Ενημέρωση Επιμελητηρίου Φθιώτιδος


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 311, 312, 313 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ Υπεγράφη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, η 2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού 65.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή). Στόχος των Μέτρων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ), που για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα Ι. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 35% έως 40% για την Περιφέρειά μας και οι υποβολές προτάσεων πραγματοποιούνται έως τις 24 Απριλίου 2013. Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (Μέτρο 311) Δικαιούχοι: Επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Νέοι Γεωργοί Δράσεις: Ενδεικτικά, οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν σε Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό • υποδομών διανυκτέρευσης • χώρων εστίασης και αναψυχής, • επισκέψιμων αγροκτημάτων, • παροχής υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον τουρισμό της υπαίθρου, • μονάδων οικοτεχνίας, • βιοτεχνικών μονάδων, • επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής ειδών διατροφής (μετά την πρώτη μεταποίηση) • δραστηριότητες βελτίωσης της υποδομής των επιχειρήσεων για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς κάλυψη ιδίων αναγκών. Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί) το συνολικό κόστος ανά επένδυση θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € (πλέον ΦΠΑ) και με δυναμικότητα έως 40 κλίνες. Το συνολικό κόστος ανά επένδυση για τις υπόλοιπες δράσεις του μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) θα ανέρχεται μέχρι 300.000 € (πλέον ΦΠΑ). Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (Μέτρο 312). Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων. Δράσεις: Ενδεικτικά, οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμό: • βιοτεχνικών μονάδων, • επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους, • βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους, • δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας. Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 €, ενώ για όσες υπάγονται στην κατηγορία «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας», το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 €, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (Μέτρο 313) Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων. Δράσεις: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός : • τουριστικών καταλυμάτων (μόνο στις περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν συγκαταλέγεται στις επιλέξιμες περιοχές για τα τουριστικά καταλύματα) • χώρων εστίασης και αναψυχής, • ταξιδιωτικών πρακτορείων • εκμετάλλευσης αθλητικών εγκαταστάσεων • υπηρεσίες ενοικίασης ειδών αναψυχής και αθλητισμού • παροχής υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον τουρισμό της υπαίθρου Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 600.000 € για τις υποδομές τουρισμού και έως 300.000 € για τις υπόλοιπες δράσεις. Πίνακας Ι: Επιλέξιμες περιοχές & ποσοστά ενίσχυσης στη Φθιώτιδα Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Δημοτική Ενότητα Ποσοστό ενίσχυσης Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας Αμφίκλειας – Ελάτειας Αμφίκλειας Ελάτειας Τιθορέας 35% Δομοκού Δομοκού Θεσσαλιώτιδος Ξυνιάδος 35% Λαμιέων Υπάτης 35% Μακρακώμης Αγίου Γεωργίου Μακρακώμης Σπερχειάδος Τυμφρηστού 35% Περισσότερες πληροφορίες & διευκρινήσεις: Χριστόφορος Παπαβασιλείου, συνεργάτης Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, τηλ. 2231022112, 2231021395, κιν. 6972927017, e-mail:papavasiliou@fthiotidoscc.gr ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details