Συνεδριάζει το ΔΣ

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    18η   /  2012
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο,Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου,Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ  συνεδρίαση την: 19η Νοεμβρίου 2012 ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 18:00 μμ στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:   
α' Προηγούνται..
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.
 
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3] Ερωτήσεις Παρεμβάσεις - Ενημέρωση Ομάδας Νέων από τα Σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Πλαίσια Συμμετοχής του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας που διενεργείται από 15 έως 21 Οκτωβρίου 2012.
4] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 88 παρ.3 του Ν.3852/2011
 
….
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.
 
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2012  
1ο  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης "ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 219η 
2ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΠΑΝΑΓΙΑΣ". {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 220η 
3ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ". {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 221η 
4ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου "ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ". {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 222η 
5ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ". {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 223η 
6ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΩΣ ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ". {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 224η 
7ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΔ ΣΟΦΙΑΔΑΣ-ΔΔ ΘΑΥΜΑΚΟΥ". {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 225η 
8ο  Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 186 & 2 του Ν.4070/2012 (παραλαβή φυσικού εδάφους) για τα έργα 1)ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΕΜΠΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ 2)ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ 3)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 4)ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ 5)ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ 6)ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ. {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 226η 
9ο  Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ". {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 227η 
10ο  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ". {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 228η 
11ο  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ". {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 229η 
12ο  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ". {Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 230η 
13ο  Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΡΑΣ".{Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 231η 
14ο  Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ".{Εισήγηση:Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 232η 
15ο  Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου έκτασης 58.844 τ.μ. στη θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ" της Τοπικής Κοινότητας Κορομηλιάς. {Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 233η 
16ο  Διαγραφή Χρεών.{Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 234η 
17ο  Εξέταση αίτησης του ΟΤΕ Α.Ε που αφορά στην διαγραφή χρεών από τέλη ύδρευσης.{Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 235η 
18ο  Εξέταση αίτησης κ.Γεωργίου Μπουργανού που αφορά στην άδεια άρδευσης από το αρδευτικό δίκτυο των Μεταλλείων της Τοπικής Κοινότητας Νέας Μάκρισης Δομοκού.{Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 236η 
19ο  Κατανομή ποσού €: 18.673,81 (Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2012) στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Δομοκού για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Μονάδων. {Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος}. 237η 
20ο  Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ΄Τριμήνου οικον.έτους 2012. {Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 238η 
21ο  Αντικατάσταση Προέδρου κ.Δήμου Δημούδη του Δ.Σ του ΝΠΔΔ "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού" λόγω παραίτησής του.{Εισήγηση:Πρόεδρος Δ.Σ} 239η 
22ο  Εξέταση αίτησης κου. Γεωργίου Καλαμπαλίκη που αφορά μισθώματα Δημοτικού Ακινήτου.  {Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος}. 240η 
23ο  Ψήφισμα της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" για τη συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. {Εισήγηση:Αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Αθανάσιος Καρκάνης} 241η 
24ο  Χορήγηση Αδειών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών. {Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 242η 
25ο  Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2013-2014.{Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 243η 
26ο  Διαγραφή τελών άρδευσης από τους φορολογικούς καταλόγους άρδευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Ομβριακής και Περιβολίου οικον.έτους 2011- Αριθ:19/2011, 7/2012 σχετικές αποφάσεις της Τοπ.Κοινότητας Ομβριακής και 2/2012 σχετική απόφαση της Τοπ.Κοινότητας Περιβολίου. {Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 244η 
27ο  Έγκριση Απολογισμού οικον.έτους 2011 Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δομοκού.{Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος Σ.Ε κ.Γραμματίκας Κων/νος}  245η 
28ο  Επιλογή σήματος δηλωτικού (Λογότυπο) του Δήμου Δομοκού - Εξέταση προτάσεων.{Εισήγηση:Πρόεδρος ΔΣ} 246η 
29ο  Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις Δ.Ε Δομοκού και Θεσσαλιώτιδας.{Εισήγηση:Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 247η 
30ο  Εξέταση της αριθ:5/17-9-2012 απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών που αφορά στην Ενημέρωση για τρέχοντα προβλήματα - Προτεινόμενες λύσεις από την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών. {Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος ΣΕΜ κ. Χατζηαργύρης Γεώργιος} 248η 
31ο  Συμπλήρωση - Επαναδιατύπωση της αριθ:215/17-10-2012 ΑΔΣ Δήμου Δομοκού που αφορά στον Καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Δομοκού για το 2013.{Εισήγηση:Διοικητική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος} 249η 
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
Bitmap
ΒΑΪΤΣΑ  Χ.ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

14 comments:

Ανώνυμος είπε...

Για τα θέματα.....
Το καλοκαίρι λέγαμε φταίει η ζέστη!!
τώρα μάλλον λόγω που κρύωσε ο καιρός!!
ή οι διοίκηση δεν είναι από δω!!
ή εμείς!!
άλλη εξήγηση δεν νομίζω να υπάρχει!!

