Πεπραγμένα Δημοτικής αρχής 2011-2013

Πεπραγμένα Δημοτικής αρχής 2011-2013

Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε τη Διοίκηση του Δήμου 01.01.2011 με την υποχρέωση να οδηγήσει το Δήμο στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
Οι συνεργάτες μου κι εγώ αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου σε μια ιδιαίτερα σημαντική αλλά συνάμα δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά εξίσου σημαντική περίοδο και για την αυτοδιοίκηση, τόσο σε οικονομικό όσο και θεσμικό επίπεδο .
Προσπαθούμε και πιστεύω ότι εφαρμόζουμε μία δημοτική πολιτική, που στο επίκεντρό της βρίσκεται το συμφέρον του τόπου μας, μακριά από κομματικά στεγανά, διαχωρισμούς, αποκλεισμούς και αιτιάσεις που οφείλονται σε προηγούμενη διοικητική διαχείριση.


Ο απολογισμός πεπραγμένων που έχετε στα χέρια σας, συντάχθηκε όχι μόνο γιατί προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία αλλά γιατί αποτελεί πεποίθηση για τη Δημοτική Αρχή, ότι η λογοδοσία και η δημόσια εξήγηση των πεπραγμένων ενώπιον των πολιτών, αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προώθησης των τοπικών υποθέσεων των πολιτών.
Ο νέος Δήμος Δομοκού κλήθηκε να λειτουργήσει, μέσα στη νέα πραγματικότητα  που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση με το «Σχέδιο Καλλικράτης», ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο, αλλά πρώτιστα προβληματικό γιατί η μεταρρύθμιση δε στηρίχθηκε με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν οι υποχρεώσεις των πρώην Δήμων και  η κακή οικονομική συγκυρία που πλήττει τη χώρα.
Με την ανάληψη της Διοίκησης του Δήμου Δομοκού , θέσαμε ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και ισχυρού Δήμου με ομοιογενή κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και άμβλυνση των διαφορών. Μετά την παρέλευση του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Δήμου, έγινε η πρώτη όσμωση των ανθρώπων, άρχισε να εξοικειώνεται ο ένας με τον άλλον, να αποκτάται η εμπιστοσύνη και η Δημοτική Αρχή προχώρησε:
·         στην ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων,
·         στην καταγραφή και διαχείριση των χρεών,
·         στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του νέου δήμου,
·         στη χωροταξική ανακατανομή των υπηρεσιών στις 3 δημοτικές ενότητες (Δομοκού, Θεσσαλιώτιδος και Ξυνιάδος)
·         στη λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων ,όσο αυτό ήταν εφικτό, στην ακριβή διάγνωση, το σωστό προγραμματισμό και στο νοικοκύρεμα, με στόχο τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη του νέου Δήμου.
Αναλωθήκαμε συντονισμένα, καθημερινά και στοχευμένα στη διαχείριση των Οικονομικών αλλά και των διοικητικών προβλημάτων που κληρονομήσαμε, σχετικά με τη λειτουργία του Δήμου και την υλοποίηση του προγράμματος τεχνικών έργων.
 Συγκεκριμένα:
•    Εφαρμόστηκε η διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» (δηλαδή η συνένωση των πρώην τριών Δήμων) χωρίς να ληφθούν υπόψη η έκταση, τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της κάθε περιοχής.
•    Περιήλθαν νέες αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς να δοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης .
•    Δεν υπήρχε το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό σε νευραλγικές υπηρεσίες, για την κάλυψη των αναγκών του διευρυμένου πλέον Δήμου.
•    Μειώθηκαν κατά 50 % οι κρατικές ενισχύσεις (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κλπ) που λαμβάνει ο Δήμος.
•    Αυξήθηκαν οι υπηρεσιακές υποχρεώσεις των εργαζομένων του Δήμου ενώ παράλληλα μειώθηκαν οι μισθοί τους.

Ο παρόν απολογισμός μας, αποτελεί έκφραση και επιβεβαίωση της συλλογικής προσπάθειας και της συμμετοχικής διαδικασίας, κατατίθεται στην κρίση σας και σας καλώ να τον αξιολογήσετε συνολικά.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Το Γραφείο Δημάρχου κατά την περίοδο 2011-2013 παρείχε κάθε είδους διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης προς το Δήμαρχο, προγραμματίζοντας και οργανώνοντας τις συναντήσεις του Δημάρχου, διεξάγοντας και διεκπεραιώνοντας την προσωπική του αλληλογραφία. Τηρήθηκε αρχείο αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου. Επίσης εισηγήθηκε την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου Δομοκού με:
 • Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικού Δικαίου για παροχή υποστήριξης για θέματα Μετανάστευσης
 • Την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού δίνοντας τη δυνατότητα στα σχολεία του Δήμου να συμμετέχουν στα Βραβεία του Αειφόρου Σχολείου θεσμός που τελεί υπο την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
 • Το Future Library σχετικά με την προώθηση της Ανάγνωσης, της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας
 • Την MESO για τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής
Επιμελήθηκε τη σύνταξη του φακέλου δικαιολογητικών και αποστολή αιτημάτων για χορηγία στα παρακάτω Κοινωφελή Ιδρύματα:
 • Ίδρυμα Μποδοσάκη (σχετικά με την επίπλωση του Νηπιαγωγείου Δομοκού και εξοπλισμό για τους Παιδικούς Σταθμούς) Έχει ήδη εγκριθεί η επίπλωση του Νηπιαγωγείου Δομοκού
 • Ίδρυμα Νιάρχου (σχετικά με την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Λυκείου Γυμνασίου Δομοκού)
 • Ίδρυμα Λεβέντη (σχετικά με τη λειτουργία Μουσικής Σχολής)

Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υπέβαλλε αίτηση υπαγωγής τεσσάρων έργων προς τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) με το υπ΄αριθμ. 17294/4-10-2013 έγγραφο του Δημάρχου Δομοκού που αφορά στην αποστολή Δελτίων Καταγραφής Επενδυτικών Σχεδίων στο Δήμο μας
.
 1.  Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός Σφαγείων Χοιρινών, Βοοειδών και Αιγοπροβάτων Δήμου Δομοκού

 1. Αξιοποίηση Ιαματικών πηγών, Καΐτσας – Δρανίστας και Εκκάρας

 1. Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλη την επικράτεια του Δήμου Δομοκού

 1. Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου από την αξιοποίηση κτηνοτροφικών και λοιπών αγροτοβιομηχανικών γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων και Μονάδας Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 500KW


Το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του εισηγήθηκε την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, οργάνωσε και υλοποίησε κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου ( Ιστορικό Συνέδριο, συνελεύσεις, εορτές και ημερίδες) καθώς και προγράμματα προβολής του έργου των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος, Σχεδίασε εισηγήθηκε και εφάρμοσε προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις του Δήμου με γενικό στόχο την προώθηση των τοπικών συμφερόντων. Παρακολούθησε συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά ) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημέρωσε σχετικά τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου τηρώντας αρχείο των δημοσιευμάτων. Διαχειρίστηκε τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελήθηκε των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
Επίσης εισηγήθηκε:
 • Την έκδοση Ιστορικού Οδηγού της περιοχής
 • Την Καταγραφή Ηθών και Εθίμων και την έκδοση Λευκώματος
 • Τη σύνταξη και  έκδοση Χάρτας για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημότη
 • Τη Δημιουργία και διανομή ενημερωτικών εντύπων και DVD για την προβολή του Δήμου
 • Τη συμμετοχή σε εκθέσεις (Polis και Philoloxenia με αποστολή υλικού μέσω της Περιφέρειας   Στερεάς Ελλάδας και  Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας)
 • Τη θεσμοθέτηση των Βραβείων του Αειφόρου Σχολείου του Δήμου Δομοκού
 • Τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας
 • Την υπογραφή συμφώνου των Δημάρχων
 • Την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των Φύλων
 • Αναδιοργάνωση και λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παρείχε γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Επιμελήθηκε την αναζήτηση Εταίρων σχετικά με τα Μέτρα 1.1. και 1.2. Ευρώπη για τους Πολίτες για τα οποία ανταποκρίθηκαν οχτώ (8) Ευρωπαϊκοί Δήμοι μεταξύ των οποίων και οι δυο αδελφοποιημένοι δήμοι με το Δήμο Δομοκού:Comune di Rio Freddo Provincia di Roma  (ΙΤΑΛIA) και Municipality of Tundzha (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) καθώς και δύο ελληνικά Πανεπιστήμια: Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών
Σ.Ε.Μ. (Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών)

·      Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών με την υπ΄αριθμ 168/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 78, Ν.3852/2010
·      18.12.2011 ημερίδα με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας του Μετανάστη με θέμα: «Κοινωνική Ένταξη και Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών»
 • 05.02.2013 Συμμετοχή σε ημερίδα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων, με θέμα: «Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, ΣΕΜ: Ένας Νέος Καλλικρατικός Θεσμός για την Κοινωνική Ένταξη των Νομίμων Μεταναστών (Ν. 3852/2010, Άρθρο 78)» όπου παρουσιάστηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Σ.Ε.Μ. Δομοκού στο πλαίσιο εφαρμογής καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού Ζητήματος.

