Παρουσίαση της Υπουργού ΥΠΟΙΑΝ των νέων προγραμμάτων ΤΕΜΠΜΕ

Παρουσίαση της Υπουργού ΥΠΟΙΑΝ των νέων προγραμμάτων ΤΕΜΠΜΕ
Ημερομηνία: Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010Θέμα: Σημεία ομιλίας της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στη συνέντευξη τύπου για τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Οι σημερινές κρίσιμες οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την επιτάχυνση των μέτρων πολιτικής που θα δημιουργήσουν ανάχωμα ενάντια στην ύφεση, θα στηρίξουν την αγορά και θα βάλουν τις βάσεις για την παραγωγική αναδιάρθρωση με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη.Η πολιτική που υλοποιούμε έχει πέντε πυλώνες:

• Διοχέτευση ρευστότητας στη αγορά και ενίσχυση των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων,

• Προώθηση του ΕΣΠΑ και των Δημοσίων Επενδύσεων για την αποτελεσματική απορρόφηση του προγράμματος μας που φτάνει τα 9,8 δις ευρώ για το 2010,

• Απλούστευση όλων των διαδικασιών για την προώθηση όλων των ιδιωτικών επενδύσεων με ταχεία αδειοδότηση και ένα νέο Αναπτυξιακό Νόμο που θα στηρίζει την επιλογή μας για ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης,

• Αποτελεσματική εποπτεία στην αγορά για σπάσιμο των καρτέλ και κυριαρχία του υγιούς ανταγωνισμού,

• Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όπως το Ελληνικό Αναπτυξιακό ταμείο καθώς και οι ΣΔΙΤ.

