ΜΕΛΕΤΕΣ 2012 2013 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Επωνυμία αναδόχου Διαδικασία ανάθεσης  Κ.Α. Αριθ. Τεχνικού Προγράμματος Σύμβαση 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 25/7412.0044   690/24-01-13
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 25/7412.0043   968/25-01-2013
ΜΑΜΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 25/7412.0045   16817/10-09-12
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 40/7412.0003   14565/09-07-12

2013

Επωνυμία αναδόχου Διαδικασία ανάθεσης  Κ.Α. Αριθ. Τεχνικού Προγράμματος Σύμβαση  Προϋπολογισμός Σύμβασης
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 25/7412.0005   10130/31-05-13 4300,00
ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 30/7412.0012   4142/04-04-13 4600,00
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 30/7412.0013   4547/11-04-13 4600,00
ΜΑΜΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 25/7412.0006   18122/31-05-13 6750,00

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details