οι νέοι Δήμοι σε όλη την χώρα

Δείτε αναλυτικά τους δήμου ανά Νομό (αλφαβητική σειρά) :
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δ ήμος Αγρινίου μ ε έ δρα τ ο Α γρίνιο α ποτελούμενος α πό τ ους δ ήμουςα . Α γρινίουβ .Παραβόλας γ. Παρακαμπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου ζ. Παναιτωλικού και η. Θεστιέων, οι οποίοι καταργούνται2. Δήμος Ξηρόμερου με έδρα τη Βόνιτσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανακτόριου β.Παλαίρου και γ. Μεδεώνος, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Αστακού με έδρα τον Αστακό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αστακού β.Φυτειών και γ. Αλυζίας, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Ναυπακτίας με έδρα τη Ναύπακτο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ναυπάκτουβ. Αποδοτιάς γ. Πυλλήνης δ. Πλατάνου ε. Αντιρρίου και στ. Χάλκειας, οι οποίοι καταργούνται5. Δήμος Αμφιλοχίας με έδρα την Αμφιλοχία αποτελούμενος από τους δήμους α. Αμφιλοχίαςβ. Ινάχου και γ. Μενιδίου, οι οποίοι καταργούνταιΠρόταση 16. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι αποτελούμενος από τους δήμουςα. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου β. Οινιάδων και γ. Αιτωλικού, οι οποίοι καταργούνται.7. Δήμος Τριχωνίδας με έδρα το Θέρμο αποτελούμενος από τους δήμους α.Θέρμου β.Αρακύνθου και γ. Μακρυνείας, οι οποίοι καταργούνταιΠρόταση 26. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι αποτελούμενος από τους δήμουςα. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου β. Οινιάδων γ. Αράκυνθου δ. Μακρύνειας και ε. Αιτωλικού, οιοποίοι καταργούνται.Β. Στο δήμο Θέρμου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.Γ. Ο Δήμος Θέρμου χαρακτήριζεται ως ορεινός2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Ναυπλιέων με έδρα το Ναύπλιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ναυπλιέων β.Νέας Τίρυνθας γ. Μιδέας και δ. Ασίνης, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Ερμιονίδας με έδρα το Κρανίδι αποτελούμενος από τους δήμους α. Ερμιόνης και β.Κρανιδίου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Επιδαύρου με έδρα το Ασκληπιείο και ιστορική έδρα την Αρχαία Επίδαυροαποτελούμενος από τους δήμους α. Ασκληπιείου και β. Επιδαύρου, οι οποίοι καταργούνταιΠρόταση 14. Δήμος Άργους με έδρα το Άργος αποτελούμενος από τους δήμους α. Άργους β. Νέας Κίουγ. Λέρνας και τη κοινότητα Αχλαδοκάμπου, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Μυκηνών με έδρα το Κουτσοπόδι και ιστορική έδρα τις Μυκήνες αποτελούμενοςαπό τους δήμους α. Μυκηναίων β. Κουτσοποδίου γ. u923 Λυρκείας και τη κοινότητα Αλέας οιοποίοι καταργούνται.Πρόταση 24. Δήμος Άργους – Μυκηνών με έδρα το Άργος και ιστορική έδρα τις Μυκήνες αποτελούμενοςαπό τ ους δ ήμους α . Ά ργους β . Ν έας Κ ίου γ . Λ έρνας δ . Μ υκηναίων ε . Κουτσοποδίου σ τ.Λυρκείας και τις κοινότητες α. Αχλαδόκαμπου, β. Αλέας οι οποίοι καταργούνται.Β. Ο δήμος Επιδαύρου χαρακτηρίζεται ως ορεινός3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Τρίπολης με έδρα τη Τρίπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Τρίπολης β.Τεγέας γ. Σκιρίτιδας δ. Μαντινείας ε. Κορυθίου και στ. Βαλτετσίου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Νότιας Κυνουρίας με έδρα το Λεωνίδιο αποτελούμενος από τους δήμους α.Λεωνιδίου β. Τυρού και τη κοινότητα Κοσμά, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Μαινάλου με έδρα τη Βυτίνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Βυτίνας β.Κλείτορος γ. Λεβιδίου και δ. Φαλάνθου, οι οποίοι καταργούνται4. Δήμος Λάδωνα με έδρα τα Τρόπαια αποτελούμενος από τους δήμους α. Κοντοβαζαίνηςκαι β. Τροπαίων, οι οποίοι καταργούνται5. Δήμος Γορτυνίας με έδρα τη Δημητσάνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Δημητσάναςβ. Ηραίας γ. Λαγκαδίων και δ. Τρικολώνων, οι οποίοι καταργούνται6. Δήμος Μεγαλόπολης με έδρα τη Μεγαλόπολη αποτελούμενος από τους δήμους α.Μεγαλόπολης β. Γόρτυνος και γ. Φαλαισίας, οι οποίοι καταργούνταιΒ. Στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας δεν επέρχεται καμία μεταβολήΓ. Οι δήμοι Μαινάλου, Λάδωνα, Νότιας Κυνουρίας και Γορτυνίας χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Αρταίων με έδρα την Άρτα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρταίων β.Αμβρακικού γ. Βλαχερνών δ. Φιλοθέης και ε. Ξηροβουνίου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Νικολάου Σκουφά με έδρα το Πέτα και ιστορική έδρα το Κομμένο αποτελούμενοςαπό τους δήμους α. Πέτα β. Αράχθου γ. Κομποτίου και τη κοινότητα Κομμένου, οι οποίοικαταργούνται.3. Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη με έδρα την Άνω Καλεντίνη αποτελούμενος από τους δήμουςα. Ηράκλειας β. Γεωργίου Καραϊσκάκη και γ.Τετραφυλίας οι οποίοι καταργούνται4. Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων με έδρα το Βουλγαρέλι αποτελούμενος από τους δήμους α.Αθαμανίας β. Αγνάντων και τις κοινότητες α. Θεοδωριανών β. Μελισσουργών, οι οποίοικαταργούνταιΒ. Οι δήμοι Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.5. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ5.1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελούμενος από τουςδήμους α. Νέας Φιλαδελφείας και β. Νέας Χαλκηδόνος, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Παπάγου – Χολαργού με έδρα το Χολαργό αποτελούμενος από τους δήμους α.Χολαργού και β. Παπάγου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Δάφνης – Υμηττού με έδρα τη Δάφνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Δάφνηςκαι β. Υμηττού, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Κηφισιάς με έδρα τη Κηφισιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Κηφισιάς β. ΝέαςΕρυθραίας και γ. Εκάλης, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Πεντέλης με έδρα τα Μελίσσια αποτελούμενος από τους δήμους α. Μελισσίων και β.Πεντέλης και γ. Νέας Πεντέλης, οι οποίοι καταργούνται.6. Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου με έδρα το Μοσχάτο αποτελούμενος από τους δήμους α.Μοσχάτου και β. Ταύρου, οι οποίοι καταργούνται7. Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού με έδρα το Ψυχικό αποτελούμενος από τους δήμους α.Ψυχικού και β. Νέου Ψυχικού και γ. Φιλοθέης, οι οποίοι καταργούνται8. Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης με έδρα τη Πεύκη αποτελούμενος από τους δήμους α.Πεύκης και β. Λυκοβρύσεως, οι οποίοι καταργούνται9. Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης με έδρα την Αργυρούπολη αποτελούμενος από τουςδήμους α. Ελληνικού και β. Αργυρούπολης, οι οποίοι καταργούνταιΠρόταση 1.10. Δήμος Ιλίου – Καματερού με έδρα το Ίλιον αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιλίου και β.Καματερού, οι οποίοι καταργούνταιΠρόταση 2.10. Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού με έδρα τους Αγίους Αναργύρους αποτελούμενοςαπό τους δήμους α. Αγίων Αναργύρων και β. Καματερού, οι οποίοι καταργούνταιΒ. Στους δήμους α. Αθηναίων β. Βύρωνος γ. Καλλιθέας δ. Καισαριανής ε. Ηρακλείου στ.Ηλιουπόλεως ζ. Ζωγράφου η. Γαλατσίου θ. Βριλησσίων ι. Αμαρουσίου ια. Αλίμου ιβ. Αιγάλεωιγ. Αγίων Αναργύρων ιδ. Αγίου Δημητρίου ιε. Αγίας Παρασκευής ιστ. Αγίας Βαρβάρας ιζ.Γλυφάδας ιη. Πετρουπόλεως ιθ. Χαλανδρίου κ. Χαϊδαρίου κα. Περιστερίου κβ. ΠαλαιούΦαλήρου κγ. Νέας Ιωνίας κδ. Μεταμορφώσεως κε. Νέας Σμύρνης κστ. Ίλιου δεν επέρχεταικαμία αλλαγή5.2 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας με έδρα το Κερατσίνι αποτελούμενος από τους δήμουςα. Κερατσινίου και β. Δραπετσώνας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη με έδρα τη Νίκαια αποτελούμενος από τους δήμουςα. Νικαίας και β. Αγίου Ιωάννου Ρέντη, οι οποίοι καταργούνται3. Δήμος Τροιζηνίας με έδρα το Γαλατά αποτελούμενος από τους δήμους α. Τροιζήνος και β.Μεθάνων, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Κυθήρων με έδρα τα Κύθηρα αποτελούμενος από το δήμο Κυθήρων και τηκοινότητα Αντικυθήρων, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Σαλαμίνας με έδρα τη Σαλαμίνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Σαλαμίνας καιβ. Αμπελακίων, οι οποίοι καταργούνται.Β. Η κοινότητα Αγκιστρίου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρειααυτά της τέως κοινότητας.Γ. Στους δήμους α. Πειραιώς β. Περάματος γ. Κορυδαλλού δ. Αίγινας ε. Σπετσών στ. Πόρουκαι ζ. Ύδρας δεν επέρχεται καμία μεταβολή.5.3 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δ ήμος Ω ρωπού μ ε έ δρα τ ον Ω ρωπό αποτελούμενος από τους δήμους α. Ωρωπίων β.Αυλώνος γ. Καλάμου και τις κοινότητες α. Συκάμινου β. Πολυδενδρίου γ. ΜαρκοπούλουΩρωπού δ. Μαλακάσης ε. Καπανδριτίου στ. Αφιδνών, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Μαραθώνος με έδρα το Μαραθώνα αποτελούμενος από τους δήμους α.Μαραθώνος β. Νέας Μάκρης και τις κοινότητες α. Γραμματικού β. Βαρνάβα, οι οποίοικαταργούνται3. Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου με έδρα τη Ραφήνα αποτελούμενος από το δήμο Ραφήνας καιτη κοινότητα Πικερμίου, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Διονύσου με έδρα τον Άγιο Στέφανο αποτελούμενος τους δήμους α. ΑγίουΣτεφάνου β. Δροσιάς γ. Διονύσου δ. Ανοίξεως και τις κοινότητες α. Σταμάτας β. ΚρυονερίουΡοδοπόλεως οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Αχαρνών με έδρα τις Αχαρνές αποτελούμενος από τους δήμους α. Αχαρνών και β.Θρακομακεδονών, οι οποίοι καταργούνται.6. Δήμος Παλλήνης με έδρα το Γέρακα αποτελούμενος από τους δήμους α. Παλλήνης β.Γέρακα και τη κοινότητα Ανθούσης , οι οποίοι καταργούνται7. Δήμος Παιανίας με έδρα τη Παιανία αποτελούμενος από τους δήμους α. Παιανίας και β.Γλυκών Νερών, οι οποίοι καταργούνται8. Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος με έδρα τα Σπάτα αποτελούμενος από τους δήμους α. Σπάτων– Λούτσας και β. Αρτέμιδος (Λούτσας), οι οποίοι καταργούνται9. Δήμος Λαυρεωτικής με έδρα το Λαύριο αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαυρεωτικήςβ. Κερατέας και τη κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, οι οποίοι καταργούνται.10. Δήμος Θορικού με έδρα u964 τα Καλύβια Θορικού αποτελούμενος από τους δήμους α.Καλυβίων Θορικού β. Αναβύσσου και τις κοινότητες α. Σαρωνίδος β. Κουβαρά γ. ΠαλαιάςΦώκαιας , οι οποίοι καταργούνται.11. Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με έδρα τη Βούλα αποτελούμενος από τουςδήμους α. Βούλας β. Βάρης και γ. Βουλιαγμένης, οι οποίοι καταργούνται.Β. Στους δήμους α. Κρωπίας και β. Μαρκόπουλου Μεσογαίας δεν επέρχεται καμία μεταβολή.5.4 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Ελευσίνας με έδρα την Ελευσίνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ελευσίνος καιβ. Μαγούλας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας με έδρα τη Μάνδρα αποτελούμενος από τους δήμους α.Μάνδρας β. Βιλίων γ. Ερυθρών και τη κοινότητα Οινόης οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Μεγαρέων με έδρα τα Μέγαρα αποτελούμενος από το δήμο α. Μεγαρέων και β.Νέας Περάμου, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Φυλής με έδρα τα Άνω Λιόσια αποτελούμενος τους δήμους α. Άνω Λιοσίων β.Ζεφυρίου και γ. Φυλής οι οποίοι καταργούνται.Β. Στο δήμο Ασπροπύργου δεν επέρχεται καμία μεταβολή6. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Πατρέων με έδρα τη Πάτρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Πατρέων β.Βραχναίικων γ. Ρίου δ. Μεσσάτιδος και ε. Παραλίας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Ερυμάνθου με έδρα τη Χαλανδρίτσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Τριταίαςβ. Φαρρών και τις κοινότητες α. Καλεντζίου β. Λεόντιου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Δυτικής Αχαΐας με έδρα τη Κάτω Αχαΐα αποτελούμενος από τους δήμους α.Ωλένιας β. Μόβρης γ. Δύμης και δ. Λαρισσού, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Καλαβρύτων με έδρα τα Καλάβρυτα αποτελούμενος από τους δήμους α.Καλαβρύτων β. Αροανίας γ. Παϊων και δ.Λευκασίου, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 15. Δήμος Αιγίου με έδρα το Αίγιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιγίου β. Συμπολιτείαςκαι γ. Ερινεού, οι οποίοι καταργούνται6. Δήμος Ανατολικής Αιγιαλείας με έδρα το Διακοπτό αποτελούμενος από τους δήμους α.Διακοπτού β. Ακράτας και γ. Αιγείρας, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 25. Δήμος Αιγιαλείας με έδρα το Αίγιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιγίου β.Συμπολιτείας γ. Ερινεού δ. Διακοπτού ε. Ακράτας και στ. Αιγείρας,οι οποίοι καταργούνται.7. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Τανάγρας με έδρα το Σχηματάρι αποτελούμενος u945 από τους δήμους α. Σχηματαρίουβ. Οινοφύτων γ. Τανάγρας και δ. Δερβενοχωρίων, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Θηβαίων με έδρα τη Θήβα αποτελούμενος από τους δήμους α. Θηβαίων β. Θίσβηςγ. Βαγίων δ. Πλαταιών, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Αλιάρτου με έδρα την Αλίαρτο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αλιάρτου β.Θεσπιέων, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Ορχομενού με έδρα τον Ορχομενό αποτελούμενος από τους δήμους α. Ορχομενούβ. Ακραιφνίας, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Λεβαδέων με έδρα τη Λιβαδειά αποτελούμενος από τους δήμους α. Λεβαδέων β.Χαιρωνείας γ. Δαύλειας δ. Κορώνειας και τη κοινότητα Κυριακίου, οι οποίοι καταργούνται.6. Δήμος Αράχοβας με έδρα το Δίστομο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αραχόβης β.Διστόμου και τη κοινότητα Αντικύρας, οι οποίοι καταργούνται.Β. Ο δήμος Αράχοβας χαρακτηρίζεται ως ορεινός8. