«η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, δια βίου μάθηση»

 ΠΡΟΣ:

-         Γραφείου Τύπου

-         Αντιδημάρχους Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Δια βίου μάθησης

-         Κέντρα Δια βίου Μάθησης

-         Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης

-         Αθλητικά Κέντρα

-         Τμήματα Προσκόπων & Οδηγών

-         Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων


Παρακαλούμε για την ενημέρωση των παραπάνω καθώς και συναδέλφων, φίλων, γνωστών και όσων μπορεί να τους ενδιαφέρει το Βιωματικό Εργαστήριο Ενηλίκων, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο pdf αρχείο.

Σας προσκαλούμε επίσης, εφόσον είναι εφικτό, για τη φιλοξενία της ανακοίνωσης σε ιστοσελίδες, ιστολόγια και σελίδες Facebook προς ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, μια και το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ενήλικες.

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για βιωματική και ιδιαίτερα ωφέλιμη εμπειρία μάθησης και δημιουργίας, η οποία θα σας προσφέρει σημαντικά βιωματικά εργαλεία για την εργασία σας με άτομα και ομάδες στις ιδιαίτερα επίκαιρες και αναγκαίες τη σημερινή εποχή αξίες και ποιότητες της Ιδέας της Εκεχειρίας: υπομονή, διαχείριση συγκρούσεων, διαλλακτικότητα, αμοιβαία επικερδείς λύσεις, ενεργητική ακρόαση, αποδοχή, συνεργασία, διάλογος, επικοινωνία.

Σας περιμένουμε σε ένα 3,5ωρο γεμάτο έμπνευση, δημιουργία και χαρά!

Στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις στο τηλ. 6944151298 (μετά τη 13:00 καθημερινά).

Με εκτίμηση,

Αναστασία Γκίκα
Παιδαγωγός-Συνεργάτις Προγράμματος |
τηλ. 6944151298 |
the spiral, holistic education, human values, lifelong learning |
www.thespiral.gr
 η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση
 +30 210 5616300, info@thespiral.gr, www.thespiral.gr

1


Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2014

Από: «η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, δια βίου μάθηση»
Τηλ. 6944151298
Ηλ.ταχυδρομείο: seminars.thespiral@gmail.com
Ιστότοπος: www.thespiral.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο/η

Θέμα: Βιωματικό εργαστήριο για παιδαγωγούς, γονείς, εμψυχωτές ομάδων
παιδιών, εφήβων & ενηλίκων: «Ειρηνική διάδραση, διάλογος,
επικοινωνία, εκεχειρία, αμοιβαία επικερδείς λύσεις,
διαλλακτικότητα, διαχείριση κρίσεων/συγκρούσεων»

Αγαπητοί όλοι,
Με αυτή την επιστολή σας ενημερώνουμε ότι ο φορέας μας, «η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση,
ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση», υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα βιωματικά εργαστήρια με την
παραπάνω θεματική που απευθύνονται σε ενήλικες: παιδαγωγούς και εμψυχωτές παιδιών όλων
των ηλικιών, γονείς, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των
ειδικοτήτων, νηπιαγωγούς, προσκόπους, εφόρους και μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού,
διευκολυντές ομάδων παιδιών, μουσικούς, θεατρολόγους, καθώς και εμψυχωτές ομάδων
ενηλίκων.


Σκοπός του Προγράμματος είναι η προώθηση της κατανόησης
και της βιωματικής γνώσης του περιεχομένου της Ιδέας της
Ολυμπιακής Εκεχειρίας, των αξιών και πρακτικών της.

