Αργία Καθαρής Δευτέρας

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 - 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2010

Αρ. Πρωτ.: Ομ. 11638

Προς

Ομοσπονδίες – Μέλη ΕΣΕΕ

Έδρες τουςΚοιν.: Μέλη Δ.Σ. ΕΣΕΕΘΕΜΑ: Αργία Καθαρής ΔευτέραςΚυρίες, Κύριοι,

Δεδομένου ότι, πλησιάζει η ημέρα της Καθαρής Δευτέρας και παραδοσιακά τίθενται ερωτήματα σε σχέση με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αλλά και το καθεστώς πληρωμής των μισθωτών υπαλλήλων κατά την ημέρα αυτή, σας γνωστοποιώ τα κάτωθι:

1. Η Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες), ως εκ τούτου η λειτουργία των καταστημάτων κατά την ημέρα αυτή είναι ελεύθερη, εάν και εφόσον το επιθυμεί ο κάθε έμπορος – επιχειρηματίας.


2. Στο ως άνω πλαίσιο, η Καθαρή Δευτέρα είναι εργάσιμη ημέρα και για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Είναι όμως δυνατόν η ανωτέρω εορτή να οριστεί ως ημέρα αργίας με άλλες ειδικές διατάξεις, όπως π.χ. με συλλογική σύμβαση, τοπική εορτή, επιχειρησιακή πρωτοβουλία κλπ.

3. Δεδομένου ότι, ειδικότερα στην περιφέρεια, υπάρχουν μικρά και μεσαία σούπερ μάρκετ ενταγμένα στην δύναμη των Εμπορικών Συλλόγων, σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 7-9-2006 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις και με την πλήρη συμφωνία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ), η Καθαρή Δευτέρα καθιερώθηκε ως υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους στα Σούπερ Μάρκετ. Εξαιρούνται τα Σούπερ Μάρκετ που βρίσκονται σε Δήμους κάτω των 7.000 κατοίκων, όπου η αργία καθιερώνεται ως προαιρετική. Στην περίπτωση αυτή (την δεύτερη), εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργήσουν, οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν το ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75%.

4. Η από 7-9-2006 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν τροποποιεί το πλαίσιο για το ωράριο των καταστημάτων αλλά αφορά μόνο τους εργαζόμενους. Θεωρητικά λοιπόν, εάν ένα Σούπερ Μάρκετ ανοίξει την Καθαρή Δευτέρα σε Δήμο άνω των 7.000 κατοίκων χωρίς να απασχολήσει εργαζόμενους, τότε θα λειτουργήσει νόμιμα.

5. Οι ρυθμίσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και το όριο των Δήμων με πληθυσμό άνω των 7.000 κατοίκων αφορούν μόνο σε επιχειρήσεις Σούπερ Μάρκετ. Ως εκ τούτου, οι λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις που επιλέξουν να λειτουργήσουν την Καθαρή Δευτέρα, οπουδήποτε στην επικράτεια, θα ανοίξουν νόμιμα και δεν οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις. Η προσαύξηση οφείλεται μόνο στους εργαζόμενους των Σούπερ Μάρκετ που θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή σε Δήμους με πληθυσμό κάτω των 7.000 κατοίκων.

6. Οι κυρώσεις του νόμου για τα Σούπερ Μάρκετ που θα λειτουργήσουν παράνομα (δηλαδή θα απασχολήσουν προσωπικό σε Δήμους άνω των 7.000 κατοίκων) ή δεν θα καταβάλλουν προσαυξημένο κατά 75% ημερομίσθιο στους εργαζομένους τους (σε Δήμους κάτω των 7.000 κατοίκων) είναι οι εξής:

Διοικητικές Ποινές: Ο έλεγχος γίνεται από την Επιθεώρηση Εργασίας είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας. Οι ποινές επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας. Αυτές είναι

α) Πρόστιμο για κάθε μία παράβαση από 1.000 έως 30.000 ευρώ (άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3385/2005).

β) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης (άρθρο 16 παρ. 1 εδάφιο β ν. 2639/1998).

Ποινικές Κυρώσεις: Ο έλεγχος γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας. Οι ποινές επιβάλλονται από τα Δικαστήρια (ακόμη και με την διαδικασία του αυτοφώρου) και είναι:

α) Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών ή/και με

β) Χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 ευρώ (άρθρο 17 ν. 2639/1998, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 ν. 3385/2005).

Οι πιο πάνω Διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις δεν έχουν σχέση οι μεν με τις δε και μπορούν να επιβληθούν σωρευτικά.

Υπενθυμίζεται και πάλι ότι η Καθαρή Δευτέρα δεν αποτελεί επίσημη αργία του Κράτους. Η υποχρεωτικότητά της καθιερώνεται μόνο με ειδικές διατάξεις ή ρυθμίσεις.

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε άμεσα την παρούσα στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας.

Παραμένω στην διάθεσή σας και στην διάθεση των Εμπορικών Συλλόγων για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.

Με εντολή Προέδρου,Αντώνης Μέγγουλης

Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details