Ανώνυμος είπε...

ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΦΑΤΕ ΠΑΠΑΤΖΗΛΙΚΗ ……. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΤΖΙΔΕΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ –ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ…….. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΙΒΕΤΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ!!!!!

ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΟΠΟΥ ΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΓΑΝ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΠΑΠΑΤΖΗΛΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ …….

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΠΑΤΖΗΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΑΠΑΤΖΗΔΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


ΘΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΙΟΣ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΣΚΥΤΑΛΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ;;;;

Ανώνυμος είπε...

ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΩΡΙΝΟΙ ΔΣ....
ΜΙΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ....
ΤΟ 2014 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ 2014 ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΓΙΑΥΤΟ ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΟΙΟΣ ΓΕΛΑΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ!!!ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠ ΟΤΙ ΕΙΔΑΜΕ.ΕΜΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΑΤΕ ΧΑΖΟΥΣ!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΠΟΤΕ!!
ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 18ου ΔΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ??
ΕΓΩ ΟΧΙ.
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ 2014.
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΗΤΕΡΟΥΣ!
ΟΧΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ!
(γειά σας ήρθα...είμαι και γω εδώ παιδιά!)
ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΣΩΝ!!

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΑΤΕ ΑΜΜΕΣΑ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΔΙΝΕΤΑΙ.ΕΡΧΕΤΕ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ.ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΙΜΙΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ.ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ Σ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΠΟΤΕ.ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΟΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ...ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ;;ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ,Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΛΙΓΑ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ 2014.

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΘΑ ΓΡΑΨΩ...
ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.
ΔΕΝ ΛΕΩ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ ΑΛΛΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΟΥΜΕ;;
ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ (ΠΥΡΓΟ) ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ Η ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ.
(ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΡΥΣΗ ΕΧΩ ΝΕΡΟ...ΔΡΟΜΟ ΕΧΩ ΝΑ ΠΑΩ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ)

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ;;
ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΘΕΛΕΙ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ;;
ΕΤΣΙ ΘΕΛΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ;;

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ , ΜΗ ΡΙΧΝΑΤΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΤΟ SITE ΑΛΛΑ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΕΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ.


Ανώνυμος είπε...

Ιστοσελιδα του δημου.
18 προσκλησεις δημοτικου συμβουλιου.
9η δεν υπαρχει!
την 14η την εχουν 2 φορες!
15η δεν υπαρχει..χαθηκε και αυτη!
ποιος τα παρακολουθει αυτα?
ποιος ειναι υπευθυνος?
ποτε θα γινει διορθωση?
αυτα τα εχεις προσεξει?
καθονται στον πυργο στο δομοκο οπως εγραψε ο αλλος παραπανω χειραψιες και τα γνωστα με οποιον δημοτη παει για κανενα πιστοποιητικο και κατα τα αλλα χορταινουν τον υπνο!

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ 600.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.ΣΕ ΜΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ!ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΜΟΚΟ!ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΗΜΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ!ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ!ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ!ΝΕΡΟ ΕΧΟΥΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!ΧΛΩΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑΜΕ 15.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΞΟΔΕΨΑΜΕ!ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ!ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ!ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΤΕ ΚΑΚΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ 2014 ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΘΗΣΟΥΜΕ ΗΣΥΧΑ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΩΡΑΙΑ ΟΠΩΣ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΙΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ!ΘΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ!ΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΙΛΟΙ!ΔΕΝ ΘΑ ΜΕ ΨΗΦΙΣΕΙΣ!ΣΕ ΣΕΝΑ ΕΛΠΙΖΩ!ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟ!ΑΝΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΟΥ!ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΗ ΛΕΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΑΣ!ΑΝΤΕ ΑΦΗΣΕ ΜΑΣ ΗΣΥΧΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ!ΒΡΕΣ ΑΛΛΟΝ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΣ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Ανώνυμος είπε...

ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΑΦΗΣΕ ΜΑΣ ΗΣΥΧΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ!ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ!ΑΥΤΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗΣ!ΚΑΛΗΜΕΡΑ!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΕΓΩ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΒΛΕΠΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ.ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΩ ΚΑΛΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΚΑΛΑ!!!!

Ανώνυμος είπε...

toso kairo diavazw kai den grafw pote.thelw na sas pw ki egw thn dikh moy apopsh.an ksanavalei ypopshfiothta o twrinos dhmarxos tha vgei me megalh diafora.ayto giati uparxoun anthrwpoi poy ektimoun to ergo tou kai kseroun poso dyskolo einai.oi aploi athrwpoi den zhleyoyn kai den vgazoun thn kakia pou vgazoun kapoioi alloi.kseroun pws oti xreiazontai apo ton dhmo ftanei mono na to zhthsoun kai an einai efikto tha gine.sas eyxaristw!!

Ανώνυμος είπε...

ΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Η ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ!!!ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ;;;;ΕΔΩ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΗ!!!ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΕΙΤΕ.

Author Details