Περιβαλλοντικοί όροι για τη σιδηροδρομική Εγνατία και στο βάθος…ιδιώτες

Η περιβαλλοντική μελέτη ενός σημαντικού έργου βρίσκεται στο αρμόδιο τμήμα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Τρικάλων, το οποίο αν τελικά υλοποιηθεί θα προσδώσει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλία. Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Καλαμπάκα-Ιωάννινα της νέας μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής Κα λ α μ π ά κ α - Ιωά ν ν ι ν α - Ηγουμενίτσα, μήκους 81.387 m και εύρους 1,453 m. Πάντως η παραπάνω μελέτη έρχεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του νομού Τρικάλων την ώρα που ο ΟΣΕ δεν έχει χρήματα να συνεχίσει τη λειτουργία βασικών και σημαντικών δρομολογίων στη Δυτική Θεσσαλία. Εκτός και αν οι υπολογισμοί γίνονται με γνώμονα την άμεση συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηριστικά Η αρχή του υπό μελέτη τμήματος, βρίσκεται επί της υφισταμένης Σιδηροδρομικής Γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα στη Χ.Θ. 72+281,91, ενώ το τέλος του τμήματος συμπίπτει με τη Χ.Θ. 68+375,41, που αποτελεί το τέλος του σιδηροδρομικού τμήματος Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα. Θα εξυπηρετείται τόσο επιβατική όσο και εμπορευματική κίνηση. Αρχικά η κίνηση θα γίνεται με ντήζελ, ενώ μελλοντικά προβλέπεται η ηλεκτροκίνηση της. Η ταχύτητα κίνησης για τα επιβατικά τρένα μελετάται να είναι 160 km/hr, ενώ για τα εμπορευματικά 80 km/hr. Συνολικά προβλέπονται πέντε σταθμοί και συγκεκριμένα τρεις σιδηροδρομικοί σταθμοί Καλαμπάκας, Μαλακασίου και Ανθοχωρίου, που θα εξυπηρετούν επιβατική και εμπορευματική κίνηση και δύο τεχνικοί σταθμοί Μουργκανίου και Ορθοβουνίου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του υπό μελέτη έργου, είναι ο μεγάλος αριθμός σημαντικών τεχνικών έργων και ειδικότερα σηράγγων, cut and cover, γεφυρών κ.λ.π. Το 48,60% του συνόλου της γραμμής Καλαμπάκα-Ιωάννινα, κινείται υπόγεια και το 12,50% σε γέφυρες, ενώ το υπόλοιπο 38,90% κινείται επιφανειακά επί επιχωμάτων και ανοιχτών ορυγμάτων.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details