συντονισμός άρδευσηςΠραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ταμασίου συνάντηση εκπροσώπων Υπηρεσιών και Φορέων που εμπλέκονται με την κατασκευή και τη λειτουργία του αρδευτικού έργου Σμοκόβου, για επίλυση προβλημάτων στο αρδευτικό δίκτυο καθώς και το συντονισμό της άρδευσης για την υπόλοιπη αρδευτική περίοδο.

Στη συνάντηση πήραν μέρος εκτός των Δημάρχων Ταμασίου και Μενελαίδας Βασίλη Μόσχου και Ζαχαρία Γιαννόπουλου, ο αρμόδιος για τα αγροτικά θέματα Αντινομάρχης Γιώργος Παπάρας, ο Γενικός Γραμματέας της Ν.Α. Αποστόλης Γκούβης, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Γιάννης Καρακώστας ως και Υπάλληλοι της ίδιας Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ - ΟΣΥΕ Αχελώου - Σμοκόβου, Κώστας Παράσχης, ο επιβλέπων μηχανικός των έργων του Σμοκόβου Θανάσης Μακροστέριος, οι Αντιδήμαρχοι Ταμασίου Αποστόλης Τσιλομήτρος και Βασίλης Αλεξόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Μενελαίδας Νίκος Μπούκης ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας Γιώργος Στεργιόπουλος, ο Εργοδηγός του ΤΟΕΒ Παναγιώτης Ζαφείρης, ο Εργολάβος των έργων Σμοκόβου Αποστόλης Πίττης, ο Πρόεδρος του Νέου Ικονίου ως και αρκετοί αγρότες αρδευτές.

Τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν:

Α) Την πορεία των έργων που αφορούν τα κλειστά δίκτυα καθώς και την κατασκευή των κλειστών αγωγών Σ3 και Σ4.

Συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του προβλήματος του αγωγού Σ4 προτάθηκαν από τους εκπροσώπους της ΕΥΔΕ - ΟΣΥΕ δύο λύσεις και ειδικότερα, εντός μιας εβδομάδας να γίνει τοποθέτηση μιας ειδικής φλάντζας και σε περίπτωση αποτυχίας να γίνει απομάκρυνση του νερού με άντληση και παροχέτευση αυτού σε παρακείμενη τάφρο.

Β) Την λειτουργία του κλειστού δικτύου άρδευσης, η παροχέτευση νερού από τον ανοικτό αγωγό στον συλλεκτήρα Κακκάρα, η παροχέτευση νερού στον ποταμό Σοφαδίτη (οικολογική παροχή) ως και η παροχέτευση νερού μέσω των εκκενωτήρων στους συλλεκτήρες Ίτολη, Ξηρόρεμμα, Μούλδερη, Τσαμούρτσα κ.α.

Για την παροχέτευση του νερού στο Ξηρόρεμμα απαιτείται η συντήρηση των πρώτων 200 μέτρων διότι το νερό γύριζε πίσω. Θα γίνει άμεσα με τη συνεργασία του Δήμου Ταμασίου και του ΤΟΕΒ θεσσαλιώτιδος.

Την άλλη εβδομάδα θα γίνουν οι διατρήσεις στο δρόμο Αχλαδιάς Καππαδοκικού για την άρδευση της περιοχής Ανάβρας και το κόστος που θα καλυφθεί από τον ΤΟΕΒ ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.

Επίσης, σε μια εβδομάδα θα είναι έτοιμες και οι (4) εκκενωτήρες στο Καππαδοκικό και τον Άγιο Βησσάριο αλλά θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα με τους αποδέκτες, τα οποία θα ξεπερασθούν με τη συνεργασία του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος και του ΔΗΜΟΥ Σοφάδων.-
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details