4 η πρόσκληση συμβουλίου!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Δομοκός 23 Φεβρουαρίου 2012
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                                     Αριθ.Πρωτ:  2759
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες Κ.Κεφαλάς & Ε.Καρανικόλα  
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:   2232350208  & 50211  
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:   Βάγια Τολιοπούλου
6977254444
      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:                  /  2012
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο,Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου,Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την:  28η  Φεβρουαρίου 2012 ημέρα: ΤΡΙΤΗ  και ώρα: 16:30 στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:   
 
α' Προηγούνται..
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.
 
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 88 παρ.3 του Ν.3852/2011
 
….
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.
 
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2012  
1ο  Εξέταση αιτημάτων και προτάσεων Επιτροπής Αγώνα Πουρναρίου παρακολούθησης λειτουργίας ΧΥΤΑ {Εισηγητής:Η κα. Πρόεδρος Δ.Σ} 38η 
2ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δομοκού  ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του ,  στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης για το έργο "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Δομοκού-σύνδεση αποχετευτικού αγωγού με ΒΙΟΚΑ.                                                                      {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία} 39η 
3ο Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας- Ορισμός μελών. {Εισηγητής: Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος κα. Ζάρα} 40η 
4ο Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης {Εισηγητής: Ο Αρμόδιος Δημ.Σύμβουλος κος. Δ.Δημούδης} 41η 
5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή δικτύου άρδευσης Τ.Δ. Περιβολίου"                  {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία} 42η 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜ.  ΣΥΜ/ΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Bitmap
ΒΑΪΤΣΑ  Χ.ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details