Olympic Aegean Air ο νέος εθνικός αερομεταφορέας

Οι συζητήσεις των δύο ισχυρών ανδρών της


Olympic Air, Ανδρέα Βγενόπουλου και της

Aegean, Θόδωρου Βασιλάκη, για τη συγχώ-

νευση των δύο μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών

της χώρας, εξελίσσεται σε σκληρό πόκερ, που… δια-

κόπτεται από πολλά «κενά αέρος». Οι προσεγγίσεις

είναι περισσότερες από τις διαφωνίες, και


αναμένεται όλα να τελειώσουν την

ερχόμενη εβδομάδα.Πέντε περίπου ώρες, διήρκεσε το τετ α τετ Βασιλάκη

– Βγενόπουλου χθες το πρωί. Μπορεί το πιο μεγάλο deal

για τα ελληνικά δεδομένα να θεωρείται δεδομένο, οι δύο

πλευρές να έχουν συμφωνήσει ότι μια συγχώνευση είναι

μονόδρομος για την επιβίωσή τους, ωστόσο οι λεπτομέ-

ρειες είναι αυτές που γεννούν «αγκάθια». Κι αν δεν ξε-

περαστούν, αυτά θα καταρρεύσουν όλα και θα μείνουν

οι δύο εταιρείες στην αβεβαιότητα για το ποια θα επικρα-

τήσει στο μέλλον, στην περιορισμένη ελληνική αγορά

και θα πάρει το… εισιτήριο της επιβίωσης.Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς που γνωρίζουν κα-

λά τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων για το μεγάλο deal,

το πιο μεγάλο «κενό αέρος», στο οποίο έχουν ήδη πέσει

οι δύο ισχυροί άνδρες των αερομεταφορών, είναι το πο-

σοστό που θα έχει η κάθε πλευρά. Πηγές προσκείμενες

στη MIG έλεγαν ότι, εφόσον κλείσει το deal, θα γίνει στη

βάση «ισότιμης σχέσης». Η ερμηνεία που δόθηκε ήταν πως

η μοιρασιά θα γινόταν 50%-50% και ειδικοί της αγοράς

υποστηρίζουν πως αυτό θέλει ο Ανδρέας Βγενόπου-

λος, για να μη θεωρηθεί η επένδυσή του στην

Olympic Air αποτυχία, που τον οδηγεί στο να

χάσει την θέση του… κυβερνήτη, βάζοντας «πι-

λότο» στην Olympic Air τον Θόδωρο Βασιλά-

κη.Ο ισχυρός άνδρας της Aegean όμως έχει

διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας ότι η

Aegean εκτελεί περίπου διπλάσιο μετα-

φορικό έργο σε σχέση με την Olympic Air

και υπερτερεί κατά κράτος στις πτήσεις

εξωτερικού, ενώ έχει την πρώτη θέση

εντός Ελλάδος, μεταφέροντας 5,5 εκατ.

επιβάτες. Πηγές προσκείμενες στην

Aegean λένε, ότι ο Θ. Βασιλάκης προ-

τείνει ποσοστό 65% για την Aegean

και 35% για την Olympic Air. Σύμ-

φωνα με άλλες πληροφορίες, έπε-σαν στο τραπέζι των διαπραγμα και ποιος ο συγκυβερνήτης.Η Aegean, είναι κερδοφόρα τα τε-

