Επιστολή απο τον Θεόδωρο Καραγιάννη στο Δημοτικό συμβούλιο!


ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

                           

                                    ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

                 

 ΓΑΜΒΕΤΑ  4,   106 78  ΑΘΗΝΑ.  ΤΗΛ  210-3304166  ΚΙΝ. 6947 158585 


__________________________________________________________________________________ΠΡΟΣ                                                                                                                                      21/02/2012

ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥΑξιότιμοι κύριοι,

Ως μέλος της  επιτροπής διαβούλευσης του άρθρου 76 παρ. 3 που  μου κάνατε την τιμή να με συμπεριλάβετε, σας δηλώνω ότι δεν κατέστη δυνατό να παραστώ στην προχτεσινή συνεδρίαση της 19-02-2012 αν και ενημερώθηκα δύο φορές από την  αξιότιμη κυρία Καρανικόλα.

Παρά ταύτα επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις επί του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ του οικ. έτους 2012.

Παρατήρηση 1.

Με την επιφύλαξη  αν αναγινώσκω σωστά τον πίνακα- νομίζω ότι η στήλη «Ψηφισθέντα» & «εγκριθέντα» από πλευράς προϋπολογιζόμε-νων εσόδων, παρουσιάζεται εξαιρετικά αισιόδοξη. Αυτό το στηρίζω:

α) Στην μεγάλη απόκλιση  μεταξύ «προϋπολογισθέντων» και «βεβαιωθέντων» εσόδων του προηγούμενου οικ. έτους 2011.  Με μια πρώτη εκτίμηση του πίνακα, η απόκλιση αυτή εγγίζει το ύψος των 23.000.000 ευρώ. Αν μάλιστα προσθέσουμε  και την  πραγματική από-κλιση  μεταξύ «βεβαιωθέντων» και «εισπραχθέντων», που δεν φαίνεται στον πίνακα, τότε μπορούμε να πούμε ότι η συνολική απόκλιση υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι πολύ μεγαλύτερη.

β)  Δεν ξέρω αν «κρούω θύρες ανοιχτές» αλλά αυτό το σύνηθες και αδιαμφισβήτητο γεγονός να εισπράττουμε τελικά λιγότερα από όσα έχουμε υπολογίσει και βεβαιώσει, λογικά μας επιβάλει μια συμπληρωμα-τική ιεράρχηση των προβλεπόμενων  εξόδων. Με άλλα λόγια θα ‘πρεπε ο προϋπολογισμός να συνοδεύεται και από ένα παράρτημα-άσχετα αν το ορίζει ο νόμος- που να περιέχει ένα σχέδιο «Β» όπως κακή ώρα  έχει η Γερμανία για την χώρα μας, που να  ορίζει ποιες δαπάνες είναι ανελαστι-κές, ποιες είναι κατεπείγουσες και ποιες μπορούν να περιμένουν.          Ενδεικτικά: Οι λειτουργικές δαπάνες, οι μισθοί των εργαζομένων και υποχρεώσεις προς τρίτους είναι ανελαστικές.  Η συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης  ή  ο εξοπλισμός  του φαρμακείου είναι κατεπείγουσες. Οι αποζημιώσεις όμως των αιρετών, να μου επιτρέ-ψετε να τις χαρακτηρίσω ελαστικές. 

Παρατήρηση 2

 Όταν τα νοσοκομεία της Αθήνας αποδεδειγμένα  σήμερα δεν έχουν στοιχειώδη  εξοπλισμό, δεν νομίζω δικαιούμαστε  αβασάνιστα να δικαιολογούμε για συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού  στο Δήμο Δομο-κού 250.000 ευρώ  για το 2012! (Βλ. Κωδικούς 62660001-62660012). 

Παρατήρηση 3. 

Το ίδιο  υπερβολικές θεωρώ – με όλο το σεβασμό της προσφοράς του καθενός– τις αποζημιώσεις και δαπάνες  αιρετών. Είναι οι κωδικοί 61-6126 που περιλαμβάνουν αμοιβές αιρετών και τρίτων (κωδ. 61-6123  – αλήθεια ποιοι είναι αυτοί οι τρίτοι; γιατί δεν εξειδικεύονται;),  έξοδα παραστάσεων και αποζημιώσεις δημάρχου, αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικού συμβουλίου και προέδρων τοπικών συμβουλίων, λοιπά έξοδα, συνέδρια & εορτές, διαλέξεις, δεξιώσεις κ.λ.π. (κωδ. 64-6343). 

