Γιατί οι έντιμοι και ικανοί συνήθως δεν ασχολούνται με την Πολιτική; Κατά τον Σωκράτη

Γιατί οι έντιμοι και ικανοί συνήθως δεν ασχολούνται με την Πολιτική; Κατά τον Σωκράτη

Γιατί οι έντιμοι και ικανοί συνήθως δεν ασχολούνται με την Πολιτική; Κατά τον Σωκράτη
Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων (427-347 π.Χ.) γύρω στο 374 π.Χ. έγραψε το κορυφαίο έργο του Πολιτεία, μέσω του οποίου σχεδίασε την εικόνα του ιδα-νικού πολιτεύματος με επίγνωση του πόσο δύσκολη είναι η πραγματοποίησή του.
Στο έργο αυτό μέσα από την αφήγηση του Σωκράτη αναφέρεται και η συζήτηση που έγινε με θέμα τη φύση της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως για τη δημιουργία ενός ιδανικού κράτους, στο οποίο θα κυριαρχεί η ιδέα του αγαθού και το οποίο κράτος θα υφίσταται για να παρέχει την αληθινή ευτυχία στους πολίτες του. Για να επιτευχθεί όμως αυτό οι άρχοντες πρέπει να εργάζονται για το καλό των άλλων (των αρχομένων) και όχι το δικό τους! Ένα τέτοιο κράτος όμως βρίσκεται στη σφαίρα της ουτοπίας.
Ας δούμε τι ακριβώς γράφει ο Πλάτων για την εξουσία (άρχοντες - πολιτικούς) και τους εξουσιαζόμενους (αρχόμενους - πολίτες) [Πολιτεία, Βιβλίο Α, 346-347].
Αφηγείται ο Σωκράτης:
«Καμιά τέχνη και καμιά εξουσία δεν έχει ως αντικείμενο της ασχολίας της την δική της προσωπική ωφέλεια, αλλά [...] το αντικείμενο της εξουσίας και των προσταγών της είναι η ωφέλεια του εξουσιαζομένου, και το κάνει αυτό έχοντας εμπρός στα μάτια της το συμφέρον του εξουσιαζομένου που είναι ασθενέστερος και όχι το συμφέρον του ισχυροτέρου.
Γι' αυτό ακριβώς [...] κανένας δεν αποφασίζει με τη θέλησή του να γίνεται άρχων [μηδένα ἐθέλειν ἑκόντα ἄρχειν] και να έχει στα χέρια του την ξένη αθλιότητα, προσπαθώντας να τη διορθώσει, αλλά ζητά μισθό, επειδή όποιος έχει την πρόθεση να δουλέψει ως σωστός τεχνίτης, όταν οι προσταγές του είναι σύμφωνες με την τέχνη, δεν πράττει ούτε προστάζει ό,τι συμφέρει αυτόν τον ίδιον, αλλά ό,τι συμφέρει τον αρχόμενο. Γι' αυτήν ακριβώς την αιτία, για όσους πρόκειται να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, πρέπει να εξασφαλιστεί ως μισθός, ή χρήματα ή τιμή ή τιμωρία, εάν κανένας δεν θέλει να αναλάβει την εξουσία [μισθὸν δεῖν ὑπάρχειν τοῖς μέλλουσιν ἐθελήσειν ἄρχειν, ἢ ἀργύριον ἢ τιμήν, ἢ ζημίαν ἐὰν μὴ ἄρχῃ]».
Τι θέλεις να ειπείς μ' αυτό Σωκράτη; είπε ο Γλαύκων. Τα δύο είδη του μισθού που ανέφερες μπορώ να τα καταλάβω• δεν αντιλαμβάνομαι όμως πώς εννοείς την τιμωρία και πώς την έχεις βάζεις στην ίδια μοίρα με τον μισθό.
Από την ερώτησή σου εικάζεται ότι δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο μισθός των εντίμων ανθρώπων, αυτός δηλαδή που παρακινεί τους ενάρετους ανθρώπους να φορτώνονται τα βάρη της εξουσίας, όταν αποφασίζουν να γίνονται άρχοντες, Μήπως δεν γνωρίζεις πως το να αγαπά κάποιος τις τιμές και τα χρήματα, όχι μόνο κατά την γνώμη του λαού, αλλά και στην πραγματικότητα είναι όνειδος;
Αυτό τουλάχιστον το γνωρίζω, είπε.
Γι' αυτό ακριβώς, είπα εγώ, οι καλοί δεν παρακινούνται ούτε από χρήματα ούτε από τιμές να γίνονται άρχοντες [οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἐθέλειν ἄρχειν οἱ ἀγαθοί οὔτε τιμῆς]• γιατί δεν τους αρέσει ούτε λαμβάνοντας φανερά τον μισθό του αξιώματός τους να χαρακτηρίζονται ως έμμισθοι, ούτε να στιγματίζονται ως κλέφτες επωφελούμενοι κρυφά από την άσκηση της εξουσίας [οὔτε γὰρ φανερῶς πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα μισθὸν μισθωτοὶ βούλονται κεκλῆσθαι, οὔτε λάθρᾳ αὐτοὶ ἐκ τῆς ἀρχῆς λαμβάνοντες κλέπται], ούτε πάλι η δόξα μπορεί να είναι κίνητρο γι' αυτούς, αφού δεν αγαπούν τη δόξα. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτοί να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, αν δεν αναγκαστούν και απειληθούν με τιμωρία. Εξ αιτίας αυτού έχει επικρατήσει σχεδόν η γνώμη ότι είναι ντροπή να θέλει κανείς από μόνος του να αναλάβει εξουσία, χωρίς να υπάρχει η απειλή του εξαναγκασμού. Και η πιο βαριά τιμωρία (για κάποιον έντιμο) είναι το να εξουσιάζεται από κάποιον χειρότερό του, στην περίπτωση που δεν αποφασίζει ο ίδιος να αναλάβει την εξουσία. Επειδή αυτή την τιμωρία, πιστεύω ότι φοβούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, δέχονται να αναλάβουν την εξουσία, όταν γίνονται άρχοντες, και ασκούν τότε την εξουσία, όχι με την ιδέα ότι κάνουν κάτι καλό ούτε για να τους δοθεί μέσω των αξιωμάτων η ευκαιρία να περάσουν καλά, αλλά ενεργούν από ανάγκη, αφού δεν θα βρίσκεται καλύτερό τους ή όμοιός τους, για να παραλάβει την εξουσία. Γιατί υπάρχει κίνδυνος πως, αν υπήρχε μια πόλη κατοικημένη από εναρέτους (έντιμους) ανθρώπους, θα ήταν μέσα σ' αυτή περιζήτητο πράγμα η μη ανάληψη της εξουσίας, σε όσο βαθμό είναι σήμερα (περιζήτητο) η ανάληψή της [ἐπεὶ κινδυνεύει πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν]. Και στην περίπτωση αυτή θα γινόταν ολοφάνερο ότι πραγματικά στον χαρακτήρα του σωστού άρχοντα δεν είναι να επιδιώκει το συμφέρον του, αλλά το συμφέρον των αρχομένων (δηλ. των πολιτών). Έτσι κάθε γνωστικός άνθρωπος θα προτιμούσε να ωφελείται αυτός από άλλον και να μην έχει σκοτούρες εργαζόμενος προς όφελος των άλλων".
Το ανωτέρω κείμενο του Πλάτωνα είναι πολύ επίκαιρο σήμερα. Οι έντιμοι και ικανοί συνήθως απέχουν από τα κοινά και δεν επιδιώκουν να αναλάβουν εξουσίες για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αναφέρει ο Πλάτων. Όσοι το επιχείρησαν ή αφομοιώθηκαν από το κρατούν σάπιο πολιτικό σύστημα ή τα παράτησαν γρήγορα. Αλλά έως τώρα τουλάχιστον και ο πολύς λαός δεν προτιμά τους έντιμους και ικανούς.
Οι έντιμοι (αγαθοί - ενάρετοι, κατά τον Πλάτωνα) δεν επιδιώκουν τα αξιώματα και τις τιμές, ούτε έχουν ανάγκη από την εφήμερη δόξα που προσφέρει η ανάληψη εξουσίας. Ούτε φυσικά θα καταδεχτούν να γυρίζουν στην αγορά και στα καφενεία, ή και στα μνη-μόσυνα ακόμα, για να ζητήσουν την ψήφο του οποιουδήποτε. Οι ικανοί, επίσης, δεν αφήνουν την εργασία τους για να ασχοληθούν με την πολιτική για να λάβουν διάφορα αξιώματα, τα οποία φέρνουν εύκολο χρήμα και πρόσκαιρες τιμές. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τον καταργηθέντα, ευτυχώς, νόμο για το ασυμβίβαστο του βουλευτικού αξιώμα-τος και της ασκήσεως επαγγέλματος εισηγήθηκαν και υποστήριξαν επαγγελματίες πολιτικοί, οι οποίοι δεν άσκησαν ποτέ οποιοδήποτε επάγγελμα στη ζωή τους!

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

124 comments:

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΡΟ Για Πάρτι Σου

ΣΥΡΟ Μαζί Σου

Εμείς Οι Άρρωστοι

Οι Οπαδοί Σου.!!!.

Αντιπολίτευση..
Διαχρονικά τα σχόλιά σας σας παρακαλώ.!!!.
Όχι απαυτά που γράφετε συνήθως.???
Αυτά αντιπολίτευση σκοτώνουν βούβαλο με τη μία από δω στην κοιλάδα του Σερενγκέτι στην Αφρική.!!!.

fun club speaking είπε...

Οι κότες, που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν μπαλάκια, κακκαρίζουν άσκοπα, άκαιρα και χωρίς αποτέλεσμα!
ο σωστός ο πετεινός λαλάει το ξημέρωμα και στη σωστή ώρα, με σκοπό να ξυπνήσει τον λαό!
Ειδικά δε, ο πολιτικοποιημένος πετεινός, λαλάει κοντά στις εκλογές.

