Ασφαλιστικό: Αλλαγές στη διαδοχική και στο συνταξιοδοτικό


Η κυβέρνηση στα πλαίσια της αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος, εκτός από τις 14 δομικές αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, προωθεί αλλαγές και στο θεσμό της διαδοχικής ασφάλισης αλλά και ρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά ζητήματα. Η νέα συνεδρίαση της επιτροπής υπό τον υπουργό Εργασίας Α. Λοβέρδο για τη διαδοχική ασφάλιση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα ώστε το σχετικό νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του 2010, ενώ στις 22 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει εκ νέου η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.
Για την διαδοχική ασφάλιση, υπάρχουν τρία μέτρα τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

1. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων θα εφαρμοστούν σειρά διοικητικών μέτρων έως ότου τα ταμεία διασυνδεθούν ηλεκτρονικά με ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα.2. Για τις συντάξεις αναπηρίας και θανάτου, αρμόδιο ταμείο θα είναι το τελευταίο αν υπάρχουν 1.000 ένσημα από τα οποία τα 300 μέσα την τελευταία πενταετία.3. Για τις συνάξεις γήρατος (κύριες και επικουρικές) το αρμόδιο ταμείο φαίνεται ότι θα είναι εκείνο στο οποίο ο ασφαλισμένος έχει διανύσει τα περισσότερα έτη. Σε περίπτωση που η αλλαγή Ταμείου οδηγεί σε αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει το Ταμείο με την ευνοϊκότερη ρύθμιση. Εκκρεμεί η απόφαση για το αν θα ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις του ταμείου στο οποίο έχουν διανυθεί τα περισσότερα χρόνια ασφάλισης ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Ακόμα,, αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή τροπολογίες ώστε να παραταθούν τρεις διατάξεις του νόμου Πετραλιά. Έτσι:

1. Θα παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης με 3.500 ένσημα που αντιστοιχούν σε 11,5 χρόνια ασφάλισης. Η σύνταξη αυτή θα είναι μικρότερη από την κατώτατη αλλά όχι κάτω από τα 2/3 (όχι κάτω από 330 ευρώ). Βασική προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει τα 65 έτη ο ασφαλισμένος.

2. Δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους, που πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, να συνταξιοδοτηθούν χωρίς να έχουν συμπληρώσει 100 ημέρες εργασίας (ένσημα) την τελευταία πενταετία.

3. Θα παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που για λίγες μέρες ασφάλισης έχαναν τη σύνταξη ή ακόμα και το ΕΚΑΣ, να εξαγοράσουν τα υπολειπόμενα ένσημα, ώστε να λάβουν πλήρη σύνταξη από το ταμείο του. Η διάταξη αυτή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων.

4. Θα "παγώσει" για ένα χρόνο η διάταξη που προβλέπει την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων με ανήλικα παιδιά (νόμος Πετραλιά).Η κυβερνητική πρόταση για το ασφαλιστικό:

1. Λογιστικός διαχωρισμός των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές.

2. Θεσμοθέτηση βασικής σύνταξης ως κοινής αφετηρίας για όλες τις κύριες συντάξεις και περαιτέρω ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης μεταξύ εισφορών και παροχών όπως και ενίσχυση των κινήτρων ασφάλισης και παραμονής στην εργασία.3. Σύσταση και λειτουργία ενιαίων τοπικών μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας.

4. Ενοποίηση των ταμείων κύριας ασφάλισης με κατεύθυνση τη συγκρότηση τριών ομάδων (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες).

5. Ενίσχυση των κινήτρων εθελοντικής παραμονής στην εργασία μετά τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.6. Θέσπιση ενιαίου καθεστώτος για τα βαρέα και ανθυγιεινά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

7. Καθιέρωση πάγιου συστήματος ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ταμεία.8. Ανασύσταση του Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, με χρηματοδότηση από άμεση φορολογία, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και άλλες πηγές- με την εξαίρεση όμως του ΦΠΑ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details