Πόλος ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας η Καρδίτσα


Μπορεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, ο νομός να αποτελέσει βασικό άξονα για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας. Οι διαπιστώσεις αυτές διατυπώνονται στο έργο "Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις βελτίωσης (ανάπτυξης) βιολογικής κτηνοτροφίας στο νομό Καρδίτσας", το οποίο ολοκληρώνει σε λίγες ημέρες η Αναπτυξιακή. Το έργο, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, Βασίλης Μπέλλης στόχο έχει αφενός μεν να παρουσιάσει την εξέλιξη και την υπάρχουσα κατάσταση των προϊόντων ποιότητας και ειδικότερα των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και διεθνώς, αφετέρου δε να αναλύσει την προοπτική ανάπτυξης του κλάδου της βιολογικής κτηνοτροφίας στο Νομό Καρδίτσας.Παράλληλα, επιχειρεί να αναδείξει τις δυνατότητες των τοπικών κτηνοτρόφων όσον αφορά στην υιοθέτηση συστημάτων βιολογικής εκτροφής, που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς και θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις του αγροτικού χώρου.

Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων αποτελεί νέα πραγματικότητα για την ελληνική γεωργία και την κτηνοτροφία, δεδομένων των αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών για ασφαλή και υγιεινά προϊόντα διατροφής.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι η πιστοποίηση της ποιοτικής ανωτερότητας των τροφίμων, οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και μπορεί να αποτελέσει τον κύριο άξονα ανάπτυξης της γεωργίας και κτηνοτροφίας του νομού Καρδίτσας, στοχεύοντας ειδικά στην παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων.

Στο νομό Καρδίτσας, κυρίως στα ορεινά, είναι ανεπτυγμένη η εκτροφή βοοειδών ελευθέρας βοσκής. Ο κλάδος έχει τις περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής στις απαιτήσεις του βιολογικού συστήματος εκτροφής, και επιλέχθηκε από την ομάδα έργου προκειμένου να μελετηθεί ως πιλοτική εφαρμογή βιολογικής εκτροφής ώστε να δοθεί ώθηση και στις υπόλοιπες κατευθύνσεις ζωικής παραγωγής (προβατοτροφία, χοιροτροφία κ.λ.π).

Κατά τη διάρκεια της κοινωνικής διαβούλευσης πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με εκτροφείς βοοειδών ελευθέρας βοσκής, μία στην Καρδίτσα και μία στο Μουζάκι.

Κύριο θέμα των συναντήσεων αποτέλεσε η ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου (από το παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή) και διερευνήθηκαν λύσεις παρέμβασης στα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο τη μεταφορά της προστιθέμενης αξίας των παραγομένων προϊόντων στον κτηνοτρόφο - παραγωγό.

Παράλληλα με την ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας μελετάται η δυνατότητα δημιουργίας συμπληρωματικών δραστηριοτήτων από τους κτηνοτρόφους, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη του αγροτουρισμού με την προσέλκυση τουριστών σε παραδοσιακούς κτηνοτροφικούς οικισμούς, όπως είναι ο κτηνοτροφικός οικισμός "Πατλιάς" του τοπικού διαμερίσματος Πετροχωρίου της Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας.Γεωργία και κτηνοτροφία

Ο νομός Καρδίτσας κατέχει το νοτιοδυτικό τμήμα της Θεσσαλίας. Είναι ο μικρότερος από τους τέσσερις νομούς της περιφέρειας. Είναι νομός πεδινός στο 49% της επιφανείας του, ορεινός στο 42% και ημιορεινός στο 9%. Οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές βρίσκονται κυρίως στα δυτικά του νομού. Εκεί, υψώνονται οι προεκτάσεις της Πίνδου και των Αγράφων, που δημιουργούν μαγευτικά ορεινά τοπία που γοητεύουν τον επισκέπτη.

Η γεωργία είναι η κύρια ασχολία των κατοίκων και διατηρεί τα πρωτεία στην οικονομία του νομού. Περίπου 1.100.800 στρέμματα είναι γεωργικές εκτάσεις, όπου το βαμβάκι κυριαρχεί ως καλλιέργεια, ακολουθεί ο καπνός, το καλαμπόκι, τα σιτηρά και πολλά άλλα οπωροκηπευτικά.

Εξέχουσα θέση στις καλλιέργειες κατέχει η αμπελουργία, με την παραγωγή εξαιρετικού επιτραπέζιου σταφυλιού αλλά και σταφύλια για την παραγωγή κρασιού. Στα ορεινά του νομού παράγεται το εξαιρετικής ποιότητας κρασί "Μαύρο Μεσενικόλα", ανωτέρας ποιότητας.

Η κτηνοτροφία εξακολουθεί να γίνεται κυρίως με τις παραδοσιακές μεθόδους, ιδιαίτερα στα ορεινά του νομού, με κοπάδια από πρόβατα και κατσίκια. Ο κλάδος της βιομηχανίας είναι ανύπαρκτος και οι λίγες βιοτεχνίες ασχολούνται κυρίως με την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων.
http://www.agronews.gr/content/view/51556/67/lang,el/
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details