Ανώνυμος είπε...

επεσες στα δυσκολα και την κοπανησες!!τελικα κανεις καλα την δουλεια σου!!

Ανώνυμος είπε...

Η δημοτική αρχή κατηγορείται απο τους πάντες για την ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ της τρία χρόνια τώρα.
Τι περιμένουμε να ανακαλύψουν;;
Εγκαίνια για καθετί που λειτουργεί στο δήμο.
Είναι σε κάθε περίπτωση φοβερά υποτιμητικό για τους πολίτες του τόπου, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ο καθένας παλεύει για να επιβιώσει, η δημοτική αρχή να διοργανώνει εκδηλώσεις απλά για να τις διοργανώνει.
Το κάναμε στο διπλανό χωριό ας το κάνουμε και στο άλλο και στο άλλο κ.ο.κ.
Αλήθεια, πόσο μας στοίχησαν οι παρουσιάσεις ταινιών φέτος;;
Ολα για καθαρά για λόγους ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.

Μπορεί κάποιος αυτά να τα δει με συμπάθεια και να τους αφήσει να αισθάνονται ευτυχείς μέσα στην μακαριότητα τους.

Ανώνυμος είπε...

Λοιπόν..
Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει το να είσαι Δημοτική Αρχή.
Παιδιά δεν έχετε αναγνωρίσει κανένα έργο της, όλα τα υποτιμάτε λές και είστε ρατσιστές.
Η Δημοτική Αρχή δεν ρίχνει «λάσπη» αλλά χτίζει.

Η λάσπη είναι ένα δομικό υλικό και λασπώνει μόνο εκείνους που την ρίχνουν.

Κάποιοι προφανώς υποφέρουν από μία ιδιότυπη αναπηρία που συνιστάται στο ότι δεν μπορούν να αγαπήσουν ούτε τον τόπο τους ούτε και τους συνανθρώπους τους.

Υ.Γ..Γραφικέ..Σταμάτα να με κυνηγάς «διαβολεμένα» υποφέρω.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Για την αντιπολίτευση..

Η τύχη χτύπησε μιά φορά την πόρτα σας παλαιότερα..
Η ατυχία να ξέρετε έχει μεγαλήτερη επιμονή!

Ανώνυμος είπε...

Η Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα Η Πλειοψηφία..
Είναι μιά δυνατή ομάδα που ξέρει ακριβώς τι είναι αναγκαίο στον τόπο και δουλεύει πάνω σε αυτόν το τομέα.

Ανώνυμος είπε...

ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 3 ΕΤΩΝ ΤΩΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΑΝΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΩΣ ΑΣΗΜΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΡΓΑ.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

Οι δημότες τους έχουν πάρει είδηση και αυτοί συνεχίζουν τον ύπνο του δικαίου

Ανώνυμος είπε...

Η δημοτική αρχή δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί σε όσα της καταλογίζονται.
Το κυριότερο σφάλμα της η οπισθοδρόμηση του τόπου.
Είναι φανερό ότι διολισθαίνει σε τακτικές που αποθεώνουν τον πολιτικαντισμό και οδηγούν σε αγνώστους οδούς το δήμο μας.
Θα δεχθεί δημόσια αντιπαράθεση ο δήμαρχος;;
Τι να πεί άλλωστε;;

Οι προεκλογικές δεσμεύσεις του κατάντησαν κουρελόχαρτο!!!!

Ανώνυμος είπε...

Η δημοτική αρχή βαδίζει πάντα με αφελής και αδέξιους χειρισμούς, ίσως λόγω ανεπάρκειας σχεδιασμού και διοίκησης, που οφείλεται προφανώς, στην αδιαφορία ή στην ανικανότητα στελεχών της.

Τι άλλο να σκεφτεί κανείς;;

Ανώνυμος είπε...

ΦΑΝ
Χρειάζεται μια νέα αντίληψη, χρειάζεται οπωσδήποτε μία ειλικρινής και έντιμη συνομιλία με τον Πολίτη. Ο ενημερωμένος σωστά Πολίτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος συμπαραστάτης μιας δραστήριας Δημιουργικής Αρχής. Αν αυτό γίνετε πάμε καλά αν δεν γίνετε καλά κρασιά!!!!! Aς περιμένετε τον κόκορα να λαλήσει!!!! Θα είναι αργά μη θεωρείται τους δημότες βλάκες.

Ανώνυμος είπε...

Το ξαναλέω..

Το γραφείο του Δημάρχου το ξέρετε, πάτε και πέστε αυτά που πρεσβεύετε!
Πρέπει να αλλάξετε! Το βασικότερο να γίνετε γνωστοί!
Αυτή η αλήθεια μου, τι το πιό έντιμο.???

Ανώνυμος είπε...

Φίλε μου, το έχω κάνει επανειλημμένα αυτό που λες.
Το αποτέλεσμα;;
Φωνή βοώντως εν τη ερήμω!!!!
Δεν ακούνε αυτά που λες, κοιτάνε ποιός τα λέει!!!!
Ελπίζω να κατάλαβες.

Ανώνυμος είπε...

Γράφω εδώ, και ελπίζω να συνεχίσω να γράφω.
Στην κάλπη δεν θα πάω!!!!
Δεν νομίζω να αξίζει τον κόπο!!!!

Ανώνυμος είπε...

Μπορώ να γράψω πολύ ποιό "σκληρά"!!!!
(η σελίδα προφανώς να το θέλει).
Αλλά δεν θέλω να διαλύσω το "σύμπαν" δεν είναι αυτός ο σκοπός μου ούτε αυτοσκοπός μου.

Η υπομονή όμως έχει τα όρια της!!!!

Ανώνυμος είπε...

Παιδιά τα πράγματα είναι τόσο μα τόσο απλά..

Μη ξαναγράφετε και το «.θέμα θεωρείται λήξαν.».!!!:

Ανώνυμος είπε...

Γραφικέ για σένα..

Σύρο ολέ!
Σύρο ολέ!
Νά ’χαμε ένα αργιλέ!

Ανώνυμος είπε...

μπλεξαμε με τρελλοκομειο!!τι τον αφηνουν εξω!!

Ανώνυμος είπε...

Είναι γάτος ξέρει τι κάνει
Με 2 ή 3 σχόλια σβήνει τα παραπάνω και περιμένει τα επόμενα

Ανώνυμος είπε...

8:12 μ.μ. Τώρα σε πρόσεξα, για τα καλά..

Μόλις έγραψε ο Γραφικός για αδιαφορία και ανικανότητα σου άρεσε και αμέσως Εσύ επικαλέστηκες εμένα.
Ενημερωμένος πολίτης, πόσοι είναι αυτοί:???

Ανώνυμος είπε...

Στο χωριό μου..

Μόνο εγώ ξέρω ποιοί είναι Αντιδήμαρχοι, τόσο ενημερωμένους δημότες έχουμε, (ρώτησα δεν το γράφω από μόνος μου.) όσο γιαυτά που γράφουμε προφανώς μεταξύ μας τα διαβάζουμε και απαντάμε.
Αυτοί που σχολιάζουμε είμαστε λίγοι φαίνεται δε λέω κάτι το μη αληθές.

Ανώνυμος είπε...

Πρόεδρος ΔΣ δεν ξέρουν ακόμα ποιός είναι, καταλαβαίνεις που είμαστε.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ που ίσως νομίζετε ότι είμαι ενημερωμένος, δε γνωρίζω ούτε εξ όψεως εφτά (7) ΔΣ.

Ανώνυμος είπε...

Το νούμερο δεν τόβγαλα τυχαία μπήκα πρίν λίγο στο σάιτ του Δήμου και διάβασα τους ΔΣ.

Ανώνυμος είπε...

Σβήνει Σιγά Σιγά Η Κυριακή.
Έφτασε Η Διαδρομή Μου Στο Τέλος Της,
Η Ημερομηνία Λήξης Μου Από Το Σάιτ.

Αγαπημένες Μου Θαυμάστριες..Μάτς Μούτς Πολλά.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ μιλάω για δύναμη-Ζουγανέλη-Μποφίλιου

Να είσαι πάντα καλά....τα καλύτερα στην ζωή σου......!


7seven Senses.

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Αρχίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις στο Δομοκό για το θέμα υποβάθμισης του Κέντρου υγείας!

Σε ειδικό μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζονται πρωτοπορειακά μέτρα!
Όπως ανέγερση Σανατορίου δίπλα στο νεκροταφείο, ώστε να μη χρειάζεται να αλλάξει κρεβάτι ο άρρωστος, προώθηση της βοτανοθεραπείας με τα περίφημα βότανα της Δομοκίτικης φύσης, καθώς κα συνεργασία με Κινέζους και Ινδούς για χρήση εναλλακτικών μορφών θεραπείας, προσαρμοσμένης στις τοπικές ανάγκες (μασάζ Κίτσου, βελονισμός δαντελάκι, αρωματοθεραπεία με ανθοϊάματα και υγροβοθρόλουτρα, ομοιοπαθητικό κάπνισμα κ.α.).

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Κάτω από έναν περίεργα ζωγραφισμένο πίνακα τοπίου του Δομοκού, ο διάσημος Τουητεράς και ΔΣ δεν μπορούσε να χρονοτριβήσει άλλο, η μπλογκόσφαιρα ανυπομονούσε!

Ευθύς ανακοινώνει την Επίκαιρη Ερώτησή του στο ΔΣ που είναι η εξής.:
::[Ο Παπακαλιάτης γυρίζει καινούργιο σήριαλ!
Για πρώτη φορά δε αναφέρει δημόσια ότι το γύρισμα του σήριαλ δίνει πολλές πιθανότητες να ενταχθεί η Θεσσαλία στον ευρύτερο Δομοκό!
Και ρωτά τι πρέπει να πράξει το ΔΣ.???

Το σώμα του ΔΣ όταν άκουσε την εισήγησή του αμέσως άρχισε τις φωνές, τα γέλια, και τις ιαχές, γενικά επικράτησε οχλαγωγία για τι τι μέλλει γενέσθαι επί του θέματος!

