Αγοράζετε μόνο Ελληνικά

Αγοράζετε μόνο Ελληνικά προϊόντα τα οποία θα ξεχωρίζετε από τον αριθμό του Bar Code που πρέπει να έχουν όλα τυπωμένο στην ετικέτα τους. Τα Ελληνικά Προϊόντα ξεκινούν από τον αριθμό 520, που είναι τα τρία πρώτα ψηφία της χώρας προέλευσης. Όλα τα άλλα είναι άλλων κρατών. Κάθε ευρώ που δίνετε στα Προϊόντα των οποίων το Bar Code ξεκινάει από 520 μένει στην Ελλάδα και στηρίζει την οικονομία μας.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details