Πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Καρδίτσας

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, μετά τη λήξη του και αφού έλαβε υπόψη της το σύνολο των χαιρετισμών που απευθύνθηκαν, των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν, των παρεμβάσεων που έγιναν, της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε από τους συνέδρους και της σύνοψης των συμπερασμάτων που διατύπωσε στο τέλος του Συνεδρίου το μέλος του Προεδρείου της, Καθηγητής Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, διατυπώνει το ακόλουθο πόρισμα:
1. Στο 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο παρουσιάστηκαν 45 εισηγήσεις, έγιναν 21 παρεμβάσεις και υποβλήθηκαν προς τους εισηγητές περισσότερες από 150 ερωτήσεις. Τα στοιχεία αυτά μαρτυρούν την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την παραπέρα ανάπτυξη της περιοχής και τη σημασία που δίδει η επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα για την εν λόγω περιοχή.2. Στο συνέδριο πήραν μέρος εκπρόσωποι φορέων, επαγγελματίες, αγρότες και πλήθος επιστημόνων του Νομού, αλλά και επιστημόνων εκτός Νομού που ενεργοποιούνται επαγγελματικά ή ερευνητικά στο Νομό Καρδίτσας. Εγγράφηκαν ως σύνεδροι 970 άτομα και εκατοντάδες ακόμη παρακολούθησαν το Συνέδριο χωρίς να εγγραφούν. Παρουσιάστηκαν πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν στο Νομό και ένα μεγάλο μέρος των εισηγήσεων και των παρεμβάσεων έγινε από νέους επιστήμονες και ερευνητές, οι περισσότεροι των οποίων είναι συμπολίτες ή εργάζονται επιστημονικά και δραστηριοποιούνται ερευνητικά στο Νομό μας ή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.3. Το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο ήταν σαφώς πιο στοχευμένο από το πρώτο και κατά την πορεία του Συνεδρίου αναδείχθηκαν με σαφήνεια οι στόχοι του. Κατά κοινή ομολογία των συνέδρων ήταν περισσότερο βελτιωμένο από το πρώτο (αριθμός συνέδρων, παρεμβάσεις, ερωτήσεις, πλούτος εισηγήσεων, θεματολογία, οργάνωση), ενώ παράλληλα φάνηκε και η συμβολή του προηγουμένου συνεδρίου για την επιτυχία του δευτέρου.4. Οι επιστήμονες εισηγητές, εξειδικευμένοι στα αντικείμενά τους εισηγήθηκαν ειδικά και σύγχρονα θέματα, ενώ παράλληλα από την Επιστημονική Επιτροπή καταγράφηκε η χρησιμοποίηση σύγχρονης ερευνητικής μεθοδολογίας και η διατύπωση πρωτότυπων σκέψεων και ιδεών, πολλές από τις οποίες είναι άμεσα υλοποιήσιμες.5. Αποδείχθηκε ότι η Επιστημονική Επιτροπή ορθά έπραξε και επέλεξε για την έναρξη του Συνεδρίου τα τρία βασικότερα ζητήματα που απασχολούν το Νομό, δηλαδή την εκτροπή του Αχελώου, την νέα οδική αρτηρία Ε-65 και την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013. Η πορεία του Συνεδρίου, η συζήτηση που έγινε και τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν στον τοπικό τύπο, έδειξαν το μέγιστο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τα εν λόγω ζητήματα, καθότι η επίλυσή τους συνδέεται άμεσα και καθοριστικά με το μέλλον του Νομού μας.6. Η Επιστημονική Επιτροπή επισημαίνει την έντονη παρουσία του πολιτικού κόσμου του νομού μας αλλά και της Δυτικής Θεσσαλίας γενικότερα, καθώς και την αμέριστη συμπαράσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής και των αναπτυξιακών και επαγγελματικών φορέων της. Ο συνδυασμός της παρουσίας και του ενδιαφέροντος αυτών είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχθούν, κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, τρόποι και μέθοδοι ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών τόσο του πρωτογενή όσο και του δευτερογενή και τριτογενή τομέα του Νομού, μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας των παραγωγικών συντελεστών. Για την αύξηση αυτή της παραγωγικότητας σημαντική ήταν η συμβολή των νέων συνέδρων και του ενδιαφέροντος αυτών για την παραμονή τους και τη δραστηριοποίησή τους στον τόπο τους.7. Διατυπώθηκαν σαφείς αναπτυξιακές προοπτικές του Νομού μέσω συγκεκριμένων προτάσεων, όπως η κατασκευή στην περιοχή, σε συνεργασία με όμορους νομούς, αεροδρομίου cargo, η διάδοση και εφαρμογή στο Νομό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων περιφερειακών μοντέλων, η παραπέρα εφαρμογή επιχειρηματικών δικτύων, η καλύτερη διάθεση των τοπικών προϊόντων μέσω πρωτότυπων εφαρμογών μάρκετινγκ (όπως πλίθινη αγορά και όχι μόνο) κ.