Ο Πρόεδρος ΔΣ δεν άντεξε και έστειλε τον Τουητερά απέναντι στου μήτσου να πιεί αρκετούς καφέδες, μίπως και συνέλθει!

Ο Τουητεράς είπε όχι δεν πάω στου μήτσου θα πάω Πλάζα, να αφήσετε στην άκρη αυτά τα προσχήματα στου μήτσου και στου μήτσου, δεν περνάνε αυτά πλέον σε μένα, και βγήκε έξω.

Με μιά φωνή σύσσωμο το ΔΣ αποφάνθηκε..κρά και ούστ Τουητερά!
Είσαι αντί σε όλα σου αντιπολίτευση, αντιπρόεδρος, τώρα μας προέκυψες και αντιμλκας!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Στα πλαίσια των δράσεων του Δήμου για την Ακρόπολη της Πρόερνας στο Νέο Μοναστήρι η οποία ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και υπό την αιγίδα της UNESKO, διοργανώθηκαν κολυμβητικοί αγώνες στην λιμνοδεξαμενή του Ν.Μ.

Συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο ΔΣ!

Ήταν μιά αναμέτρηση μεταξύ τους.??? Τι να πει κανείς.???

(σημείωση..οι ΔΣ Καρανικό, Τζαχρ, και Παπιώ, δεν συμμετείχαν, οι δύο πρώτοι γιατί την ώρα της διεξαγωγής του αγώνα πείνασαν, και ο τρίτος διότι όπως καλλιεργούσε το μουστάκι του για να το κάνει πιό καλλιτεχνικό, απέτυχε παταγωδώς!.).

Στον αγωνιστικό τομέα τώρα, ένας, ένας, οι ΔΣ καταρρέουν!
Νικητής αυτού του άθλου διότι περί άθλου πρόκειται η ΔΣ Τόλβα που άντεξε και τερμάτισε άνετα σε 12 λεπτά με το «μαλλί στην πένα» σκορπίζοντας υποψίες ότι ήταν καραντοπαρισμένη.

Στις δηλώσεις που έκανε μεταξύ των άλλων είπε, ότι θα είναι υποψήφια σε αυτές τις εκλογές, στις επόμενες, και στις μεθεπόμενες.

Όλα τα παραπάνω διότι η προσφορά στα κοινά χρειάζεται εναλλαγές.ΓΕΩΡΓΙΑ είπε...

Καλά! Τι Έγραψα Η Θεά! Φτού Μου! Μη Με Ματιάσω!
Πρώτα Υγεία! Μετά Χαρά!
Κι Αν κάπου Χωράει & Λίγο Χιούμορ-Σάτυρα, Καλό Είναι!
Δημιουργεί Όμορφες Στιγμές!

Filakiaaaa! Πανέμορφε Πλανήτη.!!!!.

Ανώνυμος είπε...

Να δουμε τι ειχε πει ο παρατηρητης

30 Αυγούστου 2012 - 11:53 μ.μ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Με λύπη παρατηρώ ότι παρά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι συνεχίζουν να πραγματοποιούν υψηλού κόστους και προϋπολογισμού εκδηλώσεις βιτρίνας.
Τεράστια ποσά ξοδεύονται από τα άδεια ταμεία των δήμων με αποτέλεσμα είτε να ζητούν επίμονα αύξηση της κρατικής χορηγίας, είτε να επιβάλλουν έμμεσα νέες φορολογίες, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις άμεσες υποχρεώσεις τους. Ο τόπος σήμερα περνά εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες τους, πόσο μάλλον να αντέξουν και επιπρόσθετους μελοντικους νέους φόρους.
Δεν είναι η ώρα για την αυτοπροβολή δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων μέσα από πανάκριβες εκδηλώσεις που ελάχιστα προσφέρουν, ενώ αντίθετα προκαλούν τον πολίτη ο οποίος σφίγγει συνεχώς το ζωνάρι.
Είναι επίσης καλά γνωστό ότι μεγάλα ποσά καταλήγουν στις τσέπες ‘καλλιτεχνικών αντιπροσώπων’ οι οποίοι αναλαμβάνουν την κάθοδο τραγουδιστών, συγκροτημάτων κλπ.
Τέτοιες υπερβολές στερούν από τους δήμους κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για έργα υποδομής (στην υγεία –εκπαίδευση, στο οδικό δίκτυο, καθαριότητα, κλπ, αλλά και στην κατεύθυνση της κοινωνικής στήριξης δημοτών που έχουν άμεσα ανάγκη,πχ τροφή -υγεια-διακοπή ηλεκτρικού κλπ ).
Είναι η ώρα του αυτοπεριορισμού, των σοβαρών προσεγγίσεων και του μέτρου. Στόχος των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων θα πρέπει να είναι η δημιουργία ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, μείωση των δαπανών, αύξηση εσόδων μέσα από αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και σταδιακή ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές του δημου. Αλλαγή διαδικασιών στις δημοτικές υπηρεσίες για να γίνουν αυτές πιο ευέλικτες και αποτελεσματικές στην υπηρεσία του δημότη, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη των δήμων.
Η σημερινή κατάσταση επιβάλλει νέες, σύγχρονες προσεγγίσεις και οικονομικά μοντέλα που θα είναι βιώσιμα και θα οδηγούν τους δήμους μακριά από τον κίνδυνο πτώχευσης και ξεπουλήματος της δημοτικής περιουσίας.
Πρέπει όλοι να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ


Τα κυριότερα επιτεύγματα θητείας ενός σοβαρού Δημάρχου πρέπει να είναι:

• H έμφαση στην Κοινωνική Πολιτική με υλοποίηση δράσεων συμπαράστασης και προσφοράς σε πολίτες που έχουν ανάγκη στήριξης.
• Η ενοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία, τον πληρέστερο έλεγχο και τη διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
• Το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου με περικοπή των αλόγιστων δαπανών και η παραπομπή στη Δικαιοσύνη των δειγμάτων κακοδιαχείρισης από όπου και αν προέρχονταν.

Υ.Σ
Ενω εσυ σημερινέ νεοελληνα δημαρχε
εισαι ακομα στην φαση της αρπαχτης...

30 Αυγούστου 2012 - 11:53 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

1 Σεπτεμβρίου 2012 - 9:48 μ.μ.

«ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει την γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των Δημοτών»

(Άρθρο 68 Παρ. 2 του Νόμου 3852/2010)

«Οι Έλληνες είναι έξυπνος λαός όμως κυβερνάται από “κόλοκους”, και η Τουρκία είναι “κόλοκος” λαός όπου κυβερνάται από έξυπνους».
Τσιώρτσιηλ ο πρωθυπουργός αγγλιας στοΒ’ Παγκόσμιο Πόλεμο)

Τι τραγική ειρωνεία να επαληθεύεται πλήρως μια φράση ενός άξιου ηγέτη και οραματιστή κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μετά από σχεδόν 70 χρόνια ,όπου κρίνεται άκρως επίκαιρη και καυστική στην παρούσα φάση της τραγικής μας οικονομικής θέσης

ο παρατηρητης

Ανώνυμος είπε...

Ενω εσυ νεοελληνιστρια δημοτικη σύμβουλος ... αντι να σκέφτεσαι σοβαρα για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων ...φλυαρείς αλλογιστα στοδιαδίκτυο,προσπαθώντας να φτιάξεις το προφίλ ενος παταγωδώς αποτυχόντα δημάρχου....και γενικα
μιας αποδεδειγμενης πλεον πλήρως αποτυχόντος νοοτροπιας του νεοελληνα που οδηγησε στην αυτοκαταστροφη του πνεύματος του, της οικονομίας του και συγχρονως σε αρκετές περιπτώσεις στην απώλεια της ζωης του .

Ανώνυμος είπε...

H "Eυρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας" δεν άγγιξε τον δήμο μας.
Η ευρωπαϊκή εβδομάδα "European.Commision".
Φέτος την χάσαμε, πέρυσι τι έγινε;;
Καλά θα πείτε, εδώ ο κόσμος καίγετε και εσείς...
Και όμως, ήταν μια ευκαιρία να ανοίξει ένας διάλογος με σκοπό την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση.
Δείχνει το επίπεδο της συλλογικής μας συνείδησης μπροστά στις εξελίξεις των σύγχρονων δήμων.
Το περιββάλον καθορίζει τους πολίτες, σε ένα κάποιο βαθμό.
Η σχέση είναι αμφίδρομη, οι πολίτες ως πεζοί, προσλαμβάνουν τα τοπία και τις λειτουργίες του δήμου ή της πόλης ευχερέστερα, και επομένως συγκροτούν εναλλακτικές ή ανατρεπτικές κρίσεις για την αισθητική και την λειτουργικότητα.
Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα μεγάλων αλλαγών στην δομή και λειτουργία του δήμου, έχουμε διασαφηνίσει σε άλλα σχόλια μας τους στόχους και τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσε να οργανωθούν συζητήσεις (σε σχολεία-υπηρεσίες) και να δημιουργηθούν γεγονότα που να φέρνουν την κοινωνία μας κοντά στα κεντρικά αιτήματα του εκσυγχρονισμού.
Το δημοτικό συμβούλιο θα μπορούσε να συνεδριάσει ειδικά, με παρουσία δημοτών και εκπροσώπων της κοινωνίας.
Οι υπηρεσίες του δήμου θα πρέπει να οργανώσουν ένα κέντρο πληροφόρησης και προτάσεων απο και προς τον δημότη.

Κανένας δεν θα έχανε απο αυτές τις κινήσεις, ο δήμος στην πρώτη γραμμή μας!!!!

Ανώνυμος είπε...

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα European Moobility Week διοργανώνεται κάθε χρόνο 16-22 σεπτεμβρίου με ευθύνη της ευρωπαϊκής επιτροπής.

Ανώνυμος είπε...