2011:   1 Συνεδρίαση 8 αποφάσεις εισηγητικού χαρακτήρα
2012:   3 Συνεδριάσεις 6 αποφάσεις εισηγητικού χαρακτήρα  
2013:   3 Συνεδριάσεις 3 αποφάσεις εισηγητικού χαρακτήρα  

Από τις πλέον σημαντικές αποφάσεις/εισηγήσεις του Σ.Ε.Μ. Δομοκού είναι:

ü        Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Σ.Ε.Μ.
ü  Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικού Δικαίου
ü  Λογότυπο Σ.Ε.Μ.
ü  Σύσταση Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε1 Πολιτισμός & Αθλητισμός, Ο.Ε.2 Παιδείας & Κατάρτισης, Ο.Ε.3     Προβλήματα Καθημερινότητας & Καταπολέμησης Διακρίσεων, Ο.Ε.4 Εθελοντισμός)
ü  Αποδοχή Πρότασης για Συνεργαζόμενα Μέλη
ü  Καταγραφή Αλλοδαπών ανά τοπική Κοινότητα
ü  Ενημέρωση για το εργόσημο και τα προβλήματα ασφάλισης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του Future Library και υλοποιήθηκαν 35 συνολικά Δράσεις από το Μάιο έως το Δεκέμβρη 2013.
Οι δράσεις υλοποιηθήκαν με τη Βοήθεια Εθελοντών και  είχαν σαν αποτέλεσμα την αποστολή εξοπλισμού και βιβλίων από
το Ίδρυμα Νιάρχου για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Πρόσκτηση νέου υλικού με την υπ΄αριθμ. 139/29-5-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
     Δράσεις καλοκαιρινής Εκστρατείας 2013
Από τις καλοκαιρινές δράσεις:
Η σκακιέρα των Βιβλίων
Τι είναι κόκκινο
 Τα Χρωματιστά Καπέλα αφηγούνται ιστορίες
Τα φαντάσματα είναι άσπρα.
Το κουτί με τις ιστορίες ταξιδεύει στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου
 Τα φωτοκόμικ της Βιβλιοθήκης μας
Αφηγήσεις με χρώματα
Το κόκκινο των παραμυθιών δεν ξεθωριάζει ποτέ
Πράσινοι Ντετέκτιβ
Τοιχογραφία/Καλλιγραφία
Τα ζάρια των Ιστοριών: Λέμε ιστορίες
Ψηφίζουμε το αγαπημένο μας χρώμαΧριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 2013

 Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα και Τραγούδια
Στολισμός και Φωταγώγηση δέντρου στην κεντρική πλατεία Δομοκού
Προβολή ταινιών
Γράμμα στον Αϊ Βασίλη
Αφήγηση Χριστουγεννιάτικων Ιστοριών
Επίσκεψη στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων


ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5/6/2012
Εκδήλωση με θέμα το «Περιβάλλον-Εκπαίδευση-Τοπική Κοινωνία» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον.
Τα σχολεία του Δήμου Δομοκού συναντήθηκαν για πρώτη φορά  ανταλλάσσοντας Περιβαλλοντικά μηνύματα.   Οι μαθητές ζωγράφισαν και έγραψαν μηνύματα για το περιβάλλον.
Συμβολική δεντροφύτευση (κάθε σχολείο ένα δέντρο στον περιβάλλοντα χώρο της αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου-Γυμνασίου Δομοκού).

5/6/2013


ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2013 
Τα σχολεία του Δήμου παρουσίασαν τις δράσεις τους με  Θέμα:«Περιβάλλον- Εκπαίδευση- Αειφορία»

Το Γυμνάσιο Δομοκού παρουσίασε την εργασία : «Μετωνυμία της πέτρας»
Το Γυμνάσιο Ομβριακής συμμετείχε με τρεις εργασίες:
«Ταξιδιωτικός οδηγός του Δήμου Δομοκού»,«Ένα κλικ πιο κοντά στην Τέχνη» και «Δράσεις και αποδράσεις του Γυμνασίου Ομβριακής»
Το Γυμνάσιο και οι Λυκειακές τάξεις Νέου Μοναστηρίου συμμετείχαν με τις εργασίες: « Ελεύθεροι Χώροι- Αξιοποίηση- Διαμόρφωση- Προστασία», «Αλληλοεπίδραση παράδοσης και θρησκείας στην καθημερινή ζωή των Νεομοναστηριωτών (Ανατολική Ρωμυλία)» και «Διαπροσωπικές σχέσεις Εφήβων- Γονέων – Εκπαιδευτικών».Συμμετοχή στην Παγκόσμια Καμπάνια Καθαρισμού Lets Do it

Ο Δήμος Δομοκού συμμετείχε στην εθελοντική καμπάνια «Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μόνο μέρα LET΄S DO IT GREECE 2013».
Ανάμεσα στους χώρους οι οποίοι έτυχαν της φροντίδας των εθελοντών ήταν: ο περιβάλλον χώρος του Κέντρου Υγείας Δομοκού, ο λόφος του Αγίου Αθανασίου στην Ομβριακή, ο πεζόδρομος στην τοπική κοινότητα Νέου Μοναστηρίου, οι πλατείες και οι παιδικές χαρές καθώς και κεντρικοί δρόμοι των κοινοτήτων.

      
      

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2012

 «Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδραιώνουν περισσότερο ενσωματωμένες κοινωνίες».

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:

ü  Ο Δήμαρχος και ο Δημοτικός Σύμβουλος στο σχολείο
ü  Ενημέρωση από τους νέους για τους νέους.
ü   Πενταμελείς ομάδες από κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης     του Δήμου επισκέφθηκαν το Δήμαρχο
ü  Τι θα έκανες αν ήσουν Δήμαρχος για μία ημέρα"

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2013

Ψηφίζω-Συμμετέχω- Μοιράζομαι

  1-15 Οκτωβρίου.  Έρευνα για την Τοπική Δημοκρατία» Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου
13- 19 Οκτωβρίου. Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Ο Δομοκός και η Ευρώπη»
14 Οκτωβρίου «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας-η αφίσα».
15 Οκτωβρίου «Διερευνητικές Επισκέψεις».
16 Οκτωβρίου «Παραμύθια από τα παλιά».
16 Οκτωβρίου και ώρα 19:30μ.μ. στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Είναι   ανάγκη».
17 Οκτωβρίου «Μαθαίνω τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μου- Παρουσίαση της Χάρτας Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Πολίτη». Ενημέρωση μαθητών για τους επίσημους θεσμούς τοπικής δημοκρατίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγωγής του Πολίτη.
18 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, συζήτηση για εξειδικευμένα θέματα μεγάλης σημασίας  για τους πολίτες του Δήμου.
18 Οκτωβρίου από 10:00 έως 13:00 «Open Day». Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι ανοιχτές στους    πολίτες                                                               

Περιβαλλοντικές Δράσεις - ΔεντροφύτευσηΟ Δήμος Δομοκού διέθεσε σε Πολιτιστικούς
Συλλόγους, Τοπικές Κοινότητες, Σχολεία αλλά και
 σε ιδιώτες περίπου 8.000 δέντρα με στόχο το
πρασίνισμα των τοπικών κοινοτήτων και την
αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντοςΣυμμετοχή σε πρόγραμμα
μέτρησης του Ραδονίου σε
 13 τοπικές κοινότητες  του Δήμου
 μας

ΗΜΕΡΙΔΕΣ


 Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013, Δημοτικό Θέατρο Δομοκού Ημερίδα Ενημέρωσης για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:
«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»
σε συνεργασία των φορέων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας , του Δήμου Δομοκού, της ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας


Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αναπηρία Ν. Φθιώτιδας σε συνεργασία με το Δήμο Δομοκού υλοποίησε τη δράση "Διαδρομές στη Φθιώτιδα" με σκοπό τη στήριξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, καταγράφοντας τις ανάγκες τους και δημιουργώντας τμήματα ανοιχτής θεραπείας, καθώς επίσης ενημέρωσε και όλους τους πολίτες για το θέμα της Αναπηρίας.
Η Κινητή Μονάδα του Συλλόγου επισκέφτηκε :Το Δομοκό στις 10 Απριλίου 2013, στις 18:00, στο χώρο του Δημαρχείου
Την Ομβριακή στις 17 Απριλίου 2013, στις 18:00, στην Κεντρική Πλατεία.  Το Νέο Μοναστήρι, στις 24 Απριλίου 2013, στις 18:00, στην Κεντρική Πλατεία

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013, ενημερωτική ημερίδα με θέμα:«Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας».«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Φθιώτιδας» στο πλαίσιο της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»


                         ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Διήμερο Ιστορικό Συνέδριο στο Δομοκό με θέμα «Η Εκκλησιαστική Ιστορία της
Επαρχίας Θαυμακού».22-23 Σεπτεμβρίου 2012 ( Συνδιοργάνωση με τη Ιερά Μητρόπολη
Φθιώτιδος)


 Οι εισηγήσεις των Ομιλητών είχαν ως θέματα τα παρακάτω:

Η Ιστορία της Επισκοπής Θαυμακού, του κ. Κωνσταντίνου Γαλλή, ιστορικού Ερευνητή.

Η συμβολή των Μοναστηριών της Επισκοπής Θαυμακού στους απελευθερωτικούς αγώνες, του κ. Δημητρίου Κουτρούμπα Δρ.Φ., Θεολόγου – Φιλολόγου, τ. Γενικού Επιθεωρητού Μ. Εκπαιδεύσεως.

Λείψανα και Λειψανοθήκες της Επισκοπής Θαυμακού, του Ιερολογ. Ιεροδιακόνου Αμβροσίου Αναστασίου, Θεολόγου.

Στοιχεία για την Επισκοπή Θαυμακού από τούς κώδικες της Μητροπόλεως Λαρίσης 1647 – 1868 και της Επισκοπής Τρίκκης και Σταγών 1688-1852, του κ. Δημητρίου Θεοδ. Νάτσιου, Φιλολόγου, πρ. Διευθυντού του ιστορικού Αρχείου Λαμίας.

Οι Ιερές Μονές της Επισκοπής Θαυμακού. Ιστορία – προσφορά – κειμήλια, του κ. Δημητρίου Κουτσουλέλου, Επιτίμου Επόπτου Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.

Μισαήλ Επίσκοπος Θαυμακού, της κας Χριστίνας  Κολοβού, Δρ.Θ. – Εκπαιδευτικο.

-Ο Ομβριακίτης Ιερομόναχος Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-1846). Ο βίος και η συμβολή αυτού στην Ψαλτική Τέχνη, του κ. Μιχαήλ Στρουμπάκη Δρ.Θ., Καθηγητού Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.


ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ


Ο Δήμος μας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες του και με βασικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς, προχώρησε στην επεξεργασία και σύνταξη της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη (υπ΄αριθμ 10/141/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού) στην οποία καταγράφονται:
ü  Η οργανωτική Δομή του Δήμου
ü  Οι παρεχόμενες από το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα υπηρεσίες
ü  Οι χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να ενεργούν οι υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και αυτές του Δημοσίου γενικά
ü  Οι διοικητικές συνέπειες που προβλέπονται όταν οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στους πολίτες
ü  Τα δικαιώματα των πολιτών σε περιπτώσεις φαινομένων κακοδιοίκησης


Η «Χάρτα Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη» είναι ο πρακτικός οδηγός του πολίτη και ο σύμβουλός του στις συναλλαγές του με το ΔήμοΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η καταγραφή, διάσωση και διάχυση της πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από το έντυπο και ψηφιακό υλικό κρατούν ζωντανά τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής.

 •  Έκδοση ιστορικού Οδηγού
 • Έκδοση Λευκώματος «Ήθη και Έθιμα»
 • Έκδοση εντύπου με πληροφορίες για την πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της Περιοχής
 • Δημιουργία DVD για την προβολή του Δήμου σχετικά με τη συμμετοχή
                                              του σε Εκθέσεις
     

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ

Φιλοξενία Ολλανδών Ποδηλατών στο Δομοκό 6-7 Ιουλίου 2012

Με αφορμή τη συμπλήρωση 125 χρόνων από την ίδρυση του σχολείου τους, στο οποίο η μελέτη των Κλασσικών Γλωσσών, όπως η αρχαία Ελληνική και η Λατινική είναι ουσιαστικό μέρος του προγράμματος σπουδών οι Ολλανδοί Μαθητές πραγματοποίησαν πολιτιστική περιοδεία στην Ελλάδα. Μία από τις στάσεις τους ήταν ο Δομοκός
Οι μαθητές και οι συνοδοί τους φιλοξενήθηκαν στο Γυμναστήριο της πόλης

Επίσκεψη απογόνου των Γαριβαλδινών στο Δομοκό  24.03.2011
Οκταμελή αντιπροσωπεία με επικεφαλή την κυρία Γαριβάλδη
καταθέτει στεφάνι στο μνημείο που
βρίσκεται μπροστά στο Δημαρχείο
Δομοκού. Την αντιπροσωπία
υποδέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού.
21 Οκτωβρίου 2012 Επίσκεψη του Αλβανού Πρέσβη στην Αθήνα κ. Dashnor Dervishi στο Δομοκό


  Εθιμοτυπική επίσκεψη αντιπροσωπείας από τον αδελφοποιημένο Δήμο της Tundzha Βουλγαρίας, στον Δήμο Δομοκού από 29-31 Αυγούστου 2013
Την αντιπροσωπεία συνόδευσε ο Δήμαρχος της Tundzha Georgi Georgiev ,  Kircho Karagьozov, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.

Το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας μερίμνησε για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία ομάδων εθελοντών (Πυροπροστασία και φυσικές καταστροφές, ομάδα εθελοντών Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ομάδα εθελοντών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών)
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης προέβη στη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2011-2014 και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσεις. Μελέτησε και κατέγραψε τα γεωγραφικά, δημογραφικά , οικονομικά , κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου σε συνεργασία με άλλους φορείς και επιστημονικούς συνεργάτες ενόψει της υλοποίηση προγραμμάτων: Κοινωφελούς Εργασίας, ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ και Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για ανέργους.
Ενημέρωσε τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων (προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικά προγράμματα και έργα ΣΔΙΤ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ»

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ : 01/10/2012. έως 24/04/2013
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων προβολής του Πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής μέσω της καταγραφής /αποτύπωσης και ανάδειξης ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων
    Σε αυτή την κατεύθυνση έγιναν οι εξής επιμέρους εργασίες:
·  Βιβλιογραφική διαδικτυακή έρευνα για ιστορικά γεγονότα της περιοχής από την Κλασσική Αρχαιότητα, την Ελληνιστική περίοδο, την Ρωμαϊκή κυριαρχία, την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τη Φραγκοκρατία και την Τουρκοκρατία.
·  Έρευνα πεδίου για την συγκέντρωση και καταγραφή λαογραφικού υλικού σε τοπικό επίπεδο όπως: Διεξαγωγή πανηγυριών, τοπικά κάλαντα και τραγούδια, έθιμα και τοπικές ενδυμασίες.
·  Συγκέντρωση ψηφιακού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) σχετικά με τα ιστορικά, θρησκευτικά πολιτιστικά μνημεία καθώς και τη λαογραφία της περιοχής.
·  Αξιολόγηση, ψηφιοποίηση, επεξεργασία και κωδικοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε.
·  Παράδοση καταγεγραμμένου υλικού και έγγραφη αναφορά-έκθεση της όλης εργασίας για τη δημιουργία ιστορικού-θρησκευτικού οδηγού και Λευκώματος με τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής.
Β. Οργάνωση χώρου βιβλιοθήκης
    Ειδικότερα έγιναν οι εξής επιμέρους εργασίες:
·     Eντοπισμός και καταγραφή ελλείψεων, αναζήτηση βιβλίων.
·     Διαχωρισμός πληροφοριακού υλικού, ομαδοποίηση σειρών και τόμων.
·     Δημιουργία βιβλιοθήκης τεκμηρίων γενικού ενδιαφέροντος και βιβλιοθήκη τοπικών αρχείων στην Τ.Κ. Μαντασιάς.
·  Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης βασισμένο στο βιβλίο εισαγωγής με προσθήκη κατηγορίας.
·     Σφράγισμα βιβλίων, δεκαδική ταξινόμηση.
·     Ταξιθέτηση  φακέλων αρχείου ανά έτος και θέμα σύμφωνα με τους κανόνες ACCR2.
·  Ταξινόμηση βιβλίων στις ανάλογες κατηγορίες σύμφωνα με το σύστημα DEWEY
·                     Φωτογράφιση όλων των στοιχείων της συλλογής για επαναταξινόμηση -επιμέρους ταξινόμηση.
·     Επίσκεψη στην τοπική κοινότητα Ομβριακής.-Επεξεργασία του                           
Φωτ/φιες από το χώρο της βιβλιοθήκης πριν την οργάνωση του υλικού
Γ. Οργάνωση χορευτικών τμημάτων με στόχο την αναβίωση της μουσικής παράδοσης με την εκμάθηση  παραδοσιακών χορών σε παιδιά και εφήβους:
Ø   Σχεδιασμός τμημάτων και προγράμματος διδασκαλίας παραδοσιακών χορών.
Ø   Πραγματοποιήθηκε διδασκαλία παραδοσιακών χορών στις τοπικές κοινότητες:
Δομοκού, Νέου Μοναστηρίου, Ομβριακής, Βαρδαλής – Αγραπιδιάς και Πουρναρίου
Πραγματοποίηση Μουσικοχορευτικής Εκδήλωσης στο Δημοτικό Θέατρο Δομοκού την 28.04.2013
                      Στήριξη και ανάπτυξη της εργασίας

·     Σχεδιασμός – Διαμόρφωση Βάσης Δεδομένων για την αποτύπωση της Αγοράς εργασίας και επιχειρηματικότητας στο Δήμο Δομοκού
·     Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για την ανεργία στο Δήμο Δομοκού.Καταχώρηση- Επεξεργασία – Πινακοποίηση Στατιστικών Στοιχείων.
·     Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για την ανεργία και την επιχειρηματικότητα στο Δήμο Δομοκού
·     Διαδικτυακή έρευνα σε ιστότοπους, οι οποίοι περιείχαν σημαντικές πληροφορίες για τον τομέα στήριξης και ανάπτυξης της εργασίας.
·     Συγκέντρωση, επεξεργασία και κωδικοποίηση πληροφοριών για προσφερόμενες θέσεις εργασίας μέσω Διαδικτύου και των τοπικών ΜΜΕ
·     Επιτόπια ενημέρωση δημοτών για προγράμματα προσλήψεων στους δημοτικούς χώρους και τηλεφωνικά καθώς και υποστήριξη στην συμπλήρωση / υποβολή αιτήσεων.
·     Επιτόπια ενημέρωση δημοτών για Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων μέσω του ΟΑΕΔ
Στήριξη και  ανάπτυξη της  δημιουργικής απασχόλησης·         Προετοιμασία – οργάνωση τμημάτων
·         Προμήθεια  υλικών και έναρξη των  μαθημάτων.
Ø Ενημέρωση  για  τον τρόπο και τα  υλικά διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν.
Ø Εισαγωγή  στην αγγειοπλαστική-κεραμική.
Ø Κατασκευή  πήλινων πλακιδίων.
Ø Κατασκευή  χαμηλού δοχείου.
Ø Κατασκευή ζωόμορφου χαμηλού δοχείου.
Ø Κατασκευή ζωόμορφου χαμηλού δοχείου
Ø Τεχνικές κατασκευής - πηλοπλαστικής.
Ø Τεχνική τσιμπιτού.
Ø Χαρτοκοπτική  για  την  κατασκευή  (φόρμας) πλακιδίων με  πηλό.
Ø Καθαρισμός αιθουσών για  την  υλοποίηση των προγραμμάτων εκμάθησης κεραμικής και μετά το μάθημα.
 Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε τμήματα  στις ΤΚ Δομοκού, Ν. Μοναστηρίου , ΤΚ Ομβριακής, ΤΚ Αγριπιδιάς και  ΤΚ Πουρναρίου  με  γυναίκες  και  παιδιά  των παιδικών  σταθμών Δομοκού  και Ν. Μοναστηρίου.
Δ
Δράσεις για παιδιά και Νέους
·     Επιτόπια ενημέρωση (στους χώρους των σχολείων) των μαθητών σε όλα τα σχολεία των Δ.Ε. Δομοκού, Δ.Ε. Ξυνιάδος και Θεσσαλιώτιδος για το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα
·     Καταγραφή των μαθητών που επιθυμούσαν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
·     Μεταφορά μαθητών για συμμετοχή / παρακολούθηση εκδηλώσεων
·     Αποστολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα- Σύνταξη αναλυτικού εβδομαδιαίου προγράμματος
·     Γυμναστική σε παιδιά των παιδικών σταθμών Δομοκού και Νέου Μοναστηρίου ( γνωριμία των παιδιών με τη γυμναστική, εκμάθηση βασικών στοιχείων αθλοπαιδιών, καλλιέργεια φυσικών ικανοτήτων)
·     Γυμναστική σε παιδιά Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου(ενόργανη, αεροβική άσκηση άλλα και γνωριμία με αθλήματα όπως μπάσκετ και βόλεϋ και οργανωμένο παιχνίδι)
·     Γυμναστική σε Νέους (ενόργανη, αεροβική άσκηση, μυική ενδυνάμωση άλλα και γνωριμία με αθλήματα όπως μπάσκετ και βόλεϋ και οργανωμένο παιχνίδι)
Οι παραπάνω υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε ωφελούμενους των κάτωθι περιοχών
 • Νέο Μοναστήρι
 • Πουρνάρι
 • Δομοκός
 • Ομβριακή
Βαρδαλή- Αγραπιδιά
Υποστήριξη ευπαθών ομάδων
Ø Επικοινωνία – Συναντήσεις με το σύνολο των προέδρων των τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δομοκού και ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα
Ø Καταγραφή/ Αποτύπωση του πλήθους των δυνητικά ωφελούμενων ανά Τοπική Κοινότητα
Ø Εκτίμηση – Αποτύπωση ιατρικών βοηθημάτων και εξοπλισμού που θα απαιτηθεί και παραλαβή τους.

