Στα «χέρια» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για έγκριση το προσχέδιο του «Καλλικράτη»

Περίπου 400 σελίδες, περιλαμβάνει το Σχέδιο «Καλλικράτης», που στάλθηκε σε Υπουργείο Εσωτερικών , ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ για τις τελικές παρατηρήσεις.
Το τελικό Σχέδιο θα παρουσιαστεί την Τρίτη 20 Απριλίου σε πανηγυρική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και στην συνέχεια θα τεθεί σε διαβούλευση, ώστε αρχές Μαΐου πριν κατατεθεί στη Βουλή.
Στο προσχέδιο τα τοπικά διαμερίσματα μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους, και σε δημοτικές Κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους.Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από 17 μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε 5.000 κατοίκους, 21 σε Δήμους με πληθυσμό από 5.001-10.000 κατοίκους, 25 σε δήμους με πληθυσμό από 10.001-30.000κατοίκους, 33 σε δήμους με πληθυσμό από 30.001-60.000 κατοίκους, 41 σε δήμους με πληθυσμό από 60.001-100.000 κατοίκους, 45 σε δήμους με πληθυσμό από 100.001-150.000 κατοίκους, 49 σε δήμους με πληθυσμό από 150.000 και άνω κατοίκους.Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελείται από 41 μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους, 51 μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους, 71 μέλη σε περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων.Στον τρόπο εκλογής δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων ακολουθείται μικτό εκλογικό σύστημα . Δίνεται το δικαίωμα για εκλογή στο αξίωμα του δημοτικού συμβούλου ή του συμβούλου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας, αλλά και του περιφερειακού συμβούλου νέων από 18 ετών και 21 που ίσχυε μέχρι σήμερα.Εκατοντάδες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται σε δήμους (κυρίως αυτές που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη) και περιφέρειες (τον αναπτυξιακό σχεδιασμό). Ωστόσο στις περιφέρειες μεταβιβάζονται μεταξύ άλλων και οι αρμοδιότητες για τα νοσοκομεία της χώρας, γεγονός το οποίο τις εντάσσει και στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής.Ο Συνήγορος του Δημότη, όπως είχε ονομαστεί στο αρχικό σχέδιο, μετονομάζεται σε Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Δημιουργείται σε κάθε δήμο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών με στόχο την καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details