ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ,

«ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, 
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
Αριθ. Πρωτ.: 26/2-10-2013
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού, με την υπ' αριθ. 3/4/1-10-2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις καθαριστριών/των, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το σχολικό έτος 2013-2014, στα παρακάτω Σχολεία αρμοδιότητάς της:
Για το Γυμνάσιο Ομβριακής: 1 θέση
Για το Λυκειο Δομοκού:        1 θέση
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι:
  1. Αίτηση
  2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας, οικ έτους 2013 (σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση της δήλωσης, θα υποβληθεί το αντίστοιχο έντυπο Ε1)
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοσης τελευταίου διμήνου).
  5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).
Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού του Δήμου Δομοκού. (Δημοτικό Κατάστημα - Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός, Τ.Κ. 35010, τηλ. 2232 3 50200) και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 έως και την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1, Τ.Κ. 35010. (Αρμόδιοι υπάλληλοι  διοικητικής υποστήριξης Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής: κ. Παπαχρήστος Γεώργιος, τηλ. 2232350208 & κ. Ευγενία Πάνου, τηλ. 2232 0 22385 ).
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων
Δήμου Δομοκου
Κων/νος Γραμματίκας
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details