ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη
για τα Θεοφάνεια καί το όνομα Φώτιος.

Πολλοί,
νομίζουν ότι τόσο το όνομα Φώτιος όσο καί η εορτή των 
Θεοφανείων
είναι χριστιανικής υφής καί περιεχομένου.
Εγώ
όμως, βρήκα κάποια πολύ σπουδαία στοιχεία για αυτήν την υπόθεση.
Αυτά τα
στοιχεία μας τα παρέχουν δύο μεγάλοι ιστορικοί, ο «πατέρας της ιστορίας» κατά
τον Κικέρωνα, 
Ηρόδοτος, καθώς καί ο εξίσου σπουδαίος με τον Ηρόδοτο Θουκυδίδης.
Απαντώντας
σε αυτά, οφείλω να παραθέσω τα στοιχεία.
Καί
αρχίζω με τον Ηρόδοτο.
Κατ’
αρχάς παραθέτω το αρχαίο κείμενο καί στην συνέχεια παραθέτω 
την
απόδοση των εκδόσεων «Κάκτος».
Αρχαίο
κείμενο
Επιτελέσας
δέ ο Κροίσος ταύτα απέπεμπε ες Δελφούς καί τάδε άλλα άμα τοίσι. κρητήρας δύο
μεγάθεϊ μεγάλους, χρύσεον καί αργύρεον, τών ο μέν χρύσεος έκειτο επί δεξιά
εσιόντι ες τόν νηόν, ο δέ αργύρεος επ’ αριστερά. 
Μετεκινήθησαν
δέ καί ούτοι υπό τόν νηόν κατακαέντα, καί ο μέν χρύσεος κείται εν τώ
Κλαζομενίων θησαυρώ, έλκων σταθμόν είνατον ημιτάλαντον καί έτι δώδεκα μνέας, ο
δέ αργύρεος επί τού προνηίου της γωνίης, χωρέων αμφορέας εξακοσίους.
επικίρναται γάρ υπό Δελφών 
Θεοφανίοισι.
Απόδοση
Κάκτου
Ο
Κροίσος δεν σταμάτησε εκεί τις προσφορές του στο μαντείο των 
Δελφών.
Έστειλε ακόμα δύο τεράστιους κρατήρες ένα χρυσό, που 
τοποθετήθηκε
στη δεξιά μεριά της εισόδου του ναού κι έναν ασημένιο, 
στα
αριστερά. Αυτά μετακινήθηκαν επίσης την εποχή της πυρκαγιάς καί 
το
χρυσό, που ζυγίζει τεσσερισήμισι τάλαντα καί δώδεκα μνες, βρίσκεται τώρα στον
θησαυρό των Κλαζομενών, ενώ το ασημένιο χωρεί εξακόσιους αμφορείς, είναι στη
γωνία του πρόναου. Η χωρητικότητά του είναι γνωστή, επειδή οι ιερείς το
χρησιμοποιούν για να αναμειγνύουν κρασί στα Θεοφάνεια.
Όπως
λοιπόν συνάγεται από το ανωτέρω παρατιθέμενο απόσπασμα, 
στους
Δελφούς, εορτάζονταν τα Θεοφάνεια.
Παρακάτω
παραθέτω ένα απόσπασμα από το 
δεύτερο βιβλίο της ιστορίας του Θουκυδίδη, κεφάλαιο
80, εδάφια 4-5
. Η απόδοση είναι των 
εκδόσεων
«Κάκτος».
Ως μία
εισαγωγή, οφείλω να σημειώσω ότι οι κάτοικοι της Αμβρακίας καί οι Χάονες,
σύμμαχοί τους, προτείνουν στους Λακεδαιμονίους, να 
εκστρατεύσουν
μαζί τους κατά της Ακαρνανίας για να την αποσπάσουν 
από την
Αθηναϊκή συμμαχία. Οι Λακεδαιμόνιοι αποστέλλουν χιλίους 
οπλίτες
με αρχηγό τον Κνήμο. Να τί γράφει ο Θουκυδίδης για τους 
συμμάχους
του Κνήμου σε αυτήν την εκστρατεία.
Αρχαίο
κείμενο
Κνήμος
δέ καί οι μετ’ αυτού χίλιοι οπλίται επειδή επεραιώθησαν 
λαθόντες
Φορμίωνα, ός ήρχε τών είκοσι νεών τών Αττικών αί περί 
Ναύπακτον
εφρούρουν, ευθύς παρεσκευάζοντο τήν κατά γήν στρατείαν. Καί αυτώ παρήσαν
Ελλήνων μέν Αμπρακιώται καί Λευκάδιοι καί 
Ανακτόριοι
καί ούς αυτός έχων ήλθε χίλιοι Πελοποννησίων, βάρβαροι δέ Χάονες χίλιοι
αβασίλευτοι, ών ηγούντο επετησίω προστατεία εκ τού 
αρχικού
γένους Φώτιος καί Νικάνωρ. ξυνεστρατεύοντο δέ μετά Χαόνων 
καί
Θεσπρωτοί αβασίλευτοι.

διαβάστε πιο πολλά ΕΔΩ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details