Ειδικά για τον τόπο μας, η νέα συλλογική ηγεσία του δήμου (για τί πέρασε η εποχή του μεγάλου ηγέτη του όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, ξέρω τον δρόμο και εσείς έρχεστε) θα πρέπει να θεσπίσει ένα διαφορετικό κώδικα ασυμβίβαστων.
Με διαβούλευση. Με τη συμμετοχή της κοινωνίας.

Αυτά οφείλει η νέα δημοτική αρχή, να είναι απο τις βασικές δεσμεύσεις της!!!!

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα ασχοληθώ με τις "άμυνες μια αντίληψης" που όπου να είναι φεύγει, που πάντα επιχειρεί να μετατρέψει το πολιτικό σε προσωπικό.
Απευθύνομαι στους πολίτες που θεωρούν ότι απο την αυτοδιοίκηση μπορεί να ξεπηδήσει ένα κίνημα δημοκρατικής ανατροπής του παλιού.

Ανώνυμος είπε...

Για να δούμε τι αλλο μας έλεγε ο παρατηρητης για την δημόσια διοίκηση.

6 Ιανουαρίου 2013 - 7:09 μ.μ.

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Η δημόσια διοίκηση απαιτεί γνώση, εμπειρία ,ΑΝΤΙΛΗΨΗ (ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) και ΗΘΟΣ

Σπάνιος συνδυασμός αλλά απαραίτητος ,ιδίως τα δυο τελευταία σε ένα να είσαι ελλιπής (οσο άφορα την δημόσια διοίκηση)έχασες το παιγνίδι. Σκεφτείτε τώρα να δείτε τι εχει να γίνει, όταν κάποιος που διοικεί δεν διαθέτει κανένα από τα τέσσερα …

Kαι ένα "ελληνικό"περίεργο :

Γιατί Οι ηθικοί διανοούμενοι στην Ελλάδα έρχονται πάντα τελευταίοι (σε σειρά προτεραιότητας προτίμησης) ;
Διότι οι ηθικοί διανοούμενοι κάνουν πάντα αυτό που είναι σωστό και όχι αυτό που είναι αποδεκτό (επιθυμητό) απο τους πολίτες.

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Ο καλύτερος φίλος είναι αυτός που λέει και αντέχει την αλήθεια....

6 Ιανουαρίου 2013 - 7:09 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Οσο οι κυβερνώντες, κεντρικά και τοπικά, δεν αντιλαμβάνονται ότι οι υποδομές μπορούν στηρίξουν την κοινωνία, τόσο θα δυσκολεύουν τα πράγματα.

Ανώνυμος είπε...

Διορατικότητα : είναι η ικανότητα να προβλέπει κανείς την έκβαση των πραγμάτων, να αντιλαμβάνεται από το παρόν, τι θα συμβεί στο μέλλον.

Ανώνυμος είπε...

Προσέχτε!Μη γράφετε πολλά πολλά!Θα σας προσέξουν από το εξωτερικό!
Δεν πρέπει να έχουμε διαρροή εγκεφάλων από τον Δήμο μας!

Ανώνυμος είπε...

21 Απριλίου 2013 - 9:28 μ.μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Η ΑΠΛΗΣΤΙΑ –ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Εγώ πάντως εκείνο που κατάλαβα είναι ότι τόσα χρόνια έπεφτε το δούλεμα της αρκούδας, από όλους αυτούς που εκλέγαμε
Η μήπως σας μίλησε ποτέ κανένας για δικαιώματα; Ολοι για υποχρεώσεις σας λέγανε και με το "μαλακό" για να μην ξυπνήσει κανένας σας και τους πάρει χαμπάρι και χαλάσει το φαγοπότι τους.
Η μηπως σας κάλεσε κανένας στο δημοτικό συμβούλιο; απεναντίας σας αποτρέπανε
(Όσο λιγότερα γνωρίζατε τόσο καλύτερο ήταν για αυτούς)
Στην ουσία κανένας δεν ενδιαφέρετε και δεν ενδιαφέρθηκε πότε για το δημότη

Όταν πριν δυο χρόνια περιπου ψάξαμε για αρχείο αναλύσεων ποσίμου ύδατος δεν υπήρχε τίποτα, τα είχαν ολα εξαφανίσει ;
Μετά ψάχναμε για χλωριωτες ; ούτε εκει βρήκαμε τουλάχιστον σε αρκετά χωριά και οπου υπηρχανε προφανως δεν λειτουργουσανε .
Εφόσον δεν είχαν χλωριωτες ποτε δεν είχαμε πιει καθαρό νερο, χωρίς μικρόβια, κολοβακτηρίδια-εντερόκοκκο κλπ…….υπερχλωριωση .. συν τα νιτρικά (σε μερικες περιπτώσεις) που πίνουνε ,ακόμα και σήμερα.
Μάλιστα κατά την έρευνα μάθαμε ότι κάποιοι πρόεδροι στο παρελθόν αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα ηταν από τι αναθυμιάσεις του χλωρίου που το πετάγανε με τα δοχεία προφανώς λίγο πριν πάρουνε δείγματα αναλύσεων(φυσικά όποτε θυμότανε) .
Καταπίναμε ολο το χλώριο σε μεγάλες ποσότητες ,μέσα σε δυο –τρεις μέρες με όλες τις συνέπειες (αρτηριοσκλήρωση –καρδιακά προβλήματα –εγκεφαλικα , η υψηλή πίεση του αίματος -υψηλή επίπτωση καρκίνου του νεφρου,συκώτι του μαστού,στομάχι,ουροδόχου κύστη κλπ..κλπ....)
Και μετα…πάρε να χεις …..καταπίναμε ότι μακρόβιο κυκλοφορούσε
Μετά από πολλές πιέσεις …….ξέρετε την συνέχεια παραγγείλανε χλωριωτες (μετά από τόσα Χρόνια !!!!!)
θέλετε μεγαλύτερη απόδειξη από τα παραπάνω ώστε να πειστείτε ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για τους δημότες ; στην ουσία βέβαια δεν ενδιαφέρθηκαν ούτε για την υγεία τους,ούτε για την υγεία των παιδιών τους ,μόνο για την γρήγορη αρπαχτη ενδιαφέρονταν.

Μην νομίζετε ότι φέρει ευθύνες μόνο ο δήμαρχος για την κατάντια του δήμου αλλα και Όλοι οι διατελέσαντες μέχρι σήμερα δημοτικοί σύμβουλοι όπως και οι πολίτες

Θα αναρωτιέστε γιατί ευθύνονται οι δημότες ;
Για τον απλούστατο λογο διότι δεν φρόντισαν ποτέ να υπερασπιστούν τα
δικαιώματα τους αλλα ο καθένας φρόντιζε μόνο για την πάρτη του(προσωρινά βέβαια και όχι μακροχρόνια, όπως αποδείχτηκε)
Το ενδιαφέρον του δημότη φαίνεται μόνο μέσα από την κίνηση που σας πρότεινα.(παρουσία στο δημοτικό συμβούλιο)
Τι ειναι ο δήμος; είναι μια δημοτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών,
Πχ αν είχατε μια επιχείρηση δική σας (ιδιωτικη) και εγω σας λέω, ότι βάζατε στην διοίκηση τον καλύτερο μάνατζερ ,θα καθόσασταν σπίτι σας και δεν θα σας ένοιαζε καθόλου και δεν θα παρακολουθούσατε την πορεία της επιχείρησης; ετσι είναι και ο δήμος
Ψηφίσατε κάποιους ,τους παραδώσατε την διοίκηση του δήμου και μετα δεν ξαναρωτήσατε και μετά από χρόνια θυμηθήκατε ότι έχετε κάποια επιχείρηση και ζητάτε τον λογο γιατί σας κλέψανε και σας δηλητηριάσανε.
Περιμένατε να σας χαρίσουνε;
φίλοι μου οσα μαγαζιά δεν τα παρακολουθεί ο ιδιοκτήτης χρεοκοπούνε….
Σκεφτείτε όμως
Πόσο άπληστοι -αχάριστοι και αγενείς ήταν όλοι αυτοί που ψηφίσαμε μέχρι σήμερα ώστε να μην καλέσουν (οπως όφειλαν) ποτέ τον δημότη στο "μαγαζί του".

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Δημοτικό συμβούλιο δεν υπήρχε ποτέ.
Το μόνο που υπήρχε ήταν το Συμβούλιο παρτακιδων.

ΕΚΕΙΝΟ ΌΜΩΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΗΤΑΝ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΜΑΣ

21 Απριλίου 2013 - 9:28 μ.μ.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

περί ηθικής και αρπαχτης που λεγαμε....
Μόλις έσκασε η είδηση.


ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ
Σύλληψη Μητροπολίτη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες

Μητροπολίτης ηλικίας 69 χρόνων συνελήφθη χθες το πρωί στον Κορυδαλλό, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Πρόκειται για τον Μητροπολίτη Δωδεκανήσου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν:
Ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κω Δωδεκανήσου, κατηγορούμενος για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, με ποινή κάθειρξης επτά (7) ετών για το αδίκημα της υπεξαίρεσης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.


ολοι στην αρπαχτη...οποιος προλάβει
συνδημοτες μου.
Τους δικους μας, με την ανάδειξη εκκλησιαστική ιστορια περιοχης δομοκου θα τους ξεχάσατε...και θέλετε να αλλάξουμε τον κοσμο;

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

περι ηθικής και αρπαχτής..

Ειχε σχολιαστει ενα κουιζ .....
τοτε με την ιστορια του δημου δομοκου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος (Ιστορικό Συνέδριο),με θεμα"Η Εκκλησιαστική Ιστορία της Επαρχίας Θαυμακού"
προκειμενου να μας αποπροσανατολισει ο δημος απο την αναδειξη του προβληματος του ποσιμου νερου μας πεταξε το θεμα αυτο.

ΤΟ ΚΟΥΙΖ

ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΧΕΙ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ( ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ);

Ανώνυμος είπε...
ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ=ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ!!!!!

4 Οκτωβρίου 2012 - 9:29 μ.μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ=
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ
7 Οκτωβρίου 2012 - 11:56 μ.μ.


