ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΟ»ΒΑΡΟΥΣΙ» ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Αρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης στις παραδοσιακές δεξαμενές υδροδότησης στο «Βαρούσι Φαρσάλων» που χρονολογούνται από το 1910, προϋπολογισμού 215.000 ευρώ οι οποίες είχαν ενταχθεί τον Ιούλιο του 2011 με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ΕΣΠΑ/Επιχειρησιακό πρόγραμμα χωρ/κής ενότητας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία».
Οι δεξαμενές έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία πολιτισμού και οι εργασίες αποκατάστασής τους θα συμβάλλουν στην ενίσχυση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φαρσάλων και γενικότερα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Αναλυτικότερα, οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκσκαφή και απομάκρυνση εδαφικού υλικού από τις οροφές των δεξαμενών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, διαμόρφωση καθορισμού περιμετρικά των δεξαμενών για τη δημιουργία κατάλληλων κλίσεων και κατασκευή καναλιού συλλογής ομβρίων.
Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες επιδιόρθωσης των αρμολογημάτων των εξαγωγικών λίθων και αρμολογείτε η επένδυση του τοίχου αντιστήριξης. Προβλέπεται βαθύ αρμολόγημα λοιπής τοιχοποιίας - αντιστήριξης. Προβλέπεται βαθύ αρμολόγημα λοιπής τοιχοποιίας - εσωτερικά - εξωτερικά των δεξαμενών με την παρακάτω σειρά εργασιών.
- Καθαρισμός υπάρχοντος αρμολογήματος και διεύρυνση αρμών.
- Ξύσιμο των αρμών ρωγμών με συρματόβουρτσα έτσι ώστε να αφαιρεθούν τα σαθρά τμήματα του κονιάματος.
- Πλύσιμο, με νερό υπό πίεση.
- Εισαγωγή νέου κονιάματος όσο το δυνατόν βαθύτερα στον αρμο - ρωγμή.
Επίσης προβλέπεται καθορισμός όψης, λιθοδομής με υδροβολή (προηγείται όλων των επεμβάσεων στις όψεις των τοιχοποιιών), εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης στις μεταλλικές δοκούς οροφής, αφού καθαριστούν από οξείδωση, στεγάνωση των οροφών με εφαρμογή ελασιομερούς μεμβράνης, κατασκευή υδρορροής από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τη διευθέτηση των ομβρίων οροφής και η ανακατασκευή των μεταλλικών θυρών στην ίδια μορφολογία με τις υπάρχουσες.
Ακόμη προβλέπεται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των δεξαμενών με φυτική γη, πλακοστρώσεις, υποδομές φωτισμού.
-
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details