο Περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51, του Ν. 4257/2014 Οικονομική Υπηρεσία
2ο Αναμόρφωση του προύπολογισμού, οικ. έτους 2014 Οικονομική Υπηρεσία
3ο Περί έγκρισης Τεχ. Έκθεσης - Προϋπολογισμού  και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στη θέση "ΜΟΛΤΣΕΣ" οικισμού Άνω Αγόριανης". (Εξ' αναβολής) Τεχνική Υπηρεσία
4ο Περί ανάκλησης της αριθ. 75/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση (εκ νέου), Τεχνικής Έκθεσης - Προϋπολογισμού, διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Κατεδάφιση δημοτικού σχολείου Μαντασιάς".  Τεχνική Υπηρεσία
5ο Περί έγκρισης της αριθ. 14/2014 μελέτης του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Αξιοποίηση γεώτρησης Τ.Κ. Άνω Αγόριανης" Τεχνική Υπηρεσία
6ο Έγκριση του 6ου/2014 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 152, του Ν.3463/2006 και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το έργο "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης, αρδευόμενης έκτασης από λιμνοδεξαμενή Νέου Μοναστηρίου".  Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
7ο Περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την "Προμήθεια χημικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Δομοκού."  Οικονομική Υπηρεσία - Τεχνική Υπηρεσία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στυλιανός Σύρος
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details