Πώς θα Λειτουργεί το Νέο Ταμείο Φυσικών και μη Καταστροφών που Ανοίγει μια Νέα Τεράστια Αγορά για τον Κλάδο!

Η Ελληνική Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και την έκταση του φαινομένου, έχει αναλάβει εδώ και πολλά χρόνια την αποστολή της Αποκατάστασης των Ζημιών από Σεισμούς τόσο σε Ιδιωτικές Κατοικίες όσο και σε Δημόσια Κτίρια, Έργα Υποδομής και βασικές λειτουργίες όπως η Υδροδότηση, η Τροφοδοσία με Ηλεκτρικό Ρεύμα και άλλα. Ο τρόπος αντιμετώπισης των Συνεπειών του Σεισμού εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, συμπεριλαμβάνει σήμερα: α) 30% δωρεάν Κρατική αρωγή και β) 70% Έντοκο Δάνειο με Επιδοτούμενο κατά 100% Επιτόκιο. Το Νέο Ταμείο θα Ασφαλίζει τα ακίνητα μέχρι ενός ύψους και θα δίνει στις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές να Συμπληρώνουν την Ασφάλιση για μεγαλύτερα Κεφάλαια που θα ανταποκρίνονται όσο αυτό είναι δυνατόν στην πραγματική Αξία του Ακινήτου! Μια τεράστια Νέα Αγορά Ανοίγει δεδομένου ότι μέχρι στιγμής μόνον το 5% των Νοικοκυριών είναι Ασφαλισμένο από Σεισμούς από τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες!

Το σύστημα προκαλεί σημαντικό κόστος στην Εθνική Οικονομία και επιβαρύνει εξίσου όλους τους φορολογούμενους πολίτες. Οι συνολικές ζημιές από σεισμούς τα τελευταία τριάντα χρόνια ανέρχονται σε 10 δισ. ευρώ.
Το Ελληνικό Δημόσιο στις περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών Δανειζόταν από τη Διεθνή Αγορά τα κεφάλαια ώστε να χρηματοδοτήσει τις Καταστροφές. Λόγω όμως της Κρίσης που περνά η χώρα είναι αδύνατον, αν χρειαστεί να βρει τα Ανάλογα Κεφάλαια με το τότε χαμηλό κόστος!
Το Ελληνικό Δημόσιο έθεσε σαν στόχο σε αυτήν τη χρονική στιγμή της κρίσης τη βελτίωση του υφισταμένου συστήματος ώστε να βρεθεί ένα Σχέδιο Ασφάλισης που α) να Μεγιστοποιεί την Ασφαλιστική Κάλυψη του Πληθυσμού για τον Κίνδυνο του Σεισμού β) η Ελληνική Πολιτεία να μην εξαναγκάζεται σε μεγάλες και ξαφνικές εκταμιεύσεις και συγχρόνως να αντιμετωπίζει τη δυσαρέσκεια των πολιτών, γ) οι πολίτες να παύσουν να υποβάλλονται σε αιφνίδιες οικονομικές θυσίες, δ) το βάρος της Αποκατάστασης των Ζημιών να κατανέμεται δικαιότερα μεταξύ των Ιδιοκτητών Κατοικιών και του Κράτους.
Με τη σκέψη στα ανωτέρω το ΥΠΟΙΚ συνέστησε νομοπαρασκευαστική επιτροπή από τους αρμόδιους εμπλεκομένους φορείς ώστε να μελετήσει το θέμα και να δημιουργήσει ένα Pool Fund φυσικών και μη καταστροφών.
Το Ταμείο Φυσικών Καταστροφών δεν είναι κάτι καινούργιο, το συγκεκριμένο μοντέλο υπάρχει σε άλλες χώρες π.χ. Τουρκία εδώ και χρόνια. Το προτεινόμενο ασφαλιστικό σχήμα θα μπορούσε να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Χωρίς να προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών, θα έχει μαζικό χαρακτήρα.
β) Θα καλύπτονται έναντι των φυσικών κινδύνων τα Κτίρια Ιδιωτικών Κατοικιών. Η κάλυψη ζημιών στο περιεχόμενο, η απώλεια κερδών και άλλες συναφείς ζημιές μπορούν να καλύπτονται ελεύθερα από τις ασφαλιστικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα,
γ) Η Ασφαλιστική Κάλυψη παρέχεται σε «Πρώτο Κίνδυνο» και ανέρχεται μέχρις ενός ορισμένου Ασφαλιστικού Ποσού. Οι υπερβάλλουσες αξίες των Ιδιωτικών Κατοικιών μπορούν να Ασφαλίζονται στην Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά.
δ) Με την επέλευση σεισμού, πλημμύρα ή φωτιά ο κρατικός μηχανισμός εξακολουθεί να συντρέχει άμεσα στους παθόντες και να λαμβάνει μέτρα προσωρινής στέγασης, περίθαλψης και αποκατάστασης της καθημερινής ζωής (δίκτυα νερού, ηλεκτρισμός κ.λπ.),
ε) Το Κράτος – σε αντίθεση με το παρελθόν – δεν προβαίνει σε άλλες αποζημιώσεις υλικών ζημιών υπό μορφή επιδότησης δανείων και δωρεάν αρωγής. Αντί αυτών αναλαμβάνει, υπό προϋποθέσεις, την κάλυψη μέρους του κόστους ασφάλισης ορισμένων ιδιωτικών κατοικιών, οι οποίες ασφαλίζονται με το συγκεκριμένο σχήμα,
στ) Σε περίπτωση σεισμού οι Ασφαλισμένοι Πολίτες αποζημιώνονται με συγκεκριμένο και εκ των προτέρων γνωστό τρόπο, ο οποίος θα περιγράφεται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Όσοι πολίτες δεν προσχωρήσουν στο νέο σύστημα ασφάλισης δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Προϋπόθεση επομένως επιτυχίας του νέου συστήματος είναι η συστηματική και περιεκτική ενημέρωση του κοινού.
Θα επανέλθουμε επί του θέματος σύντομα μόλις έχουμε τα πρώτα στοιχεία από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
http://www.insurancedaily.gr/blog/pos-tha-leitourgei-to-tameio-fusikon-kai-mi-katastrofon/#more-49440
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details