ανάκαμψη απο το 2013!

Τις τεράστιες, αλλά “επώδυνες” προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής που έγιναν στην Ελλάδα το 2010 και 2011, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις. Η Επιτροπή διαπιστώνει σταδιακή τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία αναμένεται να αποκτήσει θετικό πρόσημο το τελευταίο τρίμηνο του 2012, προβλέποντας πως η ανάκαμψη θα αναζωπυρωθεί το 2013.
“Το 2011 είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας”, τονίζει η Επιτροπή. ”Φέτος, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, περισσότερο από ότι το 2010, κατά 5,5%”, αναφέρει η έκθεση. Αυτό, σύμφωνα με την Επιτροπή, οφείλεται στην αδύναμη εγχώρια ζήτηση λόγω της μείωσης των εισοδημάτων, τις ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τις πολύ περιοριστικές συνθήκες δανειοδότησης.Επιπλέον, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και οι νέες ρυθμίσεις για τις προσλήψεις στο δημόσιο, είναι πιθανό να αυξήσουν την ανεργία πάνω από το 18% το 2012.Σημειώνεται ότι η έκθεση της Επιτροπής για την Ελλάδα δεν λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου, οι οποίες θα έχουν άμεση επίπτωση στο δημόσιο χρέος και στο έλλειμμα από το 2012 και έπειτα.Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να παραμείνει στάσιμο μέχρι και το 2012, ενώ η ανάπτυξη για το σύνολο του 2012 προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 0,5%. Εν συνεχεία, το 2013, αναμένεται επιστροφή σε βραδεία ανάπτυξη της τάξης του 1,5%.πηγή: ΑΠΕ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details