λπ.8. Πέρα από την αναγκαιότητα της ενίσχυσης του υδάτινου δυναμικού του Νομού μέσω της μερικής εκτροπής του άνω ρου Αχελώου, επιστήμονες και τεχνικοί του Νομού, αλλά και εκτός Νομού που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, ανέδειξαν τα υδρογεωλογικά προβλήματα της περιοχής και έδωσαν ξεκάθαρες λύσεις ενίσχυσης του υδροφόρου ορίζοντα και του υδροδυναμικού αυτής. Στο σημείο αυτό η Ε.Ε. οφείλει να επισημάνει και την έντονη παρουσία του αναγκαίου επιστημονικού δυναμικού για σημαντικά ζητήματα (όπως είναι η αναγκαιότητα του νερού άρδευσης) και την προθυμία του να πραγματοποιήσει τις ικανές και αναγκαίες αλλαγές, στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών και του ενδεχομένου μείωσης των βροχοπτώσεων.

9. Δεδομένης της δυσμενούς για τους αγρότες μας αλλαγής της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) μετά το 2013, το συνέδριο διατύπωσε μεθόδους ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος μέσω νέων καλλιεργειών (όπως στέβια, γλυκό σοργο, κ.ά.) βιολογικής καλλιέργειας προϊόντων ποιότητας, αξιοποίησης της βόσκησης και των βοσκοτόπων του Νομού, μείωσης του κόστους παραγωγής με την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και γενικότερα νέων τρόπων ενίσχυσης αυτών με ενδογενή ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικών πόρων, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής, Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης στον αγροτικό τομέα (οργανωμένες κοινωνίες της ευρωπαϊκής υπαίθρου). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί και η πρόταση για εναλλακτικές μορφές υδατοκαλλιεργειών (γλυκού νερού) στο Νομό μας, πρόταση – συμβολή της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στο Νομό μας.10. Με αφορμή τις παραπάνω διατυπώσεις η Επιστημονική Επιτροπή επισημαίνει την έντονη και ουσιαστική παρουσία στο Συνέδριο τόσο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, όσο και του ΤΕΙ Καρδίτσας, με αξιόλογες εισηγήσεις και παρεμβάσεις οι οποίες κινούνται μέσα στο πλαίσιο της άμεσης υλοποίησης.11. Σημαντικές ήταν οι σκέψεις και οι προτάσεις που προέκυψαν από τις εισηγήσεις για την αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του Νομού μας και η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου προγράμματος για παραπέρα ανάδειξη αυτής, μέσα και από πρωτοποριακές ιδέες όπως το μυθολογικό πάρκο και όχι μόνο.12. Ενδιαφέρουσα ήταν και η τοποθέτηση ειδικών επιστημόνων για αξιοποίηση λατομικών περιοχών του Νομού, σε συνδυασμό με τη διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς και τουριστικούς οικισμούς, καθώς και για την αναγκαία ενεργειακή στόχευση για βιωσιμότητα του Νομού χωρίς την εξάντληση των υφιστάμενων ενεργειακών πόρων.13. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάδειξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και η αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος κοινωνικού κεφαλαίου αυτής με τη συμβολή της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝΚΑ), του Επιμελητηρίου της Πόλης, της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.14. Διαπιστώθηκε ότι τα Επιχειρηματικά Δίκτυα στο Νομό, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει η δημιουργία τους, είναι αδήριτη ανάγκη, με τη συμβολή των φορέων (νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, Επιμελητήριο, ΑΝΚΑ) να προχωρήσουν και να οργανωθούν και σε άλλους τομείς της ανθρώπινης – επαγγελματικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι η «επιχειρηματικότητα», ως