Μέτρα για τους αγρότες διεκδικεί η Καρδίτσα


Την επέκταση των υποχρεώσεων και των ευεργετημάτων σε ορισμένες κατηγορίες αγροτών ετεροαπασχολουμένων όπως αυτά ισχύουν με τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ετοιμάζεται να προτείνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γι' αυτό και η Νομαρχιακή Αρχή ζήτησε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο την έγκρισή του για να προχωρήσει τις διαδικασίες κατάρτισης και προώθησης του τελικού φακέλου σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς. Η έγκριση δόθηκε και η Ν.Α. προχωράει άμεσα στην σύσταση Επιτροπής η οποία θα εξετάσει με λεπτομέρεια όλες τις περιπτώσεις που αφορούν τις δυσμενείς επιπτώσεις του μέτρου για τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη στους παραγωγούς του Νομού μας όπως και όλες τις παραμέτρους που αφορούν τις επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων μετά το 2013.
Η εν λόγω Επιτροπή θα απαρτίζεται από Νομαρχιακούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων τον Γενικό Γραμματέα της Ν.Α. το Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης ως και τους προέδρους Συλλόγων των αγροτών του Νομού.
Ειδικότερα η κίνηση γίνεται με βάση το παρακάτω σκεπτικό:
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, σήμερα η Πολιτεία θεωρεί ότι «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» είναι οι αγρότες εκείνοι των οποίων τα εισοδήματά τους παρέχονται κατά 50%+ από γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ο Νομός Καρδίτσας ένας καθαρά γεωργικός νομός με 20.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχει ένα ιδιάζον διαρθρωτικό καθεστώς ως προς το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο νομό σε ποσοστό 65% έχουν μέγεθος που κυμαίνεται από 40-50 στρέμματα.
Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στον αγροτικό τομέα ένας αγρότης που καλλιεργεί 40-50 στρέμματα με τις παραδοσιακές καλλιέργειες του Νομού μας (βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτάρι κλπ) ακόμη και όταν οι αποδόσεις και οι τιμές των προϊόντων είναι πάνω από το μέσο όρο το ετήσιο γεωργικό του εισόδημα διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το εισόδημα των αγροτών της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε τι στοιχειώδεις ανάγκες μιας μέσης αγροτικής οικογένειας και είναι εύλογο για λόγους καθαρά επιβίωσης να αναζητούν συμπληρωματικά έσοδα σε εξωγεωργική απασχόληση.
Επίσης αρκετές φορές συμβαίνει συνταξιούχοι του ΟΓΑ να εμφανίζουν μεγαλύτερο εισόδημα από την αγροτική τους σύνταξη απ’ ότι εμφανίζει η γεωργική τους εκμετάλλευση και γι’ αυτό να μην θεωρούνται «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες».
Γι' αυτούς τους λόγους λοιπόν η Ν.Α. θα διεκδικήσει να έχουν τα προνόμια των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών:
* Οι αγρότες οι οποίοι συμπληρώνουν το εισόδημα τους από εξωγεωργικές δραστηριότητες με συνολικό ποσό όσο τα ετήσια έσοδα του ανειδίκευτου εργάτη δηλαδή 10.000 ευρώ περίπου.
* Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ να θεωρούνται «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» άσχετα με το ύψος της σύνταξης τους.
Επίσης η Ν.Α. θα διεκδικήσει οι παραπάνω κατηγορίες των αγροτών να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης και όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους (π.χ. πλήρωση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του ΟΣΔΕ) αλλά και για τα διάφορα ευεργετήματα (επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαίου επιστροφή ΦΠΑ κοκ). Όσον αφορά για την πρώτη περίπτωση δηλαδή στους αγρότες που συμπληρώνουν το εισόδημα τους από εξωγεωργικές δραστηριότητες η Ν.Α. εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρχει διαβάθμιση στα σημερινά οφέλη μέχρι του τριπλάσιου ποσού των ετήσιων εσόδων του ανειδίκευτου εργάτη που ανέρχονται σήμερα σε 10.000 ευρώ περίπου.
Η Ν.Α. προσανατολίζεται να ζητήσει ηδιαβάθμιση στα οφέλη να κυμαίνεται ως κάτωθι:
-Από 10.001 έως 15.000 ευρώ μείωση στα οφέλη κατά 20%
-Από 15.001 έως 20.000 ευρώ μείωση στα οφέλη κατά 40%
-Από 20.001 έως 25.000 ευρώ μείωση στα οφέλη κατά 60%
-Από 25.001 έως 30.000 ευρώ μείωση στα οφέλη κατά 80%
-Από 30.001 ευρώ και πάνω μείωση στα οφέλη κατά 100%
Αξίζει να σημειωθεί οτι το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε την αποστολή ψηφίσματος που να εκφράζει την αγωνία των μικρομεσαίων αγροτών του Νομού Καρδίτσας που πλήττονται από το μέτρο του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

http://www.astratv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=4280&Itemid=45
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details