Να λοιπόν οι μεγάλες τσέπες της μητρόπολης....έρχονται και άλλα..

Η Φλύαρη Ζορζέτ είπε...

Εικοσιτετραώρου βάσεως εκτελεί μεταφορές το γραφείο σας.???

Ο ΙΟΥΔΑΣ -ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ...

Πως πέρασαν τόσες απευθείας αναθέσεις και κατατμήσεις όμοιων ή ομοειδών υπηρεσιών από τον ΕΠΙΤΡΟΠΟ;
Κάποια σχέση πρεπει να υπάρχει μεταξύ δήμου και επιτρόπου ....δεν εξηγείται διαφορετικά...

θα το βρω Αντιδημαρχε....

"ο θεός μπορεί να βοηθάει τον κλέφτη άλλα βοηθάει περισσότερο τον νοικοκύρη..."

29 Μαΐου 2013 - 10:59 π.μ.


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Δημος είχε προσλάβει το 2012 το γιο του επίτροπου στο δήμο.
Σήμερα δεν εργάζεται πλεον στον δήμο......

Να λοιπόν πως περνάνε οι απευθείας αναθέσεις.

Μπραβο Δημαρχε!!!

Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο...

Ανώνυμος είπε...

Η δημοτική αρχή είναι 50 φορές ποιό σκούρα σε "αποχρώσεις του μαύρου".
Αυτοί που είναι εγκατεστημένοι στο δήμο μας του ένα "κλικ" ποιό κάτω λαμία και ούτω καθεξής, ή σοβαρεύονται, ή να τα μαζέψουν και να φύγουν.
Τους βλέπουμε μόνο όταν είναι να κάνουν "μπάρμπεκιου" ελληνιστί κοψίδια στα κάρβουνα....
Οσο για τα υπόλοιπα, τα αφήνουμε στα τοπικά έντυπα να πουλήσουν και καμιά είδηση, να κάνουν καμιά συνέντευξη (απο αυτές που συνήθως κάνουν) σοβαρή επί του θέματος.

Εμείς όπως πάντα, πιάσαμε τα ασόβαρα, και τα μη ενδιαφέροντα της υπόθεσης....

Ανώνυμος είπε...

Ωραιος ο δημαρχος!!!!
Έμπειρος- διορατικός και πανω απο ολα
ηθικός. Τυφλα ναχουν ολοι οι δημαρχοι και ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Εμείς την δημοτική αρχή δεν την γνωρίζουμε.
Είμαστε οι τελευταίοι που πρέπει να εκφέρουμε άποψη για την διαδρομή της και την προσφορά της στην τοπική κοινωνία.
Αναρωτιόμαστε καθημερινώς, τι είναι το νόμιμο και τι το πολιτικά επιτρεπτό;;
Υπάρχει επιτροπή αξιολόγησης δομών στον δήμο μας;;
Ο δήμαρχος και η ομάδα του έχουν επιλέξει την αδιαφορία, την αδράνεια και την εξαφάνιση απο όσα συμβαίνουν στον δήμο και στην κοινωνία.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΓΙΟς ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ?
ΤΕΛΙΚΑ Ο ΓΚΟΥΒΑΣ ΕΙΧΕ ΜΕΓΑΛΕς ΑΚΡΕς
ΣΑΙΝΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΡΕ ΤΙ ΚΕΛΕΠΟΥΡΙ ΧΑΣΑΜΕ

Ανώνυμος είπε...

Επειδή σε αυτόν τον τόπο κάποιοι λένε την αλήθεια.
Η παραπληροφόρηση λέει ότι είμαστε χυδαίοι και χρησιμοποιούμε ανήθικες λέξεις.
Συγνώμη παιδιά!!!!
Οπως μεγαλώνουμε όλοι μας μάθαμε ότι δεν υπάρχουν ανήθικες λέξεις, αλλά ανήθικοι άνθρωποι.
Και οι ψεύτες είναι ανήθικοι.
Οπως έλεγε και ο Σιρανό "κομψότητα μου είναι η ηθική μου".

Ανώνυμος είπε...

Σχετικά με τους "Δ/Σ εξ αποστάσεως".
Κατ’ αρχήν σεβαστές και αναγκαίες οι παρατηρήσεις ανθρώπων με προφανώς καλύτερο βιωτικό επίπεδο απο πολλούς συνδημότες μας.
Ομως απο ποιά πλευρά κοιτάμε την διαμόρφωση της φυσιογνωμίας που θέλουμε "για τον δομοκό του αύριο" ώστε να καθορίσουμε για τον τόπο μας μια ποιοτική ανάπτυξη που θα μας επιτρέψει να κοιτάμε στο μέλλον τα παιδιά μας.
Τι θα τους πούμε με εσάς;;
Πως αυτό τον δομοκό κληρονομούν από εμάς;;

Ανώνυμος είπε...

Χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες για τα προβλήματα του δήμου του σήμερα, και ακόμα περισσότερο, τα πολύ δυσκολότερα του αύριο.
Ελπίζουμε η νέα δημοτική αρχή να τα επισημάνει και να προτείνει κατευθυντήριους άξονες προς την επίλυση τους για την ανάπτυξη του τόπου.
Στοπ σε αυτούς που νομίζουν ότι "δια της μαγικής ράβδου" και απο τον δομοκό θα τα λύσουν.

Ανώνυμος είπε...

ΩΡΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΤΟ ΡΕ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ?ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΑΝ ΙΟΥΔΕΣ -ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ-ΤΣΕΛΙΓΚΑΔΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΌΙ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΕΣ- ΦΑΝ ΚΛΑΠ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΚΑΛΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΛΛΑ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΙ ΕΨΑΧΝΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ?
ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΧΛΩΡΙΟ?
ΔΕΝ ΤΑ ΒΛΕΠΩ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ...

Ανώνυμος είπε...

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣ.
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΘΕΛΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ.
ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ.

Ανώνυμος είπε...

Το θεμα ειναι ενα κυριοι οι ανθρωποι που εχουν τις τυχες του τοπου στα χερια τους ειναι τουλαχιστον επικινδυνοι να γινει κατι λοιπον απο ολους οσους συμφωνουν με αυτο ωστε οταν θα εχουμε το δικαιωμα και παντα μεσα απο δημοκρατικες διαδικασιες να τους στειλουμε σπιτια τους ο μαιος δεν αργει

Ανώνυμος είπε...

Καλα τα λες, αλλα υπαρχουν και οι προσωπικες συναλαγες... και ο ελληνας δεν την αλλαζει αυτη την νοοτροπία.

ΕΚ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΣΩΝ είπε...

Δουλέψατε Κανά Δυό Χθές Καλά Βλέπω!

Τα Σχόλιά Σας Διορατικά..Με Άπλετη Θέα Στη Βλακεία!

Καλημερούλες Δομοκέ.

Ανώνυμος είπε...

Η συγκυρία απαιτεί ευθύνη και γρήγορες αποφάσεις γιατί έχει επιπτώσεις στην κοινωνία του σήμερα και του αύριο.
Εχουμε εναν δήμαρχο ορατότατα κοιμώμενο!!!!
Οσο για τους αντιδημάρχους αυτοί δεν έχουν αγοράσει ένα στυλό στην ζωή τους.
Αλλωστε τι να τον κάνουν!!!!
Αν σπάσει θα λερώσει το πουκάμισο ή το σακάκι τους!!!!
Οι διοικούντες του δήμου είναι ένα καθαρά αμιγές επαναμβανόμενο σκηνικό ανευθυνότητας!!!!

Ανώνυμος είπε...

Η πολλαπλά υποτιμημένη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ πότε θα καλεστεί να εκφράσει την γνώμη της;;;;
Αλήθεια ποιός πιστεύει ότι θα πάει στην επιτροπή διαβούλευσης και θα ακουστεί, ή θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή συζήτηση για τα προβλήματα του τόπου μας;;;;
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης είναι μια θεσμοθετημένη επιτροπή λαϊκής συμμετοχής.
Ο κ. δήμαρχος όμως με την πρακτική του τα 3 προηγούμενα χρόνια την υποβάθμισε. Συγκεκριμένα:
1. Με την απουσία προετοιμασίας πριν απο κάθε σύγκληση.
2. Με την απουσία δημοκρατικής οργάνωσης της κάθε συνόδου (προεδρεύει ο ίδιος).
3. Με την απουσία χρονοδιαγράμματος της συνόδου.
4. Με την απουσία κάθε ίχνους αυτοκριτικής.
5. Με την απαρίθμηση εκατοντάδων έργων χωρίς ιεράρχηση και χωρίς κοστολόγηση.
6. Με την απουσία απολογισμού για την μη παραγωγή έργων την προηγούμενη χρονιά της δημαρχείας του. Για όλα ισχυρίζεται, φταίει η κεντρική κυβέρνηση και η κακή περίοδος.
7. Ως εργαλειοθήκη χρησιμοποιεί τον θεσμό ο οποίος συνέρχεται όποτε τον βολεύει για να δικαιολογεί τις προσωπικές του αποφάσεις.
8. Με το μη σεβασμό προτάσεων που οι συμμετέχοντες κατά καιρούς έχουν εκφράσει.
). Με την απουσία ελεύθερου πνεύματος και αισθημάτων δημοκρατικής δημοτικής συμμετοχής, ισονομίας, ισοπολιτείας, ισόρροπης ανάπτυξης των δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου κλπ αφού τα θέματα που προωθούνται είναι:
τα έργα του ΕΣΠΑ που έρχονται έτοιμα απο "τους δικούς του και τους συντρόφους του" στα όργανα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας....οι πελατειακές δεσμεύσεις του δημάρχου.

