έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΔΟΜΟΚΟΣ           20/3/2012

Αρ. Πρωτοκόλλου: 5028
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Δήμαρχο Δομοκού
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων

               

Σας προσκαλούμε σε δημόσια έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, την 23η Μαρτίου 2012 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 1:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα διότι πρέπει μετά την έγκριση του προϋπ/σμού οικον. έτους 2012, να εγκριθεί ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου, η κατανομή πίστωσης στις σχολικές επιτροπές για την αποπληρωμή των καυσίμων, η αύξηση ή όχι του μετοχικού κεφαλαίου στην ΑΝΚΑ όπου οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές, καθώς και η έγκριση της εκδήλωσης για το πράσινο σκουλήκι στο Νέο Μοναστήρι στις 29 Μαρτίου 2012.-Θέμα 1ο: Προγραμματισμός εκδηλώσεων 25ης  Μαρτίου 1821 για το έτος 2012. {Εισηγητής: κ. Πρόεδρος}

Θέμα 2ο: Κατανομή ποσού   18.673,81 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές. {Εισηγητής: κ. Δημούδης}

Θέμα 3ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Δήμου Δομοκού στην Ανώνυμη  Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία "Αναπτυξιακή Καρδίτσας".(ΑΝΚΑ) {Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία}

Θέμα 4ο: Έγκριση  Προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του Ν.Π. με την επωνυμία "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός" Δήμου Δομοκού. {Εισηγητής: κ. Δημούδης}

Θέμα 5ο: Έγκριση πραγματοποίησης ημερίδας στην Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου για την αντιμετώπιση του "πράσινου σκουληκιού" στην καλλιέργεια βάμβακος. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπακοστέργιος}

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΤΣΑ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details