Στους εξυπηρετούμενους παρασχέθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες:
Ø  Λήψη κοινωνικού και νοσηλευτικού ιστορικού
Ø  Αντιγριπικός εμβολιασμός
Ø  Συνεργασία με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Κέντρου Υγείας Δομοκού για την έκδοση παραπεμπτικών εξετάσεων.
Ø  Έλεγχος τήρησης φαρμακευτικής αγωγής
Ø  Συνταγογράφηση και Προμήθεια φαρμάκων
Ø  Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης και Σακχάρου
Ø  Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης
Ø  Εξυπηρετήσεις – Πληρωμές λογαριασμών σε υπηρεσίες
Οι παραπάνω υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε ωφελούμενους των κάτωθι περιοχών:
Αγ. Στέφανος, Γαβράκια, Εκκάρας, Θαυμακός, Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Τ.Κ. Αχλαδέας, Τ.Κ. Δομοκού, Τ.Κ. Κορομηλέας, Τ.Κ. Λεύκας, Τ.Κ. Μακρολίβαδου, Τ.Κ. Μακρυρράχης, Τ.Κ. Μαντασιάς, Τ.Κ. Ν. Μάκρισης, Τ.Κ. Νεοχωρίου, Τ.Κ. Ξυνιάδας, Τ.Κ. Περιβολίου, Τ.Κ. Πετρωτού, Τ.Κ. Πολυδενδρίου, Τ.Κ. Πουρναρίου, Φιλιαδώνα,
Δασοπροστασία και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κλπ

Ενέργειες σχετικά με την  πυροπροστασία και αποφυγή πλημμυρικών  φαινομένων κατά μήκος τμημάτων του επαρχιακού οδικού Δικτύου:
·     Σχεδιασμός- Υλοποίηση- Εκπόνηση μελέτης των αναγκαίων  παρεμβάσεων  ανά Τοπική Κοινότητα για την Δασοπροστασία και αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων από  την περιβαλλοντολόγο
·     Συλλογή απορριμμάτων και αδρανών υλικών- Καθαρισμός φρεατίων  και ερεισμάτων.
·     Κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών κλαδιών - απακάνθωση
·     Απομάκρυνση πετρών και λοιπών φερτών υλικών από κατολισθήσεις και πλημμύρες
·     Εργασίες αποψίλωσης χαμηλής βλάστησης στα πρανή  και τα διαζώματα των οδικών αξόνων,
·     Φυτεύσεις πρανών και διαζωμάτων.
Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν στα παρακάτω τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου:
Περιβολίου –Μακρυρράχης, Ξυνιάδος-Αγίου Γεωργίου, Ομβριακής-Παναγιάς
Κορομηλιάς- Αγίου Στεφάνου, Θαυμακού- Βελεσσιώτες-Εκκάρας-Γαβράκια-Άνω Αγώριανης, Σοφιάδας- Πετρίλια, Αγραπιδιάς-Βαρδαλή,Σοφιάδας-Ν. Μοναστήρι
Δομοκός-Πουρνάρι,Παλαμά-Φιλιαδώνας,Φιλιαδώνας-Νεοχωρίου,Καρυές-Μελιταίας,Πετρωτού-Γερακλίου,Μαντασίας-Λεύκας.
Αποψίλωση περιαστικών ζωνών και ακάλυπτων χώρων

Εργασίες  αποψίλωσης περιαστικών ζωνών και ακάλυπτων χώρων.
1.      Κλάδευση υφιστάμενων δέντρων – θάμνων
2.      Αποψίλωση χόρτων
3.      Συλλογή απορριμμάτων
4.      Συσσώρευση προϊόντων κλάδευσης (κλαδιά, φύλλα, κλπ) και φόρτωση τους στο φορτηγό
5.      Αποκομιδή απορριμμάτων
Οι περιοχές στις οποίες υλοποιήθηκαν οι παραπάνω εργασίες  είναι οι ακόλουθες: ΤΚ Ανω Αγωριανη, ΤΚ Πετριλια, ΤΚ Αγραπιδιας,  ΤΚ Αχλαδιας, ΤΚ Βαρδαλη , ΤΚ Βελεσσιωτες,  ΤΚ Βουζιου, ΤΚ Γαβρακια, ΤΚ Γερακλιου, ΤΚ Δομοκου, ΤΚ Εκκαρας, ΤΚ Θαυμακου, ΤΚ Καρυων,   ΤΚ Λευκας, ΤΚ Μακρολιβαδου, ΤΚ Μαντασιας, ΤΚ Μελιταιας, ΤΚ  Ν Μοναστηρι, ΤΚ Νεοχωριου, ΤΚ Ξυνιαδας , ΤΚ Ομβριακης, ΤΚ Παλαμα, ΤΚ Περιβολιου, ΤΚ Πετρωτου,   ΤΚ Πουρναριου, ΤΚ Σοφιαδας,  ΤΚ Φιλιαδωνας
Διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου


1.       Σχεδιασμός Παρεμβάσεων
2.      Εργασίες φροντίδας υφιστάμενων χώρων πρασίνου οι οποίες αφορούσαν συντήρηση δέντρων, θάμνων, αναρριχώμενων καταρριχώμενων, ποωδών φυτών  και ειδικότερα:
Ø  Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, δηλαδή εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος (5-10)cm περίπου για την καταστροφή των ζιζανίων, καταστροφή των επιφανειακών ριζών, αερισμό και συγκράτηση του νερού άρδευσης.
Ø  Κλαδέματα καθαρισμού, μόρφωσης και ανανέωσης ανάλογα με το φυτοκομικό είδος, τη θέση, το σκοπό, την ηλικία και την ανάπτυξη.
Ø  Λίπανση με κατάλληλο σύνθετο λίπασμα ανά φυτό.
Ø  Βοτάνισμα του μεταξύ των φυτών χώρου με εργάτες και μηχανικά μέσα ή με ψεκασμούς, δηλαδή καθάρισμα από τα ζιζάνια.
Ø  Καταπολέμηση εντομολογικών και φυτοπαθολογικών προσβολών – ασθενειών με ενδεδειγμένα σκευάσματα εντομοκτόνων - μυκητοκτόνων φυτοφαρμάκων.
Ø  Προληπτικός έλεγχος της κατάστασης υγείας των φυτών και προληπτική φυτοπροστασία με ψεκασμούς.
Ø  Καθαρισμός από τα διάφορα ζιζάνια με εργάτες και μηχανικά μέσα αλλά και με ψεκασμό του υποορόφου των συστάδων πεύκης, που υπάρχουν .
3.      Εργασίες δημιουργίας νέων χώρων πρασίνου με φύτευση δενδρυλλίων και θάμνων
Οι περιοχές στις οποίες υλοποιήθηκαν οι παραπάνω εργασίες είναι: ΤΚ Ανω Αγωριανη, ΤΚ Πετριλια, ΤΚ Αγραπιδιας ,ΤΚ Αχλαδιας, ΤΚ Βαρδαλη ,ΤΚ Βελεσσιωτες ,ΤΚ Βουζιου, ΤΚ Γαβρακια ,ΤΚ Γερακλιου, ΤΚ Δομοκου, ΤΚ Εκκαρας, ΤΚ Θαυμακο, ΤΚ Καρυων ,ΤΚ Λευκας, ΤΚ Μακρολιβαδου, ΤΚ Μαντασιας, ΤΚ Μελιταιας, ΤΚ Ν. Μοναστηριου, ΤΚ Νεοχωριου, ΤΚ Ξυνιαδος ,ΤΚ Ομβριακης, ΤΚ Παλαμα, ΤΚ Περιβολιου, ΤΚ Πετρωτου ,ΤΚ Πουρναριου, ΤΚ Σοφιαδας, ΤΚ Φιλιαδωνας. Αποκατάσταση και καθαρισμός στηλών και πινακίδων
Ø Καθαρισμός των πινακίδων και όλων των στηλών από παράνομο διαφημιστικό υλικό σε ΔΕ Θεσσαλιώτιδας
ΔΕ Δομοκού, ΤΚ Πουρναρίου ,ΤΚ Ξυνιάδος
Συντήρηση πεζοδρομίων
Ø Καταγραφή - Συντήρηση και Αποκατάσταση σπασμένων πλακών σε κεντρικές πλατείες,  εισόδους κοινοτικών καταστημάτων, ιατρείωνκ αι σχολειών (Γυμνάσιο –Λύκειο) σε τοπικές κοινότητες:
 ΤΚ Δομοκού, ΤΚ Ξυνιάδος , ΤΚ Καρυών , ΤΚ Πουρναρίου, ΤΚ Ομβριακής,, ΤΚ Φιλιαδώνας, ΤΚ Λέυκας, ΤΚ Μαντασίας, ΤΚ Ν.Μάκριση ,ΤΚ Μακρολίβαδου, ΤΚ Νεοχωρίου, ΤΚ Πετρωτού, ΤΚ Αχλαδίας, ΤΚ Βουζίου,  ΤΚ Περιβολίου, ΤΚ Μακρυρράχης, ΤΚ Παλαμά , ΤΚ Αγίου Στεφάνου, ΤΚ Αγίου Γεωργίου, ΤΚ Μελιταίας, ΤΚ Πολυδενδρίου
Ø Αποκατάσταση οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο είσοδος στην ΤΚ Δομοκού
Αντικατάσταση μαρμάρων στην είσοδο του κτιρίου χρόνιων παθήσεων στην ΤΚ Δομοκού.