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Δεσκάτης με έδρα τη Δεσκάτη αποτελούμενος από τους δήμους α. Δεσκάτης και β.Χασίων, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 12. Δήμος Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά αποτελούμενος από τους δήμους α. Γρεβενών β.Βεντζίου και γ. Ηρακλεωτών οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Βασιλίτσας με έδρα τους Μαυραναίους αποτελούμενος από τους δήμους α. ΑγίουΚοσμά β. Γόργιανης γ. Θεοδώρου Ζιάκα και τις κοινότητες α. Αβδέλλας β. Μεσολουρίου γ.Περιβολίου δ. Σαμαρίνης ε. Φιλιππαίων στ. Δότσικου ζ.Σμίξης, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 22. Δήμος Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά αποτελούμενος από τους δήμους α. Γρεβενών β.Βεντζίου γ. Ηρακλεωτών δ. Αγίου Κοσμά ε. Γόργιανης στ. Θεοδώρου Ζιάκα και τις κοινότητεςα. Αβδέλλας β. Μεσολουρίου γ. Περιβολίου δ. Σαμαρίνης ε. Φιλιππαίων στ. Δότσικου ζ.Σμίξηςοι οποίοι καταργούνται.Β. Οι δήμοι Δεσκάτης και Βασιλίτσας χαρακτηρίζοντας ως ορεινοί9. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Δράμας με έδρα τη Δράμα αποτελούμενος από το δήμο Δράμας και τη κοινότηταΣιδηρονέρου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Προσοτσάνης με έδρα τη Προσοτσάνη αποτελούμενος από τους δήμους α.Προσοτσάνης και β. Σιταγρών, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Παρανεστίου με έδρα το Παρανέστι αποτελούμενος από τους δήμους α.Παρανεστίου και β. Νικηφόρου, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Δοξάτου με έδρα το Καλαμπάκι αποτελούμενος από τους δήμους α. Δοξάτου και β.Καλαμπακίου, οι οποίοι καταργούνται.Β. Στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου δεν επέρχεται καμία μεταβολήΓ. Οι δήμοι Κάτω Νευροκοπίου και Παρανεστίου χαρακτηρίζοντας ως ορεινοί10. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Ρόδου με έδρα τη Ρόδο αποτελούμενος από το δήμους α. Ρόδου β. Νότιας Ρόδουγ. Πεταλούδων δ. Λινδίων ε. Καμείρου στ. Καλλιθέας ζ. Αφάντου η. Ιαλυσού θ. Αταβύρου καιι. Αρχαγγέλου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Κω με έδρα τη Κω αποτελούμενος από τους δήμους α. Κω β. Ηρακλειδών και γ.Δικαίου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Καρπάθου με έδρα τη Κάρπαθο και ιστορική έδρα τον Όλυμπο Καρπάθουαποτελούμενος από το δήμο Καρπάθου και τη κοινότητα Ολύμπου, οι οποίοι καταργούνται.Β. Η κοινότητα Αγαθονησίου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρειααυτά της τέως κοινότητας.Γ. Σ τους δ ήμους α . Ν ισύρου β . Π άτμου γ . Κ αλύμνιων δ . Λ ειψών ε . Λ έρου σ τ. Κ άσου ζ .Μεγίστης η. Σύμης θ. Τήλου ι. Χάλκης και ια. Αστυπάλαιας δεν επέρχεται καμία μεταβολή.11. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Αλεξανδρούπολης με έδρα την Αλεξανδρούπολη αποτελούμενος από τους δήμουςα. Αλεξανδρούπολης β. Τραϊανούπολης και γ. Φερών, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Σουφλίου με έδρα το Σουφλί αποτελούμενος από τους δήμους α. Σουφλίου και β.Τυχερού γ. Ορφέα, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Διδυμοτείχου με έδρα το Διδυμότειχο αποτελούμενος από τους δήμους α.Διδυμοτείχου και β. Μεταξάδων, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα αποτελούμενος από τους δήμους α.Ορεστιάδος β. Βύσσας γ. Κυπρίνου και δ. Τριγώνου, οι οποίοι καταργούνταιΒ. Στον δήμο Σαμοθράκης δεν επέρχεται καμία μεταβολή.12. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Χαλκιδέων με έδρα τη Χαλκίδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Χαλκιδέων β.Ληλαντίων γ. Ανθηδώνος δ. Νέας Αρτάκης και ε. Αυλίδος, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Διρφύων με έδρα τα Ψαχνά αποτελούμενος από τους δήμους α. Διρφύων και β.Μεσσαπίων, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Ερέτριας με έδρα την Ερέτρια αποτελούμενος από τους δήμους α. Ερέτριας και β.Αμαρυνθίων, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Καρυστίας με έδρα την Κάρυστο αποτελούμενος από τους δήμους α. Καρύστου β.Στυρέων γ. Μαρμαρίου και τη κοινότητα Καφηρέως , οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Ιστιαίας με έδρα την Ιστιαία αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιστιαίας β. Αιδηψούγ. Αρτεμισίου δ. Ωρεών και τη κοινότητα Λιχάδος , οι οποίοι καταργούνται.6. Δήμος Λίμνης με έδρα τη Λίμνη Ευβοίας αποτελούμενος από τους δήμους α. Νηλέως β.Ελυμνίων και γ. Κηρέως, οι οποίοι καταργούνταιΠρόταση 17. Δήμος Κύμης με έδρα τη Κύμη αποτελούμενος από τους δήμους α. Κύμης και β.Κονιστρών, οι οποίοι καταργούνται8. Δήμος Ταμυνέων με έδρα το Αλιβέρι αποτελούμενος από τους δήμους α. Ταμυνέων και β.Αυλώνος γ. Δυστίων, οι οποίοι καταργούνταιΠρόταση 27. Δήμος Γεωργίου Παπανικολάου με έδρα το Αλιβέρι αποτελούμενος από τους δήμους α.Κύμης β. Κονιστρών γ. Ταμυνέων δ. Αυλώνος και ε. Δυστίων, οι οποίοι καταργούνταιΒ. Στον δήμο Σκύρου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.13. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Καρπενησίου με έδρα το Καρπενήσι αποτελούμενος από τους δήμους α.Καρπενησίου β. Φουρνά γ. Προυσσού δ. Ποταμιάς ε. Δομνίστας και στ. Κτημενίων οι οποίοικαταργούνται.2. Δήμος Αγράφων με έδρα τη Δυτική Φραγκίστα αποτελούμενος από τους δήμους α.Φραγκίστας β. Βίνιανης γ. Ασπροποτάμου δ. Απεραντίων και ε. Αγράφων, οι οποίοικαταργούνται.Β. Ο Δήμος Αγράφων χαρακτηρίζεται ως ορεινός.14. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥΑ. Συνίσταται ο κατωτέρω δήμος:Δήμος Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζακυνθίων β.Αλυκών γ. Αρκαδίων δ. Αρτεμισίων ε. Ελατίων και στ. Λαγανά, οι οποίοι καταργούνται.15. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Ζαχάρως με έδρα τη Ζαχάρω αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζαχάρως και β.Φιγαλείας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Ανδρίτσαινας με έδρα τα Κρέστενα αποτελούμενος από τους δήμους α.Σκιλλούντος β. Ανδριτσαίνης και γ. Αλιφείρας, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Πύργου με έδρα το Πύργο αποτελούμενος από τους δήμους α. Πύργου β. Ωλένηςγ.Ιαρδανού και δ. Βώλακος, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Αμαλιάδας με έδρα την Αμαλιάδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αμαλιάδαςκαι β. Πηνείας, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με έδρα την Αρχαία Ολυμπία αποτελούμενος από τους δήμουςα. Αρχαίας Ολυμπίας β. Λασιώνος γ. Φολόης και δ. Λαμπείας, οι οποίοι καταργούνται6. Δήμος Κυλλήνης με έδρα τα Λεχαινά αποτελούμενος από τους δήμους α. Λεχαινών u946 β.Ανδραβίδας γ. Κάστρου – Κυλλήνης και δ. Βουπρασιάς, οι οποίοι καταργούνται.7. Δήμος Πηνειού με έδρα τη Γαστούνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Γαστούνης β.Βαρθολομιού και γ. Τραγανού, οι οποίοι καταργούνται.16. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Βεργίνας με έδρα τη Βέροια αποτελούμενος από τους δήμους α. Βέροιας β.Αποστόλου Παύλου γ. Δοβρά δ. Βεργίνας και ε. Μακεδονίδος, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Αλεξάνδρειας με έδρα την Αλεξάνδρεια αποτελούμενος από τους δήμους α.Αλεξανδρείας β. Πλατέος γ. Μελίκης και δ. Αντιγονιδών, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Ανθεμίων με έδρα το Κόπανο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανθεμίων και β.Ειρηνουπόλεως, οι οποίοι καταργούνται.Β. Στο δήμο Νάουσας δεν επέρχεται καμία μεταβολή17. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ηρακλείου β.Γοργολάινης γ. Τεμένους δ. Παλιανής και ε. Νέας Αλικαρνασσού οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Μαλεβιζίου με έδρα το Γάζι αποτελούμενος από τους δήμους α. Γαζίου β.Κρουσώνα και γ. Τυλίσου , οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Νίκου Καζαντζάκη με έδρα τα Πεζά αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρχανών β.Νίκου Καζαντζάκη, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Ρίζα με έδρα τη Γέργερη αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζαρού β. Ρούβα και γ.Αγίας Βαρβάρας, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Φαιστού με έδρα τις Μοίρες αποτελούμενος από τους δήμους α. Μοιρών β.Τυμπακίου γ. Γόρτυνας, οι οποίοι καταργούνται.6. Δήμος Μονοφατσίου με έδρα το Ασήμι και ιστορική έδρα τον Πύργο αποτελούμενος απότους δήμους α. Αστερουσίων β. Κόφινα, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 17. Δήμος Πεδιάδος με έδρα το Λιμένα Χερσονήσου και ιστορική έδρα το Καστέλλιαποτελούμενος από τους δήμους α. Χερσονήσου β. Γουβών γ. Μαλλιών δ. Επισκοπής και ε.Καστελλίου, οι οποίοι καταργούνται.8. Δήμος Αρκαλοχωρίου με έδρα το Αρκαλοχώρι αποτελούμενος από τους δήμους α.Αρκαλοχωρίου και β. Θραψανού, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 27. Δήμος Χερσονήσου με έδρα το Λιμένα Χερσονήσου αποτελούμενος από τους δήμους α.Χερσονήσου β. Γουβών γ. Μαλλιών και δ. Επισκοπής, οι οποίοι καταργούνται.8. Δήμος Μινώα Πεδιάδος με έδρα το Αρκαλοχώρι και ιστορική έδρα το Καστέλλιαποτελούμενος από τους δήμους α. Αρκαλοχωρίου u946 β. Καστελλίου και γ. Θραψανού, οι οποίοικαταργούνται.Β. Στον δήμο Βιάννου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.Γ. Ο δήμος Βιάννου χαρακτηρίζεται ως ορεινός18. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Ηγουμενίτσας με έδρα την Ηγουμενίτσα αποτελούμενος από τους δήμους α.Ηγουμενίτσης β. Συβότων γ. Μαργαριτίου και τη κοινότητα Πέρδικας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Φιλιατών με έδρα τις Φιλιάτες αποτελούμενος από τους δήμους α. Φιλιατών β.Σαγιάδας και γ. Παραποτάμου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Σουλίου με έδρα τη Παραμυθιά και ιστορική έδρα τη Σαμονίδα Σουλίουαποτελούμενος από τους δήμους α. Παραμυθιάς β. Αχέροντα και τη κοινότητα Σουλίου, οιοποίοι καταργούνται.19. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη αποτελούμενος από τους δήμους α.Θεσσαλονίκης β. Τριανδρίας και γ. Αγίου Παύλου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου με έδρα τον Εύοσμο αποτελούμενος από τους δήμους α.Ελευθερίου Κορδελιού και β. Ευόσμου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Συκεών με έδρα τις Συκιές αποτελούμενος από τους δήμους α. Συκεών και β.Πεύκων, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Παύλου Μελά με έδρα τη Σταυρούπολη αποτελούμενος από τους δήμους α.Σταυρούπολης β. Πολίχνης και γ. Ευκαρπίας, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης με έδρα τους Αμπελόκηπους αποτελούμενος από τουςδήμους α. Αμπελοκήπων και β. Μενεμένης, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Χορτιάτη με έδρα το Πανόραμα αποτελούμενος από τους δήμους α. Πανοράματοςβ. Πυλαίας και γ. Χορτιάτη, οι οποίοι καταργούνται.6. Δήμος Χαλκηδόνος με έδρα τα Κουφάλια αποτελούμενος από τους δήμους α. Χαλκηδόνοςβ. Αγίου Αθανασίου και γ. Κουφαλίων, οι οποίοι καταργούνται.7. Δήμος Αξιού με έδρα τη Σίνδο αποτελούμενος από τους δήμους α. Εχεδώρου β. Αξιού καιγ. Χαλάστρας, οι οποίοι καταργούνται.8. Δήμος Ωραιοκάστρου με έδρα το Ωραιόκαστρο αποτελούμενος από τους δήμους α.Ωραιοκάστρου β. Μυγδονίας και γ. Καλλιθέας, οι οποίοι καταργούνται.9. Δήμος Λαγκαδά με έδρα τον Λαγκαδά αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαγκαδά β.Λαχανά γ. Ασσήρου δ. Σοχού, ε. Εγνατία στ. Κορώνειας και ζ. Βερτίσκου, οι οποίοικαταργούνται.10. Δήμος Θερμαϊκού με έδρα τη Περαία αποτελούμενος από τους δήμους α. Θερμαϊκού β.Επανομής γ. Μηχανιώνας, οι οποίοι καταργούνται.11. Δήμος Θέρμης με έδρα τη Θέρμη αποτελούμενος από τους δήμους α. Θέρμης β. Μίκραςγ. Βασιλικών, οι οποίοι καταργούνται.12. Δήμος Βόλβης με έδρα το Σταυρό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου Γεωργίου β.Μαδύτου γ. Αρεθούσας δ. Απολλωνίας ε. Ρεντίνας και στ. Καλλινδοίων, οι οποίοικαταργούνται.Β. Στους δήμους α. Καλαμαριάς και β. Νεαπόλεως δεν επέρχεται καμία μεταβολή.20. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Ιωαννιτών με έδρα τα Ιωάννινα αποτελούμενος από τ ους δ ήμους α . Ι ωαννιτών β .Ανατολής γ. Περάματος δ. Παμβώτιδας ε. Μπιζανίου και τη κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων, οιοποίοι καταργούνται.2. Δήμος Ζαγορίου με έδρα τους Ασπράγγελους αποτελούμενος από τους δήμους α.Ανατολικού Ζαγορίου β. Κεντρικού Ζαγορίου γ. Τ ύμφης κ αι τ ις κοινότητες α. Βοβούσης β.Πάπιγκου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Κόνιτσας με έδρα τη Κόνιτσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Κόνιτσας β.Μαστροροχωρίων και τις κοινότητες α. Δίστρατου β. Αετομηλίτσης γ. Φούρκας, οι οποίοικαταργούνται.4. Δήμος Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι και ιστορική έδρα το Δελβινάκι αποτελούμενος απότους δήμους α. Καλπακίου β. Δελβινακίου γ. Άνω Πωγωνίου δ. Άνω Καλαμά και τιςκοινότητες α. Πωγώνιανης β. Λαβδάνης, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Βορείων Τζουμέρκων με έδρα τα Πράμαντα αποτελούμενος από τους δήμους α.Τζουμέρκων β. Πράμαντων και τις κοινότητες α. Σιράκου β. Καλαριτών γ. Ματσουκίου και δ.Βαθυπέδου, οι οποίοι καταργούνται.6. Δήμος Μετσόβου με έδρα το Μέτσοβο αποτελούμενος από τους δήμους α. Μετσόβου β.Εγνατίας και τη κοινότητα Μηλέας οι οποίοι καταργούνται.7. Δήμος Δωδώνης με έδρα την Αγία Κυριακή αποτελούμενος από τους δήμους α. Δωδώνηςβ. Λάκκας Σουλίου γ. Κατσανοχωρίων δ. Αγίου Δημητρίου και ε. Σελλών οι οποίοικαταργούνται.8. Δήμος Ζίτσας με έδρα την Ελεούσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζίτσας β.Πασσαρώνος γ. Μολοσσών δ. Εκάλης και ε. Ευρυμενών, οι οποίοι καταργούνται.Β. Οι δήμοι Κόνιτσας, Πωγωνίου, Μετσόβου και Ζαγορίου χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.21. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Καβάλας με έδρα τη Καβάλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Καβάλας και β.Φιλίππων, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Νέστου με έδρα τη Χρυσούπολη αποτελούμενος από τους δήμους u945 α. Χρυσούποληςβ. Κεραμωτής και γ. Ορεινού, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 13. Δήμος Παγγαίου με έδρα την Ελευθερούπολη αποτελούμενος από τους δήμους α.Ελευθερούπολης β. Πιερέων γ. Παγγαίου δ. Ελευθερών και ε. Ορφανού, οι οποίοικαταργούνται.Πρόταση 23. Δήμος Ελευθερούπολης με έδρα την Ελευθερούπολη αποτελούμενος από τους δήμους α.Ελευθερούπολης β. Παγγαίου, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Ορφανού με έδρα τη Νέα Πέραμο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ελευθερώνβ. Ορφανού και γ. Πιερέων, οι οποίοι καταργούνται.Β. Στον δήμο Θάσου δεν επέρχεται καμία μεταβολή,22. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Αργιθέας με έδρα το Ανθηρό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αχελώου β.Αργιθέας και τη κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας,οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Νικολάου Πλαστήρα με έδρα το Μορφοβούνι αποτελούμενος από τους δήμους α.Νεβρόπολης Αγράφων και β. Πλαστήρα, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Παλαμά με έδρα τον Παλαμά αποτελούμενος από τους δήμους α. Παλαμά και β.Φύλλων και γ. Σελλάνων,οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Σοφάδων με έδρα τους Σοφάδες αποτελούμενος από τους δήμους α. Σοφάδων β.Άρνης γ. Ρεντίνας δ. Ταμασίου και ε. Μενελαϊδας, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Καρδίτσας β.Κάμπου γ. Ιτάμου δ. Μητρόπολης και ε. Καλλιφώνιου, οι οποίοι καταργούνται.6. Δήμος Παμίσου με έδρα το Μουζάκι αποτελούμενος από τους δήμους α. Μουζακίου β.Παμίσου και γ. Ιθώμης, οι οποίοι καταργούνται.Β. Ο δήμος Νικολάου Πλαστήρα χαρακτηρίζεται ως ορεινός.23. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Καστορίας με έδρα τη Καστοριά αποτελούμενος από τους δήμους α. Καστοριάς β.Αγίας Τριάδος γ. Μεσοποταμίας δ. Κορεστίων και τη κοινότητα Καστρακίου, οι οποίοικαταργούνται.2. Δήμος Ορεστίδος με έδρα το Άργος Ορεστικό αποτελούμενος από τους δήμους α.Ορεστίδος και β. Ίωνα Δραγούμη, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Νεστορίου με έδρα το Νεστόριο αποτελούμενος από τους δήμους α. Νεστορίου β.Ακριτών και τις κοινότητες α. Γράμμου β. Αρρένων, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Μακεδνών με έδρα το Μαυροχώρι αποτελούμενος από τους δήμους α. ΑγίωνΑναργύρων β. Μακεδνών γ. Βιτσίου και δ. Κλεισούρας, οι οποίοι καταργούνται.Β. Οι δήμοι Νεστορίου και Μακεδνών χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.24. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Κέρκυρας με έδρα τη Κέρκυρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Κερκυραίων β.Μελιτιείεων γ. Κορισσίων δ. Παρελίων ε. Παλιοκαστριτών στ. Λευκιμμαίων ζ. Φαιάκων η.Θιναλίου θ. Εσπερίων ι. Αχιλλείων ια. Αγίου Γεωργίου ιβ. Κασσωπαίων και τις κοινότητες α.Οθώνων β. Μαθρακίου γ. Ερεικούσσης, οι οποίοι καταργούνται.Β. Στο δήμο Παξών δεν επέρχεται καμία μεταβολή25. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Κεφαλονιάς με έδρα το Αργοστόλι αποτελούμενος από τους δήμους α. Αργοστολίουβ. Σάμης γ. Πυλαρέων δ. Παλίκης ε. Λειβαθούς στ. Ελείου – Προνών ζ. Ερισού και τηκοινότητα Ομαλών, οι οποίοι καταργούνται.Β. Στο δήμο Ιθάκης δεν επέρχεται καμία μεταβολή26. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς αποτελούμενος από τους δήμους α. Κιλκίς β. Κρουσσών γ.Χέρσου δ. Πικρολίμνης ε. Μουριών στ. Γαλλικού ζ. Δοϊράνης, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Παιονίας με έδρα το Πολύκαστρο και ιστορική έδρα τη Γουμένισσα αποτελούμενοςαπό τους δήμους α. Πολυκάστρου β. Ευρωπού γ. Αξιούπολης δ . Γουμένισσας και τ ηκοινότητα Λιβαδιών, οι οποίοι καταργούνται.27. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Κοζάνης με έδρα τη Κοζάνη αποτελούμενος από τους δήμους α.Κοζάνης β. Αιανήςγ. Ελιμείας δ. Δημητρίου Υψηλάντη ε. Ελλησπόντου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Βοϊου με έδρα τη Νεάπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Σιάτιστας β.Νεάπολης γ. Τσοτυλίου και τη κοινότητα Πεντάλοφου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Εορδαίας με έδρα τη Πτολεμαΐδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Πτολεμαΐδαςβ. Β έρμιου γ . Μ ουρικίου δ . Α γίας Π αρασκευής κ αι τ η κ οινότητα Β λάστης, ο ι ο ποίοικαταργούνται.4. Δήμος Σερβίων με έδρα τα Σέρβια αποτελούμενος από τους δήμους α. Σερβίων β.Καμβουνίων και τη κοινότητα Λιβαδερού, οι οποίοι καταργούνται.Β. Στο δήμο Βελβεντού δεν επέρχεται καμία μεταβολή.28. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Κορινθίων με έδρα τη Κόρινθο αποτελούμενος από τους δήμους α.Κορινθίων β.Σαρωνικόυ γ. Σολυγείας δ. Άσσου – Λεχαίου ε. Τενέας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Σικυωνίων με έδρα το Κιάτο αποτελούμενος από τους δήμους α. Σικιωνίων β.Στυμφαλίας και γ. Φενεού, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Ευρωστίνης με έδρα το Ξυλόκαστρο αποτελούμενος από τους δήμους α.Ευρωστίνης και β. Ξυλοκάστρου, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Βέλου με έδρα το Ζευγολατιό αποτελούμενος από τους δήμους α. Βέλου β. Βόχας,οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Λουτρακίου με έδρα το Λουτράκι αποτελούμενος από τους δήμους α. Λουτρακίου -Περαχώρας β. Αγίων Θεοδώρων, οι οποίοι καταργούνται.Β. Στο δήμο Νεμέας δεν επέρχεται καμία αλλαγήΓ. Ο δήμος Νεμέας χαρακτηρίζεται ως ορεινός.29. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Σύρου – Ερμούπολης με έδρα την Ερμούπολη αποτελούμενος από τους δήμουςα.Ερμούπολης β. Άνω Σύρου γ. Ποσειδωνίας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Άνδρου με έδρα την Άνδρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Άνδρου β.Υδρούσας γ. Κόρθιου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο αποτελούμενος από τους δήμους α.Νάξου β. Δρυμαλίας και τις κοινότητες α. Σχοινούσσης β. Κουφονησίων γ. Ηράκλειας δ.Δονούσης, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Θήρας με έδρα τη Θήρα αποτελούμενος από το δήμο Θήρας και τη κοινότητα Οίας,οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Τήνου με έδρα τη Τήνο αποτελούμενος από τους δήμους α. Τήνου β. Εξωμβούργουκαι τη κοινότητα Πανόρμου, οι οποίοι καταργούνται.Β. Οι κοινότητες 1. Κιμώλου 2. Φολέγανδρου 3. Ανάφης 4. Σίκινου 5. Αντιπάρουαναγνωρίζονται ως δήμοι με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά των αντίστοιχων τέωςκοινοτήτων.