Σήμερα σε καιρούς ύφεσης χρειάζεται μια επεκτατική δημοτική πολιτική δημιουργίας υποδομών για να αντιμετωπιστούν ζητήματα ανεργίας και φτώχειας.
Χρειάζεται πλατύτερη λαϊκή υποστήριξη απο αυτή που δίνει η δεδομένη (σιωπηλή ή σκόπιμη) πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

Ρε παιδια τι φιλοσοφίες κατεβάζετε
δεν το βλέπετε οτι οι άνθρωποι είναι γεννημένοι για την αρπαχτή.
Ηθελε φιλοσοφία η εξυπναδα να ελέγξουν το νερο;
πιο πολυ ενδιαφερονται για τα λεφτα παρα για την υγεια των παιδιών τους
οι ανθρωποι ειναι τελειως τρελαμενοι.

Ανώνυμος είπε...

ποιος ΔΣ εχει τα παιδια του εδω ή σκεφτεται πως πρεπει να δραστηροποιηθουν εντος οριων του δημο δομοκου...?????

Ανώνυμος είπε...

Ειδικά οι εκτός διαμένοντες δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δημιουργήσει τεράστιες υποδομές για την διαμονή των παιδιών τους εδώ.
Εμείς τώρα περιμένουμε να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προυποθέσεις και για τα δικά μας.
Κατακαημένε δομοκέ τι σου μελε να παθεις!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΔΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ακομα το δ.σ σκεφτεσαι;
Καταλαβαν οτι τους πηραμε ειδηση οτι ειναι για τα μπαζα.
Δεν αναρωτηθηκες γιατι ο καλημερης
μας εκοψε και το εικοσαλεπτο βιντεο
του Δ.Σ Προφανώς τον πιάσανε η αρχισε να ντρέπεται για την καταντια τους. Τοσες αποκαλυψεις γίνανε και δεν διαμαρτηρηθηκε και δεν παραιτηθηκε ουτε ενας Δ.Σ.
ο βασιλος παλι εξαφανιστηκε μονο οι υποσχεσεις του μείνανε. Καλα τους ελεγε ο παρατηρητης συμβουλιο παρτακιδων

Ανώνυμος είπε...

το δσ πρεπει να ανακοινωνεται στο σκατοsite του δημου!!καλο ειναι ομως να γραφεται και εδω στα σχολια!!η ωρα και η ημερομηνια τελεσης!!

Ανώνυμος είπε...

Η ημερομηνία τέλεσης του μυστηρίου μας ενδιαφέρει??????

ΜΕ 69 ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ είπε...

Ηello! Καληνυχτακουλίνια!

Το ονοματάκι! για το νουμεράκι των σχολίων!

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που ήθελα το πέτυχα! Δεν ξαναγράφει κανείς!

Ανώνυμος είπε...

Η μοίρα και το μοιρογνωμόνιο ή ένα καφέ στο γωνιακό τραπεζάκι;

Δυστυχώς αποδεικνύεται στη μικρή κοινωνία του Δήμου μας ότι η μεγάλη μάζα της μεσαίας τάξης-κυρίως-τάξης παραμένει με το μέσο της πολίτη Ασάλευτο, Κοιμώμενο και Αδρανή.

Ασάλευτος, σα να ελπίζει ότι αυτός, με τις ακρούλες του και το μεροκάματο ή το μισθουλάκο του θα τη γλιτώσει, δεν θα πληγεί απο την οικονομική κρίση.

Κοιμώμενος, ονειρευόμενος ότι δεν θα είναι αυτός που θα στερηθεί των βασικών δικαιωμάτων για μιά ευπρεπή ζωή, αλλά ο διπλανός του, που ζούσε άσωτα.
Δε θα χρειαστεί γιατρό ούτε ασθενοφόρο-σε αυτόν θα τύχει τώρα;
Τα παιδιά του δε θα βιώσουν υποβάθμιση της παιδείας και συνένωση σχολείων και τάξεων, αλλα μόνο τα παιδιά άλλων σχολείων, και εν τέλει ας διαμαρτυρηθούν αυτοί που τους ψηφίσαμε να μας εκπροσωπούν.

Και Αδρανής, Πιάσε τώρα ένα καπουτσίνο και φέρε και κανέλα χωριστά-μερακλίδικος.

Ελπίζω..λέω ελπίζω να συμφωνείτε! Ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

Θέλει δραστήριες και άλλου τύπου κινητοποιήσεις.!!!.

Παράδειγμα, Όχι σαν αυτή που έγινε στο Κέντρο Υγείας Δομοκού, έγινε τι έγινε μία μέρα τέλος πάντων και τέλος, θέλει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια.

Πρίν γίνει η επόμενη παράσταση που θα είναι τρείς και ο κούκος στο Κ.Υ. και τρείς ζάχαρες στο διπλανό καφέ.

Έχω Άδικο.???

Ο ΙΟΥΔΑΣ -ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ...

Πως πέρασαν τόσες απευθείας αναθέσεις και κατατμήσεις όμοιων ή ομοειδών υπηρεσιών από τον ΕΠΙΤΡΟΠΟ;
Κάποια σχέση πρεπει να υπάρχει μεταξύ δήμου και επιτρόπου ....δεν εξηγείται διαφορετικά...

θα το βρω Αντιδημαρχε....

"ο θεός μπορεί να βοηθάει τον κλέφτη άλλα βοηθάει περισσότερο τον νοικοκύρη..."

29 Μαΐου 2013 - 10:59 π.μ.


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Δημος είχε προσλάβει το 2012 το γιο του επίτροπου στο δήμο.
Σήμερα δεν εργάζεται πλεον στον δήμο......

Να λοιπόν πως περνάνε οι απευθείας αναθέσεις.

Μπραβο Δημαρχε!!!

Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο...

Ανώνυμος είπε...

ΩΡΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΤΟ ΡΕ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ?ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΑΝ ΙΟΥΔΕΣ -ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ-ΤΣΕΛΙΓΚΑΔΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ-
ΕΠΙΤΡΟΠΌΙ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΕΣ- ΦΑΝ ΚΛΑΠ -ΒΑΙΕΣ-ΒΑΓΙΕΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΚΑΛΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΛΛΑ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΙ ΕΨΑΧΝΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ?
ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΧΛΩΡΙΟ?
ΔΕΝ ΤΑ ΒΛΕΠΩ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ...

Ανώνυμος είπε...

Ο ΓΙΟς ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ?
ΤΕΛΙΚΑ Ο ΓΚΟΥΒΑΣ ΕΙΧΕ ΜΕΓΑΛΕς ΑΚΡΕς
ΣΑΙΝΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΡΕ ΤΙ ΚΕΛΕΠΟΥΡΙ ΧΑΣΑΜΕ

Ανώνυμος είπε...

Ποιός οφείλει να οργανώσει την τοπική κοινωνία;;
Θα σου πω εγώ η δημοτική αρχή. Ποια δημοτική αρχή;;
Αυτή που δεν οργανώνει τίποτα άλλο εκτός απο πανηγύρια!!!!
Τα ανεμομαζώματα γίνονται διαβολοσκορπίσματα φίλε μου!!!!
Ούτε μια παιδική λέσχη ανάγνωσης δεν είναι ικανοί να οραματιστούν!!!!

FUN CLUB ΔΗΜΑΡΧΟΥ είπε...

ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΜΕ
ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΑΙΝΙΑ ΤΟ ΣΑΙΤ ΤΟΥ ΚΑΛΗΜΕΡΗ

ΟΤΙ ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΝΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΒΓΑΛΑΝΕ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΤΟΣΕΣ ΒΛΑΚΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΑΛΛΕΣ
ΑΣΕ ΠΟΥ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΕΙΔΗΣΗ ΠΙΑ ΕΙΜΑΙ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΡΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ
ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ

Ανώνυμος είπε...

Για τον μεταφορέα και αρχηγό της τρομολαγνείας.!!!.

Εσύ υπερκεράζεις τους ταπεινούς ακαδημαϊκούς γιατρούς και επιδημιολόγους που προσπαθούν μάταια και χωρίς πανικό να αμβλύνουν τα πάγια βαθύτερα ερωτήματα του κάθε καψηκέφαλου παρουσιαστή.:
::[Πόσες ώρες μετά τον πυρετό πρέπει να πάμε στα επείγοντα;
Να κοινωνήσουμε την Κυριακή ή όχι;
Και κυρίως.:
::[Πότε επιτέλους θα έχουμε τον πρώτο θάνατο στη χώρα;
Χωρίς θάνατο τίποτα δεν πουλάει.!!!.
Αυτός είσαι.!!!.

club speaking είπε...

Κάνεις ατιμίες! Δεν είναι σωστό!
Εγώ δεν χρησιμοποίησα ψευδώνυμό σου ούτε θα το κάνω!
Και κάποτε πρέπει να σταματήσεις να ανακατώνεις άλλους!

club speaking είπε...

Ένας ΔΣ γράφει εδώ και αυτός είσαι εσύ!
Και είσαι ο μόνος από αυτούς που γράφουν που δεν κάνει για ΔΣ!

Ανώνυμος είπε...

Τον Γραφικό τον γνώρισα, έμαθα ποιός είναι.???
Ξέχασαμε να ανταλάξουμε τηλέφωνα.
Όταν μπει και διαβάσει ας γράψει ότι κάνεις λάθος να ξεμπερδεύουμε μιά και καλή μαυτό το ζήτημα.

Ο ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ είπε...

Εχεις σκεφτεί ποτε, ποσοι ανθρωποι πεθαναν απο το μολυσμενο και υπερχλωριωμενο νερο που έπιναν ανυποψιαστοι;
Εχεις σκεφτει ποσοι ανθρωποι εχουν αυτοκτονήσει εξαιτιας της κακοδιαχειρισης των χρηματων των δημων;

Εχεις σκεφτει ποτε, ποσοι ανθρωποι σήμερα ειναι δυστυχισμενοι λογω της
καταστροφης που κανατε στα δημοσια ταμεια ;
Εχεις σκεφτει σε ποσους νεους ανθρωπους σκοτωσατε τα ονειρα τους;

Εχεις σκεφτει...
Εχεις σκεφτει...

