Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού!

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:       Εξέταση του αριθμ. πρωτ.: Γ18202/11-07-2018 αιτήματος της " Κ/Ξ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. - ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ", που αφορά σε παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για τη λειτουργία γραφείων κτηματογράφησης {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 2ο:       Εξέταση των αριθμ. πρωτ.: 3050/23-05-2018 και 3905/25-06-2018 αιτημάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Δομοκού, που αφορούν  στη διοργάνωση της 5ης Γιορτής ΚΑΤΙΚΙ και Τοπικών Προϊόντων {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 3ο:       Έγκριση  του αριθμ. πρωτ.: 3998/28-06-2018 αιτήματος του Επιμορφωτικού Συλλόγου Νέου Μοναστηρίου "Η Ανατολική Ρωμυλία" για παραχώρηση χρήσης χώρου του γηπέδου της Tοπικής Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου για τη διεξαγωγή του 21ου Πανελληνίου Ανταμώματος Μοναστηριωτών {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκανίδης Ιωάννης}

Θέμα 4ο:       Εξέταση των  αριθμ. πρωτ.: 3932/26-06-2018 και 4295/11-07-2018 αιτημάτων της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. "Μυρμιδόνες", που αφορούν στη διοργάνωση εκδηλώσεων "Πολιτιστική και Αθλητική Εβδομάδα, Δομοκός 2018" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 5ο:       Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2018 απόφασης - πρότασης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Βουζίου, που αφορά στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας στον Επιμορφωτικό Σύλλογο Απανταχού Βουζιωτών "Άγιος Γεώργιος" για τη διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 6ο:       Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2018 απόφασης - πρότασης του Τοπικού Συμβουλίου  Ξυνιάδας που αφορά στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ξυνιαδιωτών για τη διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κόγιας Γεώργιος}

Θέμα 7ο:       Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2018 απόφασης - πρότασης  του Τοπικού Συμβουλίου Νεοχωρίου για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου της πλατείας στο Σύλλογο Απανταχού Νεοχωριτών για τη διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φράγκος Ιωάννης}

Θέμα 8ο:       Έγκριση της υπ΄ αριθμ 2/2018 απόφασης - πρότασης του Τοπικού Συμβουλίου Παλαμά για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου έμπροσθεν της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαμά για τη διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης  {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φράγκος Ιωάννης}

Θέμα 9ο:       Έγκριση της υπ΄ αριθμ 1/2018 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Ξυνιάδας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αγροτεμαχίου "Ανατολικό Τμήμα Σχολικού Κτήματος" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 10ο:    Έγκριση της υπ΄ αριθμ 2/2018 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Ξυνιάδας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αγροτεμαχίου "Δυτικού Τμήμα Σχολικού Κτήματος" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 11ο:    Έγκριση ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., η οποία προσελήφθη στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων {Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ. Γκανίδης Ιωάννης}

Θέμα 12ο:    Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού του Δήμου Δομοκού" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 13ο:    Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ΄αριθμ.79/2018  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην "Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 14ο:    Έγκριση της υπ΄αριθμ 6/2018 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού, που αφορά στην έγκριση οικονομικών απολογισμών για τα έτη  2016 και 2017 {Εισηγητής: Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού, κ. Καλημέρης Νικόλαος }

Θέμα 15ο:    Έγκριση των Μηνιαίων Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων μηνών Μαρτίου και Απριλίου οικ. έτους 2018 , σύμφωνα με το ΒΔ48/17/5-15/6/1959 (Σχετ.: Η αριθμ. 65/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 16ο:    Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2018 απόφασης - πρότασης του Τ.Σ.  Μακρυρράχης που αφορά στην υλοτόμηση του Διακατεχόμενου Δάσους Μακρυρράχης για κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ. Μακρυρράχης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη προστασίας και διαχείρισης, περιόδου 2017 - 2026 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 17ο:    Αντικατάσταση μέλους  της Ενιαίας  Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Δήμου Δομοκού, κ. Πέτσας Γεώργιος}

Θέμα 18ο:    Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) {Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.), κ. Πέτσας Γεώργιος}

Θέμα 19ο:    Εξέταση της υπ΄αριθμ 9200-131/10-07-2018 πρόσκλησης του Δήμου Τούντζα για αποστολή αντιπροσωπείας πέντε ατόμων, που θα συμμετέχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ Νεολαίας "Τούντζα - Δημιουργικότητα και Νεωτερισμοί" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκανίδης Ιωάννης}

Θέμα 20ο:    Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου "Αξιοποίηση Πηγών Εκκάρας" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 21ο:    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Δομοκού στο Δήμο Δομοκού για τα έτη 2017-2018 (Α΄Φάση)" (Αρ. μελ. 10/2018) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 22ο:    Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details