Β. Στους δήμους α. Μυκόνου β. Κέας (Ιουλίδος) γ. Σερίφου δ. Κύθνου ε. Σίφνου στ. Αμοργούζ. Ιητών η. Μήλου θ. Πάρου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.30. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Σπάρτης με έδρα τη Σπάρτη αποτελούμενος από τους δήμους α. Σπάρτης β.Οινούντος γ . Μ υστρά δ . Πελλάνας ε. Θεραπνών στ. Φ αρίδος κ αι τ η κ οινότητα Κ αρυών, ο ιοποίοι καταργούνται.2. Δήμος Μάνης με έδρα το Γύθειο και ιστορική έδρα την Αρεόπολη αποτελούμενος από τουςδήμους α. Γυθείου β. Σμύνους γ. Οιτύλου και δ. Ανατολικής Μάνης, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Ευρώτα με έδρα τη Σκάλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Έλους β. Κροκεώνγ. Σκάλας δ. Νιάτων και ε. Γερόνθρων, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Επιδαύρου Λιμηράς με έδρα τους Μολάους αποτελούμενος από τους δήμους α.Μονεμβασιάς β. Μολάων γ. Ζάρακα δ. Ασωπού και ε. Βοϊών, οι οποίοι καταργούνταιΒ. Η κοινότητα Ελαφονήσου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρειααυτά της τέως κοινότητας.31. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Ελασσόνας με έδρα την Ελασσόνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αντιχασίωνβ. Ελασσόνας γ. Λιβάδιου δ. Ολύμπου ε. Ποταμιάς στ. Σαρανταπόρου και τις κοινότητες α.Βερδικούσης, β. Καρυάς γ. Τσαρίτσανης, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Φαρσάλων με έδρα τα Φάρσαλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ενιππέα β.Ναρθακίου γ. Πολυδάμαντα και δ. Φαρσάλων, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Αγιάς με έδρα την Αγιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγιάς β. Ευρυμενών γ.Λακέρειας και δ. Μελιβοίας, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Τεμπών με έδρα το Μακρυχώρι και ιστορική έδρα τα Αμπελάκια αποτελούμενοςαπό τους δήμους α. Γόννων β. Κάτω Ολύμπου γ. Μακρυχωρίου δ. Νέσσωνος και τηνκοινότητα Αμπελακίων, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Τυρνάβου με έδρα τον Τύρναβο αποτελούμενος από τους δήμους α. Τυρνάβου καιβ. Αμπελώνος, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 16. Δήμος Λαρισαίων με έδρα τη Λάρισα αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαρισαίων β.Κοιλάδας γ. Γιάννουλης δ. Νίκαιας και ε. Κραννώνος, οι οποίοι καταργούνται.7. Δήμος Κιλελέρ με έδρα τον Πλατύκαμπο και ιστορική έδρα το Κιλελέρ αποτελούμενος απότους δήμους α. Πλατυκάμπου β. Αρμενίου γ. Κιλελέρ, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 26. Δήμος Λαρισαίων με έδρα τη Λάρισα αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαρισαίων β.Κοιλάδας και γ. Γιάννουλης, οι οποίοι καταργούνται.7. Δήμος Κιλελέρ με έδρα τη Νίκαια και ιστορική έδρα το Κιλελέρ αποτελούμενος από τουςδήμους α. Πλατυκάμπου β. Κραννώνος γ. Αρμενίου δ. Κιλελέρ και ε. Νίκαιας, οι οποίοικαταργούνται.32. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Μιραμπέλου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο αποτελούμενος από τους δήμους α. ΑγίουΝικολάου β. Νεάπολης και την κοινότητα Βραχασίου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Σητείας με έδρα τη Σητεία αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιτάνου β. Λεύκης γ.Μακρύ Γιαλού και δ. Σητείας, οι οποίοι καταργούνται.Β. Στους δήμους Ιεράπετρας και Οροπέδιου Λασιθίου δεν επέρχεται καμία μεταβολή33. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγιάσου β. ΑγίαςΠαρασκευής γ. Γέρας δ. Ερεσού – Αντίσσης ε. Ευεγέρτουλα στ. Καλλονής ζ. ΛουτροπόλεωςΘερμής η. Μανταμάδου θ. Μήθυμνας ι. Μυτιλήνης ια. Πέτρας ιβ. Πλωμαρίου και ιγ.Πολιχνίτου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Λήμνου με έδρα τη Μύρινα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ατσικής β.Μούδρου γ. Μύρινας και δ. Νέας Κούταλης, οι οποίοι καταργούνται.Β. Η κοινότητα Αγίου Ευστρατίου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφικήπεριφέρεια αυτά της τέως κοινότητας.34. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣΑ. Συνιστάται δήμος Λευκάδος με έδρα τη Λευκάδα αποτελούμενος από τους δήμους α.Απολλωνίων β. Ελλομένου γ. Καλάμου δ. Καρυάς ε. Καστού στ. Λευκάδος ζ. Σφακιωτών, οιοποίοι καταργούνται.Β. Στον δήμο Μεγανησίου δεν επέρχεται καμία μεταβολή35. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Βόλου με έδρα το Βόλο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγριάς β. Αισωνίας γ.Βόλου δ . Ι ωλκού ε . Ν έας Α γχιάλου σ τ. Ν έας Ι ωνίας ζ . Πορταριάς η. Αρτέμιδας και τηνκοινότητα Μακρινίτσης, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Ρήγα Φεραίου με έδρα το Βελεστίνο αποτελούμενος από τους δήμους α. Κάρλας β.Φέρων και την κοινότητα Κεραμιδίου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου με έδρα τη Ζαγορά αποτελούμενος από τους δήμους α.Ζαγοράς και β. Μουρεσίου, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Αλμυρού με έδρα τον Αλμυρό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αλμυρού β.Πτελεού γ. Σούρπης και την κοινότητα Ανάβρας, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Νότιου Πηλίου με έδρα την Αργαλαστή αποτελούμενος από τους δήμους α.Αργαλαστής β. Αφετών γ. Μηλέων δ. Σηπιάδος και την κοινότητα Τρικερίου, οι οποίοικαταργούνται.Β. Στους δήμους Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου δεν επέρχεται καμία μεταβολήΓ. Ο δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου χαρακτηρίζεται ως ορεινός.36. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα αποτελούμενος από τους δήμους α. Άριος β.Θουρίας και γ. Καλαμάτας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Μεσσήνης με έδρα τη Μεσσήνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιπείας β.Ανδρούσας γ. Αριστομένους δ. Βουφράδων ε. Ιθώμης στ. Μεσσήνης ζ. Πεταλιδίου και τηνκοινότητα Τρικόρφου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Πύλου – Νέστορος με έδρα τη Πύλο αποτελούμενος από τους δήμους α. Κορώνηςβ. Μ εθώνης γ . Π απαφλέσσα δ . Π ύλου ε . Ν έστορος κ αι σ τ. Χ ιλιοχωρίων, ο ι ο ποίοικαταργούνται.4. Δήμος Τριφυλλίας με έδρα την Κυπαρισσία αποτελούμενος από τους δήμους α. Αετού β.Αυλώνος γ. Γαργαλιάνων δ. Κυπαρισσίας ε. Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας, οι οποίοικαταργούνται.5. Δήμος Οιχαλίας με έδρα τον Μελιγαλά αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανδανίας β.Αρφαρών γ. Δωρίου δ. Είρας ε. Μελιγαλά και στ. Οιχαλίας, οι οποίοι καταργούνται.6. Δήμος Μεσσηνιακής Μάνης με έδρα την Καρδαμύλη αποτελούμενος από τους δήμους α.Αβίας και β. Λεύκτρου, οι οποίοι καταργούνται.Β. Ο δήμος Μεσσηνιακής Μάνης χαρακτηρίζεται ως ορεινός.37. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Ξάνθης με έδρα τη Ξάνθη αποτελούμενος από τους δήμους α. Ξάνθης και β.Σταυρούπολης, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Μύκης με έδρα τη Σμίνθη αποτελούμενος από το δήμο Μύκης και τις κοινότητες α.