Οι απόδημοι Θεσσαλοί μας δείχνουν το δρόμο

Οι Θεσσαλοί της διασποράς δείχνουν το δρόμο…
Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9π.μ. διοργανώνεται, στο Μαυρομμάτι, το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο-αντάμωμα Θεσσαλικών Συλλόγων.
Σκοπός του παραπάνω συνεδρίου- ανταμώματος είναι η σύσφιξη των δεσμών και η επίλυση ορισμένων προβλημάτων μεταξύ των Συλλόγων και Ομοσπονδιών που έχουν σαν κοινό παρανομαστή την Θεσσαλική γη.
Ό,τι δεν γίνεται, σε επίπεδο συντονισμού και κοινής δράσης, από τους Θεσσαλούς που διαμένουμε στα πάτρια εδάφη, το υλοποιούν οι απόδημοι Θεσσαλοί οι οποίοι στέλνουν παράλληλα, ένα μήνυμα ενότητας και κοινής πορείας.
Είναι το μήνυμα της διαπιστωμένης αναγκαιότητας για συνεργασία και συντονισμό δυνάμεων για την επίτευξη κοινού ενδιαφέροντος στόχων. Για την προώθηση ζητημάτων γενικότερου θεσσαλικού ενδιαφέροντος.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο συνήθως, χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Οι αποφάσεις που αφορούν τις περιφέρειες δεν κρίνονται βάση των πραγματικών αναγκών. Η ισχυρή εκπροσώπηση μιας περιφέρειας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, για παράδειγμα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την υλοποίηση δράσεων και έργων. Οι αποφάσεις εξαρτώνται και από τα συμφέροντα του πλέγματος της διαπλοκής… που εν πολλοίς ιεραρχούν, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κέρδους, τα υπό κατασκευή έργα! Χαρακτηριστικό είναι το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι μεγάλοι όμιλοι εταιριών για τα έργα του λεκανοπεδίου, εν αντιθέσει με τα έργα της περιφέρειας…
Είναι παραδεκτό ότι τα ζητήματα και, κυρίως οι λύσεις προωθούνται με μεγαλύτερη ευκολία όταν η δράση είναι συνολική και κοινή. Η πρόκληση της κοινής δράσης είναι συνεπώς, υπαρκτή.
Επειδή, η Θεσσαλία είναι ένας ενιαίος, ιστορικά και γεωγραφικά, χώρος, η αντιπαράθεση μεταξύ των νομών της είναι μάλλον άσκοπη. Το ζητούμενο συνεπώς, είναι ο συντονισμός των ενεργειών και η κοινή δράση.
Μπορεί να αναπτυχθεί κοινή δράση; Υπό προϋποθέσεις, ΝΑΙ. Μέσω ενός ανοιχτού και δεσμευτικού ως προς τις αποφάσεις διαλόγου, ο οποίος μπορεί να διενεργηθεί θεσμικά, στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή σε ένα θεσσαλικό συνέδριο. Να καταστρωθεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης της Θεσσαλίας το οποίο θα ιεραρχήσει τις υποδομές. Η δε, υλοποίησή του να δεσμεύει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Προτάσεις, συνεπώς για την ανάπτυξη μιας ειλικρινούς συνεργασίας υπάρχουν, η ειλικρινής διάθεση είναι το ζητούμενο.
Μία ειλικρινής διάθεση η οποία μπορεί να διαπιστωθεί, τώρα, ενόψει των Μεσογειακών Αγώνων οι υποδομές για την υλοποίηση των οποίων, δεν μπορούν να περιοριστούν μόνο στην Ανατολική Θεσσαλία, αλλά να αγκαλιάσουν το σύνολο της Περιφέρειας.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details