Συνοπτικά αναφέρεται ότι η Ολυμπιακή Εκεχειρία:
• εμπερικλείει τις έννοιες
 - του σεβασμού της ειρηνικής συνύπαρξης,
 - του αμοιβαίου σεβασμού,
 - του διαλόγου
• εμπνέει εμπιστοσύνη ως θεμέλιο κάθε σχέσης,
• δίνει αξία στο χρόνο και στο χώρο, για να σταματήσει η σύγκρουση αλλά και στη σημασία τους
στη ζωή γενικότερα,
• διδάσκει το σεβασμό στην ανάπαυλα-παύση στη ζωή,
• υπογραμμίζει την έννοια της ισότητας αλλά και της ανοχής της διαφορετικότητας,
• υπογραμμίζει τη σημασία της ευκαιρίας επιλογής από ένα ευρύ φάσμα ειρηνικής διάδρασης,
• καταδεικνύει ότι υπάρχουν αμοιβαία επικερδείς λύσεις (win-win),
• επαναφέρει την αξία της φιλοξενίας και μάλιστα ακόμη και του εχθρού


Δεδομένου λοιπόν του πλούσιου περιεχομένου της έννοιας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και της
σοφίας που ενυπάρχει σε αυτή, έχει τη δυνατότητα ν’ αποτελέσει το όχημα επαναφοράς των
παραπάνω αξιών στη ζωή όλων μας.

Μία από τις πυρηνικές δράσεις του Προγράμματος υπήρξε η παραγωγή Εγχειριδίου για το
δάσκαλο-εμψυχωτή-παιδαγωγό. Το εν λόγω Εγχειρίδιο, 167 σελίδων σε ηλεκτρονική μορφή,
 η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση
 +30 210 5616300, info@thespiral.gr, www.thespiral.gr

2

περιλαμβάνει πλούσιο περιεχόμενο με βιωματικές, διαδραστικές ασκήσεις, παιχνίδια,
δραστηριότητες, που αναδεικνύουν το αξιακό περιεχόμενο της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και
εμπλουτίζουν τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του εμψυχωτή, δασκάλου σε θέματα ανακωχής,
ειρηνικής διάδρασης, διαλόγου, διαλλακτικής συμπεριφοράς, μη βίαιης επικοινωνίας,
διαχείρισης κρίσεων/συγκρούσεων, εμψύχωσης ομάδων. Περιέχει επίσης προκαταρκτικές
δραστηριότητες ενεργοποίησης ομάδων & εισαγωγής σε αξίες της Εκεχειρίας, ερωτήσεις
αποκωδικοποίησης των ασκήσεων, στοιχεία, ιδέες, κείμενα μεθοδολογίας και εμπνεύσεων,
πρακτικές για γόνιμο αναστοχασμό και εν συνεχεία για μια κοινότητα Εκεχειρίας.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο φορέας μας προσκαλεί παιδαγωγούς και εμψυχωτές σε ένα
βιωματικό εργαστήριο (3,5 ωρών), με σκοπό την προώθηση της κατανόησης και της βιωματικής
γνώσης του περιεχομένου της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας μέσα από διαδραστικές ασκήσεις
και συμμετοχικές δραστηριότητες που εμψυχώνονται και συντονίζονται από το φορέα μας στη
διάρκεια του εργαστηρίου, όπως παρουσιάζονται στο Εγχειρίδιο του Προγράμματος. Οι
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι ίδιοι ασκήσεις-δραστηριότητες που μπορούν
στη συνέχεια να αξιοποιήσουν με τις ομάδες τους.

Τα βιωματικά εργαστήρια εμψυχώνονται από
έμπειρους παιδαγωγούς στη βιωματική μάθηση και ολιστική
εκπαίδευση με διεθνή εμπειρία ετών.

Λίγα λόγια για το φορέα μας:
«η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση» εμπνέεται, συντονίζει
και υλοποιεί εργαστήρια, σεμινάρια και προγράμματα για τις Ανθρώπινες Αξίες στην Εκπαίδευση,
την αειφορική συνείδηση και το δίδυμο Τέχνη & Περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον
ενεργό πολίτη, την Εκπαίδευση για τον Κόσμο (Global Education), την αφύπνιση της
δημιουργικότητας, τη συνεργασία γενεών, τη δημόσια και κοινοτική τέχνη, μεταξύ άλλων, που
απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί και
συνεργάζεται με κοινωνικού φορείς, ιδρύματα, ΜΚΟ, φορείς για τη διά βίου μάθηση και την
ολιστική μάθηση, με παιδαγωγούς, σχολικές ομάδες και άλλες ομάδες παιδιών, εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων, στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αμερική από το 2003 (www.thespiral.gr).

