Υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ 2011

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και λαμβάνει σειρά μέτρων για την εξυπηρέτηση δικαιούχων ενισχύσεων και την άμεση καταβολή τους σε αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό μετά την καθιέρωση του προγράμματος πληρωμών και της έγκαιρης καταβολής των ενισχύσεων του 2010, σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει προβεί από το 2011 στην εγκατάσταση ενός νέου και μόνιμου συστήματος για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ.
Το σύστημα αυτό, με το οποίο γίνεται πράξη η προεκλογική κυβερνητική δέσμευση για απαλλαγή των δικαιούχων από το κόστος ενεργοποίησης δικαιωμάτων περιλαμβάνει την υποβολή από κάθε δικαιούχο της Ενιαίας Αίτησης, η οποία συνίσταται από :• Την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του• τη Δήλωση Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του• Την Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών ΕκμεταλλεύσεωνΟ τρόπος υποβολής μπορεί να γίνει με :• Την ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 (ΑΕΕ 2011) μέσω του διαδικτύου (www.opekepe.gr) για όσους παραγωγούς δεν έχουν καμία μεταβολή στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης σε σχέση με το 2010, λειτουργεί από 24 Ιανουαρίου 2011.• Την τηλεφωνική υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 μέσω του αριθμού 1540 για όσους παραγωγούς δεν έχουν μεταβολές σε σχέση με το 2010, που λειτουργεί από 18 Φεβρουαρίου 2011.• Την ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 (ΑΕΕ 2011) μέσω του διαδικτύου (www.opekepe.gr) για όσους παραγωγούς έχουν μόνο αλφαριθμητικές μεταβολές σε σχέση με το 2010, που θα λειτουργήσει τις αμέσως προσεχείς ημέρες.• Την αποστολή προεκτυπωμένων αιτήσεων των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 (ΑΕΕ 2011), μέσω των ΕΛΤΑ σε δικαιούχους χωρίς ή με αλφαριθμητικές μεταβολές.• Την υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης μέσω των πυλών εισαγωγής του αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί το έργο με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχτηκε το 2010 και ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο.Επισημαίνεται ότι ο παραγωγός δεν έχει κανένα κόστος με όποιο από τους παραπάνω τρόπους επιλέξει. Και επιπλέον καθιερώνουμε μια νέα διαδικασία που τον διευκολύνει σημαντικά. Για πρώτη φορά από την επόμενη εβδομάδα θα ταχυδρομηθούν σε δικαιούχους, που είτε δεν έχουν μεταβολές ή έχουν μόνο αλφαριθμητικές μεταβολές, οι Αιτήσεις της Ενιαίας Ενίσχυσης και η Δήλωση Καλλιέργειας του ΕΛΓΑ. Ο παραλήπτης εφόσον δεν έχει άλλη μεταβολή θα μπορεί να υπογράψει την αίτηση και τη δήλωση και να επιστρέψει ταχυδρομικά τον απαντητικό φάκελο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης με την ευκαιρία αυτή έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας επιλύουμε ένα ακόμη μακροχρόνιο πρόβλημα, την υποβολή της ενιαίας αίτησης ΟΣΔΕ για πρώτη φορά ολοκληρωμένα και εντελώς δωρεάν για όλους τους αγρότες. Κινηθήκαμε έγκαιρα και αποτελεσματικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας μέσω ανοιχτού διαγωνισμού, χωρίς κόστος, εμπόδια και δυσκολίες μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Στόχος είναι η έγκαιρη και διαφανής καταβολή κάθε είδους ενίσχυσης ή αποζημίωσης, η απαλλαγή των δικαιούχων και των υπηρεσιών από σπατάλη παραγωγικού χρόνου, ενώ ταυτόχρονα κλείνουμε κάθε πρόβλημα που αφορά τη σχέση της πολιτείας με τους αγρότες μας καθώς και τη σχέση των ελληνικών αρχών με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το αργότερο στις αρχές του καλοκαιριού το σύστημα θα έχει απολύτως ολοκληρωθεί και η απλοποίηση των διαδικασιών θα έχει επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό»

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details