Αυτή την εβδομάδα έρχεται στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την απλούστευση, αποκέντρωση και αποτελεσματικότητα του ΕΣΠΑ.Την επόμενη εβδομάδα έχει σειρά το νομοσχέδιο για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων.Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι επιτέλους ξεμπλοκάρεται σειρά επενδυτικών προτάσεων και σχεδίων αρκετών δις ευρώ. Ήδη αυτό συνέβη στην περίπτωση εταιρίας με επενδύσεις σε έργα πράσινης ανάπτυξης, ύψους 900 εκ. ευρώ.Σήμερα, ανακοινώνουμε δύο νέα προγράμματα ειδικού σκοπού και ζωτικής σημασίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα έχουν και την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ. Δύο προγράμματα που δίνουν μια μεγάλη «ανάσα» σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προμηθευτές και ταυτόχρονα αποδίδουν σημαντικά ταμειακά οφέλη στο κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία.Σας ανακοινώνουμε λοιπόν σήμερα τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές των δύο προγραμμάτων, τονίζοντας ότι οι τελικές προδιαγραφές, οι όροι και οι διαδικασίες θα προσδιορισθούν και συγκεκριμενοποιηθούν από το Δ.Σ. του ΤΕΜΠΜΕ, λαμβάνοντας υπόψιν τις κάτωθι κατευθυντήριες γραμμές.Είναι, όπως θα διαπιστώσετε, προγράμματα στοχευμένα προς βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία διασφαλίζουν ότι τα χρήματα «πιάνουν τόπο» και διοχετεύονται εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.Πρώτο πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ: εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεωνΜε το πρώτο πρόγραμμα καλύπτονται, με εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκα δάνεια, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πρόγραμμα έκτακτου χαρακτήρα για να στηρίξει λόγω της κρίσης βιώσιμες επιχειρήσεις. Ένα πρόγραμμα, το οποίο ανταποκρίνεται στο αίτημα όλων των παραγωγικών φορέων, όπως τα επιμελητήρια, η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ, και το οποίο συνδυάζει ταυτόχρονα τη στήριξη επιχειρήσεων και την ταμειακή ενίσχυση του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.Επιχειρήσεις για τις οποίες σήμερα έχει σταματήσει η ροή πιστώσεων επειδή δεν διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, μπορούν με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΤΕΜΠΜΕ να εκπληρώσουν μέχρι και το 100% των υποχρεώσεών τους προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς. Τους δίνεται έτσι η δυνατότητα να αποκτήσουν και πάλι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους και λειτουργική τους δραστηριότητα. Τους δίνεται ακόμα η δυνατότητα, και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα, να είναι πλέον επιλέξιμες στο νόμο για τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τις τράπεζες.Με τον τρόπο αυτό, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, αυξάνουμε επιπλέον τα φορολογικά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού με την εξόφληση οφειλών που έχουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς τις εφορίες, ενώ παρέχουμε μια ταμειακή «ένεση» και προς τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία όπως γνωρίζετε αιμορραγούν.Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1 δισεκ. ευρώ και αφορά οφειλές επιχειρήσεων προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 28.02.2010. Το πρόγραμμα λήγει στις 31.12.2010, δηλώνοντας ακριβώς τον έκτακτο, λόγω της κρίσης, χαρακτήρα του.Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας (οιασδήποτε ηλικίας - νέες ή υφιστάμενες) και όλων εταιρικών μορφών (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκ. ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα της α’ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από τη β΄φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω. Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που είναι προβληματικές σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς.Το ανώτατο ύψος δανείου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και το κατώτατο σε 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων.Ετήσιες Μονάδες Εργασίας Ανώτατο ύψος δανείου0- λιγότερες από 5 40.000 ευρώ5-λιγότερες από 20 70.000 ευρώΑπό 20 και λιγότερες από 50 100.000 ευρώΤο ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στις ΔΟΥ και τα ασφαλιστικά ταμείαΗ διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος, κατά τα οποία δηλαδή οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τους τόκους, ώστε να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αποπληρωμή του δανείου τους κατά την περίοδο της κρίσης.Το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80%, ενώ για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.Δεύτερο πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ: κάλυψης δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθώνΤο δεύτερο πρόγραμμα που σήμερα ανακοινώνουμε δίνει μια ουσιαστική ανάσα ρευστότητας τόσος προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να καλύψουν τις δαπάνες αγοράς πρώτων υλών και άλλων άυλων αγαθών όσο και προς τους προμηθευτές οι οποίοι σήμερα είτε πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση, είτε βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» σε ακάλυπτες επιταγές. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προγραμματίσουν και πάλι πάνω σε στέρεες βάσεις την παραγωγική τους διαδικασία, διευκολύνοντάς τες με χαμηλότοκα εγγυημένα μέσω του ΤΕΜΠΜΕ δάνεια.Ο συνολικός προϋπολογισμός και αυτού του προγράμματος είναι 1 δισεκ. ευρώ και η λήξη του είναι σε δύο περίπου χρόνια από τώρα, δηλαδή μέχρι 31.12.2011.Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας (οιασδήποτε ηλικίας - νεοσύστατες, νέες ή υφιστάμενες) και όλων εταιρικών μορφών (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που απασχολούν ή θα απασχολήσουν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκ. ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα της α’ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από τη β΄φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω. Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που είναι προβληματικές σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς.Το ύψος του δανείου ξεκινάει από τις 5.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει σωρευτικά για τη διάρκεια του προγράμματος τις 300.000 ευρώ. Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στους προμηθευτές βάσει τιμολογίων και άλλων νόμιμων παραστατικών.Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του δανείου και το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ, ισχύει ότι και στην περίπτωση της κάλυψης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Δηλαδή:- Διάρκεια του δανείου 6 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος κατά τα οποία δηλαδή οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τους τόκους.- Ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ στο 80%.- Για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.Με τα δύο αυτά προγράμματα εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ:

- στοχευμένα προς βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη,- σχεδιασμένα ώστε να διασφαλίζεται ότι θα διοχετευθούν στην αγορά και θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότηταΣτις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστεί από το ΤΕΜΠΜΕ ένα πλέγμα προγραμμάτων με σκοπό την κάλυψη μέσω εγγυήσεων δανείων επενδυτικού χαρακτήρα για τομείς και κλάδους της νέας οικονομίας καθώς και για παραδοσιακούς αλλά ανταγωνιστικούς κλάδους, όπως επίσης και των χρηματοδοτικών εργαλείων της οικονομίας (factoring, leasing, venture capital).
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details