Ανακοίνωση για τις εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού

Δήμος Δομοκού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιούμε στους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Δομοκού, ότι οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στους παιδικούς σταθμούς, από 20 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας (Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00π.μ – 15:00μ.μ.)
Για την εγγραφή παιδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τους παιδικούς σταθμούς)
2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
3) Βεβαίωση εργοδότη ότι οι γονείς είναι εργαζόμενοι ή υπεύθυνη δήλωση για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους
4) Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και για τα προβλεπόμενα για την ηλικία του παιδιού εμβόλια, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης
5) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους
6) Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης (ανεργία, αναπηρία, πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια κ.α.)
7) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, απαιτείται επιπλέον η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα όπως αυτό αποδεικνύεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.
Για την επανεγγραφή παιδιών απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
Πληροφορίες:
1.  Παιδικός Σταθμός Δήμου Δομοκού ( Τρίγκα Κωνσταντίνα, τηλ.2232022360)
2.  Παιδικός Σταθμός Νέου Μοναστηρίου (Μπίμπου Βασιλική, τηλ. 2232071288)                    
3.  Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού  (Αθαν. Μαμαλούδη, τηλ. 2232 3 50212)   
Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο, μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Δομοκού. 


 Ανακοίνωση για τις εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details