Παρουσίαση του επιστημονικού περιοδικού Ιατρικής της Εργασίας

Παρουσίαση του επιστημονικού περιοδικού Ιατρικής της Εργασίας
Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού των Ειδικών Ιατρών Εργασίας, δηλαδή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΕΙΕΠ), με τίτλο hυgeίa@εργασiα, που εκδίδεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (που οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή Θράκης σε σύμπραξη με τα Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α του ΤΕΙ Αθήνας). Η επιστημονική αυτή επιθεώρηση προσεγγίζει με πολυεπιστημονική διάσταση τα θέματα της Ιατρικής της Εργασίας και της Ασφάλειας της Εργασίας και αποτελεί συνέχεια του περιοδικού Ιατρική της Εργασίας,
 που εκδίδονταν μέχρι το 1992 από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας, Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής (ΕΕΙΕ-ΕΒΥ). Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού βρίσκεται διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (http://utopia.duth.gr/~tconstan/ErgHyg04.pdf), από όπου είναι προσπελάσιμο για όποιον θα ήθελε να το παραλάβει στον υπολογιστή του. Ταυτόχρονα η έντυπη έκδοση περιλαμβάνει έναν ψηφιακό δίσκο που περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα τεύχη που περιοδικού που εκδίδονταν στο παρελθόν.

Όπως επισημαίνεται στο editorial του περιοδικού: «Ο χώρος της Ιατρικής της Εργασίας βρίθει συντεχνιακών προβλημάτων στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι υφίσταται νομοθεσία πληθωρική, αλλά μη εφαρμόσιμη. Το όλο πρόβλημα δεν έχει το χαρακτήρα πιθανών μικροπρεπών ιδιοτελειών των Ειδικών Ιατρών Εργασίας, αλλά πρωτίστως επιστημονικής κατοχύρωσης μιάς ολόκληρης ειδικότητας. Το αυτονόητο παρεπόμενο, είναι η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο επίπεδο της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, με συνακόλουθο την αδυναμία περιορισμού της επαγγελματικής νοσηρότητας και των εργατικών ατυχημάτων. Είναι, ωστόσο, τεκμηριωμένο κάτι τέτοιο; Η ανυπαρξία εμπειρικών δεδομένων για τη χώρα μας, δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα. Επομένως, ακόμα και όταν γίνονται διαχρονικές συγκρίσεις ακόμα και όταν υφίστανται καταγραφές (όχι ασφαλώς συνεχείς διαχρονικές), είναι αμφίβολο άν τα μεγέθη είναι συγκρίσιμα. Το μόνο διαθέσιμο μεθοδολογικό εργαλείο είναι η επιδημιολογική και βιομετρική διερεύνηση, που για την Ιατρική της Εργασίας είναι ρουτίνα και όχι ακαδημαϊκό επίτευγμα. Η επιστημονική αυστηρότητα είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση συμπερασμάτων, με βάση τη θεώρηση αυτήν. Πρόσθετη ανεπάρκεια είναι η πλημμελής αναγνώριση του νοσήματος (αντίστοιχο της διάγνωσης με όρους κλινικής ιατρικής), που θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενη για την κατοχύρωση των αποτελεσμάτων. Ολο αυτό το φάσμα προσπαθεί να διακονήσει ένα επιστημονικό περιοδικό στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής της Εργασίας και ευρύτερα της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας».

Τα θέματα του πρώτου τεύχους προέρχονται στην πλειονότητά τους από το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στους Τομείς της Υγείας, που είχε πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και άρθρα με βάση τις ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιούνται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας από τους Ιατρούς Εργασίας και συνεργασία με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό της Σχολής αυτής, όπως επίσης και τις αντίστοιχα ερευνητικά πρωτόκολλα που εξελίσσονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (ΠΜΣ ΥΑΕ) και φυσικά των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος.

Η ίδια επιστημονική εταιρεία εκδίδει επίσης (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) και μια περιοδική έκδοση σε μορφή εφημερίδας, με τον παρεμφερή τίτλο εργασiαυγεία, που είναι επίσης αναρτημένη στο διαδίκτυο (http://utopia.duth.gr/~tconstan/hygerg0txtFIN.pdf).
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details