φυσικα δεν εχεις σκεφτει τιποτα απο ολα αυτα ,παρα μοναχα πως θα κανεις αρπαχτη της ελπιδας και των ονειρων
των ανθρωπων χρησιμοποιωντας καθε υποκειμενο της κοινωνιας.

Ανώνυμος είπε...


Αυτό το να με μπερδεύεις..με πειράζει!
Ένας δημότης είμαι χωρίς κανένα ανταποδωτικό τέλος στο Δήμο!

Ανώνυμος είπε...

Εν ώρα ΔΣ θα πετάξω τα σχόλια.!!!.
Στην αίθουσα του ΔΣ έχω να μπω το ξαναγράφω απο το 2005 ή 2004 ο Κυλάφας τότε ήταν σύμβουλος του Τσόγκα και μετά στις εκλογές του 2006 κατέβηκε ως αρχηγός και αντίπαλός του!
Ρώτα να μάθεις.

Ανώνυμος είπε...

Να γραφτεί πότε θα γίνει το ΔΣ εδώ μπορεί το σάιτ του Δήμου να κάνει τάιμ άουτ!

Ανώνυμος είπε...

Βρε μπας και έχεις κανά καfέ στο χωριό σου και νομίζεις ότι σε πικάρω επειδή έγραψα (γωνιακό τραπέζι-ζάχαρη κλπ) ως παράδειγμα τάγραφα δεν σκέφτομαι άσχημα!

Πρός Θεού!

Ο ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ είπε...

Δεν πας να κανεις κανενα πανηγυρι με τον τσελιγκα απαραδεκτη που θελεις και να μας δουλεψεις

Ανώνυμος είπε...

Αγανακτισμένε, σε μένα ταπευθύνεις αυτά.???
Προφανώς δεν διαβάζετε αυτά που γράφω! Στις εκλογές δεν θάμαι εδώ να ψηφίσω θα πάω πάλι στο νησί που ήμουν μέχρι 15 Σεπ. ο λόγος γιορτάζει ο φίλος μου Κώστας 21 Μάη θα φύγω στις 16 Μάη.

Ανώνυμος είπε...

Ετσι αν συνεχίσεις..πρέπει ξεκινήσω να μαζεύω τα μπογαλάκια μου!
Το τηλ. τόκλεισα!

Ανώνυμος είπε...

Επειδή εγώ δεν ξεχνώ ημερομηνίες και τέτοια..

Έχουμε να συναντηθούμε από Νοέμβρη του 2ο11.

Ανώνυμος είπε...

H ατυχία του σάιτ εδώ..

Αν ήμουν ΔΣ θα ενημέρωνα στο φούλ με σχόλια, με άρθρα, θα έλεγα ρωτήστε και θα σας απαντήσω σε ότι ξέρω, ούτε πότε θα γίνει ή αν έγινε ΔΣ δεν ξέρω!
Αυτό το δικό σου είναι αισχος!
Τελειώνει ο μήνας και ασχολείσαι με το γιό του επίτροπου..μλκίες να περνάει η ώρα.

Ανώνυμος είπε...

Που σκατά είσαι Γραφικέ.???

Ανώνυμος είπε...

Θα με ξενυχτήσει ο γραφικός απόψε..

Άντε γράψε τίποτα..ακούω Δίεση ράδιο αυτή τη στιγμή ίντερνετ από το δήμο (έχω χάσει το στικάκι) πιάνει σε ένα δωμάτιο του σπιτιού μου στην κουζίνα, πάνω στο τραπέζι που τρώω ένα σκαμπό ακόμα από πάνω και πάνω το λάπτοτ σε ύψος 1,60 περίπου ευτυχώς είμαι 1,83 και βλέπω! αλλά έχω πρόβλημα δεν μπορώ να είμαι πολύ ώρα όρθιος το έγραψα παλιότερα! δεν το πίστεψες!

Ανώνυμος είπε...

Μίπως, λέω μίπως, έκανες κανά εμβόλιο πρόσφατα;
που δεν έχει κλινική εμπειρία βρε!

(.σημείωση.. το μίπως και το καλήτερα, ξέρω πως γράφονται αλλά το μάτι μου τα θεωρεί σωστά ορθογραφικά έτσι όπως τα γράφω.)

Τι κάνουμε εμείς εδώ; Φταρνιζόμαστε στον κόρφο μας!

Προσπαθείστε να κινήστε σε ευρύχωρους χώρους!
(.για τους νέους τέρμα το clubbing.).

Πλένετε τα χέρια σας συχνότερα και σταματήστε το πληκτρολόγιο δεν είναι για σας!

Πάντα με χιούμορ!

Ανώνυμος είπε...

Καπνίζω καμιά εξηνταριά μπορεί και εβδομήντα τσιγάρα τη μέρα στριφτά!

Ανώνυμος είπε...

Δίεση έχει το τραγούδι της ζουγανέλη.: μετακόμιση..

Εκεί θα καταλήξω με σένα και γω αν συνεχίσεις!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ ΤΩΡΑ είπε...

Οι κάτωθι εφημερίδες.:
::[Η Ελευθερορυπία, Τα Ρυπαρά Νέα, Το Ζέχνον Έθνος, Ο Ρυποσπάστης, Η Σαπιογευματινή και ο Ελεύθερος Ρύπος ακολουθούν τις επιταγές των καιρών.

Αντιγράφουν τα άρθρα μα και τα σχόλια του blog neomonastirinews.

Τιμή για τον τόπο μας.

Ανώνυμος είπε...

Η δημοτική αρχή μας προκαλεί θλίψη, πήγε πίσω τον τόπο.
Χωρίς θέσεις και σχέδιο για τον τόπο αναμασώντας όσα λένε εδώ και 3 χρόνια, ουσιαστικά κάνουν αγγαρεία για να εκπληρώσουν και την τυπική τους υποχρέωση, την παρουσία τους στο δημοτικό συμβούλιο.
Έχουν 3 χρόνια και έργα δεν κατάφεραν μήπως σκέφτονται να αρχίσουν τώρα υποσχόμενοι ότι θα τα κάνουν σε 7 μήνες;;
Αφού το μάϊο του ’14 φεύγουν, κλείνοντας μια θλιβερή παρένθεση στα δημοτικά πράγματα του τόπου μας.
Κανέναν δεν πείθουν πιά.

Αντίθετα, όλοι μετρούν (μαζί και ο γιώργος) αντίστροφα το χρόνο για να τους κουνήσουν το μαντήλι του αποχαιρετισμού!!!!

Ανώνυμος είπε...

Γραφικέ και συ ατιμία!

Ετοιμάστηκες και μου την έκατσες (.Καληνυχτιάτικα.).!!!.
Δεν θα σε αφήσω αναπάντητο..

Ανώνυμος είπε...

Για το σχόλιο 2:54 π.μ.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι αυτή η αήθης επίθεσή σας έχει υστερόβουλη λογική και σκοπιμότητα.
Κατηγορεί, για να καλύψει τα αποτελέσματα της πασίδηλης ανεπάρκειας και ανικανότητάς της.

Τελικά η αντιπολίτευση είναι Λίγη για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Ανώνυμος είπε...

Ξυπνατε ελληνες.....οσο καθομαστε στους καναπεδες μας και δεν ξεσηκωνομαστε μην περιμενετε κανενα δημο και απο κανενα πολιτικο να μας σωσει

Ανώνυμος είπε...

Το μήνυμά σας ε-στάλιν!

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.
Αριστοτέλης
ΦΑΝ ΚΛΑΠ απο τον καμπο εισαι και γιαυτο δεν οξυγονονετε ο εγκεφαλος.
ΠΔ του ΔΣ ασχολεισου με τα θεματα και κανε συνεδριαση ανυσυχη ο δημότης λες και το ΔΣ του ελυνε τα προβληματα . Ολοι αφιστε τις καρεκλες να ειμαστε παροντες στο επομενο ΔΣ θελουν πιεση.

Ανώνυμος είπε...

Έτσι μπράβο παιδια ξυπνάτε αρκετα κοιμηθήκαμε....

Ανώνυμος είπε...

Δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε "υποτακτικοί" καμίας δημοτικής αρχής.
Κάποιοι θέλησαν να μας διδάξουν (και συγκεκριμένα ένας) δημοσιογραφική δεοντολογία.
Πόσο στενόμυαλοι τελικά είναι ή γίνονται ορισμένες φορές κάποιοι άνθρωποι!!!!
Σταματήστε κάποτε να λέτε ότι είμαστε "υποτακτικοί" στην αντιπολίτευση, προσπαθήστε τουλάχιστον να σκέφτεστε λίγο ποιό σοβαρότερα.

Αλλο είναι το θέμα, και το θέμα είναι ο τόπος μας!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2Ο13 - 3:24 Μ.Μ.
ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ SITE ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΠΟΤΕ ΙΣΩΣ ΤΑ ΔΟΥΝ!!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Ακριβως ετσι ειναι τα πραγματα και μερικοι βασικοι και σοβαροι σχολιαστες δεν γνωριζουν τον Καλημερη και τους υπολοιπους της αντιπολιτευσης .

Δεν εχουν καμμια σχεση και νομιζω δεν ηθελαν να εχουν σχεση με κανεναν και βασικα με οσους συνδεονται εδω και χρονια με το δημοτικο συμβουλιο και με μερικους υπαλληλους του δημου για τους αυτονοητους λογους.

Ανώνυμος είπε...

Γραφικέ & Τουητερά, θα σας βρίσω σα λιμενεργάτης.!!!.

Τι κάνετε τα δυό σας..Εξαργυρώνετε τον πανικό & την παραπληροφόρηση, θα το συνεχίσετε με την ίδια ένταση για πολύ ακόμα.???
Τι φταίει ο δυστυχής πολίτης να υφίσταται αυτό το μαρτύριο της κινδυνολογίας.???