Έτσι, στο πλαίσιο της υλοποίησης των βιωματικών εργαστηρίων και σε συνέχεια των ιδιαίτερα
επιτυχημένων εργαστηρίων σε πόλεις της Ελλάδας (π.χ. Άργος, Τρίπολη, Ιωάννινα, Αθήνα κ.λπ.)
προγραμματίζεται ένα βιωματικό εργαστήριο στο

Βόλο, την Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 17:00-20:30


Παρακαλούμε για την ενημέρωση συναδέλφων σας, παιδαγωγών και εμψυχωτών ομάδων,
καθώς και την ανάρτηση της ενημέρωσης σε ιστότοπους, προσωπικές ιστοσελίδες και κοινωνικά
δίκτυα, προκειμένου να ενημερωθούν όσο το δυνατό περισσότεροι παιδαγωγοί, εμψυχωτές
ομάδων, εκπαιδευτικοί, πρόσκοποι, ομαδάρχες και γενικά άνθρωποι που συνεργάζονται με
ομάδες παιδιών όλων των ηλικιών ή/και ενηλίκων.

 Υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων λόγω της βιωματικής φύσης του
 εργαστηρίου. Έτσι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση
 +30 210 5616300, info@thespiral.gr, www.thespiral.gr

3

Το βιωματικό εργαστήριο κοστολογείται στο ύψος των εξήντα ευρώ για κάθε συμμετέχοντα, από
τα οποία τα 2/3 καλύπτονται από τον ίδιο το φορέα μας. Έτσι, κάθε συμμετέχων καλείται να
προσφέρει μόνο το ιδιαίτερα χαμηλό ποσό των 20 ευρώ, έχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση στο
Εγχειρίδιο του Προγράμματος (167 σελίδες με ασκήσεις, διαδράσεις και παιχνίδια).

Τι λαμβάνετε
 βιωματική εμπειρία ασκήσεων και παιχνιδιών του Εγχειριδίου του Προγράμματος,
 πολύτιμους αναστοχασμούς από την ομάδα μετά το πέρας κάθε δραστηριότητας στη
διάρκεια του εργαστηρίου,
 απαντήσεις και λύσεις σε ερωτήματα και τρέχουσες καταστάσεις-προβλήματα που έχει
συναντήσει κάθε συμμετέχων στη διάρκεια της παιδαγωγικής του συναλλαγής με παιδιά
ή/και με ομάδες άλλων ηλικιών,
 το επιστημονικό και πλούσιο Εγχειρίδιο του Προγράμματος (αξίας τριάντα ευρώ), δωρεάν
σε όλους τους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Διαδικασία
Για την πραγματοποίηση του εργαστηρίου και την κράτηση της θέσης σας, παρακαλείσθε για
 την κατάθεση του ποσού των 20 ευρώ, το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου 2014.
 Η έγκαιρη κράτηση της θέσης σας εξασφαλίζει την πραγματοποίηση του εργαστηρίου, μια
 και ο φορέας μας χρειάζεται να προβεί σε έγκαιρο συντονισμό από απόσταση όλων των
 απαραίτητων παραμέτρων για την υλοποίησή του.


Για κράτηση θέσης και δήλωση συμμετοχής επικοινωνείστε
μαζί μας στο email: seminars.thespiral@gmail.com
ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 6944 151298
(καθημερινά μετά τη 13:00 και Σαβ/κα όλες τις ώρες).