Αισθητική αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων

Ø Καταγραφή υλικών  που απαιτούνται για εργασίες ηλεκτρολογικές σε πλατείες , παιδικές χαρές και περιβάλλοντα χώρο κοινοτικών καταστημάτων  σε τοπικές κοινότητες
Ø Επισκευές ηλεκτρολογικές εξωτερικά στα κοινοτικά  καταστήματα, πλατείες, σχολεία   σε τοπικές κοινότητες
Ø Πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρολογικές εργασίες που περιλαμβάνουν : Τοποθέτηση προβολέων , τοποθέτηση φωτοκύτταρου, αντικατάσταση –τοποθέτηση φαναριών-μπούλ  σε φωτιστικά σώματα κοινοχρήστων χώρων(παιδικές χαρές, πλατείες),Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πίνακα ηλεκτροδότησης για κεραία ιντερνετ και κινητής τηλεφωνίας
Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις κάτωθι ΤΚ :ΔΕ  Δομοκού, ΔΕ Θεσσαλιώτιδας, ΔΕ Ξυνιάδος , ΤΚ Αγίου Γεωργίου, ΤΚ Αγίου Στεφάνου,  ΤΚ Αχλαδίας, ΤΚ Βουζίου, ΤΚ Γερακλίου, ΤΚ Γόλιανα,, ΤΚ Καρυών,  ΤΚ Λέυκας, ΤΚ Μακρολίβαδου, ΤΚ Μακρυρράχης, ΤΚ Μαντασίας, ΤΚ Μελιταίας, ΤΚ Ν. Μοναστηρίου, ΤΚ Ν.Μάκριση ,ΤΚ Νεοχωρίου, ΤΚ Ξυνιάδος, ΤΚ Ομβριακής, ΤΚ Παλαμά , ΤΚ Περιβολίου, ΤΚ Πετρωτού,ΤΚ Πολυδενδρίου, ΤΚ Προφήτης Ηλίας, ΤΚ Φιλιαδώνας,

Αισθητική αποκατάσταση δημοσίων και δημοτικών κτιρίων - σχολικών κτιρίων

Ø Καταγραφή υλικών  που απαιτούνται για εργασίες ηλεκτρολογικές  – υδραυλικές στα κοινοτικά  καταστήματα  και σχολεία τις τοπικές κοινότητες
Ø Ηλεκτρολογικές εργασίες (Αλλαγή λαμπών και στάρτερ διακοπτών , πριζών, καλωδίων, θερμοστάτη) σε νηπιαγωγεία , Δημοτικα Γυμνάσια και Λύκεια, σε δημοτικά καταστήματα και ιατρεία, χώρους άθλησης
Ø Υδραυλικές Εργασίες (αλλαγή λαστιχάκια για καζανάκια  και βρύσες, αντικατάσταση αντιπαγωτικών βρυσών κλπ) σε νηπιαγωγεία, Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια, σε δημοτικά καταστήματα ,παιδικές χαρές και χώρους άθλησης.
Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις κάτωθι περιοχές: ΤΚ Αγία Βαρβάρα, ΤΚ Αγίου Γεωργίου, ΤΚ Αγίου Στεφάνου, ΤΚ Αχλαδίας, ΤΚ Βουζίου ,ΤΚ Γαβρακιών ,ΤΚ Δομοκού, ΤΚ Εκκάρας, ΤΚ Καρυών, ΤΚ Κορομηλιάς, ΤΚ Λέυκας, ΤΚ Μακρολίβαδου, ΤΚ Μακρυρράχης, ΤΚ Μαντασίας, ΤΚ Μελιταίας, ΤΚ Ν. Μοναστηρίου, ΤΚ Ν.Μάκριση,  ΤΚ Νεοχωρίου,  ΤΚ Ξυνιάδος, ΤΚ Ομβριακής,  ΤΚ Παλαμά, ΤΚ Περιβολίου, ΤΚ Πετρωτού, ΤΚ Πολυδενδρίου, ΤΚ Πουρναρίου, ΤΚ Προφήτη Ηλία, ΤΚ Φιλιαδώνας,


Το Γραφείο ΚΟΣΕ & Πληροφορικής διαμόρφωσε και εισηγήθηκε την πολιτική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη και την επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μερίμνησε για τη συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του ΔήμουΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2012

Εποπτεία των ΤΟΕΒ – θεώρηση πρακτικών – απολογιστικά στοιχεία
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων
Αναρτήσεις αποφάσεων – εγκυκλίων ΔΑΟΚ Φθιώτιδος
Συντονισμός του προγράμματος κουνουποκτονίας
Διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία των περιπτέρων του Δήμου
Χορήγηση προέγκρισης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς
Χορήγηση βεβαιώσεων τριμελούς επιτροπής για έκδοση άδειας λαϊκής αγοράς
Έκδοση αδειών λαϊκής αγοράς
Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου
Εισήγηση για την καταβολή ημερησίου δικαιώματος παραγωγών – εμπόρων στις λαϊκές αγορές του Δήμου

2013

Εποπτεία των ΤΟΕΒ – θεώρηση πρακτικών – απολογιστικά στοιχεία
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων
Αναρτήσεις αποφάσεων – εγκυκλίων ΔΑΟΚ Φθιώτιδος
Συντονισμός του προγράμματος κουνουποκτονίας
Διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία των περιπτέρων του Δήμου
Χορήγηση προέγκρισης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση βεβαιώσεων τριμελούς επιτροπής για έκδοση άδειας λαϊκής αγοράς
Ανανέωση αδειών λαϊκής αγοράς
Εισήγηση για την καταβολή ημερησίου δικαιώματος παραγωγών – εμπόρων στις λαϊκές αγορές του ΔήμουΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΤΟΣ 2011
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ


Σύσταση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων (αριθ. Απ. Δημ. Συμβουλίου 170/2011)


1


Εκπόνηση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών
1


Μνημόνιο συνεργασίας με ιδιώτες ιδιοκτήτες μηχανημάτων για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών εκτάκτων αναγκών
1


Έλεγχος υδροστομίων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
1


Εκπόνηση ειδικού σχεδίου διαχείρισης ανθρώπινων απωλειών (ΣΔΑΑ)
1


Συγκρότηση ομάδων εθελοντών  πυρόσβεσης ανά Δημοτική Ενότητα 
1


Σύγκλιση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου πολιτικής προστασίας για την λήψη μέτρων σχετικά με την χειμερινή περίοδο

1


Καταγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών

1


Εκπόνηση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από χιονοπτώσεις και παγετό (Αριθ. Απ. Δημ. Συμβουλίου 324/2011)
1


Καταγραφή ευπαθών ατόμων, ποιμνιοστασίων και ορισμός χειριστών εκχιονιστικών λεπίδων  ανά Τοπική Κοινότητα για την χειμερινή περίοδο
1


Συμμετοχή στο Εθνικό πρόγραμμα μετρήσεων ραδονίου με τοποθέτηση δοσήμετρων ραδονίου σε 12 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
1

ΕΤΟΣ 2012
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ


Επικαιροποίηση  μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών
1


Εκπόνηση μνημονίου για την αντιμετώπιση συνεπειών σεισμικών φαινομένων (αριθ. Απ. Δημ. Συμβουλίου 151/2012)
1


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα πυροπροστασίας
1


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας
1


Καταγραφή αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και λήψη μέτρων για την προστασία τους
1


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την χειμερινή περίοδο

1ΕΤΟΣ 2013
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα πυροπροστασίας
1


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας
1


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την χειμερινή περίοδο

1


Σύνταξη παραρτήματος Ι΄ του ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών  εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών
1


Συμμετοχή στο επιχειρησιακό εργαστήρι αντισεισμικού σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμων
1


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2011
Εποπτεία των ΤΟΕΒ – θεώρηση πρακτικών – απολογιστικά στοιχεία
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων
Αναρτήσεις αποφάσεων – εγκυκλίων ΔΑΟΚ Φθιώτιδος
Συντονισμός του προγράμματος κουνουποκτονίας
Διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία των περιπτέρων του Δήμου
Χορήγηση προέγκρισης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2012 και 2013
Εποπτεία συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
Οργάνωση κέντρων δια βίου μάθησης
Μεταφορά μαθητών
Εισήγηση για μεταβολές σχολικών μονάδων
Εποπτεία σχολικών επιτροπών
Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές
Συγκρότηση   Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου
Απόφαση επιβολής τροφείων στους παιδικούς σταθμούς
Συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
Παραλαβή αιτήσεων από μητέρες
Διενέργεια εράνου για Ερυθρό Σταυρό
Διενέργεια αντικαρκινικού  εράνου
Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
Συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 2012 (1100  αιτήσεις) 2013 (1240 αιτήσεις)
Οδοντιατρικός έλεγχος από γιατρούς του κόσμου 19-22 Σεπτεμβρίου 2011
Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή σε προγράμματα άθλησης για όλους

