ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απο τον Εμπορικό Σύλλογο Ν Μοναστηρίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ν Μοναστηρίου προγραμματίζει την υλοποίηση σεμιναρίου «επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους, εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το αρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν.3850/2010)».

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην Γ΄κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας) και απασχολούν μέχρι 50 άτομα, καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας μπορεί να ασκήσει ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 του Ν. 1568/85 και 6 του Π. Δ. 17/96, χωρίς άλλη προϋπόθεση.

Στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 294/88, ανήκουν επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα:

• Γεωργία, Κτηνοτροφία.

• Εμπόριο, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Επικοινωνίες, Μεταφορές.

• Τράπεζες, και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες και θα διεξαχθεί στο Nέο Μοναστήρι. Το κόστος συμμετοχής είναι 50€ για συμμετέχοντες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Εμπορικούς Συλλόγους οι οποίοι υπάγονται στην ΕΣΕΕ και 80€ για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους.

Μετά το πέρας του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση επιμόρφωσης που τους δίνει το δικαίωμα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται μέχρι και την Παρασκευή 30/12/2011 :

.

• στο τηλέφωνο & fax 2232071242
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details