λευταία 7 χρόνια και προχώρησε πριν από ένα χρόνο σε μια

γιγαντιαία επένδυση 1,5 δισ. ευρώ για την αγορά νέων αε-

ροσκαφών.Διαθέτει τον νεαρότερο σε ηλικία στόλο στη Νο-

τιοανατολική Ευρώπη, που αποτελείται από 33 αεροσκάφη, με

ελάχιστα από αυτά να είναι μισθωμένα. Πάντως, λέγεται ότι

μετά τη συγχώνευση θα απαλλαγεί από τα 5 Boeing 737 300

και 400, και ενδεχομένως και από τα 6 Avro RJ 100. Η Aegean

διαθέτει επίσης ένα ιδιόκτητο υπόστεγο στον διεθνή αερολι-

μένα, ενώ θα ενταχθεί επίσημα στη συμμαχία της Star Alliance

τον Ιούνιο του 2010.Από την άλλη πλευρά η Olympic Air, η οποία καταγράφει

έλλειμμα 20 εκατ. ευρώ το μήνα, έχει 30 αεροσκάφη, και

αυτά νεαρότατης ηλικίας, από τα οποία όμως πάνω από το 1/3

είναι μισθωμένα, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα του Ανδρέα

Βγενόπουλου ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ, 400 εκατ. ευρώ

λιγότερο από αυτό της Aegean. H σκληρή διαπραγμάτευση

αφορά στο θέμα της Olympic Engineering και Olympic Handling.Η έδρα της Olympic Engineering διαθέτει τις καλύτερα εξο-

πλισμένες τεχνικές εγκαταστάσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώ-

πη και η πλευρά Βγενόπουλου θεωρεί πως αντισταθμίζει το

υπέρ της Aegean στα αεροσκάφη. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο

και με την Olympic Handling. Η ανάπτυξή της εξαρτάται από

την κατάληξη του διαγωνισμού για την επίγεια εξυπηρέτηση

των 34 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, που βρίσκε-

ται σε εξέλιξη και την οποία διεκδικεί και η Aegean. Οπότε η

Olympic Handling σήμερα, δεν έχει σχεδόν καμία αξία.Η πλευρά, πάντως, Βγενόπουλου υποστηρίζει ότι

με τα 177,2 εκατ. ευρώ που έδωσε για την αγορά των

τριών εταιρειών της Ολυμπιακής και τις επενδύσεις

που έχει κάνει η MIG, η Olympic Air αξίζει όσο και η

Aegean στο Χρηματιστήριο, δηλαδή κοντά στα 290

εκατ. ευρώ. Οι αναλυτές ωστόσο υποστηρίζουν ότι η

Aegean εμφανίζει κέρδη και έχει ταμειακά διαθέσιμα.Στο σημείο που συμφωνούν απόλυτα Βασιλάκης –

Βγενόπουλος είναι στο όνομα. Μπορεί οι προορισμοί

στο εξωτερικό της Aegean να είναι περισσότεροι από

της Olympic Air (23 έναντι 10) και στο εσωτερικό λι-

γότεροι (17 έναντι 20), ωστόσο το όνομα της Aegean

δεν έχει ακόμα καθιερωθεί διεθνώς, όπως το «χρυσό»

brand name της Olympic Air, όπως θα λέγεται και η

νέα εταιρεία.Το ενδεχόμενο συμμετοχής του Δημοσίου (για να

επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον που είχε εκφράσει προε-

κλογικά ο κ. Παπανδρέου) συζητήθηκε στη συνάντη-

ση που είχαν οι Θόδωρος και Ευτύχης Βασιλάκης με

τον κ. Ρέππα την περασμένη Τρίτη, λίγες μέρες μετά

τη συνάντηση που είχε ο υπουργός Υποδομών με τον

Ανδρέα Βγενόπουλο.Ο κ. Ρέππας ζήτησε να μάθει αν

θα γίνουν απολύσεις, και μετά τη διαβεβαίωση πατέ-

ρα και γιου Βασιλάκη ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, εκ-

δήλωσε τη συμφωνία του για το deal, αρκεί να το εγκρί-

νει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Ανταγωνι-

σμού. Το πρόβλημα του κ. Ρέππα είναι οι 4.500 εργα-

ζόμενοι της παλιάς Ολυμπιακής, αλλά σύμφωνα με

πληροφορίες θα φύγουν με εθελουσία 250 άτομα και οι

υπόλοιποι θα απασχοληθούν στα γραφεία των δύο εται-

ρειών στο εξωτερικό.Deal News
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details