Φαντάσματα 249 θεσσαλικοί αγροτ. συν/σμοι

Σφραγίδες αποδεικνύονται οι 2.750 από τους 6.330 συνολικά αγροτικούς συνεταιρισμούς που υποτίθεται ότι λειτουργούν στην Ελλάδα.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το σύνολο των συνεταιρισμών που κατ’ εφαρμογήν του νόμου του 2011 για την αναδιοργάνωσή τους, και προκειμένου να συνεχίσουν να θεωρούνται ενεργοί, ενεγράφησαν τελικά στο νέο Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων που έχει δημιουργηθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εμφανίζονται μόνον 3.583 καθώς δεν υπέβαλαν αίτημα 2.747 (το 43%), γεγονός το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι ήταν ανύπαρκτοι.
Σε κάποιες μάλιστα περιφέρειες της χώρας, όπως στην Ήπειρο, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 60%! Από τους 505 συνεταιρισμούς που εμφανίζονταν πριν από το νόμο του 2011, στο νέο μητρώο ενεγράφησαν μόλις 154.
Στην περιοχή της Θεσσαλίας δεν ενεγράφησαν 249 αγροτικοί συνεταιρισμοί σε σχέση με τα στοιχεία που υπήρχαν από το 2000. Συγκεκριμένα, το 2000 είχαν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο 718 αγροτικοί συνεταιρισμού ενώ το 2011 ενεγράφησαν 469.
Κύκλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εξηγούν ότι πέραν των συνεταιρισμών - σφραγίδα, η αποχή αυτή ίσως σχετίζεται και με τη στάση που τήρησε στο θέμα η ΠΑΣΕΓΕΣ, το συντονιστικό όργανο όλων των συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας. Εδώ κι έναν χρόνο η ηγεσία της επιμένει ότι ο νόμος θα κηρυχθεί αντισυνταγματικός καλώντας στην ουσία τούς συνεταιρισμούς να τον αγνοήσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι έναν χρόνο μετά την ψήφισή του (Σεπτέμβριος 2011) δεν έχει γίνει ούτε μια συγχώνευση συνεταιρισμών.
Τι σημαίνουν τα παραπάνω; Ότι νομικά βρίσκονται στον αέρα 2.750 συνεταιρισμοί, που ίσως να είναι και περισσότεροι. Διότι ο νόμος του 2011 όριζε ότι το αργότερο μέχρι τις 30/6/2012 οι συνεταιρισμοί που ενεγράφησαν στο Μητρώο θα έπρεπε, είτε να έχουν κάνει εκλογές, είτε να έχουν αποφασίσει να τις προκηρύξουν. Και αυτό καθώς από την ημερομηνία εκείνη οι διοικήσεις τους έπαψαν να έχουν νομική ισχύ. Άγνωστο, λοιπόν, πόσοι από τους συνεταιρισμούς που ενεγράφησαν στο Μητρώο έκαναν τελικά εκλογές.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σε κάθε περίπτωση, συνεταιρισμοί που δεν τηρούν τις διατάξεις του νόμου χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στα κοινοτικά προγράμματα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα η ΑΤΕ έχει σε πολλές περιπτώσεις μπλοκάρει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Πρόβλημα μπορεί να έχουν ακόμη και οι αγρότες - μέλη τους, εφόσον διατηρούν λογαριασμό στη ΑΤΕ και εισπράττουν την κοινοτική ενίσχυση μέσω της τράπεζας. Ένα άλλο ερώτημα αφορά το τι θα συμβεί με τα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς σημαντικής αξίας πάγια (χωράφια, εξοπλισμός κ.λπ.) είναι υποθηκευμένα στην ΑΤΕ. Μπροστά στα παραπάνω, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επανεξετάζει βασικά σημεία του νόμου ώστε τα κίνητρα για τις συγχωνεύσεις συνεταιρισμών να γίνουν πιο ευέλικτα. Παράλληλα εξετάζει αλλαγή του νόμου περί υποχρεωτικής μετατροπής των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών (ΕΑΣ) σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ή σε αγροτικές συμπράξεις.
ΤΑ ΝΕΑ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details