Ένας  πρόχειρος υπολογισμός  όλων των παραπάνω μας δείχνει το συνολικό ποσό αυτών των δαπανών:  1.580.000 ευρώ! Νομίζω ότι  το νούμερο είναι υπερβολικό αν το συνεκτιμήσουμε με την περίοδο που διανύουμε σαν χώρα,  τα προβλήματα που βιώνουν οι δημότες  και  το θεσμό των εθελοντών (όπως άλλωστε  και η επιτροπή διαβούλευσης) που απλώνεται στην επικράτεια! 

Όθεν θα ήμουν υπερήφανος ως έλληνας, αν περιορίζατε τα υπερ-βολικά ποσά και  με το  πλεόνασμα ή υστέρημα -πάρτε το όπως θέλετε- που θα προκύψει, δημιουργούσατε  ένα  Δημοτικό Ταμείο Αρωγής ή ένα ταμείο υποστήριξης παιδιών αδύναμων οικογενειών που πάνε για σπου-δές. Κάτι σαν Δημοτική υποτροφία με κριτήρια την επίδοση και το βιο-τικό επίπεδο της κάθε οικογένειας. Μην ξεχνάτε ότι η Ιστορία που μένει και καθοδηγεί, είναι αυτή που γράφεται σε χαλεπούς καιρούς κι όχι σε καιρούς  ευμάρειας…Παρατήρηση 4.

 Θα  υποστήριζα  επίσης μια ποιο γενναία υποστήριξη των τοπι-κών  πολιτιστικών Συλλόγων. Τα κονδύλια που προβλέπονται στους κω-δικούς  6735 είναι πολύ φτωχά.  Προσοχή όμως: Όχι αδιάκριτα σε όλους είτε έχουνε μια δράση σοβαρή είτε έχουν μια σφραγίδα μόνο!  Επιχορή-γηση στη βάση υποβολής συγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος που να περιλαμβάνει και οικονομική μελέτη. Όχι χρήματα για  οργάνωση χοροεσπερίδων και τα συναφή… Παρατήρηση 5.

  Δεν μπορώ να σχολιάσω τη σπουδαιότητα των άλλων επί μέρους δαπανών. Θέλω όμως να σας παρακαλέσω  να προβλέψετε και να υλο-ποιήσετε ένα πολύ μικρό έργο στη Δ.Ε. Ν. Μοναστηρίου, που μπορεί να ενταχθεί στον κωδικό 62620013 υπό τον τίτλο: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩ-ΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»   Πρόκειται για τον απαράδεκτο χωματόδρο-μο  μήκους λιγότερο από 70 μέτρα που συνδέει τον ασφάλτινο δρόμο προς  Σοφιάδα με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη θέση «Παλιό χωριό».  Με 10 φορτηγά αμμοχάλικο λύνεται το πρόβλημα.

Παρατήρηση 6.

 Στη ίδια θέση -δίπλα στο μαντρί του Παπαθανασίου- είναι το σημείο εκτέλεσης των έντεκα (11) από τους Ιταλούς. Θα ήταν ευχής έργο αν μια απλή πλάκα με τα ονόματα των εκτελεσθέντων θύμιζε στους επι-σκέπτες  τον ακριβή τόπο της θυσίας. Παρατήρηση 7.

  Στο Ν. Μοναστήρι στην οδό Κύπρου που εφάπτονται οι ιδιο-κτησίες Τσιμίδη, Μαμαλούδη και λοιπών, ο υπόγειος αύλακας συλλογής και απορροής ομβρίων έχει σταματήσει στου Τσιμίδη. Δεν συνεχίστηκε στο υπόλοιπο κομμάτι μήκους 70 μέτρων. Έτσι ο δρόμος και οι απέναντι ιδιοκτησίες λόγω της κατωφέρειας  δέχονται όλα τα  απόνερα.          Σας ευχαριστώ   

      Θεόδωρος Η. Καραγιάννης,


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

2 comments:

Ανώνυμος είπε...

επιτελους...αντιδραση απο καπου,μετα απο ενα χρονο.

Ανώνυμος είπε...

μπραβο Θοδωρη. καλα τα λες.Αντωνης

Author Details