Κύκλοι εκπαίδευσης στα ακόλουθα θεματικά πεδία
·         Οικονομία - Επιχειρηματικότητα.
·         Ποιότητα Ζωής - Περιβάλλον.
·         Νέες Τεχνολογίες.
·         Γλώσσα και Επικοινωνία.
·         Ξένες Γλώσσες.
Πολιτισμός και Τέχνη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Προσαρμογή στο νέο οικονομικό περιβάλλον του «Καλλικράτη»- Πρώτες ενέργειες

Η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτη», επέφερε τεράστιες αλλαγές στην οικονομική λειτουργία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η Οικονομική Υπηρεσία του νεοσύστατου Δήμου Δομοκού κλήθηκε, μεταξύ των άλλων:
1. Να οργανώσει και να ομαδοποιήσει με οικονομικούς όρους τις νέες δράσεις/αρμοδιότητες
2. Να ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα όλων των εγγράφων που σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα.
3. Να διευθετήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες των συνενούμενων δήμων

Υποχρεώσεις «Καλλικρατικού» Δήμου Δομοκού - Αποπληρωμή Δαπανών 2011 , 2012

Παρά την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία και τις νέες υποχρεώσεις που ανέλαβε ο Δήμος Δομοκού ως συνέπεια της μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων και υποδομών (π.χ. σχολικές μονάδες από τη Νομαρχία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.), ο Καλλικρατικός Δήμος Δομοκού κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια  για μείωση των λειτουργικών του δαπανών.Ακολουθούν Συνημμένοι Πίνακες


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Προσαρμογή Δήμου Δομοκού σε ρυθμίσεις «Καλλικράτη»
Συγκρότηση των νέων Οργάνων Διοίκησης και λοιπών Επιτροπών του Δήμου Δομοκού, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη»
Εκτελεστική Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Λοιπές Επιτροπές
Συγχώνευση & συγκρότηση των νέων Νομικών Προσώπων, σύμφωνα με τον ¨Καλλικράτη»
Ηλεκτρονική Απογραφή Προσωπικού
Προσαρμογή & Παραμετροποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών (π.χ. Δημοτολόγιο, Διαχείριση προσωπικού κ.α.)

Κατάρτιση
 νέου Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) 
ΦΕΚ 2886/20-12-2011,τχ Β


Σύσταση νέων υπηρεσιακών μονάδων για την εξυπηρέτηση των πολιτών
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού-Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας
 • Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
 • Γραφείο Διαφάνειας & ΚΟΣΕ και Πληροφορικής

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
 • Γραφείο Αδειοδοτήσεων
 • Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 • Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 • Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού 
 • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
 • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
 • Γραφείο Παιδικού Σταθμού
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
 • Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ
Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία:
 • Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
 • Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Πολεοδομίας
 • Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών
 • Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας
 • Γραφείο Ύδρευσης- Αποχέτευσης και Άρδευσης

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες στην Ομβριακή έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος
 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες στο Νέο Μοναστήρι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδας
 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Θεμάτων Άρδευσης

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 – 2013

Ο Δήμος Δομοκού προήλθε απ’ τη συνένωση (ν.3852/10) των Δήμων Δομοκού, Ξυνιάδος και θεσσαλιώτιδας. Αποτελείται από τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες και τριάντα  δυο (32) Τοπικές Κοινότητες.

Μετά τις Δημοτικές Εκλογές το τμήμα Διοίκησης φρόντισε προκειμένου να  επιτευχθεί  όσο το δυνατόν  καλύτερα  και συντομότερα η όλη οργάνωση του Νέου Δήμου. Γεγονός αρκετά δύσκολο ως προς το συγχρονισμό δεδομένης της ανομοιογενούς λειτουργίας των προηγουμένων καταργηθέντων Δήμων αλλά και των νέων δεδομένων και αρμοδιοτήτων που προβλέφθηκαν και εκχωρήθηκαν στους Δήμους με το πρόγραμμα Καλλικράτης.

Το Τμήμα Διοίκησης φρόντισε για την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής και πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαδικασίες, ήτοι ορκωμοσία – ανάληψη καθηκόντων κλπ. Επιμελήθηκε τη συγκρότηση των προβλεπόμενων Οργάνων και Επιτροπών ήτοι του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής της Οικονομικής της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Όλα αυτά λειτούργησαν άμεσα και κατέστη δυνατή η λειτουργία του νέου Δήμου από την 1/1/2011.
Το Αιρετό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μαζί με το Δήμαρχο ανέρχεται συνολικά σε (62) άτομα ήτοι: (27) Δημοτικούς Συμβούλους (24) Τοπικούς Συμβούλους και (10) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων. Επιμεληθήκαμε επίσης τον ορισμό των (4) Αντιδημάρχων καθώς επίσης την έκδοση των Κανονιστικών Αποφάσεων Λειτουργίας όλων των παραπάνω συλλογικών οργάνων του Δήμου.    

Πραγματοποιήσαμε όλες οι απαραίτητες προεργασίες για την ένταξη - τοποθέτηση – απασχόληση του προσωπικού. Διενεργήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες απογραφές και πιστοποιήσεις του προσωπικού στα ειδικά για το σκοπό αυτό εθνικά συστήματα απογραφής. Στο νέο Δήμο Δομοκού διαπιστώθηκαν και κατατάχθηκαν (ΦΕΚ.Β’ 250 & 838/2011) συνολικά: 68 υπάλληλοι εκ των οποίων: 12 Π.Ε , 1 Τ.Ε , 33 Δ.Ε και 22 Υ.Ε. Σήμερα υπηρετούν 61 υπάλληλοι εκ των οποίων: 12 Π.Ε , 3 Τ.Ε , 25 Δ.Ε και 21 Υ.Ε.

Συντάξαμε το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ.Β’ 2886/2011)  και καταργήσαμε όλες τις κενές οργανικές θέσεις μόνιμου (ΦΕΚ.Β’ 84 & 136 & 2011/2012)  και αορίστου χρόνου (ΦΕΚ.Β’ 119/2012)  προσωπικού στους παλαιούς Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Ο Δήμος Δομοκού σήμερα όπως και όλοι οι Δήμοι της Χώρας « κατ΄επιταγή του νομοθέτη»  βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των δομών του, αποτέλεσμα του οποίου τελικά θα είναι η  ανασύνταξη του Ο.Ε.Υ. Μετά από πρόσφατη αξιολόγηση του Υπ.Εσ/κών ο Δήμος Δομοκού έχει χαρακτηριστεί από άποψη επάρκειας προσωπικού «ελλειμματικός» το δε Υπουργείο προτείνει για την ελάχιστη λειτουργία του Δήμου προσωπικό δυναμικότητας  (97) υπαλλήλων.    

Πραγματοποιήσαμε όλες τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις των προϋπαρχόντων ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων. Καταργήθηκαν συνολικά (23) ΝΠΔΔ (ΦΕΚ.Β’ 1817 & 1848 & 3182/2011 και ΦΕΚ.Β’ 546/2012)  και (1) ΝΠΙΔ (ΦΕΚ.Β’ 2591/2011).  
Σήμερα στο Δήμο Δομοκού υφίστανται (3) ΝΠΔΔ εκ των οποίων: δυο (2) Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ.Β’ 1335/2011) και ένα (1) Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός (ΦΕΚ.Β’ 1767/2011). Διατηρήθηκε επίσης ένα (1) ΝΠΙΔ Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης των Λουτρών Καϊτσας (ΦΕΚ.Β’ 1712/1999 & ΦΕΚ.Β’ 1822/2003).

Το Τμήμα διοίκησης απασχολήθηκε με το σχεδιασμό συντονισμό και εφαρμογή πολιτικών, και διαδικασιών που αποσκοπούσαν στην ορθολογική διοίκηση & διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, καθώς και στην παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις όλες τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες.

Παρείχαμε κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά διοικητικά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  και την Εκτελεστική Επιτροπή καθώς επίσης στην Επιτροπή Διαβούλευσης στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και στα Διοικητικά Συμβούλια των ΝΠΔΔ (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση διανομή και, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών και μονομελών οργάνων κλπ).
Παρείχαμε επίσης  κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα μονομελή διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,  τον  Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και μεριμνήσαμε καθημερινά για την ενημέρωση των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου ως προς τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τα διατακτικά όργανα του Δήμου.
Το  2011 πραγματοποιήθηκαν:
·                     20 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και γράφτηκαν 349 Αποφάσεις.
·                     20 Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  και γράφτηκαν 135 Αποφάσεις.
·                     10 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γράφτηκαν 24 Αποφάσεις.
·                     2 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης και γράφτηκαν 3 Αποφάσεις.
·                     10 Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και γράφτηκαν 44 Αποφάσεις.
·                     3 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Α’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 8 Αποφάσεις.
·                     2  Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Β’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 8 Αποφάσεις.
·                     3  Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Αθλ.& Πολ/κός Οργανισμός και γράφτηκαν 6 Αποφάσεις.
·                     1 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και γράφτηκαν 8 Αποφάσεις.
·                     Λήφθηκαν και γράφτηκαν επίσης 70 Αποφάσεις Δημάρχου.

Το  2012 πραγματοποιήθηκαν:
·                     20 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και γράφτηκαν 285 Αποφάσεις.
·                     26  Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  και γράφτηκαν 182 Αποφάσεις.
·                      8 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γράφτηκαν 16 Αποφάσεις.
·                     4 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης και γράφτηκαν 6 Αποφάσεις.
·                     7 Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και γράφτηκαν 23 Αποφάσεις.
·                     3 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Α’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 8 Αποφάσεις.
·                     7 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Β’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 9 Αποφάσεις.
·                     10 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Αθλ.& Πολ/κός Οργανισμός και γράφτηκαν 29 Αποφάσεις.
·                     3 Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και γράφτηκαν 6 Αποφάσεις.
·                     Λήφθηκαν και γράφτηκαν επίσης 113 Αποφάσεις Δημάρχου.

