Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο!!

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    6η / 2014
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 14η Απριλίου 2014 ημέρα: Μ.Δευτέρα και ώρα: 13:00 μμ στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
α' Προηγούνται..
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010
….
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2014  
1ο  Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης "ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΒΡΑΒΕΙΑ του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ " και διάθεση πίστωσης(Εισήγηση:  Γραφείο Δημάρχου - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 92η 
2ο  Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΙΠΠΕΙΣ " και διάθεση πίστωσης(Εισήγηση:  Γραφείο Δημάρχου - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 93η 
3ο  Έγκριση της αριθ. 1/7-4-2014 Απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών περί "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ με θέμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" και διάθεση πίστωσης.                                                                             (Εισήγηση:  Γραφείο Σ.Ε.Μ - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 94η 
4ο  Έγκριση της αριθ. 2/7-4-2014 Απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών περί "ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ" .  (Εισήγηση:  Γραφείο Σ.Ε.Μ ) 95η 
5ο  Έγκριση ή όχι συμμετοχής του Δήμου Δομοκού στην 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και διάθεση πίστωσης.                                                                    (Εισήγηση: Τμ.Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης -Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 96η 
6ο  Καθορισμός ωραρίου και ημερών εργασίας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.                                                                       (Εισήγηση:  Τμήμα Περιβάλλοντος  - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 97η 
7ο  Επικαιροποίηση Παραρτήματος Ι’ του «Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ’ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών»                                            (Εισήγηση:  Τμήμα Περιβάλλοντος  - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 98η 
8ο  Εξέταση της αριθ: 13/24-3-2014 Απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στον Καθορισμό "ΝΕΩΝ" θέσεων λειτουργίας περιπτέρων.                                                                                     (Εισήγηση: Τμ.Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης -Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 99η 
9ο  Λήψη απόφασης του Δ.Σ που αφορά στην Κλήρωση και Καθορισμό  θέσεων λειτουργίας περιπτέρων "ΠΑΛΑΙΩΝ και ΝΕΩΝ".                                                                                     (Εισήγηση: Τμ.Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης -Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 100η 
10ο  Διαγραφή τελών  ύδρευσης  Α' και Β' τριμήνου έτους 2013 - συμφηφησμός τελών Α΄και Β' τριμήνου έτους 2013.                                                       (Εισήγηση: Οικ.Υπηρεσία/Γραφείο Τελών  - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 101η 
11ο  Έγκριση επιχορήγησης €: 2000,00 στον  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΟΜΟΚΟΥ  για αισθητικές παρεμβάσεις στο Κέντρο του Δομοκού.                                                   (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 102η 
12ο  Αποδοχή ποσού €: 18.673,81  για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων - Δαπάνης για Σχολικό Τροχονόμο  Α' Εξαμήνου 2014 - κατανομή πιστώσεων για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.                                                         (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Δημοτικός Σύμβουλος Υπεύθυνος Παιδείας) 103η 
13ο  Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού κατά 1 στύλο και 1ΦΣ στην  ΤΚ.Αγίου Γεωργίου (οικία Καρκάνη Κων.).  ποσού €: 1.100,11.                                                                                 (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 104η 
14ο  Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού κατά 1 στύλο και 1ΦΣ στην  ΤΚ.Αχλαδιάς (πλησίον του Δημοτικού Σχολείου).  ποσού €: 1.100,11.                                                                                 (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 105η 
15ο  Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού κατά 3 στύλους και 3ΦΣ στην  ΤΚ.Παναγιάς (έναντι ιδιοκτησιών Γώγουλα Γεώργιου,Καλαμπαλίκη Ηλία και Παπαντώνη Λεωνίδα).  ποσού €: 3.300,34.                                                                                 (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 106η 
16ο  Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού κατά 1 στύλο ΧΤ, 3 ,1 ΣΤΎΛΟ μτ και κατασκευές ΜΤ στην  ΤΚ.Πουρναρίου έμπροσθεν οικιών Μπούρχα Κώστα & Κούτρα Λευτέρη ).  ποσού €: 1.867,50.                                                                                 (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 107η 
17ο  Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού κατά 4 στύλους και 4ΦΣ στην  ΤΚ.Ομβριακής  (Θέση : Πέτρινο Γεφύρι , κλπ).  ποσού €: 4.400,45                                                                                 (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 108η 
18ο  Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού κατά 1 στύλο και 1ΦΣ στην  ΤΚ.Ομβριακής  (έναντι ιδιοκτησίας Καλέα Δημήτριου).  ποσού €:1.100,11                                                                                                                                   (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 109η 
19ο  Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επι της αριθ: 7/2014 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού" που αφορά στην Τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του ΝΠΔΔ  οικ.έτους 2014.                                                                                     (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Πρόεδρος ΝΠΔΔ)  110η 
20ο  Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επι της αριθ: 9/2014 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού" που αφορά στην έγκριση Απολογισμού του ΝΠΔΔ  οικ.έτους 2013.                                                                                     (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Πρόεδρος ΝΠΔΔ)  111η 
21ο  Έγκριση Ταμειακού  Απολογισμού Εσόδων -Δαπανών οικ.έτους 2012 Δήμου Δομοκού.(Σχετική η αριθ.41/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)                                                                                                                                 (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)