Αναμένουμε με χαρά τη συνεργασία μας για μια βιωματική και ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους
παιδαγωγούς, εμψυχωτές, εκπαιδευτικούς εμπειρία μάθησης και δημιουργίας, η οποία θα
προσφέρει σημαντικά βιωματικά εργαλεία για την εργασία όλων μας με τα παιδιά, εφήβους και
ενήλικες στις ιδιαίτερα επίκαιρες και αναγκαίες τη σημερινή εποχή αξίες και ποιότητες της Ιδέας
της Εκεχειρίας.

Ευχαριστίες θερμές.

Με εκτίμηση,


Αναστασία Γκίκα
Παιδαγωγός – Συνεργάτις του Προγράμματος
 
 η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση
 +30 210 5616300, info@thespiral.gr, www.thespiral.gr

4


Μερικά σχόλια από συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα:

«Μου έκανε εντύπωση γενικά ο τρόπος με τον οποίο η κατανόηση της ιδέας της Ολυμπιακής
Εκεχειρίας πέρασε στα παιδιά ως βιωματική εμπειρία, κυρίως μέσω κινήσεων, συναισθημάτων,
αγγίγματος, βλεμμάτων, ενσυναίσθησης και συνεργασίας, παρά με προφορική διδασκαλία, ομιλία
και στεγνή αποστήθιση των εννοιών αυτών.
Θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε και εμείς το βιωματικό αυτόν τρόπο κατανόησης μιας ιδέας ή
ενός διδακτικού αντικειμένου στη σχολική μας καθημερινότητα.
Δραστηριότητες και παιχνίδια που έχουν να κάνουν με την έννοια της ομάδας, της συνεργασίας
και της ειρήνης, τόσο της εσωτερικής (!) όσο και της εξωτερικής.
Ήταν εξαιρετικό το πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ!»
(55ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά)
«Η βιωματική συνάντηση της «σπείρας» με τους μαθητές του σχολείου μας, ωφέλησε σε μεγάλο
βαθμό τα παιδιά και έδωσε αφορμή και σε μας τους εκπ/κούς για συνέχιση-διάχυση του
προγράμματος. Ξεχωρίσαμε τις στιγμές, που όλοι μαζί, εκπ/κοί και μαθητές ήμαστε πιασμένοι
χέρι-χέρι και πλησιάζαμε ο ένας τον άλλον. Η ζεστασιά και η θετική ενέργεια που υπήρξε ήταν
φανερή. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με φυσικό τρόπο στις καθημερινές μας σχολικές
δραστηριότητες, όπως: στα μαθήματα της Γλώσσας, Μαθηματικών και Μελέτης Περιβάλλοντος,
όπου και όταν απαιτούνται ομαδικές εργασίες, καθώς και σε εκπ/κές επισκέψεις, εκδρομές, στα
διαλείμματα, σε αθλητικές δραστηριότητες και σε θεατρικά παιχνίδια ή θεατρικά δρώμενα, με
αφορμή κάποια εθνική γιορτή ή άλλο γεγονός, συνεργασία και καινοτόμες δράσεις των μαθητών
του σχολείου μας με μαθητές των διπλανών Γενικών Σχολείων.»
(Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού)
«Οι ομαδικές δραστηριότητες ήταν σχεδόν όλες διασκεδαστικές και συγχρόνως εμπλούτισαν τις
γνώσεις μου. Όμως η φάση του αναστοχασμού ήταν η πιο βασική.»
(Βιωματικό Εργαστήριο στα Ιωάννινα)
«Εξοικειώνοντας την τάξη στην ενότητα μπορείς να κάνεις τα πάντα!»
(Βιωματικό Εργαστήριο στο Άργος)
«Ήταν απλά τέλειο και για μένα που μπαίνω μετά από καιρό σε ομάδα με παιδιά θα με βοηθήσει
πάρα πολύ. Ευχαριστώ!!!» (Βιωματικό Εργαστήριο στα Ιωάννινα)
«Μου άρεσαν οι τρόποι με τους οποίους επιλύουμε προβλήματα και ιδιαίτερα το Συμβούλιο
Ειρήνης, για το οποίο δεν είχα ξανακούσει και σκέφτομαι να εφαρμόσω. Θα προσπαθήσουμε να
μεταδώσουμε σε παιδιά και ενήλικες την έννοια της ενότητας και της συνεργασίας. Σας
ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε και άλλα σεμινάρια.» (Βιωματικό Εργαστήριο στο Αγρίνιο)
«Σίγουρα. Μακάρι να διαρκούσε λίγο περισσότερο, π.χ. ένα Σαβ/κο. Κατά τη διάρκεια του
βιωματικού σεμιναρίου ξεχνάς τι υπάρχει έξω απ’ το δωμάτιο που είσαι.»
(Βιωματικό Εργαστήριο στην Πάτρα)
«Νομίζω πως έμαθα, μάλλον κατανόησα ξαφνικά ότι μπορώ να διαχειριστώ τις καταστάσεις στο
χώρο του σχολείου και σήμερα ένιωσα πιο σίγουρη και δυνατή σ’ αυτό. [...] Δεν έχω λόγια!
 η σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση
 +30 210 5616300, info@thespiral.gr, www.thespiral.gr