Το  2013 πραγματοποιήθηκαν:
·                     23 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και γράφτηκαν 298 Αποφάσεις.
·                     27  Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  και γράφτηκαν 204 Αποφάσεις.
·                      9 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γράφτηκαν 30 Αποφάσεις.
·   2 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης και γράφτηκαν 3 Αποφάσεις.
·                     15 Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και γράφτηκαν 30 Αποφάσεις.
·                     5 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Α’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 14 Αποφάσεις.
·                     6 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Β’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 10 Αποφάσεις
·                     12 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Αθλ.& Πολ/κός Οργανισμός και γράφτηκαν 20 Αποφάσεις.
·                     3 Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και γράφτηκαν 3 Αποφάσεις.
·                     Λήφθηκαν και γράφτηκαν επίσης 84 Αποφάσεις Δημάρχου.

Συντάξαμε το νέο Δημοτολόγιο του Δήμου Δομοκού δια της ενοποίησης κατά τον Καλλικράτη  των τριών δημοτολογίων των καταργηθέντων Καποδιστριακών Δήμων: Δομοκού, Ξυνιάδος και Θεσσαλιώτιδας.
Ο νέος Δήμος Δομοκού απαριθμεί σήμερα: 16.467 Οικογενειακές Μερίδες μέσω των οποίων  διαχειριζόμαστε:  16.769 «Ενεργούς» Δημότες.
Το 2013 τα αιτήματα πολιτών που εισήχθησαν στο Γραφείο Δημοτολογίων ανήλθαν σε 15.120 ήτοι σε:  56 αιτήματα  κατά Μέσο Όρο καθημερινά.

Από τους πρώτους Δήμους (3ος Πανελλαδικά) εντάξαμε το Δήμο Δομοκού στο Νέο Εθνικό Δημοτολόγιο.
Συντάσσουμε και ενημερώνουμε τα ετήσια Μητρώα Αρρένων και τους αντίστοιχους Στρατολογικούς Πίνακες σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
·                     Το 2011 πραγματοποιήθηκαν: 24 εγγραφές αρρένων. Το 2012:  59 και το 2013: 55.-

Λειτουργούμε τα αντίστοιχα προβλεπόμενα ανά Δημοτική Ενότητα Ληξιαρχεία:  Δομοκού, Ξυνιάδος και Θεσσαλιώτιδας.
·                     Το 2011 καταχωρήθηκαν:19 Γάμοι,0 Γεννήσεις,32 Βαπτίσεις και 90 Θάνατοι.
·                     Το 2012 καταχωρήθηκαν:18 Γάμοι,0 Γεννήσεις,10 Βαπτίσεις και 98 Θάνατοι.
·                     Το 2013 καταχωρήθηκαν:5 Γάμοι,0 Γεννήσεις,8 Βαπτίσεις,83 Θάνατοι και 1 Σύμφωνο Συμβίωσης.

Μέσω του Γραφείου  Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας σχεδιάσαμε, εισηγηθήκαμε  και συντονίσαμε  την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας. Κινήσαμε όλες τις διαδικασίες προσλήψεων του αναγκαίου εκτάκτου  προσωπικού και διενεργήσαμε και ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
·                     Το 2011 συνάφθηκαν συνολικά (9) συμβάσεις εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
·                     Το 2012 συνάφθηκαν συνολικά (19) συμβάσεις εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
·                     Το 2013 συνάφθηκαν συνολικά (25) συμβάσεις εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
·                     Προσλήφθηκαν επίσης με τις προβλεπόμενες ειδικές διατάξεις (2) Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες του Δημάρχου.

Μεριμνούμε καθημερινά για την τήρηση των  νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις  του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του ( πχ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ). Τηρούμε  τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, καθώς επίσης οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.

Έχουμε τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου. Παραλαμβάνουμε καθημερινά και χαρακτηρίζουμε όλη την αλληλογραφία του Δήμου την οποία διεκπεραιώνουμε  σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
·                     Το 2011 το πρωτόκολλο του Δήμου ανήλθε σε αριθμό: 22.887
·                     Το 2012 το πρωτόκολλο του Δήμου ανήλθε σε αριθμό: 22.661
·                     Το 2013 το πρωτόκολλο του Δήμου ανήλθε σε αριθμό: 21.419

Μεριμνούμε επίσης για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Δομοκού,δημοσιεύουμε και επιδίδουμε κάθε είδους έγγραφα, αποφάσεις και δικόγραφα των υπηρεσιών του Κράτους. Ενδεικτικά αναφέρουμε συνολικά από το 2011 την επίδοση:  389 εγγράφων άλλων υπηρεσιών (π.χ Δ.Ο.Υ, Αστυνομίας, Εισαγγελίας κλπ)  

Το Τμήμα Διοίκησης ως εποπτεύων το Γραφείο Προγραμματισμού επιμελήθηκε σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα την εκπόνηση του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης  2013 και 2014 του Δήμου Δομοκού, κατά τις νομοθετικές προβλέψεις του ΥΠ.ΕΣ.Α & ΗΔ γεγονός που συντέλεσε στη ρεαλιστικότερη σύνταξη των προϋπολογισμών του Δήμου.


Το Τμήμα Διοίκησης εποπτεύον το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δημάρχου επιμελήθηκε τη συμμετοχή του Δήμου Δομοκού στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»  ως τη  κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020. Ο Δήμαρχος Δομοκού για το σκοπό αυτό μετέβη στις Βρυξέλες το Μάιο 2013 και υπέγραψε για λογαριασμό του Δήμου το εν λόγω ΣΥΜΦΩΝΟ.

Το Τμήμα Διοίκησης εποπτεύον το Γραφείο Πληροφορικής με δεδομένο ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα του πολίτη και προσπαθώντας να ανταποκριθεί  στις εξελίξεις και απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, αξιοποίησε τις δυνατότητες που προσφέρονται, από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τη δημιουργία και ανάπτυξη ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου, για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η υλοποίηση του έργου είχε ήδη ξεκινήσει από τους Καποδιστριακούς Δήμους, με χρηματοδότηση μέρους των δράσεων από το Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας. Σήμερα πλέον καλύπτονται με ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο, σχεδόν όλες οι Τοπικές Κοινότητες και οικισμοί του Δήμου Δομοκού (34 σημεία).
Με την υλοποίηση του έργου έχει επιτευχθεί:
·                     Η άμεση ενημέρωση των δημοτών από τη Ιστοσελίδα του Δήμου
·                     Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου.
·                     Η ενίσχυση του διαδραστικού ρόλου του δημότη με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης και ενημέρωσης.
·                     Η δωρεάν πρόσβαση των γραφείων των Τοπικών Κοινοτήτων στο διαδίκτυο, (Για κάποιες κοινότητες ήταν αδύνατη η πρόσβαση στο διαδίκτυο με άλλο τρόπο.)
·                      Και κυρίως η πρόσβαση στο διαδίκτυο των Περιφερειακών  - Αγροτικών ιατρείων, για τα οποία δεδομένου των εξελίξεων στην διαδικασία των συνταγογραφήσεων (ηλεκτρονική συνταγογράφηση), ήταν επιβεβλημένη η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.

Το προσωπικό του Τμήματος: Ζηκούλη Αικατερίνη, Ζησοπούλου Ευαγγελία, Ευθυμία Χρυσόμαλλου, Μαρία Ιωάννου,  Παπαχρήστος Γιώργος, Δήμος Δημήτρης, Κυρίτσης Γιώργος.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ
2011

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Δημοτικό ταμείο Θεσσαλιώτιδας [ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ]
Διπλότυπα είσπραξης 2.100
Σύνολο εισπράξεων 289.266.80

 2
Επιστολές για εξόφληση ανταποδοτικών τελών άρδευσης.


Εβδομήντα  [70]
 3
Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης
Δέκα  [10]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Α/Α
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Αιτήσεις άρδευσης [Σύνταξη – επεξεργασία – καταμερισμός σε αγωγούς].
Τετρακόσιες      [400]
Αρδευόμενη
Έκταση          [8.000] στρ
 3
Βεβαιώσεις περί άρδευσης από Δημοτικά δίκτυα
Σαράντα             [30]
 4
Επιστολές για μη έγκριση αιτήσεων άρδευσης
Σαράντα             [30]
 5
Σύνταξη δελτίων ελέγχου άρδευσης [επεξεργασία έλεγχος]
Δέκα                   [10]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Βεβαιώσεις απόσταξης στέμφυλων
Εξήντα                [60]
 2
Παραλαβή αιτημάτων δημοτών [Διεκπεραίωση ή αποστολή στα αρμόδια τμήματα του Δήμου] 

Χίλια                  [1.500]
πεντακόσια
 3
Ενημέρωση – πληροφόρηση δημοτών για την διεκπεραίωση υποθέσεων με την κεντρική υπηρεσία.
Συνεχής λειτουργία
 4
Προκαθορισμένες εκδηλώσεις Νέου Μοναστηρίου [Προσκλήσεις – τέλεση]
Τρεις                   [3]           

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [ Απογραφικά δελτία , ασφαλιστικές ενημερότητες , Κ4 , έντυπα τράπεζας κ.λ.π]

Εξακόσια           [600]
 2
Συντάξεις αναπηρίας
Δέκα                    [10]
 3
Έκδοση - Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας
Χίλια                  [1.000]

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  1

Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [Φυτικό Ζωικό κεφάλαιο ΠΣΕΑ
Διακόσια πενήντα  [250]

2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Δημοτικό ταμείο Θεσσαλιώτιδας [ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ]
Διπλότυπα είσπραξης 2.100
Σύνολο εισπράξεων 280.611.82

 2
Επιστολές για εξόφληση ανταποδοτικών τελών άρδευσης.

