Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπλοκάρει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ;Έτοιμα προγράμματα ύψους 400 εκ. ευρώ μπλοκάρει το ΠΑΣΟΚ στερώντας τους μικρομεσαίους και την αγορά από πολύτμη ρευστότητα. Προγράμματα που είχε σχεδιάσει το ΥΠΑΝ (και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), είχε προδημοσιεύσει από το καλοκαίρι ο τότε Υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης, είχαν δημοσιευθεί οι οδηγοί των προγραμμάτων, είχαν διασφαλισθεί οι απαραίτητοι πόροι (μέσω των απαιτούμενων εκχωρήσεων) και οι επιχειρήσεις προετοίμαζαν τις προτάσεις τους που έπρεπε -ανάλογα με το πρόγραμμα- να αρχίσουν να υποβάλλονται από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου.Με απόφαση τίνος πάγωσαν τα προγράμματα;
Ποιός ευφυής νους αναλαμβάνει την ευθύνη για το "στέγνωμα" της αγοράς;
Με ποιό δικαίωμα στερεί η κυβέρνηση από την αγορά τους πολύτιμους αυτούς πόρους;
Δεν αποτελεί θράσος να εγκαλείται για καθυστέρηση η ΝΔ η οποία από τα στοιχεία που αποκαλύπτουμε σήμερα ήταν απόλυτα προετοιμασμένη;
Με τι πρόσωπο θα αντικρύσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες τους μικρομεσαίους και με πόσα ακόμη ψέματα θα μας φλομώσουν;

Αναλυτικά, τα αδικαιολογήτως μπλοκαρισμένα, από το ΠΑΣΟΚ προγράμματα είναι:..

- Πρωτοτυπώ 2009: Προώθηση της καινοτομίας στην παραγωγή και διαφοροποίηση και αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Προϋπολογισμός: €40 εκ.


- Μετοικώ 2009: Αφορά τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη τοπικών οικονομιών, αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης. Συνολικός προϋπολογισμός: €40 εκ.

- Πράσινες υποδομές 2009: Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €60 εκ. και αφορούν επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων, συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, ανάκτησης υλικών και εξυγίανσης και διαχείρισης αποβλήτων.

- Πράσινη επιχείρηση 2009: Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €60 εκ. και μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στους τομείς διαχείρισης, διάθεσης αποβλήτων, παρακολούθησης εκπομπών ρύπων, ανάπτυξης «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών, ανάκτησης, εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων και ενσωμάτωσης προτύπων.

- Μετεγκατάσταση 2009: Με προϋπολογισμό τα €16 εκ. προωθείται η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, Τεχνοπόλεις ή σε άλλες μορφές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, σε συνέχεια, μάλιστα, του σχετικού νομοσχεδίου.

- Σύγχρονη επιχείρηση 2009: Με προϋπολογισμό τα €80 εκ. επικεντρώνει στην πιστοποίηση επιχειρήσεων στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας.

- Διαπιστευθείτε 2009: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €24 εκ. και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό φορέων πιστοποίησης και εργαστηρίων δοκιμών.

- Στηρίζω 2009: Με προϋπολογισμό τα €80 εκ. αφορά στην κάλυψη άμεσων και σημαντικών αναγκών σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 9 άτομα, όπως είναι η διαφήμιση, η προβολή, η συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις κ.ά.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details