112η 
22ο  Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης περιόδου από  1/1/2012 ως 31/12/2012 του Δήμου Δομοκού.(Σχετική η αριθ.41/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)                                                                                                                (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)

113η 
23ο  Χαρακτηρισμός Κωδικού Αριθμού Εξόδων ως Δεκτικού έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής έτους 2014.                                                                                              (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 114η 
24ο  Εξέταση αίτησης κου.Γεωργίου Αποστόλου εκμισθωτή του Καταστήματος στη Πλατεία Θαυμακού ΤΚ Δομοκού που αφορά σε επισκευές του καταστήματος.                                                                                                                  (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία/Γρ.Περιουσίας - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 115η 
25ο  Εξέταση αίτησης κας.Παγώνας - Ραφαέλας Μαμαλούδη  εκμισθώτριας  του Καταστήματος Αναψυκτηρίου στη θέση "Δέλτα"  ΤΚ Ν.Μοναστηρίου  που αφορά σε διαγραφή μισθωμάτων του καταστήματος.                                                                                                                  (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία/Γρ.Περιουσίας - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 116η 
26ο  Καταλογισμός ενοικίων στον προηγούμενο  εκμισθωτή του Καταστήματος στη Πλατεία Θαυμακού ΤΚ Δομοκού για το διάστημα που λειτούργησε το κατάστημα μετά τη λήξη της σύμβασης (31.8.2013).                                        (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία/Γρ.Περιουσίας - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 117η 
27ο  Έγκριση χορήγησης παράτασης της διάρκειας εκμίσθωσης του χώρου στη τοποθεσία ΓΟΛΙΝΕΣ ΤΚ Δομοκού στην Εταιρεία COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ Α.Ε                                                                                                                   (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία/Γρ.Περιουσίας - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 118η 
28ο  Έγκριση της Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης του Χώρου (ΣΤΟΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ. ΔΟΜΟΚΟΥ) στον Α.Ο Αχιλλέας Δομοκού.                  (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία/Γρ.Περιουσίας - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 119η 
29ο  Έγκριση της Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου κάτω απο την   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΚ. ΔΟΜΟΚΟΥ (Δυτική αίθουσα)  στον Α.Ο Αχιλλέας Δομοκού.                                                                                                             (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία/Γρ.Περιουσίας - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 120η 
30ο  Έγκριση της Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης του Χώρου κάτω απο την   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΚ. ΔΟΜΟΚΟΥ (Ανατολική αίθουσα) στο ΝΠΔΔ "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού"                                                                                      (Εισήγηση:  Οικ/κή Υπ/σία/Γρ.Περιουσίας - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 121η 
31ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΛΑΜΑ" εργολαβίας ΕΔΕ: Δ.ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ.                                                                                                                                                                (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 122η 
32ο  Έγκριση  Παράτασης Περαίωσης του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΕΜΠΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.                                                                                                                            (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 123η 
33ο  Έγκριση  Παράτασης Περαίωσης του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.                                                                                                                            (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 124η 
34ο  Έγκριση  Παράτασης Περαίωσης του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ:ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ .                                                                                                                            (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 125η 
35ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: .. ΜΕΙΔΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.                                                                                                                                                                                              (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 126η 
36ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: .. ΜΕΙΔΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.                                                                                                                                                                                              (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 127η 
37ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: Ν.ΔΕΝΔΡΗ .                                                                                                                                                                                              (Εισήγηση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 128η 
38ο  Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου Δομοκού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης οικ.έτους 2014.(Απόφαση Οικ.Επιτροπής: 5/38/8-4-2014) και Απόφαση Εκτελεστικής Επιτρπής: 4/8/4-4-2014). (Εισήγηση: Οικ.Υπηρεσία-Γραφείο Προϋπ/σμού  - Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 129η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Signature_final.JPG
Χαράλαμπος Β. Λιόλιος
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details