Θέρμων β. Κοτύλης γ. Σατρών, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Δημόκριτου με έδρα τα Άβδηρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αβδήρων β.Βιστωνίδος και γ. Σελέρου, οι οποίοι καταργούνται.Β. Στον δήμο Τοπείρου δεν επέρχεται καμία μεταβολή38. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Έδεσσας με έδρα την Έδεσσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Βεγορίτιδας καιβ. Έδεσσας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Αλμωπίας με έδρα την Αριδαία αποτελούμενος από τους δήμους α. Αριδαίας και β.Εξαπλατάνου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Σκύδρας με έδρα τη Σκύδρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Μενηίδος και β.Σκύδρας, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 14. Δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου με έδρα την Κρύα Βρύση αποτελούμενος από τους δήμους α.Κρύας Βρύσης και β. Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά αποτελούμενος από τους δήμους α. Γιαννιτσών β.Κύρρου και γ. Πέλλας, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 25. Δήμος Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά αποτελούμενος από τους δήμους α. Γιαννιτσών β.Κύρρου γ. Πέλλας δ. Κρύας Βρύσης και ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι καταργούνται.39. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δ ήμος Δ ίου μ ε έ δρα τ ο Λ ιτόχωρο κ αι ι στορική έ δρα τ ο Δ ίον α ποτελούμενος α πό τ ουςδήμους α. Ανατολικού Ολύμπου β. Δίου και γ. Λιτοχώρου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Πύδνας με έδρα τον Κολινδρό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιγινίου β.Κολινδρού γ. Μεθώνης και δ. Πύδνας, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 11. Δήμος Κατερίνης με έδρα την Κατερίνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Ελαφίνας β.Κατερίνης γ. Κορινού και δ. Παραλίας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Πιερίων με έδρα την Κάτω Μηλιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Πέτρας και β.Πιερίων, οι οποίοι καταργούνται.Β. Ο δήμος Πιερίων χαρακτηρίζεται ως ορεινός.Πρόταση 21. Δήμος Κατερίνης με έδρα την Κατερίνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Ελαφίνας β.Κατερίνης γ. Κορινού δ. Παραλίας ε. Πέτρας και στ. Πιερίων,, οι οποίοι καταργούνται.40. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Πρέβεζας με έδρα τη Πρέβεζα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζαλόγγου και β.Λούρου και γ. Πρέβεζας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Πάργας με έδρα τη Πάργα αποτελούμενος από τους δήμους α. Πάργας και β.Φανάριου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Ζηρού με έδρα τη Φιλιππιάδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανωγείου β.Θεσπρωτικού γ. Φιλιππιάδος και την κοινότητα Κρανέας, οι οποίοι καταργούνται.41. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρκαδίου β.Λαππαίων γ. Νικηφόρου Φωκά και δ. Ρεθύμνης, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Μυλοπόταμου με έδρα το Πέραμα αποτελούμενος από τους δήμους α.Γεροποτάμου β. Κουλούκωνα και την κοινότητα Ζωνιανών, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Αμαρίου με έδρα τον Φουρφουρά αποτελούμενος από τους δήμους α. Συβρίτου καιβ. Κουρητών, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Αγίου Βασιλείου με έδρα το Σπήλι αποτελούμενος από τους δήμους α. Λάμπης καιβ. Φοίνικα, οι οποίοι καταργούνται.Β. Στο δήμο Ανωγείων δεν επέρχεται καμία μεταβολήΓ. Οι δήμοι Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου και Ανωγείων χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.42. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Κομοτηνής με έδρα την Κομοτηνή αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιγείρου β.Κομοτηνής και γ. Νέου Σιδηροχωρίου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Ιάσμου με έδρα τον Ίασμο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιάσμου β. Σώστουκαι την κοινότητα Αμαξάδων, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Μαρώνειας με έδρα τις Σάπες αποτελούμενος από τους δήμους α. Μαρωνείας καιβ. Σαπών, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Αρριανών με έδρα τη Φιλλύρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρριανών β.Φιλλύρας και τις κοινότητες α. Κέχρου β. Οργάνης, οι οποίοι καταργούνται.43. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Σάμου με έδρα το Βαθύ αποτελούμενος από τους δήμους α. Βαθέος β.Καρλοβασίων γ. Μαραθοκάμπου και δ. Πυθαγορείου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Ικαρίας με έδρα τον Άγιο Κήρυκο αποτελούμενος από τους δήμους α. ΑγίουΚηρύκου β. Ευδήλου και γ. Ραχών, οι οποίοι καταργούνταιΒ. Στον δήμο Φούρνων Κορσεών δεν επέρχεται καμία μεταβολή44. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Σιντικής με έδρα το Σιδηρόκαστρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Κερκίνης β.Πετριτσίου γ. Σιδηροκάστρου και τις κοινότητες α. Αγκίστρου β. Αχλαδοχωρίου γ.Προμαχώνος, οι οποίοι καταργούνται2. Δήμος Βισαλτίας με έδρα τη Νιγρίτα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αχινού β.Βισαλτίας γ. Νιγρίτης και δ. Τραγίλου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Εμμανουήλ Παππά με έδρα το Χρυσό αποτελούμενος από τους δήμους α.Εμμανουήλ Παππά και β. Στρυμώνα, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Αμφίπολης με έδρα το Ροδολίβος αποτελούμενος από τους δήμους α. Αμφίπολης β.Κορμίστας γ. Πρώτης και δ. Ροδολίβους, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Νέας Ζίχνης με έδρα τη Νέα Ζίχνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αλιστράτηςκαι β. Νέας Ζίχνης, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 16. Δήμος Ηράκλειας με έδρα την Ηράκλεια αποτελούμενος από τους δήμους α. Ηράκλειας β.Σκοτούσσης και γ. Στρυμωνικού, οι οποίοι καταργούνται.7. Δήμος Σερρών με έδρα τις Σέρρες αποτελούμενος από τους δήμους α. Σερρών β. ΚαπετάνΜητρουσίου γ. Λευκώνα δ. Σκουτάρεως και τις κοινότητες α. Άνω Βροντούς β. Ορεινής, οιοποίοι καταργούνται.Πρόταση 26. Δήμος Ηράκλειας με έδρα την Ηράκλεια αποτελούμενος από τους δήμους α. Ηρακλείας καιβ. Στρυμωνικού, οι οποίοι καταργούνται.7. Δήμος Σερρών με έδρα τις Σέρρες αποτελούμενος από τους δήμους Σερρών β.Σκουτάρεως και τις κοινότητες α. Άνω Βροντούς β. Ορεινής, οι οποίοι καταργούνται.8. Δήμος Καπετάν Μητρουσίου με έδρα το Προβατά αποτελούμενος από τους α. Λευκώνα β.Σκοτούσσης και γ. Καπετάν Μητρουσίου, οι οποίοι καταργούνται.45. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Καστανιάς με έδρα τη Καστανιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Καστανιάς β.