5

Καταπληκτικό! Δημιουργικό. Ξύπνησε το μυαλό και το σώμα! Συνεχίστε!!!»
(Βιωματικό Εργαστήριο στα Ιωάννινα)
«Η δραστηριότητα Photo Finish ήταν λυτρωτική.» (Βιωματικό Εργαστήριο στη Σπάρτη)
«Διαθεματική προσέγγιση της εκεχειρίας στα πλαίσια των μαθημάτων με βιωματικές
δραστηριότητες που θα αναδείξουν τη δημιουργικότητα των μαθητών. Ήταν μια τέλεια εμπειρία.
Ευχαριστούμε…» (Βιωματικό Εργαστήριο στα Ιωάννινα)
«Τουλάχιστον αυτό που θα εκμηδενίσω μέσα στο Σχολείο θα είναι οι συγκρούσεις. Θα υπάρχει
Ανακωχή και περισσότερος διάλογος και συμφιλίωση και οι γονείς θα είναι μπροστάρηδες στην
προσπάθειά μας.» (Βιωματικό Εργαστήριο στην Πάτρα)
«Όλες οι στιγμές ήταν το ίδιο εντυπωσιακές και δυνατές για μένα.»
(Βιωματικό Εργαστήριο στη Σπάρτη)
«[Το βιωματικό σεμινάριο ωφελεί/εμπλουτίζει τη γνώση και εμπειρία σας στη συγκεκριμένη
θεματική, καθώς και την επαγγελματική σας ‘εργαλειοθήκη’;] Και βέβαια, ναι, γιατί η κούραση, η
καθημερινότητα και η τυπολατρεία φθείρουν, πράγματα που εύκολα μας χαρακτηρίζουν ως
εκπαιδευτικούς.» (Βιωματικό Εργαστήριο στο Αγρίνιο)
«Στοχευμένη βιωματική προσέγγιση, δίνει τροφή για σκέψη, δημιουργία εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και διαχείριση της τάξης.» (Βιωματικό Εργαστήριο στο Αγρίνιο)
«Μου έκανε εντύπωση όλο το σεμινάριο, γιατί ήταν όλο ενδιαφέρον, ξεχωριστό. Δεν υπήρχαν
λόγια, θεωρίες αλλά πράξεις ... και είστε πολύ μεταδοτικοί.» (Βιωματικό Εργαστήριο στην Πάτρα)
«Διαπίστωσα ότι η έννοια της Εκεχειρίας μπορεί να είναι και ανεξάρτητη από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες!» (Βιωματικό Εργαστήριο στην Πάτρα)
«Απλές πρακτικές, εύκολα εφαρμόσιμες στην ομάδα, με μέγιστα οφέλη!!!» (Βιωματικό
Εργαστήριο στο Άργος)
«Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την πόλη μας και μοιραστήκατε μαζί μας την ωραία
εμπειρία.» (Βιωματικό Εργαστήριο στην Πάτρα)
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details