Εκατό  [100]
 3
Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης
Δέκα  [10]
 4
Ρυθμίσεις ν.4038/2012
Εξήντα [60]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Α/Α
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Αιτήσεις άρδευσης [Σύνταξη – επεξεργασία – καταμερισμός σε αγωγούς].
Τετρακόσιες      [400]
Αρδευόμενη
Έκταση          [8.000] στρ
 3
Βεβαιώσεις περί άρδευσης από Δημοτικά δίκτυα
Σαράντα             [30]
 4
Επιστολές για μη έγκριση αιτήσεων άρδευσης
Σαράντα             [30]
 5
Σύνταξη δελτίων ελέγχου άρδευσης [επεξεργασία έλεγχος]
Δέκα                   [10]


ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [ Απογραφικά δελτία , ασφαλιστικές ενημερότητες , Κ4 , έντυπα τράπεζας κ.λ.π]

Εξακόσια           [600]
 2
Συντάξεις αναπηρίας
Δέκα                    [10]
 3
Έκδοση - Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας
Χίλια                  [1.000]

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  1

Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [Φυτικό Ζωικό κεφάλαιο ΠΣΕΑ
Διακόσια πενήντα  [250]
       
Έτος 2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Δημοτικό ταμείο Θεσσαλιώτιδας [ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ]
Διπλότυπα είσπραξης 2.500
Σύνολο εισπράξεων 321.234,98

 2
Επιστολές για εξόφληση ανταποδοτικών τελών άρδευσης.

Εκατό  [100]
 3
Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης
Δέκα  [10]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Α/Α
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Αιτήσεις άρδευσης [Σύνταξη – επεξεργασία – καταμερισμός σε αγωγούς].
Τετρακόσιες      [400]
Αρδευόμενη
Έκταση          [8.000] στρ
 2
Βεβαιώσεις περί μη άρδευσης από Δημοτικά δίκτυα
Διακόσιες
Σαράντα             [240]
 3
Βεβαιώσεις περί άρδευσης από Δημοτικά δίκτυα
Σαράντα             [40]
 4
Επιστολές για μη έγκριση αιτήσεων άρδευσης
Σαράντα             [40]
 5
Σύνταξη δελτίων ελέγχου άρδευσης [επεξεργασία έλεγχος]
Δέκα                   [10]
6
Σύνταξη χαρτών ζωνών άρδευσης συνεχής ενημέρωση στοιχείων
Έκταση 17.000 στρ.
Παραγωγοί  500

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Βεβαιώσεις απόσταξης στέμφυλων
Ενενήντα            [90]
 2
Παραλαβή αιτημάτων δημοτών [Διεκπεραίωση ή αποστολή στα αρμόδια τμήματα του Δήμου] 

Χίλια                  [1.500]
πεντακόσια
 3
Ενημέρωση – πληροφόρηση δημοτών για την διεκπεραίωση υποθέσεων με την κεντρική υπηρεσία.
Συνεχής λειτουργία
 4
Προκαθορισμένες εκδηλώσεις Νέου Μοναστηρίου [Προσκλήσεις – τέλεση]
Τρεις                   [3]           

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [ Απογραφικά δελτία , ασφαλιστικές ενημερότητες , Κ4 , έντυπα τράπεζας κ.λ.π]

Πεντακόσια       [500]
 2
Συντάξεις αναπηρίας
Δέκα πέντε          [15]
 3
Έκδοση - Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας
Χίλια                  [1.000]

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  1

Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [Φυτικό Ζωικό κεφάλαιο ΠΣΕΑ
Εκατόν πενήντα  [150]
       

Βοήθεια Στο Σπίτι
Δ.Ε.
Ωφελούμενοι
Δομοκού
50
Θεσσαλιώτιοδος
50
Ξυνιάδος
50

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΕΠ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΠ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2011
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2012
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
2013
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΟΜΟΚΟΥ
2959
2550
3176
8685
ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
2824
2177
2064
7065
ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ
1626
1966
1415
5007

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ       Ακολουθούν συνημμένοι πίνακες


ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ
Εργασίες στον ΧΥΤΑ Δομοκού για τα έτη 2011-2012-2013

1)       Κατασκευάστηκε  φρεάτιο  εισόδου τριών δεξαμενών με δίκτυο εκτροπής  των υγρών  σε  περίπτωση  ακραίων καιρικών φαινομένων .
2)      Κατασκευάστηκε  δεύτερη  γραμμή αερισμού και καθίζησης .
3)      Κατασκευάστηκε  πρωτοποριακή  ηλιακή  πλατφόρμα 50 τ.μ. όπου  γίνεται  η  επεξεργασία  των  αποβλήτων  με  την  βοήθεια  της  ηλιακής ακτινοβολίας . Μόνο  στον  ΧΥΤΑ  Δομοκού από όλον  τον  κόσμο , υπάρχει  ηλιακή  πλατφόρφα για την επεξεργασία των  στραγγιδίων και  μόνο στον  ΧΥΤΑ  Δομοκού βγαίνει απολύτως  καθαρό νερό  στην έξοδο  του βιολογικού .
4)      Κατασκευάστηκε  μονάδας  ρύθμισης  του Ph
5)      Τέθηκε  σε λειτουργία  η  μονάδα  αντίστροφης  όσμωσης
6)      κατασκευάστηκαν  10 κλίνες  ξήρανσης  για  την επεξεργασία της λυματολάσπης
7)      Επισκευάστηκε  η  γεφυροπλάστιγγα για  την  καθημερινή μέτρηση  των  εισερχομένων απορριμμάτων .
8)      τέθηκε  σε λειτουργία  το χημικό εργαστήριο  στον  ΧΥΤΑ . Μια φορά  τον  μήνα  ενημερώνεται  το  δημοτικό  συμβούλιο  για  τις  χημικές  αναλύσεις  του νερού στην έξοδο  του  βιολογικού καθαρισμού .
9)      μονώθηκαν  όλες  οι  δεξαμενές  για αποφυγή κινδύνου διαρροής
10)  κατασκευάστηκε  δίκτυο ανακυκλοφορίας των επεξεργασμένων υγρών  στο  απορριμματικό  ανάγλυφο
11)  κατασκευάστηκε  δίκτυο άρδευσης  για περιμετρική  δενδροφύτευση
12)   λειτούργησε  ο βιολογικός  καθαρισμός    σε  πλήρη  λειτουργία  και  των  τεσσάρων σταδίων  . Έγινε  επεξεργασία των  στραγγιδίων  που  ήταν  αποθηκευμένα  για  πολλά χρόνια  στις δύο ανοικτές  δεξαμενές . Καθαρίστηκε  η μεγάλη δεξαμενή  από τις  ρυπασμένες  αποθέσεις  και  εντελώς  άδεια παραμένει  για  να χρησιμοποιηθεί  σε  ακραία  καιρικά φαινόμενα  και να αποτρέψει τυχόν  φαινόμενα  πλημμύρας .  Επίσης  άδειασε  και η μικρή  δεξαμενή.
13) Υπεβλήθη φάκελος στο ΥΠΕΚΑ για την εγκατάσταση μονάδος κομποστοποίησης στον ΧΥΤΑ Δομοκού από τα οργανικά απόβλητα

Η καινοτόμος μέθοδος επεξεργασίας
 στραγγιδίων στην ηλιακή πλατφόρμα  του ΧΥΤΑ  Δομοκού συντελεί  στην  δραστική  επίλυση   και όχι στην μεταφορά  του προβλήματος και την συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποτελεί  την πλέον φιλοπεριβαλλοντική μέθοδο επεξεργασίας στραγγιδίων ΧΥΤΑ στον  Ελλαδικό  χώρο , αποδίδοντας  στο περιβάλλον απολύτως καθαρό νερό.


ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Εστάλη από κ.Νικόλαο Βασιλό Δημοτικό Σύμβουλο Δομοκού
την 8η Ιανουαρίου 2014

Ιαματικές  Πηγές Δήμου  ΔΟΜΟΚΟΥ

Πηγές Εκκάρας  
Έχουν γίνει οι μελέτες και μετά την απόκτηση των τίτλων ιδιοκτησίας θα αποσταλούν οι  Φάκελοι στην αρμόδια επιτροπή για αναγνώριση.
Πηγές Καΐτσας
Έχουν σταλεί δείγματα για Ραδιολογική εξέταση στο Δημόκριτο.
Έχουν σταλεί χημικές αναλύσεις στον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών  για Υγειονομική Αναγνώριση.
Ο Σύνδεσμος  Ιαματικών Πηγών  θα κάνει την Ύδρογεωλογική μελέτη.
Ο δήμος θα κάνει το τοπογραφικό διάγραμμα.
Πηγές Γερακλίου
Έχουν σταλεί δείγματα για Ραδιολογική εξέταση στο Δημόκριτο.
Έχουν σταλεί χημικές αναλύσεις στον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών  για Υγειονομική Αναγνώριση.
Ζητήθηκε από τον Σύνδεσμο  Ιαματικών Πηγών  να κάνει την Ύδρογεωλογική μελέτη.
Ο Δήμος θα κάνει το τοπογραφικό διάγραμμα.
Ο Δήμος θα απόκτηση τίτλους ιδιοκτησίας από την κοινότητα.


Παρόλα τα προβλήματα  εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και θα συνεχίσουμε να παράγουμε έργο επ’ ωφελεία του Δήμου και των δημοτών.  Η εποχή όμως των θαυμάτων και του οικονομικού πακτωλού των περασμένων δεκαετιών έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.  Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γενικότερα , έχει υπερβεί τα όρια αντοχής τόσο των αιρετών, όσο και των εργαζομένων. Αυτή την κρίσιμη ώρα  ως αιρετό σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η Δημοτική Αρχή, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Δημοτικές Παρατάξεις, οφείλουν να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και ομόνοιας, διότι διαφορετικά κανείς δεν θα εξαιρεθεί από την ευθύνη έναντι των πολιτών.
  Η  πόρτα του Δημάρχου, όπως είναι ανοικτή για τους πολίτες, παραμένει ανοικτή και για τους δημοτικούς συμβούλους, για οποιοδήποτε θέμα και για οποιαδήποτε πληροφορία..
Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους δημότες ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για την τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα οι οποίες επηρεάζουν και το δικό μας Δήμο συνεχίζουν αμείωτα να δουλεύουν με γνώμονα το συμφέρον του τόπου. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να συστρατευθούν και οι δημότες, ώστε να υπάρξει παράλληλη και ενισχυμένη δράση απέναντι στα προβλήματα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.ΣΥΡΟΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details