Που θα γίνουν 3.571 προσλήψεις στο Δημόσιο

Προσλήψεις 3.571 υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα προγραμματίζει για το 2013 η κυβέρνηση σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
Στο ίδιο διάστημα οι αποχωρήσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο θα φθάσουν τις 25.372 . Συνολικά για στην τετραετία 2013 – 2016 οι προσλήψεις θα προσεγγίσουν τις 15.000 και οι αποχωρήσεις τις 96.000.
Όπως σημειώνεται στο Μεσοπρόθεσμο ο προγραμματισμός προσλήψεων ανά υποτομέα της γενικής κυβέρνησης βασίστηκε στον κανόνα 1 προς 5 σε σχέση με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους, όσο και τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μεμονωμένων φορέων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.
Ειδικότερα, οι εξειδικευμένες ανάγκες μεμονωμένων φορέων που ελήφθησαν υπόψη στον ανωτέρω προγραμματισμό είναι οι εξής:
• Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για τα έτη 2013 και 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις ένστολου προσωπικού, ενώ για τα έτη 2015 και 2016 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ' έτος).
• Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τα έτη 2013 και 2014, προβλέφθηκε μείωση των προσλήψεων κατά 30% σε σχέση με αυτές του έτους 2012, ήτοι 819 άτομα.
• Στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (πλην των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων) δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις τακτικού προσωπικού για όλα τα έτη της περιόδου 2013-2016.
• Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τα έτη 2013 και 2014, δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, ενώ για το διδακτικό προσωπικό ο λόγος προσλήψεων-αποχωρήσεων θα διαμορφωθεί στο 1προς 10.
• Στο Υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 200 εφοριακών εντός του 2013.
• Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προβλέπεται η αποφοίτηση 162 δικαστών από την Εθνική Σχολή Δικαστών.
Πάντως ο αριθμός των προσλήψεων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένος καθώς στο Μεσοπρόθεσμο επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις ανά υποτομέα μπορεί να είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από αυτές που θα γίνουν τελικά ανά κάθε έναν, χωρίς όμως να επηρεαστεί το συνολικό αποτέλεσμα. Η κατανομή των προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details