Στο «κόκκινο» η επιχειρηματική ασυνέπεια στην περιοχή Θεσσαλίας


Εξαιρετικά ανησυχητικά είναι τα μηνύματα για την πιστοληπτική ικανότητα των θεσσαλικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με σχετική μελέτη της Icap, η οποία δείχνει την περιφέρεια Θεσσαλίας να συγκεντρώνει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρηματικής ασυνέπειας, στο σύνολο της χώρας. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αφορούν στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2008-Ιουλίου 2009 και καταγράφουν μεγάλη αύξηση του αριθμού των ασυνεπών επιχειρήσεων, σε πανελλαδικό επίπεδο, με μια διαφορά της τάξης του 44,24%, σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Ο μέσος όρος της πανελλαδικής επιχειρηματικής ασυνέπειας διαμορφώνεται στο 4,63% για το υπό εξέταση διάστημα –και στη Θεσσαλία φτάνει στο 5,49%. Διευκρινίζεται ότι στις ασυνεπείς επιχειρήσεις περιλαμβάνονται όσες πτώχευσαν και όσες καθυστερούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Τα στοιχεία της Icap δείχνουν ότι το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων, στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2008 με Ιούλιο 2009, σε σχέση με το μέσο όρο της περιόδου 2003 – 2007, κατέγραψε μεγάλη αύξηση, κατά 44,24. Συγκεκριμένα, οι ασυνεπείς επιχειρήσεις έφτασαν στο 4,63 % έναντι 3,21 % κατά την τετραετία 2003 - 2007. Σε ό,τι αφορά στην πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων, το ποσοστό των υποβαθμίσεων ανέρχεται στο 15,90% έναντι 11,65 % που είναι το ποσοστό των αναβαθμίσεων 11,65%. Δηλαδή για κάθε μια εταιρία της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε (4.584 εταιρίες) αντιστοιχούν 1,36 εταιρίες των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε (6.254 εταιρίες)
πηγη: Νέος Αγών Καρδίτσας
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details