Μέσω ΚΕΠ οι στρατολογικές διοικητικές διαδικασίες


Μέσω των ΚΕΠ θα διεκπεραιώνονται, πλέον, διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας - Διεύθυνση Στρατολογικού, μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο υφυπουργός Εσωτερικών Χρήστος Ζώης και υφυπουργός Άμυνας Κωνσταντίνος Τασούλας.


Πρόκειται για τις ακόλουθες διαδικασίες:

-Εξαγορά του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

-Αναβολή κατάταξης των εχόντων εκτός της ελληνικής και τη γερμανική υπηκοότητα.

-Αναβολή κατάταξης των υπαλλήλων του ΟΗΕ και υπαλλήλων Ειδικευμένων Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών.

-Τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης με το Ν. 3421/2005.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω θεραπευτικής αγωγής, σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες.

-Αναγνώριση ως αντιρρησία συνείδησης.

-Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης μόνου ή μεγαλύτερου γιου γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα τουλάχιστο άγαμο και ανήλικο, ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή.

-Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης χήρου πατέρα, ενός τουλάχιστον ανηλίκου, ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου.

-Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης πατέρα ενός τουλάχιστον ανηλίκου, ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου που έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.

-Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δοκίμων μοναχών, ή μοναχών που μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους.

-Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης όσων έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη, ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση.

-Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης πατέρων τριών, ή περισσοτέρων τέκνων.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης για την απόκτηση Ιατρικής, ή Οδοντιατρικής ειδικότητας.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψηφίους σπουδαστές Ανωτέρων, ή Ανωτάτων σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης για την απόκτηση χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε μονίμους κατοίκους εξωτερικού.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε ναυτολογημένους.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε πολιτογραφηθέντες.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Τουρκία, ή σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε νοσηλευόμενους κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε κρατούμενους σε φυλακή, ή σε άλλη αρμόδια αρχή.

-Μεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας.

-Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο έγινε εγγραφή στα μητρώα αρρένων.

-Συμπλήρωση ή καταχώριση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών, που λείπουν από τη στρατολογική μερίδα.

-Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψήφιους βουλευτές, ευρωβουλευτές, νομάρχες, δημάρχους, προέδρους Κοινοτήτων.

-Αναγνώριση υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους, ή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης.
Πηγή: www.athina984.gr
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details