Ενημερωτικό σημείωμα για τα χαράτσια και τις αλλαγές του 2012

Ενημερωτικό σημείωμα για τα χαράτσια και τις αλλαγές του 2012
 
Tο 2012 μας κάνει ποδαρικό με 12 παλαιά και νέα φορολογικά «χαράτσια», ώστε να εισπραχθούν τα επιπλέον 10 δις ευρώ, που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός, εκ των οποίων τα 6,3 δις προέρχονται από την απάλειψη των φορολογικών απαλλαγών και τη μείωση του αφορολόγητου ορίου. Ο τελικός λογαριασμός αναμένεται μάλιστα να ξεπεράσει τα 13 δις, εάν στα παραπάνω προστεθούν τα 3 δις της «μαύρης τρύπας» του 2011.
Oι 12 πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις του 2012 είναι:
 1. Φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων βάσει των φορολογικών δηλώσεων μετά την μείωση του βασικού αφορολόγητου ορίου και τις περικοπές έκπτωσης δαπανών. ( 2,7 δις, + 0,97 δις, ετήσια αύξηση +56,5%)
 2. Φόρος με την μορφή προκαταβολής 55% του ύψους του κύριου φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. ( 1,05 δις, +0,3 δις, αύξηση +44,3%)
 3. Φόρος στους μισθούς και τις συντάξεις με την μορφή παρακράτησης όπως εφαρμόζεται στον ΦΜΥ. ( 4,6 δις, +1,86 δις, αύξηση +68,3%)
 4. Φόρος στην ακίνητη περιουσία. ( 0,54 δις, +0,25 δις, αύξηση +86,2%)
 5. Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) αυξημένο το 2012 λόγω αύξησης των αντικειμενικών αξιών. (2,9 δις, +2,2 δις, αύξηση +314,3%)
 6. Άμεσοι φόροι παρελθόντων ετών ΕΤΑΚ 2009, έκτακτη εισφορά ακίνητης περιουσίας 2009, ΦΑΠ 2010 και 2011 σύμφωνα με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου του ΦΑΠ στα 200.000 ευρώ και με επιβολή συντελεστή 0,2 στην αξία. ( 0,83 δις ,+0,35 δις, αύξηση +73,9%)
 7. Έκτακτη οικονομική εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων. (1,87 δις, +0,6 δις, αύξηση + 47,5%)
 8. Επιβολή τέλους επιτηδεύματος (0,4 δις, +0,15 δις, αύξηση + 60%.)
 9. ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. (65 εκ.+ 29 εκ. αύξηση +81,2%)
 10. Φόροι στις μεταβιβάσεις οικοδομών, οικοπέδων και αγροτεμαχίων. (546,4 εκ. +110 εκ. αύξηση + 24%)
 11. Ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαίου. (1,5 δις +0,42 δις, αύξηση + 38,5%)
 12. Αύξηση στους φόρους για δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ακινήτων και στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και πισίνες, αλλά και από τις αυξήσεις των αντικειμενικών τους αξιών, σύμφωνα με τις ενδεικτικές αγοραίες τιμές από τη βάση δεδομένων εμπορικών αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος.
Καθολικό το Πόθεν Έσχες
Το «ξεσκόνισμα» της περιουσίας όλων των δημόσιων λειτουργών πολιτικών και επιχειρηματιών είναι καλοδεχούμενο. Τα αντικειμενικά κριτήρια όμως είναι «ξαναζεσταμένο» φαγητό, μια παλιά επαναλαμβανόμενη συνταγή και άλλο ένα «μπάλωμα» σε ένα χιλιομπαλωμένο φορολογικό σύστημα που ράβουμε και ξηλώνουμε από το 1953.
Νέος «φορολογικός κώδικας» αντί του ΚΒΣ
Το ερώτημα παραμένει εάν εντός του 2012 «απεταξάμην τον ΚΒΣ» ;
H αντικατάσταση από ελάχιστους κανόνες απεικόνισης συναλλαγών του ΚΒΣ πρέπει να γίνει ως τμήμα του εθνικού φορολογικού συστήματος και όχι αποσπασματικά και σε δόσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε:
 • Καταργεί την «απόρριψη» βιβλίων και στοιχείων ο νέος κώδικας.
 • Προβλέπει μικρότερα πρόστιμα για τυπικές παραβάσεις.
 • Με το νέο «ποινολόγιο» προβλέπονται εκπτώσεις και μπόνους.
 • Παρέχεται έκπτωση 60% για περιπτώσεις εμπρόθεσμης και εφάπαξ καταβολής προστίμων, ενώ για πληρωμή σε δόσεις η έκπτωση θα είναι 40%.
 • Τα πρόστιμα θα καταβάλλονται σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των 300 ευρώ.
 • Επιστροφή του 30% του προστίμου σε όσους καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις και δεν εντοπισθούν άλλες παραβάσεις την ίδια διαχειριστική περίοδο και τις δυο επόμενες.
