ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 19η / 2013

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    19η / 2013  
   
ΠΡΟΣ: Τον κο. Δήμαρχο,τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
      Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την: 15η Νοεμβρίου 2013 ημέρα: Παρασκευή   και ώρα: 18:00 μμ στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:   
       
α' Προηγούνται..  
     
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
  ….  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
       
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΔΣ/2013  
1ο Γνωμοδότηση επι της αριθ.16/11-11-2013 Απόφασης Δ.Σ του ΝΠΔΔ "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" που αφορά στην ψήφιση του προϋπ/σμού εσόδων και δαπανών του ΝΠΔΔ για το οικ.έτος 2014. Πρόεδρος ΔΣ του ΝΠΔΔ  & Τμήμα Οικονομικών Υπ/σιών (Γρ.Προϋπολογισμού).  259η 
2ο Γνωμοδότηση επι της αριθ.14/1-11-2013 Απόφασης Δ.Σ του ΝΠΔΔ "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" που αφορά στην τροποποίηση του προϋπ/σμού εσόδων και δαπανών του ΝΠΔΔ οικ.έτους  2013. Πρόεδρος ΔΣ του ΝΠΔΔ  & Τμήμα Οικονομικών Υπ/σιών (Γρ.Προϋπολογισμού).  260η 
3ο Έγκριση πληρωμής δαπάνης για χορήγηση υποτροφίας μέσω του κληροδοτήματος "Κ.Υφαντή" Τοπικής Κοινότητας Περιβολίου.  Πρόεδρος Τ.Κ  & Τμήμα Οικονομικών Υπ/σιών (Γρ.Κληροδοτημάτων).  261η 
4ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών.                                                                                      Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. (Γρ.Προμηθειών). 262η 
5ο Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ»
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Γρ.Έργων).  263η 
6ο Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης ένταξης της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Γρ.Έργων).  264η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 
Signature_final.JPG
Χαράλαμπος Λιόλιος
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details