Τα πέντε μέτρα για τα χρέη των νοικοκυριών

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Λούκα Κατσέλη, το υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζει δέσμη πέντε πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Το σχετικό νομοσχέδιο, που προβλέπει μεταξύ άλλων πανελλαδικό δίκτυο δωρεάν παροχής συμβουλών στους καταναλωτές, αλλαγές για τις εισπρακτικές εταιρείες και απόλυτη διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές, θα κατατεθεί σύντομαστη Βουλή.
Προκειμένου να μην εξελιχθεί σε σύγχρονη κοινωνική μάστιγα, η υπερχρέωση των νοικοκυριών η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη σημείωσε ότι το υπουργείο αναλαμβάνει τις εξής πέντε δράσεις:1. Τις επόμενες εβδομάδες, μετά τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την υπερχρέωση των φυσικών προσώπων.2. Ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου δωρεάν παροχής συμβουλών στους καταναλωτές για διαχείριση οφειλών. Για τη στελέχωση και για τη λειτουργία του θα αξιοποιηθούν κεφάλαια από το ΕΣΠΑ, ενώ δράσεις θα είναι κοινές με την Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ), την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και με τις καταναλωτικές ενώσεις.3. Ριζική αναμόρφωση του νόμου για τις εισπρακτικές εταιρείες, καθώς ο υπάρχων νόμος παρουσιάζει μεγάλες παραλείψεις.4. Ενσωμάτωση, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, κοινοτικής Οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Η Οδηγία δίνει έμφαση στη διασφάλιση της πληροφόρησης του καταναλωτή, ενώ εισάγει και κανόνες υπεύθυνου δανεισμού.5. Σχέδιο νόμου για τη διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές. Αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών και διαφάνεια στον τραπεζικό τομέα. Οπως δήλωσε η υπουργός, θα υπάρξει ευρύ φάσμα ρυθμίσεων οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τις κρυφές χρεώσεις, τα μικρά γράμματα κ.λπ
http://www.hbnews.gr/permalink/28234.html
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details