 • Επιβολή προστίμου 100 ευρώ για όσους δεν ζητούν απόδειξη.
 • Για κάθε αγορά χωρίς απόδειξη, εάν το πρόστιμο πληρώνεται εντός 10 ημερών στην εφορία θα έχει έκπτωση 50%.
 • Τα βιβλία β' κατηγορίας μετονομάζονται σε απλογραφικά και της γ' κατηγορίας σε διπλογραφικά. Το όριο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ορίζεται με τα ακαθάριστα έσοδα άνω του 1,5 εκ. ευρώ.
Οι 6 αλλαγές για τους παραβάτες και οι περιπτώσεις που η εφορία δεν θα επιβάλλει πια πρόστιμα είναι οι παρακάτω:
 1. Όταν διαπιστώνεται για πρώτη φορά οποιαδήποτε παράβαση ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος.
 2. Όταν έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία εκ παραδρομής και έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα και έχουν δηλωθεί εγγράφως στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ..
 3. Όταν για συγκεκριμένη συναλλαγή δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο αλλά το εκδοθέν φέρει όλα τα δεδομένα του προβλεπόμενου και φέρει θεώρηση.
 4. Όταν δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για περιπτώσεις επιστροφής αγαθών μέχρι 5.000 ευρώ. Επίσης, σε περιπτώσεις επισκευής, συντήρησης αρκεί αντίγραφο δελτίου αποστολής.
 5. Όταν διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές παραβάσεις που επηρεάζουν τα έσοδα ή τα έξοδα αλλά οφείλονται εκ παραδρομής.
 6. Όταν πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ.
Point System
Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος point system καθορισμού του ύψους των προστίμων με την εφαρμογή βάσεων υπολογισμού συντελεστή βαρύτητας, πολλαπλότητας και υποτροπής ανάλογα με το είδος και την έκταση της παράβασης.
Τα ελάχιστα ποσά είναι 300, 900, 1200 ευρώ αντίστοιχα για βιβλία α', β' και γ' κατηγορίας. Τα ανώτερα πρόστιμα είναι 100.000 ευρώ για τη μη έκδοση ή την καταχώρηση ανακριβών στοιχείων ή τη μη φύλαξη βιβλίων και 300.000 ευρώ σε περιπτώσεις πλαστών και εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων προσαυξημένα κατά 50% σε περίπτωση υποτροπής. Oι προϊστάμενοι των εφοριών θα είναι αρμόδιοι για την ολική ή μερική διαγραφή ή τον επαναπροσδιορισμό των προστίμων.
Διπλάσιο το χαράτσι στα ακίνητα το 2012
ΕΤΑΚ 2009 (50 εκ.), ΦΑΠ 2010 (400 εκ.) και 2011 (600 εκ.) και με το φόρο ακίνητης περιουσίας μέσω ΔΕΗ σε πέντε δόσεις για το 2012 (2,9 δις), οι νέοι φόροι θα στεγνώσουν την αγορά, αφού επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα καταβάλλουν 4 δις ευρώ, μόνο για τα ακίνητα που κατέχουν, μέσα στο 2012.
EΣΠΑ
Σχεδιασμός 2 δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την άρση των στρεβλώσεων στην αγορά, ενώ ακόμη τρέχουν οι υπηρεσίες για να εισπράξουν 1,6 δις του ΕΣΠΑ από αδικαιολόγητες καθυστερήσεις πολλών μηνών. Η επίσημη απορρόφηση στο σύνολο των 20,5 δις των κοινοτικών πόρων καταγράφεται στο 32%. Τα νομοθετήματα που θα κατατεθούν από το ΥπΑΑΝ προς ψήφιση στην Βουλή το 2012 σχετίζονται με τα εξής:
 1. Την επέκταση του fast track.
 2. Tη σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Επενδυτών.
 3. Τη βελτίωση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.
 4. Την απλοποίηση άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων.
 5. Τη θεσμοθέτηση νέου ευέλικτου εταιρικού τύπου.
 6. Την επέκταση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
 7. Την παροχή κινήτρων προσέλκυσης επιχειρήσεων.
 8. Τον εκσυγχρονισμό των εμπορικών σημάτων.
 9. Τη βελτίωση της νομοθεσίας για τους μεσίτες.
 10. Την καθιέρωση του Σήματος Ελληνικού Προϊόντος.
 11. Τη δημιουργία συστήματος εποπτείας στα βιομηχανικά προϊόντα.
 12. Την επιτάχυνση αρχαιολογικών εργασιών για Επενδυτικά Προγράμματα.

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details