έννοια και ως πράξη, έχει ακόμα τεράστια περιθώρια παραπέρα βελτίωσης, και ειδικότερα σε χαλεπούς καιρούς όπως είναι η περίοδος της παγκόσμιας και εθνικής οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα.15. Σημαντική ήταν η παρουσία ειδικών πολεοδόμων και χωροτακτών, τόσο από την πλευρά της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και από την πλευρά των ελεύθερων επαγγελματιών και ερευνητών επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας. Οι προτάσεις που έγιναν ήταν σημαντικές και υλοποιήσιμες για βιώσιμες πόλεις και οικισμούς στο Νομό μας, στο πλαίσιο πάντοτε της αειφορίας.16. Ο εναλλακτικός τουρισμός στο Ν. Καρδίτσας αποτελεί πλέον μία ευχάριστη πραγματικότητα, δεδομένου ότι η Καρδίτσα είναι πλέον προορισμός εναλλακτικού προορισμού ως Νομός των Λιμνών και του εξαίρετου φυσικού κάλλους. Διατυπώθηκαν υλοποιήσιμες προτάσεις επιμήκυνσης του χρόνου παραμονής των τουριστών στην περιοχή μας, βελτίωσης των τουριστικών υποδομών, επέκτασης του εναλλακτικού τουρισμού και στην πεδινή ζώνη του Νομού και προπάντων εμπλουτισμού και αναβάθμισης του υφιστάμενου σήμερα εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος.17. Προτάσεις όπως πράσινος τουρισμός, ενδογενής ανάπτυξη και μάλιστα ενδογενής αγροτική ανάπτυξη, χωρίς τη «βακτηρία» ισχυρών εισοδηματικών ενισχύσεων (εναλλακτικές καλλιέργειες, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογική παραγωγή και εξειδικευμένα προϊόντα ποιότητας) και γενικότερα πράσινη ανάπτυξη, με βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό, με ποδήλατο και ποδηλασία και με άλλα παρόμοια πρωτοποριακά στοιχεία πράσινης (ή αειφορικής) ανάπτυξης «σημάδεψαν» επιτυχώς το 2ο αναπτυξιακό συνέδριο του Νομού μας.18. Η Επιστημονικού Επιτροπή του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου διαπιστώνει ότι η περίοδος την οποία διανύουμε είναι άκρως κομβική όχι μόνο για τον πλανήτη μας, όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, τον τόπο που μας γέννησε και μας έθρεψε, την Καρδίτσα μας. Οι εξελίξεις οι οποίες διαδραματίζονται σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι άκρως φρενήρεις και σημαδεύουν εμάς και τα παιδιά μας και είναι ικανές να σημαδέψουν και τις επερχόμενες γενεές.Σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο Νομού Καρδίτσας θέματα όπως η αναγκαιότητα της συγχώνευσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της παραπέρα μεγέθυνσης αυτών, το αναιμικό έως ανύπαρκτο αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα, η έλλειψη φορέων Κοινωνικής Οικονομίας ή αλλιώς η μειωμένη παρουσία της συλλογικής προσπάθειας στην περιοχή μας, ο αναπτυξιακός δυισμός μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας εις βάρος της Δυτικής και τα προβλήματα για την πραγματοποίηση των έργων όπως του Αχελώου και της Ε-65, σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση της ΚΑΠ μετά το 2013, υποδηλώνουν το κομβικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε ως Νομός της χώρας και ως περιοχή στο «ευρωπαϊκό γίγνεσθαι» και προκαλούν αισθήματα απαισιοδοξίας. Στα αισθήματα αυτά το επιστημονικό δυναμικό του Νομού μας, ύστερα από την εργώδη συνολική προσπάθεια του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου, δίδει την απάντηση με τις αισιόδοξες διαπιστώσεις:• της ισχυρής θέλησης των ανθρώπων της,

• της ανάδειξης και αξιοποίησης των πόρων της (ανθρώπινων, κοινωνικοοικονομικών και φυσικών),

• του εξαίρετου φυσικού κάλλους της περιοχής και του σημαντικού έργου που πραγματοποιήθηκε από την Πολιτεία αλλά και ενδογενώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες.Συμπερασματικά, βλέπουμε μπροστά, ξεχνάμε και διαγράφουμε το όποιο αντι-αναπτυξιακό παρελθόν και χαράσσουμε το μέλλον, το αναπτυξιακό μας μέλλον, σε συνεργασία, «άνθρωποι της γνώσης» και «άνθρωποι της παραγωγής» μαζί.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details