Πρέπει κάποτε να σταματήσετε την υποκρισία και τις μιντιακές υστερίες.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Ενω εσυ νεοελληνιστρια δημοτικη σύμβουλος ... αντι να σκέφτεσαι σοβαρα για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων ...φλυαρείς αλλογιστα στοδιαδίκτυο,προσπαθώντας να φτιάξεις το προφίλ ενος παταγωδώς αποτυχόντα δημάρχου....και γενικα
μιας αποδεδειγμενης πλεον πλήρως αποτυχόντος νοοτροπιας του νεοελληνα που οδηγησε στην αυτοκαταστροφη του πνεύματος του, της οικονομίας του και συγχρόνως σε χιλιαδες περιπτώσεις στην απώλεια της ζωης του .

Ανώνυμος είπε...

Τόγραψε ο άλλος 2:54 π.μ. ακόμα δεν πείστηκες.???

Ανώνυμος είπε...

Το αφήνω διότι το εκλαμβάνω ως χιούμορ & συνεχίζω.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Η μαθηματική επιστήμη μέσα από σημαντικούς εκπροσώπους της αναφέρει.:
::[Είσαι πολύ κοντά στην λύση του προβλήματος, αρκεί να προσδιορίσεις το πρόβλημα, αν τα καταφέρεις σε μεγάλο ποσοστό η λύση είναι κοντά, αρκεί να προσπαθήσεις να την φτάσεις.

Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και σήμερα στην Ελληνική κοινωνία.
Με βαρύγδουπες δηλώσεις και έντονα στοιχεία φόβου (.νομίζουμε ότι.) προσδιορίζουμε το πρόβλημα.
Από κεί και πέρα τίποτε άλλο.
Κλαιγόμαστε, παραπονιόμαστε, βρίζουμε, αναλύουμε, συζητάμε αλλά ουσιαστική αντιμετώπιση και λύση δεν αναζητάμε.
Σταματάμε εκεί.

Μπορούμε, θέλουμε, να τους ακολουθήσουμε.??? Τι άλλο να πω.!!!.

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

«..Αγαπημένες μου φίλες, συνεχίζουμε πάλι την μετάδοση μας..»

Στο περίφημο οβάλ γραφείο η Πρόεδρος έπινε το καθιερωμένο της λασπώδες τίλιο και παρακολουθούσε την εκπομπή της κ.Κακομοιραράκη που ήταν σε απευθείας ματάδοση από μιά πλατεία που κάτι της θύμιζε αλλά μόνο μετά από πολλές εργατοώρες σκέψης θα μπορούσε να αναγνωρίσει σαν την πλατεία του Δομοκού.
Το βλέμμα της έπεσε πάνω σε κάτι ξέφτια από το πανάκριβο χαλί του οβάλ γραφείου, (.σημείωση το χαλί κεραμιδοκαννελοκκόκινου χρώματος.) που είχε αγοράσει πολλά χρόνια πρίν από την εκπομπή της Κακομοιραράκη με κουπόνια που είχε μαζέψει από την εφημερίδα «Αγοριανίτικο Πάτημα».
Το χαλί είχε παλιώσει, και ήταν καιρός να ανανεωθεί, και γρήγορα μάλιστα, γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν λεφτά.

Το χαλί θα το βάλει στα έξοδα γραφείου,
κι αν είναι ιπτάμενο στα έξοδα κίνησης.!!!.

Αν το πάρουν είδηση δεν την νοιάζει! Σιγά μη πιστέψει ο κόσμος τα μπλόγκς!
Αλλά ακόμα και αν συμβεί αυτό, έχει την λύση,
θα στείλει κανά δυό εξώδικα για αποπροσανατολιτισμό και το ζήτημα θα ατονήσει.

Μέχρι το επόμενο μέρος των φανταστικών σεναρίων,
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ.!!!!.

Ανώνυμος είπε...

Να γιατί επιτέθηκες, αλλά σε λάθος άνθρωπο!

Άρθρο καμήλες και ντιβιτζήδες έχει βίντεο!
Σε ποια πλατεία δεν είμαι σιγουρότατος αλλά μου φέρνει στην προς την ΑΤΕ πλατεία ερχόμουν για καfέ εν έτη 2002.
Κάνω λάθος;

Ανώνυμος είπε...

14ο ΔΣ την Δευτέρα ώρα 13:00.

Τι καλά θα περάσω..άπλετες και στο φούλ τις συγκινήσεις!

Ανώνυμος είπε...

Ένας από αυτούς που δεν ξέρω καν είναι και ο Πρόεδρος ΔΣ!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Οι U2 ήρθαν στο Δομοκό για την προγραμματισμένη συναυλία τους.
Ο Μπόνο δίνει συνέντευξη στον Τουητερά όπου μέσα σε λίγα λεπτά ο δεύτερος εκ των δύο λύνει τα προβλήματα του AIDS, της Παλαιστίνης, του Απαρχάιντ, της μόλυνσης του περιβάλλοντος, του λιώσιμου των πάγων καθώς και του δάκου μα και του περονόσπορου της ελιάς στον νομό Μεσσηνίας.

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Ο Τουητεράς αποκυρήσει τον διάσημο καλλιτέχνη Μπόνο!
Μεταξύ των άλλων δηλώνει ότι έτσι κι αλλιώς ακούει Άντζελα!

Δεν Είναι Θιασώτης Της Τελειότητας Αλλά Της Γελοιότητας!

Ανώνυμος είπε...

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ.
Την διοίκηση δεν μπορούν να την προσδιορίζουν οι παθογένειες που οδήγησαν την χώρα στο μνημόνιο.
Ολη η λογική του δημάρχου και της παράταξης του, είναι μια ΠΗΓΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΩΝ για τον δήμο και τους πολίτες της.
Ο δήμαρχος φεύγει, για την ακρίβεια, θέλει να φύγει μένοντας.
Παίζει ένα παιχνίδι απαξίωσης μαζί με την ομάδα του, που το χρησιμοποιούν για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη.
Με το μαχαίρι κόβεις ψωμί και το προσφέρεις, αλλά σκοτώνεις και άνθρωπο.

Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για το ΟΡΑΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ και οδεύει προς την ΜΕΓΑΛΙΩΔΗ ΗΤΤΑ.

Ανώνυμος είπε...

Γειά σας!Είμαι η αντιπολίτευση του δομοκού και μόλις τελείωσα..

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ (ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ;)
Εστω και σαν πρόταση προς το περιβάλλον που θα βελτιωσει και θα κρύψει τις ενοχές μας για την κοινωνική μας μυωπία, η ανακύκλωση είναι παραπάνω απο ευπρόσδεκτη.
Ειδικά άμα μπούνε και κάδοι για ανακύκλωση των ληγμένων εγκεφάλων.
Οι κάδοι ανακύκλωσης εγκεφάλων να είναι κρυμμένοι και καμουφλαρισμένοι.
Ποιός θέλει να ανακυκλώσει εκουσίως τον εγκέφαλο του;;
Να τοποθετηθούν σε επίκαιρα σημεία απο όπου περνάνε επίσημοι, πολιτικοί κλπ κλπ και τσούπ....πάρτους μέσα.
Ισως να βάλουμε και ένα βούρδουλα εντός ώστε πριν την ανακύκλωση να πέφτει και ένα μπερντάκι επιμόρφωση.

Ανώνυμος είπε...

Η δημοτική αρχή και η βραχυπρόθεσμη περιβαλλοντική ευαισθησία της.
Η υπερκατανάλωση και η αλόγιστη παραγωγή σκουπιδιών θα είναι λοιπόν για μερικά χρόνια ακόμα μέτρο προόδου.
Ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι μας, η ανακύκλωση θα υπάρχει και φέτος μόνο ως λέξη στο scrabble και οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας θα είναι ερώτηση για τηλεπαιχνίδι της επόμενης δεκαετίας.
Υπόλογη είναι η χώρα και οι ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ, καθώς είμαστε η προτελευταία χώρα στην ευρώπη στη διαχείρηση των απορριμάτων και η τελευταία στην ανακύκλωση.

Τι κάνει η δημοτική αρχή για να βγούμε απο αυτή την δυσχηρή και σχεδόν ολότελα αδιέξοδη θέση;;

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

θέλεις να μάθεις τι κάνουν οι δημοτικές αρχές μετα απο μια περιοδο κακοδιαχειρισης; επιβάλουν αβασταχτους φόρους!!

Δες ενα παραδειγμα

83χρονος χάρισε το σπίτι του στον Δήμο γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει τα τέλη

Αγανακτισμένος από τα δυσβάσταχτα ανταποδοτικά τέλη που του επέβαλε ο Δήμος, 83χρονος από το Μεταξοχώρι Κρήτης αποφάσισε να αποποιηθεί της περιουσίας του και να χαρίσει στον Δήμο Ιεράπετρας το σπίτι του.

Με επιστολή του προς τον δήμαρχο, Σήφη Αναστασάκη, αναφέρει ότι ο Δήμος μόνο ανταποδοτική υπηρεσία δεν προσφέρει στο χωριό και επισημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις του προκειμένου να σταματήσει να πληρώνει έπεσαν στο κενό.

Όπως γράφει στην επιστολή του:

“Η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου σας μου επιβάλει ανταποδοτικά τέλη σε ερειπωμένη παλιά οικία μου που σήμερα θυμίζει αρχαιολογικό εύρημα, στο Μεταξοχώρι του Δήμου σας. Επειδή ο Δήμος σας δεν παρέχει καμία ανταποδοτική υπηρεσία στο Μεταξοχώρι, επειδή δεν κάνω χρήση καμίας υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα στον εν λόγω οικισμό, επειδή παλαιότερες αιτήσεις μου απαξιώθηκαν απαντήσεως, επειδή διάγω το 83ο έτος της ηλικίας μου και ως συνταξιούχος ΟΓΑ δεν δύναμαι να καταβάλλω παράνομες απαιτήσεις του Δήμου σας... σας δηλώνω αμετακλήτως με την παρούσα μου ότι σας παραχωρώ – σας δωρίζω κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή την εν λόγω οικία μου και αποξενώνομαι αυτής από σήμερα”.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό το παράδειγμα θα χαρακτηρίσει τα επόμενα δυο έτη....

Author Details