Νέο σεμινάριο «Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Ανάπτυξη και Επενδύσεις» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διάλεξη θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 στα πλαίσια του σεμιναρίου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Τόλιας Ιωάννης, Managing Partner της εταιρίας «Innovatia Systems», με θέμα  «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης: Συγκροτώντας Πολιτικές για την υλοποίησή της».

Η Innovatia Systems έχει ως σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για την αντιστοίχηση των στρατηγικών, επιχειρησιακών και τεχνολογικών αναγκών των πελατών της με τις λύσεις που προσφέρονται τόσο από την εμπειρία των στελεχών της, όσο και από μία δεξαμενή παρόχων τεχνογνωσίας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α2 του τμήματος Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώρα 7.00 μμ. ακριβώς και είναι ανοικτή στο κοινό.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων καλύπτει τα θέματα "Διαχείριση της αλλαγής" και «Επενδύσεις και Ανάπτυξη».

Σκοπός είναι η ανάπτυξη προβληματισμού σε θέματα διαχείρισης αλλαγής σε διάφορα επίπεδα: νοοτροπίας, ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και εμπειρίας, αναδιοργάνωσης, αλλαγής στρατηγικής (pivot), αλλαγής του ανταγωνιστικού τοπίου, μετασχηματισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλαγής των ρόλων των φορέων κ.ο.κ. ενώ παράλληλα καλύπτει τα αντικείμενα των επενδύσεων και της ανάπτυξης και επιδιώκει τη σύμπλεξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού με τη γνώση της προσέλκυσης και της αξιοποίησης των επενδύσεων

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details