Κλεινοβού γ. Μαλακασίου και την κοινότητα Ασπροπόταμου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος u928 Πινδέων με έδρα τη Πύλη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιθήκων β. Γόμφωνγ. Πιαλείων δ. Πύλης ε. Πινδέων και τις κοινότητες α. Μυροφύλλου β. Νεράιδας, οι οποίοικαταργούνται.3. Δήμος Φαρκαδόνας με έδρα τη Φαρκαδόνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Οιχαλίαςβ. Πελλιναίων και γ. Φαρκαδόνας, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 14. Δήμος Τρικκαίων με έδρα τα Τρίκαλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Εστιαιώτιδας β.Καλλιδένδρου γ. Κόζιακα δ. Μεγάλων Καλυβίων ε. Τρικκαίων και στ. Φαλωρείας, οι οποίοικαταργούνται.5. Δήμος Καλαμπάκας με έδρα την Καλαμπάκα αποτελούμενος από τους δήμους α.Καλαμπάκας και β. Χασίων, οι οποίοι καταργούνται.6. Δήμος Νεοχωρίτη με έδρα τη Βασιλική αποτελούμενος από τους δήμους α. Βασιλικής β.Παληοκάστρου γ. Παραληθαίων και δ. Τυμφαίων , οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 24. Δήμος Τρικκαίων με έδρα τα Τρίκαλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Εστιαιώτιδας β.Καλλιδένδρου γ. Κόζιακα δ. Μεγάλων Καλυβίων ε. Παληοκάστρου στ. Παραληθαίων ζ.Τρικκαίων και η. Φαλωρείας, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Καλαμπάκας με έδρα την Καλαμπάκα αποτελούμενος από τους δήμους α.Βασιλικής β. Καλαμπάκας γ. Τυμφαίων και δ. Χασίων, οι οποίοι καταργούνται.Δ. Ο δήμος Καστανιάς χαρακτηρίζεται ως ορεινός.46. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Παρνασσού με έδρα τη Κάτω Τιθορέα αποτελούμενος από τους δήμους α.Αμφίκλειας β. Ελάτειας και γ. Τιθορέας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Αταλάντης με έδρα την Αταλάντη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αταλάντης β.Δαφνουσίων γ. Οπουντίων και δ. Μαλεσίνης, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Δομοκού με έδρα το Δομοκό αποτελούμενος από τους δήμους α. Δομοκού β.Θεσσαλιώτιδος και γ. Ξυνιάδος, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Μαλιακού με έδρα τα Καμένα Βούρλα αποτελούμενος από τους δήμους α. ΑγίουΚωνσταντίνου β. Καμένων Βούρλων και γ. Μώλου, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Στυλίδας με έδρα τη Στυλίδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Εχιναίων β.Πελασγίας και γ. Στυλίδος, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 16. Δήμος Λαμιέων με έδρα τη Λαμία αποτελούμενος από τους δήμους α. Γοργοποτάμου β.Λαμιέων γ. Λειανοκλαδίου δ. Υπάτης και την κοινότητα Παύλιανης, οι οποίοι καταργούνται.7. Δήμος Μακρακώμης – Σπερχειού με έδρα τη Σπερχειάδα αποτελούμενος από τους δήμουςα. Αγίου Γεωργίου u932 Τυμφρηστού β. Μακρακώμης γ. Σπερχειάδος και την κοινότηταΤυμφρηστού, οι οποίοι καταργούνται.Πρόταση 26. Δήμος Λαμιέων με έδρα τη Λαμία αποτελούμενος από τους δήμους α. Γοργοποτάμου β.Λαμιέων γ. Λειανοκλαδίου και την κοινότητα Παύλιανης, οι οποίοι καταργούνται.7. Δήμος Σπερχειάδος με έδρα τη Σπερχειάδα αποτελούμενος από τους δήμους α.Σπερχειάδος β. Υπάτης, οι οποίοι καταργούνται.8. Δήμος Τυμφρηστού με έδρα τη Μακρακώμη αποτελούμενος από τους δήμους α. ΑγίουΓεωργίου Τυμφρηστού β. Μακρακώμης και την κοινότητα Τυμφρηστού, οι οποίοικαταργούνται.Β. Ο δήμος Τυμφρηστού χαρακτηρίζεται ως ορεινός.47. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα αποτελούμενος από τους δήμους α. Κάτω Κλεινώνβ. Μελίτης γ. Περάσματος και δ. Φλώρινας, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Αμυνταίου με έδρα το Αμύνταιο με ιστορική έδρα το Νυμφαίο αποτελούμενος απότους δήμους α. Αετού β. Αμυνταίου γ. Φιλώτα και τις κοινότητες α. Βαρικού β. Λεχόβου γ.Νυμφαίου, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Πρεσπών με έδρα το Λαιμό αποτελούμενος από το δήμο Πρεσπών και τηνκοινότητα Κρυσταλλοπηγής, οι οποίοι καταργούνται.Β. Ο δήμος Πρεσπών χαρακτηρίζεται ως ορεινός.48. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Δελφών με έδρα την Άμφισσα και ιστορική έδρα τους Δελφούς αποτελούμενος απότους δήμους α. Αμφίσσης β. Γαλαξιδίου γ. Γραβιάς δ. Δελφών ε. Δεσφίνας στ. Ιτέας ζ.Καλιέων και η. Παρνασσού, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Δωρίδος με έδρα το Ευπάλιο και ιστορική έδρα το Λιδωρίκι αποτελούμενος απότους δήμους α. Βαρδουσίων β. Ευπαλίου γ. Λιδωρικίου και δ. Τολοφώνος, οι οποίοικαταργούνται.49. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Πολυγύρου με έδρα το Πολύγυρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανθεμούνταβ. Ορμυλίας γ. Ζερβοχωρίων και δ. Πολυγύρου, οι οποίοι καταργούνται.2. Δήμος Σιθωνίας με έδρα τη Νίκητη αποτελούμενος από τους δήμους α. Σιθωνίας και β.Τορώνης, οι οποίοι καταργούνται.3. Δήμος Κασσάνδρας με έδρα τη Κασσάνδρεια αποτελούμενος από τους δήμους α.Κασσανδρείας και β. Παλλήνης, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Νέας Προποντίδας με έδρα τα Μουδανιά αποτελούμενος από τους δήμους α.Καλλικράτειας β. Μουδανιών και γ. Τρίγλιας, οι οποίοι καταργούνται.5. Δήμος Αριστοτέλη με έδρα την Ιερισσό και ιστορική έδρα την Αρναία αποτελούμενος απότους δήμους α. Αρναίας β. Παναγίας και γ. Σταγίρων – Ακάνθου, οι οποίοι καταργούνται.50. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΑ. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:1. Δήμος Χανίων με έδρα τα Χανιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Χανίων β. ΕλευθερίουΒενιζέλου γ. Θερισσού δ. Νέας Κυδωνίας ε. Σούδας στ. Ακρωτηρίου και ζ. Κεραμίων, οιοποίοι καταργούνται.2. Δήμος Αποκορώνου με έδρα τη Κρυονέριδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Φρέ β.Βάμου γ. Γεωργιουπόλεως δ. Κρυονέριδας ε. Αρμένων και τη κοινότητα Ασή Γωνιάς, οιοποίοι καταργούνται.3. Δήμος Πλατανιά με έδρα τον Πλατανιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Κολυμβαρίουβ. Μουσούρων γ. Βουκολίων και δ. Πλατανιά, οι οποίοι καταργούνται.4. Δήμος Κισσάμου με έδρα τον Κίσσαμο αποτελούμενος από τους δήμους α. Κισσάμου β.Μυθήμνης και γ. Ινναχωρίου, οι οποίοι καταργούνται5. Δήμος Κανδάνου – Σέλινου με έδρα την Παλαιόχωρα και ιστορική έδρα την Κάνδανοαποτελούμενος από τους δήμους α. Καντάνου β. Ανατολικού Σέλινου και γ. Πελεκάνου, οιοποίοι καταργούνταιΒ. Η κοινότητα Γαύδου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτάτης τέως κοινότητας.Γ. Στον δήμο Σφακίων δεν επέρχεται καμία μεταβολήΔ. Οι δήμοι Σφακίων και Κανδάνου – Σέλινου χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.51. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥΑ. Συνιστάται ο κατωτέρω δήμος:Δήμος Χίου με έδρα τη Χίο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου Μηνά β. Αμανής γ.Ιωνίας δ. Καμποχώρων ε. Καρδαμύλων στ. Μαστιχοχωρίων ζ. Ομηρούπολης και η. Χίου, οιοποίοι καταργούνται.Β. Στους δήμους Οινουσσών και Ψαρών δεν επέρχεται καμία μεταβολή.__
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details