ΑΧΙΛΛΕΑΣ- ΕΡΑΣΙΤΕΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 20-12


20000,00 Ευρώ δόθηκαν κατά πλειοψηφία στην ποδοσφαιρική ομάδα του Αχιλλέα Δομοκού στο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στον σύνολο των 32000,00 ευρώ που μοιράστηκαν στούς Αθλητικούς Ομίλους για το 2013. Απο τα 44000,00 ευρώ που δικαιούμασταν να μοιράσουμε για πολιτισμό και αθλητισμό η Δημοτική Ομάδα της πλειοψηφίας αλλά δυστηχώς και της Ελλάσονας μειοψηφίας ενέκρινε με ελαφρά καρδιά 32000 ευρώ στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ και 12000 στους πολιτιστικούς Συλλόγους (ενδεχομένος αν δεν αποροφηθούν και αυτά απο κάποιους Αθλητικούς Συλλόγους. Η πρόταση της μείζονος μειοψηφίας δια στόματος του Αντιπροέδρου του ΔΣ για ισάξιο καταμερισμό πολιτισμού και Αθλητισμού αλλά και την ανάγκη για ύπαρξη ερασιτεχνικού Αθλητισμού επιδοτούμενου ισα΄ξια σε όλα τα σωματεία του Δήμου μας, δυστηχώς έλαβε ψήφους 2 (ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ -ΙΤΟΥΔΗΣ)
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

3 comments:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Ο ΛΑΜΟΓΙΣΜΟΣ

Πρώτα εξαπάτησε τον πολίτη ,παίρνοντας την ψηφο του
Μετά κατακλέψε και λήστεψε την τσέπη και το ήθος του πολίτη.
Και στο τέλος ηρθε και ζήτησε το λογαριασμό από τον πολίτη,με όλα τα ένδικα μέσα…

Νεοέλληνα Πολίτη είσαι άξιος της μοίρα σου, τουλάχιστον στην κόσμια ζωή, μπορείς όμως να ελπίζεις για ρεβάνς στην άλλη ζωή………αν οι αρχαίοι είχαν δίκαιο για την θεία δικη.
Διότι για να βάλεις μυαλό σε αυτή την ζωη, δύσκολο το βλέπω ως αδύνατο.

Ο λαμογισμος στο μεγαλείο του!!!!!!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Με την παρ.3 του άρθρου 262 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995, ΦΕΚ Α' 231) ορίζεται ότι: «Με απόφαση του δημοτικού...συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς ή πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους στο δήμο..
Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ και έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ».
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, για να είναι επιτρεπτή η χρηματική επιχορήγηση πρέπει ο αποδέκτης αυτής να είναι πολιτιστικό ή αθλητικό σωματείο, ένωση δηλαδή προσώπων για την επιδίωξη πολιτιστικού ή αθλητικού σκοπού (όπως αυτός προκύπτει από το καταστατικό του), που έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή του στο τηρούμενο στο πρωτοδικείο της έδρας του ειδικό δημόσιο βιβλίο (αρθρ.61, 78 εδ.α' και 83 του Αστικού Κώδικα). Πολιτιστικό ή αθλητικό χαρακτήρα πρέπει να έχουν και οι εκδηλώσεις του σωματείου, η δε πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αυτών πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου.
Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και, εν γένει, πολιτιστικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε αυτές ατόμων (π.χ. διαλέξεις, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε συζητήσεις ή εκδηλώσεις σχετικές με τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις ή εκδηλώσεις, επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.λπ.), και όχι οποιαδήποτε συλλογική δραστηριότητα, όπως αυτές που αποσκοπούν κυρίως στην ψυχαγωγία και διασκέδαση των ατόμων αυτών.
Επιπλέον, το σωματείο πρέπει να έχει την έδρα του εντός των ορίων της περιφέρειας του δήμου που παρέχει την επιχορήγηση, για την οποία πρέπει να έχει εγγραφεί στο δημοτικό προϋπολογισμό σχετική πίστωση που ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ.
Τέλος, πριν από την έγκριση της επιχορήγησης από το δημοτικό συμβούλιο, πρέπει το σωματείο να υποβάλει προς αυτό αίτηση, με την οποία προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των οποίων προτίθεται να διαθέσει την αιτούμενη επιχορήγηση και στην οποία να αναγράφεται ο προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών.
Συνεπώς, δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του επιχορηγούμενου συλλόγου.
Η τήρηση της τελευταίας αυτής προϋπόθεσης επιβάλλεται από τις αρχές της ειδικότητας των πιστώσεων και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς στην περίπτωση του άρθρου 262 παρ.3 του π.δ.410/1995 ο νομοθέτης επιτρέπει στη διοίκηση την κατά διακριτική ευχέρεια διάθεση του δημοσίου χρήματος και, συνεπώς, το αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των σχετικών δαπανών Δικαστήριο πρέπει να έχει υπόψη του τα σχετικά έγγραφα στοιχεία, τα οποία θα του επιτρέψουν τον έλεγχο της υπέρβασης ή μη των ακραίων ορίων της εκ μέρους της διοίκησης ασκούμενης διακριτικής εξουσίας (πβλ. πράξ. IV Τμ. 45/1995 και VII Τμ. 364, 368/2006).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Από ότι καταλάβατε όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου (μηδενός εξαιρουμένου) είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Οι άνθρωποι είναι εκτος πραγματικότητας δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
Αποφασίζουν και ενεργούνε καθαρότατα με Ψηφοθηρικούς όρους.
Πλήρη απογοήτευση και από τις δυο συνηθισμένες εξαιρέσεις (Ιτουδη και Καλημερη)

Author Details